تحقیق درباره بررسی مالیات بر ارزش افزوده

تحقیق درباره بررسی مالیات بر ارزش افزوده

تحقیق درباره بررسی مالیات بر ارزش افزوده

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:18

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه                                                                            

ماليات بر ارزش افزوده درمقايسه با ساير مالياتهاي مرسوم نوعي از يك ماليات جديد است.گسترش اين سيستم ، يكي ازمهمترين توسعه هاي مالياتي و بي شك يكي از جدال برانگيزترين مباحث اواخر قرن بيستم است. اين سيستم مالياتي باتلاش اقتصاددانان براي رفع يا كاهش اختلال و نارسايي هاي مالياتي سنتي و همچنين افزايش درآمد دولت شكل گرفته است.

اين ماليات يك نوع ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي كند. در واقع يك اعتبار مالياتي براي خريدهاي واسطه اي بنگاههاي اقتصادي در نظر گرفته مي شود كه باعث از بين رفتن پديده ماليات بندي مضاعف مي شود بنابراين عوامل اقتصادي براي هر ارزش ايجادشده فقط يك بار ماليات مي پردازند.

پيش از اين ماليات بر ارزش افزوده به صورت غيرمستقيم اجرا مي شد و تعداد كمي از توليدات مانند حامل هاي انرژي و... را پوشش مي داد. با استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي غربي و پس از آن كشورهاي آفريقاي جنوبي، اجراي آن در بسياري از كشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادي تحقق يابد.

پرداخت ماليات در برخي كشورها يك تكليف قانوني بزرگ محسوب مي شود و عدم پرداخت آن برخوردهاي قانوني براي متخلفين از قانون را در پي دارد.

ماليات در كشورهاي مختلف دنيا، بخش عمده اي از هزينه هاي عمومي را تشكيل مي دهد به نحوي كه در برخي از كشورها 90 تا 95 درصد از هزينه هاي عمومي مورد نياز دولت از طريق ماليات تامين مي شود، اما اين رقم در ايران حتي با تلاش هاي بسيار زياد دولت بسيار كم است و با رقم هاي مرسوم در دنيا بسيار فاصله دارد. به علاوه، حدود 32 درصد از توليد ناخالص داخلي برخي از كشورها از درآمد مالياتي تامين مي شود، درحالي كه اين رقم در ايران بسيار اندك است. لازمه ي دستيابي به وضعيت مطلوب درآمدهاي مالياتي در كشور ارتقاء فرهنگ مالياتي است كه اجراي طرح خود اظهاري مالياتي در تيرماه هر سال نيز بدين منظور صورت مي گيرد.

ماليات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته است؛ به طوري كه در حال حاضر بيش از 150 كشور جهان به اجراي اين ماليات پرداخته اند و از مزاياي اين ماليات مدرن بهره مي برند. اين ماليات، از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف فرايند توليد : توزيع اخذ مي شود و از مزاياي زيادي همجون توان درآمد زايي بالا براي دولت، پايه ي گسترده ي مالياتي، سهولت اجرا، كاهش انگيزه ي فرار مالياتي، مشاركت مستقيم مؤدي در فرايند ماليات گيري، تكيه به روش خود اظهاري، اعتماد به مؤديان، ساز و كار خود كنترلي، پايين بودن هزينه اخذ ماليات به سبب خود اجرايي، اجتناب از پديده ماليات مضاعف و غيره برخوردار است

فصل اول :

 ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده

يكي از منابع اصلي درآمد دولتها ماليات است كه تحت عناوين مختلف وصول ميشود. درآمد حاصل از ماليات، بخش قابل ملاحظه اي از بودجه دولتها را تشكيل ميدهد و دركشورهايي كه ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است، بيش از 60% بودجه عمومي را تشكيل ميدهد.

دراقتصاد ايران، متناسب با رهنمودهاي كلي سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع درآمدي دولت با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد.

از اينرو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي كشور زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تاسيس شد. از جمله وظايف اين سازمان در راستاي اصلاح و تحول نظام مالياتي و مكانيزه نمودن سيستم مالياتي كشور، اجراي ماليات بر ارزش افزوده ميباشد. دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده در بين كشورهاي مختلف متفاوت بوده است، ليكن تجربه كشورهاي استفاده كننده اين ماليات حاكي از موارد عديده ذيل به عنوان مزايا و ضرورت اجراي اين نوع ماليات ميباشد:

  1. ماليات بر ارزش افزوده متدولوژي و تفكري است كه چندين دهه از تجربه مثبت آن در ساير كشورها گذشته و مورد تاكيد اكثر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي و مالياتي بانك جهاني و صندوق بين الملي پول ميباشد.
  2. اين ماليات در بسياري از كشورها ضمن تامين بيشتر عدالت اجتماعي نسبت به سايرمالياتها، و بدون از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري و توليد، به عنوان منبع درآمد جديدي درجهت افزايش درآمدهاي دولت بكار برده شده است.
  3. از آنجايي كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده يك سيستم خود اجراست و همه موديان نقش مامور مالياتي را ايفا مينمايند، هزينه وصول آن پائين است.
  4. و....