تحقیق درباره اکو (سازمان همکاری اقتصادی)

تحقیق درباره اکو (سازمان همکاری اقتصادی)

تحقیق درباره اکو (سازمان همکاری اقتصادی)

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

تمايل به همكاري منطقه أي از ديرباز در جهان وجود داشته است ولي روند تحولات جهاني بخصوص پس از جنگ دوم جهاني اين گرايش را تشديد نمود. اين همكاري ها در اشكال گوناگون و درجات متفاوت در همه زمينه هاي سياسي و اقتصادي ، امنيتي ، اجتماعي و يا تركيبي از آنها شكل گرفته اند ، گرچه تجربه سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني بيانگر نفوذ سياسي شرق و غرب در شكل گيري پيمان ها و همكاري هاي عمده منطقه أي (نظير ناتو ، ورشو ، كومكون و سنتو) مي باشد ولي با گذشت زمان و تحولات عميقي چون فروپاشي كمونيزم ، منافع سياسي به تدريج در تشكل هاي منطقه أي رنگ باخته و توسعه اقتصادي جاي آن را گرفت . همكاري اقتصادي شايد مهمترين نوع همكاري منطقه أي باشد . زيرا كشورهاي جهان به تنهايي تمام عوامل توليد را در اختيار نداشته و با توجه به محدوديتهاي سرمايه نيروي انساني ، منابع طبيعي ، مديريت و تكنولوژي ، امكان فراهم نمودن زنجيره أي از توليدات در يك كشور وجود ندارد. بنابراين كشورها به منظور دستيابي به آرمان هايي كه بدون مساعدت جمعي امكان پذير نيست ، تلاش مي نمايند تا با تشكيل سازمان هاي اقتصادي منطقه أي هم اقتصاد ملي خود را رونق دهند و هم با توزيع نيروي كار ، سرمايه گذاري هاي مشترك و استفاده بهينه از منابع بالقوه يك منطقه ، چرخه توليد را در ان منطقه تكميل نمايند. بايستي توجه داشت كه متمايز كردن كامل مسائل سياسي و اقتصادي و اجتماعي از يكديگر مقدور نيست و لذا حتي همكاري هايي كه صرفاً جنبه اقتصادي داشته اند ، در بسياري از موارد در عمل به مسايل سياسي و اجتماعي نيز تسري يافته اند و بالعكس . اتحاديه اروپا و آسه آن از نمونه هاي بارز و موفق همكاري منطقه أي مي باشند كه اولي با اهداف صرفاً  اقتصادي شروع و به تدريج در مسائل سياسي نيز وارد شد در حاليكه دومي بدواً اهداف سياسي و امنيتي را دنبال نمود ول بعداً همكاري هاي اقتصادي را محور كار خود قرارداد.

منافع مشترك مهمترين عامل همكاري منطقه أي مي باشد و وابستگي متقابل كشورهاي يك منطقه به گونه أي است كه ضامن حفظ منافع فراوان اقتصادي براي كل منطقه خواهد بود . در عين حال عضويت در يك سازمان منطقه أي با استقلال عمل و حاكميت كشورهاي عضو مغايرت ندارد. از نظر اقتصادي اصولاً علت روي اوردن به اتحاد ، كسب قدرت ، ثروت و رفاه عمومي از طريق استفاده توأم از دو اصل مغاير يعني تجارت آزاد و سياست هاي حمايتي است. تغيير و تحولات سريع منطقه أي و جهاني در سالهاي اخير ، اهميت همكاري هاي منطقه أي و نياز به آن را تشديد نموده است ، بنحوي كه از ابتداي دهه 90 تا كنون روند اصلاح قوانين و مقررات مربوط به ترتيبات تجاري بلوك هاي منطقه أي بيشترين وقت رهبران سياسي و اقتصادي جهان را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش سال 1995 سازمان تجارت جهاني ، عمده ترين ترتيبات تجاري جهان نظير Mercosour Asem,ECO,APEC,AFTAN,NAFTA در دهه نود پايه گذاري شده و يا گسترش يافته اند . در اين مدت كوتاه منطقه گرايي توانسته است به عنوان يك روش مشروع و مورد قبول تمامي دولت ها در بدست آوردن منافع ملي تلقي گردد كه اين خود موفقيت برگي در روند جهان شمولي تجارت و اقتصاد محسوب مي شود.

شكل گيري اكو و عوامل پيوستگي اعضاي آن

بعد از جنگ جهاني دوم تعداد سازمان هاي منطقه أي كه نه تنها از نظر اقتصادي بلكه به جهت تأمين صلح و امنيت منطقه و جهان نيز از اهميت ويژه أي برخوردار بودند ، گسترش زيادي يافتند. تشكيل كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد) در 23 مارس 1964 و تعيين نمودن دهه 1960 به عنوان دهه توسعه و عمران كشورهاي در حال رشد ، به اين همكاري ها سرعت بيشتري بخشيد. كنفرانس توسعه و تجارت ، توجه كشورهاي در حال توسعه را به اين باور معطوف نمود كه بايد همكاري و وحدت خود را تقويت نموده و براي رشد صنايع و تجارت ، همكاري هاي منطقه أي نزديكتري را بنا نهند. با توجه به اين امر سه كشور ايران ، پاكستان و تركيه كه از ديرباز داراي پيوندهاي تاريخي با يكديگر بودند تصميم به تشكيل سازماني جهت همكاري هاي منطقه أي گرفتند. به همين منظور وزيران خارجه سه كشور در 28ـ27 تيرماه 1343 (ژوئيه 1964) اجلاسي را جهت تهيه مقدمات نشست سران در آنكارا تشكيل دادند و متفقاً تصميم گرفتند دست اتحاد به هم داده مساعي خود را در جهت نيل به تشكيل «سازمان عمران منطقه أي» بكار برند. بالاخره در كنفرانس عالي سران سه كشور كه در تاريخ 30ـ29 تيرماه 1343 و با حضور محمدرضا پهلوي محمد ايوب خان رئيس جمهور وقت پاكستان و جمال گورسل رئيس جمهور وقت تركيه در استانبول برگزار گرديد ، همكاري مشترك سه كشور تحت عنوان «همكاري عمران منطقه أي» (RCD) آغاز گرديد.

و...