تحقیق درباره جلبكهای خوراکی

تحقیق درباره جلبكهای خوراکی

تحقیق درباره جلبكهای خوراکی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

آبزیان جانوری تک سلولی و پر سلولی

جـلـبكـها (آلگها)(algae): جـلبك هـا از دستـه آغـازيـان فتواتوتروف مي بـاشند، يعـنـي قادرند با فتوسنتز مواد غيرارگـانـيـك را بـه مـواد ارگـانيك تبديل كنند. فتوسنتز فرآيندي اسـت كـه طي آن نور خورشيد و دي اكسيد كربن به غذا و اكسـيـژن تبديل ميشود. 73 تا 87 درصد اكسيژن كره زمين توسط جلبكها (فيتوپلانكتونها) توليد ميگردد. فيتوپلانكتونها جـزو جــلبكهاي تك سلولي بوده، و نخستين حلقه زنجيره غذايي جانوران آبزي  را تشكيل مي دهند. جلبك ها عمدتاً در آبهاي كم عمق مي رويند. اما زيستگاه آنها ميتواند در خشكي و مناطق مرطوب، صخره ها، چشمه هاي آب گرم، سنگها و صخره ها، فاضلاب ها و مناطق برفي نيز باشد. همچنين جلبك ها بصورت همزيستي و يا انگل نيز زيست ميكنند. جلبك ها براي رشد به نور خورشيد، دي اكسيد كربن(CO2) ، آب و مواد معدني نياز دارند. جلبكها مانند گياهان حاوي كلروفيل و قابليت فتوسنتز ميباشند، اما برخلاف آنها فاقد ريشه، ساقه، برگ و گل هستند. ديواره سلولي جلبكها از سلولز، گليكوپروتئين ها و پلي ساكاريدها تشكيل يافته است. ذخيره غذايي در جلبك ها نيز به شكل نشاسته است.(برخي نيز بصورت روغنها و قندهاي گوناگون).

تقسيم بندي جلبك ها:

1-جلبك هاي پر سلولي (ماكرو آلگ ها)(SEAWEED):

- جلبك هاي قرمز(رودوفيت ها): مانند نوري(NORI) ،(IRISH MOSS) و دولس(DULCE)

- جلبك هاي قهوه اي (فائوفيتها): نظير كلپ (
KELP)، سارگاسومSARGASSUM(KOMBU)،(WAKAME)،(ARAME) و(HIJIKI)

 

- جلبك هاي سبز (كلروفيت): نظير كاهوي دريايي(ULVA)

- جلبك هاي طلايي

نكته: حجم توليد جهاني ماكرو آلگ ها حدود 5 ميليون تن است كه شامل 67 درصد آلگ هاي قرمز ، 30 درصد آلگ هاي قهوه اي و 3 درصد آلگ هاي سبز و ميكرو الگ ها است.

2- جلبك هاي تك سلولي(ميكرو آلگها):

- فيتوپلانكتونها و دياتوم ها.

- كلرلا(CHLORELLA)(كلرلا ولگاريس): يك نوع جلبك سبز است. از آنجايي كه ديواره سلولي آن از سلولز است از اينرو آن را بشكل پودر در مي آورند تا هضم آن آسان شود. بصورت مكمل غذايي عرضه ميشود، نظير (ALGOMED) در ايران.

 

 

 

- اسپيرولينا (SPIRULINA): نوعي سيانوباكتري و يا جلبك سبز-آبي ميباشد. بصورت مكمل غذايي عرضه ميگردد.

 

- (
DUNALIELLA): بصورت مكمل غذايي عرضه ميگردد. غني از بتاكاروتن و حاوي 18 تا 22 نوع اسيد آمينه است.

نكته: عصاره ميكرو آلگ ها به اشكال كپسول، پودر و قرص قابل تهيه است.

3- سيانوباكتريها(CYANOBACTERIA): كه به جلبك هاي سبز-آبي نيز شهرت دارند، در واقع نوعي باكتري ميباشند كه قابليت فتوسنتز نيز دارند. برخي از آنها توليد سم كرده و در حيوانات و انسان ممكن است ايجاد مسموميت كنند.

و....