تحقیق درباره خیام نیشابوری و محمد علی اسلامی ندوشن

تحقیق درباره خیام نیشابوری و محمد علی اسلامی ندوشن

تحقیق درباره خیام نیشابوری و محمد علی اسلامی ندوشن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:26

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

بازگشت به گروه‌های مقالات

می‌دانید که خیام عنصر خاصی است در ادبیات فارسی، خاصّ از این جهت که هم شاعر است. هم نیست. بیشتر عالم شناخته شده. در زمان خود به این عنوان معروف بوده است. گذشته از آن درست روشن نیست که چه تعداد رباعی گفته و یا اصلاً این رباعی‌های منسوب به او تا چه مقدار به او مربوطند. چنانکه می‌بینیم چند سوال و ابهام در برابر نامش هست.
نخست به عنوان عالم یعنی ریاضیدان، متفکر، فیلسوف و کسی که در ستاره شناسی کار می‌کرده معروف شده. ولی بعد موضوع شاعریش مطرح گردیده. می‌دانید که وی تا حدود صد سال پیش در ایران شاعر معروفی نبود. نام او به عنوان شاعر در میان بود، ولی کسی او را به عنوان یک گوینده صاحب دیوان به شمار نمی‌آورد. بیشتر شعر به سبک «خیامی» رواج داشت، که دیگران به تقلید او می‌سرودند. واقعیت آنست که شهرتش از زمانی بالا گرفت که فیتز جرالد انگلیسی تعدادی رباعی‌ها را به اسم او ترجمه کرد و انتشار داد و بعد از این، شهرت او از انگلستان شروع شد و به سراسر جهان سرایت کرد. از نظر خود ما هم، باید اعتراف کرد که فیتز جرالد ما را متوجه اهمیت شاعری خیام کرد. و این از عجایب است که کسی که از همه کمتر در زبان فارسی شعر گفته، در جهان معروف‌ترین شاعر ایران شود. الآن تقریباً خیام به همه زبان‌های مهم دنیا ترجمه شده، نه تنها به زبانهای متعدد بلکه بعضی از زبانها چند بار به فرانسوی، آلمانی...، در زبان‌های بزرگ هر کدام چند ترجمه از او هست ولی با اینهمه هنوز در مقابل این سوال قرار دارد که چگونه کسی است؟ نه تنها از لحاظ نوع کار، یعنی اینکه آیا شاعر بوده یا نه و چه تعداد شعر گفته، بلکه از جهت اینکه اصولاً چه می‌خواسته است بگوید و چگونه آدمی است؟ دو سوال متناقض در برابرش هست که بعضی او را به عنوان یک شاعر بی‌اعتقاد به همه چیز و بعضی دیگر به عنوان یک شاعر حکیم معرفی می‌کنند. این خاص او نیست، این تناقض بزرگ اصولاً در برابر ادبیات فارسی است که بعضی از گویندگانش این طرفی هستند یا آن طرفی. این شاعران عرفانی همین‌طور هستند، یعنی عطار، سنایی، مولوی و چند تن دیگر. قضاوت ما به مشکل برمی‌خورد که جهت‌گیری اینها چه هست. این ابهام ناظر به تاریخ ایران نیز می‌شود، زیرا ما با یک نوسان بزرگ در تاریخ ایران روبه‌رو هستیم. یک تاریخ دو جهتی و یا حتی سه جهتی داریم که روشن نیست که به کدام سو متمایل است. قوم ایرانی برای اینکه مخلوطی بوده است از اندیشه‌های متفاوت و این به علت اوضاع و احوال تاریخی- جغرافیایی است، که جای دیگر به آن اشاره داشتیم

و....


تحقیق درباره خيام نيشابوري

تحقیق درباره خيام نيشابوري

تحقیق درباره خيام نيشابوري

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:13

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

غياث الدين ابوالفتح عمر بن ابراهيم نيشابوري موسوم به خيام از بزرگترين و مشهورترين شعراي تاريخ ايران بعد از اسلام است كه معروفيت وي مرزها را در نورديده و در سرتاسر گيتي به عنوان شاعري خردگرا شناخته شده است. حكيم عمر خيام اگرچه بيشتر به عنوان شاعري رباعي سرا شهره گشته است ولي وي در واقع فيلسوف و رياضيداني بزرگ بود كه در طول عمر دراز خويش كشفيات مهمي در رياضيات و نجوم انجام داد. زندگي حكيم همچون عقايد و انديشههاي ژرف و پوينده او در هالهاي از ابهام فرو رفته است و افسانههايي كه به اين دانشمند بزرگ نسبت دادهاند حقايق و زندگي او را تا حدودي با داستانهايي غير واقعي درآميخته است. تاريخ زندگي حكيم معلوم نيست ولي بنابر شواهد امر خيام در سال 439 ه.ق در نيشابور، شهري كه به آن عشق ميورزيد و بخش مهمي از ايام عمرش را در آن گذارند، به دنيا آمده است. دوران كودكي و نوجواني حكيم نيز كاملا مشخص نيست ولي بطور قطع وي مطالعاتخود در زمينه علوم معمول آن روز را در نيشابور سپري كرده و به سبب نبوغ ذاتي و ذهن خلاق و استعداد والاي خويش به دستاوردهاي شگرفي نايل آمده است. نقل شده است كه خيام در كودكي با خواجه نظام الملك طوسي و حسن صباح مؤسس فرقه اسماعيليه همدرس بود و آن سه عهد كردند هر يك در بزرگي به منصب و مقامي دست يافت دو يار دبستاني ديگر را نيز بالا كشد... اين روايت براساس تحقيقات دانشمندان و مقايسه تاريخي زندگي اين سه شخصيت برجسته قاطعانه رد شده است حكيم عمر خيام ظاهرا پس از كسب علوم و معارف عصر خويش رهسپار سمرقند گشت و در اين شهر مورد توجه امير قرخانيان شمسالملك نصربن ابراهيم قرار گرفت و رساله معروف خود درباره جبر را نيز در همين زمان به رشته تحرير در آورد خيام سپس عازم اصفهانشد و به خدمت ملكشاه سلجوقي درآمد و به اصلاح تقويم ايراني و بناي رصدخانهاي در اصفهان همت گماشت.سلطان ملكشاه در دوره سلطنت خويش حكيم جوان را سخت گرامي داشت و امكانات فراواني براي فعاليتهاي علمي در اختيار خيام گذاشت. پس از روي كار آمدن سلطان سنجر سلجوقي حكيم عمر خيام كه در زمره ندماي خاص سلطان ملكشاه بود به خدمت وي درآمد و حتي سلطان را كه دچار آبله سختي شده بود مورد معالجه و درمان قرارداد ولي سنجر هيچگاه نظر مساعدي نسبت به خيام نداشت. از اين روي وي مدتيكوتاه پس از بر تخت نشستن سلطان سنجر به زادگاه خويش نيشابور بازگشت و باقيمانده عمرش رادر اين شهر به انزوا و گوشه نشيني گذارند.حوادث اواخر عمر خيام ناقص و ناكافي است و مهمترين روايتي كه در مورد زندگي وي در دست است حكايتي است كه نظامي عروضي از اين دانشمند بزرگ آورده است: (در زمستان سال 506 ه. ق به شهر مرو سلطان كس فرستاد به خواجه بزرگ صدرالدين (ابوجعفر) محمد بن المظفر (رحمها...) كه خواجه امام عمر را بگوي تا اختياري كند كه به شكار رويم كه اندر آن چند روز برف و باران نيايد و خواجه امام عمر در صحبت خواجه بود و در سراي او فرود آمدي. خواجه كس فرستاد و او را بخواند و ماجرا با وي بگفت و برفت و دو روز در آن كرد و اختياري نيكو كرد، و خود برفت و با اختيار سلطان را برنشاند. و چون سلطان برنشست و يك بانگ زمين برفت ابر درهم كشيد و باد برخاست و برف و دمه در ايستاد. خندهها كردند. سلطان خواست كه باز گردد، خواجه امام(عمر) گفت پادشاه دل فارغ دارد كه همين ساعت ابر باز شود و در اين پنج روز هيچ نم نباشد. سلطان براند ابر باز شد و در آن پنج روز هيچ نم نبود و كس ابر نديد.) اين پيش گويي ظاهرا در شصت وهفتمين سال از زندگي خيام صورت گرفته است. در فاصله شانزده سال آخر عمر حكيم كمتر اطلاعي از زندگي وي در دست است. خيام ظاهرا كماكان به مطالعه وتدريس مشغول بوده و بويژه كتابهاي فلسفي ابوعلي سينا را، كه او را استاد خود ميدانسته است، عميقا مطالعه و بررسي ميكرده است. تنها روايت موثقي كه در طي اين مدت در دست است از نظامي عروضي است كه پيشگويي معروف حكيم خيام را در مورد منزلگاه ابدياش نقل كرده است.(5) حكيم عمر خيام فقيه، فيلسوف، رياضيدان و منجمي بزرگ بود. وي بيشتر عمر خود را در تدريس رياضيات وفلسفه گذراند و اكثر آثار ابوعلي سينا را مطالعه نمود و يكي از خطبههايمعروف ابن سينا در باب يگانگي خداوند متعال را نيز از عربي به فارسي برگرداند. وي اگرچه در حال حاضر بيشتر به سبب رباعيات شيرينش معروف گشته است ولي چندان شعر و شاعري را جدي نميگرفت و شايد تا حدودي نيز شأن خود را بالاتر از پرداختن به سرايش شعر ميدانسته است. مورخان با وجود اينكه استعداد و نبوغ حكيم را در علوم مختلف اعم از عقلي و نقلي و رياضي ونجوم ستودهاند ولي وي را در تعليم و انتشار دانش ژرفي كه در سينه خود داشته بخيل دانستهاند و از قرار معلوم حكيم چندان توجهي به تربيت شاگردان برجسته و نگارش كتابهاي علمي نداشته است. البته بسياري از دانشمندان فعلي با بررسي شخصيت و آثار و افكار اين فيلسوف بزرگ شرايط سياسي و اجتماعي دوره سلجوقيان و مخالفت علماي سني مذهب و قشري متعصب با افكار فلسفي را دليل عمده عدم رغبت حكيم خيام به نگارش انديشههاي عميق دروني او دانسته اند.

و...


تحقیق درباره لوگان خودروي جهاني رنو

تحقیق درباره لوگان خودروي جهاني رنو

تحقیق درباره لوگان خودروي جهاني رنو

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

لوگان خودروي جهاني رنو

سرانجام پس از مدت‎ها انتظار، شركت رنو با عرضه خودروي 5 هزار يورويي خود، برنامه‎هاي جاه‎طلبانه‎اش را براي دستيابي به توليد سالانه حدود يك ميليون دستگاه در سراسر دنيا اعلام كرد. اين شركت قصد دارد تا پايان دهه حاضر به برنامه‎هايش جامه عمل بپوشاند. در اين مقاله، مارك بودسا به بررسي موشكافانه‎اي در زمينه پروژه خودروي جهاني رنو مي‏پردازد:

اين خودرو كه پيشتر به نام 90X شناخته مي‎شد، يك سواري صندوق‎دار چهار در برپايه طرح مشترك B شركت‎هاي رنو و نيسان است كه پس از مدتي نام آن به لوگان تغيير يافت و براي نخستين بار در يكي از شركت‎هاي اقماري رنو با نام «داچيا» در كشور روماني ساخته خواهد شد. اين خودرو بسته به اين كه در چه بازاري به فروش برسد، با نام تجاري داچيا (Dacia) يا رنو عرضه خواهد شد.

در بازارهاي اروپاي مركزي و شرقي همچنين تركيه و شمال افريقا كه نام تجاري داچيا پيشتر نيز به كار رفته، همين نام را براي خودروي توليد شده به كار خواهند برد و در روسيه، امريكاي جنوبي و خاورميانه با نشان رنو عرضه خواهد شد. اين خودرو براي بازار اروپاي غربي نيز تأييديه دريافت كرده اما تا به حال برنامه‎اي براي فروش آن در اين منطقه مطرح نشده است. پيش از اين نيز طرحي مشابه در ميانه دهه 1990 از طرف كارخانه فيات با نام «پروژه 178» ارائه شده بود كه چند نوع خودرو از جمله پاليوي پنج در (Palio)، سواري سي‏ينا (Siena) و وانت استرادا (Strada) را شامل مي‎شد اما مديران اجرايي رنو مدعي‎اند كه اين دو طرح با هم تفاوت‎هاي اساسي دارند: يكي اين كه شركت رنو لوگان را براساس پيشرفته‎ترين فناوري خود مي‎سازد؛ در حالي كه مثلاً پاليو از برخي قطعات خودروي قديمي، اونو (Uno) بهره مي‎برد. ديگر اين كه لوگان ارزان قيمت خواهد بود، برخلاف سي‎ينا كه جزو بهترين‎ها و گرانترين‎هاي فيات در اروپاي مركزي به شمار مي‎رفت. به اين ترتيب لوگان نيرويي تازه به داچيا خواهد بخشيد؛ اين در حالي است كه توليد همه مدل‎هاي قديمي‎تر آن در سال آينده پايان مي‎گيرد.

 

تفاوت چنداني ندارند

درواقع اين دو طرح شبيه هم هستند و مهمترين وجه تمايز آنها اين است كه رنو برخلاف فيات از نظر استفاده به موقع از مقتضيات زمان، كاملاً حساب شده عمل كرده است. مشكلي كه بر سر راه فروش پاليو وجود داشت، از دست رفتن برخي از بازارهاي حياتي به خصوص بازار امريكاي جنوبي در اواخر دهه 1990 بود. برنامه‎ريزان لوگان، بيشتر بر بازارهاي اروپاي شرقي و مركزي متمركز شده‏اند و با توجه به گسترش اتحاديه اروپا در آينده، اين بازارها نيز رو به تزايد خواهند گذاشت. به علاوه بازار بزرگ چين هم در دو سه سال گذشته به مهره‎اي تعيين كننده بدل شده است؛ در حالي كه در دهه 1990 راكد و مرده مي‎نمود.

طرح 90X به عنوان طرح «خودروي 5 هزار يورويي» مشهور شده است. با وجود اين، قيمت وعده داده شده در ماه سپتامبر يعني زمان فروش خودروي مذكور محقق نخواهد شد. رنو فعلاً قصد ندارد مدل اصلي مقرون به صرفه خود را وارد بازار كند و تا سال آينده (2005) و توقف توليد مدل فعلي داچيا با نام سولنزا (Solenza) دست نگه مي‎دارد. به اين ترتيب در اين مدت ضرري متوجه فروش اين خودرو نمي‎شود. اولين توليد لوگان داچيا با مشخصاتي بهتر از آنچه انتظار مي‎رفت، روانه بازار خواهد شد و حداكثر قيمت آن حدود 8 هزار يورو خواهد بود. به علاوه در خارج از مرزهاي روماني هرگز شاهد برچسب 5 هزار يورويي بر روي اين خودرو نخواهيم بود زيرا تعرفه‎ها و ماليات‎هاي وارداتي دولت‎هاي همسايه بر اين رويا خط بطلان كشيده است. با اين وصف، لوگان دايره نفوذ محصولات رنو را به تمامي بازارهاي كوچك اما ارزشمند باقيمانده گسترش خواهد داد، مثلاً رنو تاكنون نتوانسته در كشور لهستان در ميان مجموعه خودروهاي كم قيمت جايي براي خود باز كند؛ در حالي كه اين بخش از بازار لهستان يعني بخش وسايل نقليه ارزان قيمت و مردمي، 30 درصد از كل فروش خودروي اين كشور را تشكيل مي‎دهد.

شركت رنو در برنامه كاري خود به غير از روماني پنج نقطه ديگر را نيز براي راه‎اندازي توليد لوگان در نظر گرفته است. برنامه آنها اين است كه در روسيه، مراكش و كلمبيا خط توليد احداث و آن را با قطعات و مجموعه‎هاي CKD تغذيه كنند؛ در ضمن با تمسك به نفوذ و قدرتي كه كشور فرانسه از گذشته در بازارهاي خاورميانه و به ويژه ايران داشته است، اين شركت مي‎خواهد در اين كشور با سرمايه گذاري مشترك همراه شركت‎هاي داخلي به توليد انبوه 300 هزار دستگاهي دست بزند. قرار است طي چند هفته آينده با شركت دونگ فنگ موتور چين هم موافقت‏‎نامه‎اي امضا شود و با سرمايه گذاري مشترك پنجاه ـ پنجاه توليد خودروي جهاني را در اين كشور نيز آغاز كنند.

و.....


تحقیق درباره خیار

تحقیق درباره خیار

تحقیق درباره خیار

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:25

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

خیار (Cucumis sativus) گیاهی از تیره کدوئیان است که اقسام گوناگون دارد. میوه‌اش درشت و سبز یا سفیدرنگ است. بوته آن مانند بوته خربزه است.

واژه خیار ريشه و بنياد فارسي داشته و از فارسي به زبان عربي داخل شده.

تاريخچه

مبدأ خيار را نواحى جنوبى آسيا ( هندوستان ) ذکر کرده‌اند. در هندوستان حداقل سه هزار سال كاشت مي گرديده و روميها و يونانيان قديم نيز از آن استفاده  مي نموده اند.

در اين مناطق همچنان فرم‌هاى اوليه خيار که به‌صورت وحشى مى‌رويند و داراى ميوه‌هاى کوچک و تلخ مى‌باشند يافت مى‌شود.

کاشت خيار در دنيا سابقه چند هزار ساله دارد.  حدود بيست قرن قبل از ميلاد مسيح مصريان قديم از آن استفاده  مي كرده اند .

كشورهاي توليد كننده

مهمترین کشورهای تولید کننده خیار چين و آمريكا هستند.

ايالت فلوريدا مهمترين توليد كننده خيار در آمريكا است و حدود يك سو م خيار كل آمريكا را توليد مي كند .

در ايران استانهاي كهكيلويه  و  بوير احمد، لرستان ، خوزستان  و ايلام

خیار گیاهی است گلدار، از رده دولپه ای ها، از گیاهان یکساله جالیزی، از خانواده کدوئیان (Cucurbithacae) با نام علمی (Cucumis sativus).

خيار گياهى خزنده است. ریشه آن نسبتاً سطحی است و برای کاشت آن باید خاک سطح الارض کاملاً آماده و غنی از مواد غذایی باشد. ریشه آن یکساله و گاهی هم دائمی است.

ساقه آن علفی، رونده و به رنگ سبز روشن، آبدار و دارای پوست نازک و کرکهای ریزی است که از ساقه منشعب می شوند. طول بوته خیار با توجه به هرسی که انجام می شود مکن است به بیش از 6 m برسد.

در واریته های معمولی برگها نسبتاً کوچک در واریته های بکرزا یا پارتنوکارپیک برگها بزرگتر، پنجه ای شکل و به رنگ سبز روشن بوده و بریدگی های کم عمق، برگ را به پنج قسمت یا Lobe که غالباً به شکل مثلث هستند، تقسیم می کند. دمبرگ آن بلند، آبدار، قطور، و رگبرگها مشخص و روشنتر از خود برگ هستند.

 گياهى يک پايه است. تعداد گل‌هاى نر بيشتر از گل‌هاى ماده بوده و زودتر از آنها نيز ظاهر مى‌شوند. البته در خيارهاى نوع گلخانه‌اى فقط گل‌هاى ماده به‌ وجود مى‌آيند. يعنى ميوه‌هاى پارتنوکارپ هستند و احتياجى به تلقيح گل نمى‌باشد. در خيارهاى معمولى بايد گرده‌افشانى انجام گيرد و زنبور عسل نقش مهمى در تلقيح آن خواهد داشت.

و....


تحقیق درباره خون بهاي زنان

تحقیق درباره خون بهاي زنان

تحقیق درباره خون بهاي زنان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:20

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

هيچ‌كس نمي‌داند اولين‌بار چه كسي بحث ضرورت برابر شدن دية زن و مرد را مطرح كرد. شايد روزي كه كتابدار يك كتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز كشت و حكم شد كه متجاوز پس از دريافت نصف ديه مجازات شود، يا روزي كه خفاش شب دختر دانشجوي پزشكي را به قتل رساند و بحث پرداخت ديه براي اعدامش مطرح شد، يا پس از اين‌كه قرار شد خانوادة 16 زن كشته‌شده به دست سعيد حنايي 98 ميليون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.
بحث برابري دية زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابري دية اقليت‌هاي مذهبي با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو اماني، در اولين گام، پاسخ منفي را از زبان آيت‌الله شاهرودي شنيد، نمايندگان مجلس به فعاليت خود ادامه دادند. آيت‌الله شاهرودي به نمايندة اروميه گفته بود: «دية زن و مرد از محكمات دين است و شيعه و سني دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حكومت مي‌تواند قبول كند و لذا فتواي تساوي ديه معلوم نيست بر چه اساسي است.»
پس از آيت‌الله شاهرودي، آيت‌الله صانعي اولين مجتهدي بود كه در اين مورد اظهارنظر كرد. وي با اعلام صريح اين‌كه «دية زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌اي را در اين مورد گشود. به‌گونه‌اي كه آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي در رد اين نظريه اعلام كرد: «هرچند در قرآن كريم ذكري از دية زنان به ميان نيامده، ولي اين مطلب در روايات اسلاميِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌هاي روايي اهل بيتع، به صورت گسترده مطرح شده كه متجاوز از 30 روايت است.»
وي به نقل از مرحوم شيخ طوسي اضافه كرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند كه دية زن و مرد تفاوتي ندارد و هر دو دية كامل دارند.»
آيت‌الله مكارم شيرازي در مورد آن بخش از فلسفة ديه كه به جبران خسارت مالي تعبير شده توضيح مي‌دهد: «با فقدان مقتول، خلأ اقتصادي در خانواده ايجاد مي‌شود و ديه اين خلأ مالي را جبران مي‌كند.»
وي به برابري بازدهي اقتصادي زن و مرد، حتي در عصر حاضر، معتقد نيست و تأكيد مي‌كند: «بازدهي مرد حتي در جوامعي كه هيچ دين و مذهبي در آن وجود ندارد و مدعي تساوي زن و مرد در همة امور هستند نيز بيش از بازدهي اقتصادي زن است. »
مطرح شدن اين مباحث انگيزه‌اي شد تا به ديدار آيت‌الله صانعي برويم. وي كه به‌عنوان يكي از مترقي‌ترين روحانيون حوزة علمية قم مطرح است، علاوه بر پاسخ به شبهات موجود در اين بحث، در مورد ساير مسائل زنان نيز اظهارنظر كرد.


 جناب آيت‌الله صانعي، چه عاملي باعث شد كه بحث برابري دية زن و مرد را
ý مطرح كنيد؟
 در مذهب شيعه، باب اجتهاد باز است و به دليل همين پويايي، به
ü
فرمودة امام امت، به‌عنوان يك فرهنگ غني اسلامي تلقي مي‌شود. انسان‌ها به دنبال اين هستند كه بدانند اسلام دربارة حقوق آنها چه نظري دارد.
روزگاري فقهاي شيعة ما مسائل محدودي را مطرح مي‌كردند و وقتي از آنها سؤال مي‌شد، متن روايت امام معصومع را بيان مي‌كردند. آن زمان فروع فراواني مورد ابتلا نبود. اما ائمه پيش‌بيني كرده‌اند كه به هر حال بشريت به طرف پيشرفت مي‌رود و لذا خود ائمه، طبق روايات و شواهد، راه باز بودن اجتهاد را پديد آورده‌اند و قواعد و ضوابطي را نشان داده‌اند كه حوزه‌هاي علمية شيعه و فقه بتوانند بر اساس آنها پاسخگوي مسائل روز باشند.
و....


تحقیق درباره خوف از خدا

تحقیق درباره خوف از خدا

تحقیق درباره خوف از خدا

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:20

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خوف از خدا

بر انسان واجب است تا زمانى كه در دار تكليف و سراى مسؤوليت به سر مى برد از عظمت حضرت حق و حكم و داورى اش در قيامت و عذاب سوزان جاويدى كه براى منكرين و مخالفين آماده كرده است بترسد .

محصول و ميوه ى پرمنفعت اين گونه ترس بدون ترديد خوددارى از معاصى و گناهان است .

1 ـ قال النبى : من مشى إلى ذى قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عزّ وجل أجر مائة شهيد وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة ويمحى عنه أربعون ألف سيئة ويرفع له من الدرجات مثل ذلك وكأنما عبد الله مائة سنة صابرا محتسبا .

امالى صدوق : 431 ، المجلس السادس والستون ، حديث 1 ; بحار الانوار : 71 / 89 ، باب 3 ، حديث 6 .

2 ـ عن أبى بصير ، عن أبى عبد الله (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : إن الرحم معلقة بالعرش يقول اللهم صِل من وصلنى واقطع من قطعنى وهى رحم آل محمد وهو قول الله عز و جل ( الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ) ورحم كل ذى رحم .

كافى : 2 / 151 ، باب صلة الرحم ، حديث 7 ; وسائل الشيعه : 21 / 534 ، باب 17 ، حديث 27790 : 2 / 493 .

انسان وقتى بترسد كه وجودى عظيم چون حضرت حق مراقب و مواظب اوست ، و در هيچ لحظه اى و در هيچ مكانى و در خلوت و آشكارى از او غايب نيست ، و بداند كه محصول تلخ گناه ، گرفتارى شديد در حسابرسى و سپس دچار شدن به دوزخ است ، يقيناً از گناه خوددارى مى كند . بنابراين حالت خوف در اين جهت از عالى ترين حالات انسان و از برترين مكارم و محاسن اخلاقى است .

امام صادق (عليه السلام) به يكى از يارانش به نام اسحاق بن عمار فرمود :

اى اسحاق ! از خدا بترس چنان كه گويى او را با دو چشم سر در برابر خود مى بينى ، و اگر تو او را نمى بينى بى ترديد او تو را مى بيند ; و اگر اعتقادت بر اين باشد كه او تو را نمى بيند يقيناً كافر شده اى ; و اگر معتقدى كه تو را مى بيند آن گاه در برابر ديد او دست به گناه بزنى مسلماً او را از پست ترين بينندگان قرار داده اى !!(1)

و نيز آن حضرت فرمود :

مَن عَرَفَ اللهَ خَافَ اللهَ ، وَمَن خَافَ اللهَ سَخَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدُّنيَا(2) .

كسى كه خدا را بشناسد خداترس مى شود و كسى كه خداترس شود لذت ها و شهواتى را كه موجب خشم خداست ترك مى كند .

رسول خدا فرمود :

1 ـ عن إسحاق بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : يا إسحاق ! خف الله كأنك تراه ، وإن كنت لا تراه فإنه
يراك ، وإن كنت ترى أنه لا يراك ، فقد كفرت ، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين .

و.....


تحقیق درباره خوشنویسی

تحقیق درباره خوشنویسی

تحقیق درباره خوشنویسی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خوشنویسی یا خطاطی در ایام گذشته و دنیای سنتی، پیوسته با تحول و نوآوری همراه بوده است اما در جهان سنتی، به دلیل عدم نیاز عامه مردم به طور مستمر و روزمره به خط و فقدان نیازهای تجاری و انتشاراتی و تبلیغاتی، اهداف خوشنویسی ترکیبی بوده است از زیبایی بصری ـ آسانی، سرعت و سهولت نگارش و خوانایی تا درنهایت، بتواند روند مراسالات و مکاتبات و امور دیوانی و تا حدودی نیز انتقال دانش و اطلاعات را سرعت و سهولت بخشد. از طرف دیگر، هم در نظام سنتی و هم در دنیای معاصر و مدرن، انگیزه‌های کارکردی عاملی مهم و درجه اول، ‌در تحولات خط محسوب می‌شود. اگر چه زیبایی بصری نیز بدون شک مورد نظر خطاطان قرار گرفته اما امروز، صنعت چاپ و یک دستی و متحدالشکلی مکاتبات، این بعد عملکردی خطاطی را به حداقل رسانده و در کنار آن جنبه‌های دیگر خطاطی اهمیت یافته است. بنابراین نوآوری، مهم‌ترین خاستگاه تحولات خط در یکصدو پنجاه سال اخیر می‌‌باشد. تحولات فرهنگی ـ هنری و سیاسی ـ اجتماعی و فناوری که زمینه ساز نوآوری متفاوتی در خط شده‌اند در ایران، طی دو حرکت در دوره‌های قاجار و پهلوی خطاطی و خوشنویسی را تحت تأثیر قرار داده اند:

الف ـ دوره اول ـ قاجاریه ـ (‌دوره نوآوری در جامعه سنتی)

جامعهٔ قاجاری جامعه‌ای سنتی بود اما در این دوران از عهد عباس میرزا پسر فتحعلی شاه و پس از جنگ های ایران و روس و شکست های ایران با جمع بندی از دلایل شکست و با حرکتی عبرت گیرانه توسط عباس میرزا تحولاتی در روند نوآوری انجام گرفت که حاصل آن نوسازی قشون ـ ‌ورود صنعت چاپ و ورود برخی کارخانجات و تأسیس مدارس سبک جدید و فرستادن دانشجو به خارج از کشور برای کسب علم و هنر بوده است. اما شاه بیت این نوآوری بعدها در ظهور و روزنامه ها و نشریاتی تحقق یافت که به نحوی اطلاع رسانی و آگهی های جدید را به عهده گرفتند. خط و خوشنویسی نیز در پرتو این تحولات وارد عرصه شد اما با ضرب آهنگی بسیار کند حرکت نمود تا بتواند نشریات تازه بر عرصه رسانده را بسنده نماید به عنوان نمونه نخستین نشریاتی که خوشنویسی جدیدی را می‌‌طلبیدند عبارت بودند از:

 • کاغذ اخبار در 1253 به سردبیری میرزا صالح شیرازی
 • وقایع اتفاقیه 1267 –1264 به سردبیری امیرکبیر
 • قانون 1295-1290 به سردبیری میرزا ملکم خان

به طور تفصیلی تر و جهت تشریح نوآوری و تأثیر ‌آن بر خطاطی یکصد و پنجاه ساله آخر سرنوشت نخستین روزنامه‌های ایران قابل بررسی است.(به جستارهای مربوط به هر روزنامه مراجعه کنید)

و....


تحقیق درباره خوشنویسی در دوره صفویه

تحقیق درباره خوشنویسی در دوره صفویه

تحقیق درباره خوشنویسی در دوره صفویه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه :

بعد از اسلام در ايران هفت نوع خط معروف وجود داشته كه اگر هنرمند خوشنويسي قادر بود اين هفت خط را كامل بنويسد سمت استادي داشت و او را در حد كمال و «هفت خط» مي‌ناميدند.

خطهاي هفت گانة اسلامي كه در ايران متداول بوده و هست به ترتيب قدمت عبارت‌اند از: خط كوفي، خط محقّق و ريحان، خط ثلث، خط نسخ، خط تعليق و ديواني، خط نستعليق و خط شكسته نستعليق كه رقعه را نيز بايد به اين جمع اضافه نمود. هر كدام از اين خطها مشتقات و گونه‌هاي مختلف دارد.

تاريخ خط فارسي را با تاريخ تحول خط عربي همزمان مي دانند زيرا با ظهور دين اسلام و گسترش آن در ايران خط عربي كوفي جايگزين خط پهلوي شد.

خط كوفي در ابتدا بدون نقطه و اعراب بود اما در سال 69 هجري قمري ابوالاسود دولي از شاگردان حضرت علي (ع) براين خط اعراب نهاد و ديگري به نام نصر بن عاصم نقطه گذاري كرد.

در اصفهان تا قرن دوم هجري خط همان خط پهلوي بود كه از عهد ساسانيان رايج بود و تا سال 132 هجري قمري تغييري در خط معمول اين شهر پيدا نشد.

با روي كار آمدن عباسيان و قدرت يافتن ابومسلم، براي اولين بار خط اسلامي در شهر اصفهان متداول شد و به تدريج مكاتيب عمومي از خط پهلوي به خط اسلامي تبديل شد.

قرن پنجم و ششم زمان رواج خط كوفي در اصفهان است. از قرن هفتم هجري استقبال از اين خط به شدت كاهش يافت. اما متروك نشد.

آخرين نمونه اين نوع خط در كتيبه دور گنبد امامزاده جعفر است كه تاريخ آن 725 هجري قمري است.

از اوائل قرن پنجم رواج خط نستعليق كه خط تحريري خاص ايراني بود شروع شد و در قرن ششم و هفتم رواج كامل يافت بطوري كه اكثر كتب فارسي و برخي از كتب عربي با اين خط نوشته مي شد.

 

چکیده :

دوره صفويان از درخشان ترين ادوار ترقي و تكامل خطوط مختلف ايراني بويژه ثلث، (نسخ) و (نستعليق) است.

در اين زمان بيشتر شاهان و شاهزادگان و رجال و امراء صفويه خود خوشنويس بوده اند و خطاطان و اساتيد خوشنويس از احترامي ويژه برخوردار شدند و مكتب خط و خطاطي در اين شهر دائر شد و اين شهر در حدود 4 قرن مهد بزرگترين خطاطان و خوشنويسان شد.

خط نستعليق در دوران صفويه به آنچنان جايگاهي رسيد كه نه تنها در ايران و افغانستان (كه در آن هنگام جزئي از ايران بود) بلكه در ممالك مجاور و دور دست همچون هندوستان و عثماني و مصر و عربستان نيز طرفداراني پيدا كرد و اساتيد بزرگي مانند مير معزكاشي نستعليق نويس بزرگ دوران شاه عباس اول به هند سفر كرد و اين خط را در آن كشور رواج داد.

دوران صفويه زمان رونق خط ثلث نيز هست.

در ادامه مقاله بیشتر با رشد این هنر در دوره صفویه آشنا می شویم .

و...


تحقیق درباره خوزستان

تحقیق درباره خوزستان

تحقیق درباره خوزستان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:28

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

فصل  اول

مقدمه

خوزستان یکی از باستانی ترین و تمدن خیزترین ناحیه های جهان بوده و جزو کهن ترین سرزمین های متمدن بشری به شمار می رود. آفتاب دل نشین، آب فراوان، خاک مرغوب و مردمانی سخت کوش سبب شده اند؛ این منطقه یکی از پرحاصل ترین نقاط ایران شده و لقب «زرخیز» را از آن خود نماید. از آن جا که جلگه خوزستان دنباله بین النهرین است، خاک و آب و هوای این جلگه برای کشاورزی بسیار مناسب است و انواع محصولات در این خطه به عمل می آید. صنعت نیز مانند کشاورزی در خوزستان سابقه طولانی دارد. در دوران ماقبل تاریخ (دوره عیلامی ها) انواع و اقسام ظروف و کوزه های سفالی در خوزستان ساخته شده و معادن سرشاری چون: نفت، گاز، نمک، گوگرد و... در این منطقه وجود دارد. استان خوزستان دربرگیرنده قدیمی ترین بنای ایران باستان است که با ابعاد حیرت انگیز خود؛ قابل مقایسه با اهرام مصراست. تنها رودخانه قابل کشتی رانی ایران؛ با جلوه های بالای جهانگردی دراین منطقه واقع شده است. بعد ازجنگ تحمیلی ایران و عراق، منطقه جنگی خوزستان نیز به جاذبه های گردشگری این منطقه افزوده شده وهرساله بازدیدکنندگان زیادی از منطقه های جنگی که یادآور حماسه سازی های فرزندان با غیرت ایران زمین در برابرتجاوزخارجی است، بازدید می کنند و بدین گونه یاد،خاطره و سلحشوری های غیرتمندان ایران را گرامی می دارند.

 

 

 

 

 

 

 

موقعیت جغرافیایی استان خوزستان

استان خوزستان با مساحتی حدود 64236 کیلومتر مربع، بین چهل و هفت درجه و چهل یک دقیقه تا پنجاه درجه و سی‌و نه دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و بیست و نه درجه و پنجاه و هشت دقیقه تا سی‌وسه درجه و چهار دقیقه عرض شمالی از خط استوا، در جنوب غربی ایران واقع شده است. این استان از شمال غربی با استان ایلام، از شمال با استان لرستان، از شمال شرقی و شرق با استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد؛ از جنوب با خلیج فارس و از غرب با کشور عراق هم‌ مرز است.شمال و شرق خوزستان را سلسله جبال زاگرس فراگرفته است که ارتفاعات آن در جهت جنوب غربی کاهش می‌یابد، به‌طوری که در نواحی جنوب‌تر به صورت تپه ماهورهایی نمایان می‌شود. استان خوزستان را از نظر پستی و بلندی می‌توان به دو منطقه کوهستانی و جلگه‌ای تقسیم کرد. منطقه‌ کوهستانی در شمال و شرق استان قرار گرفته و منطقه جلگه‌ای آن از جنوب دزفول، مسجدسلیمان، رامهرمز و بهبهان آغاز شده و تا کرانه‌های خلیج‌فارس و اروند رود ادامه می‌باد. استان خوزستان دارای آب و هوای مختلف است: آب و هوایی نیمه‌بیابانی که شهرهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر، هندیجان، دشت‌آزادگان و نواحی دزفول، بهبهان، رامهرمز، شوشتر و نواحی شمال اهواز را در بر می‌گیرد.آب وهوای استپ گرم که نواحی شمال دزفول، بهبهان، رامهرمز، شوشتر و شمال اهواز را دربرمی‌گیرد. استان خوزستان تحت‌ تأثیر سه‌نوع باد قرار دارد: اولین باد، جریان سرد نواحی کوهستانی و دومین باد (شرجی)، جریان گرم و رطوبی از خلیج‌فارس است که به سوی جلگه می‌وزد. سومین‌باد یا باد سوم از عربستان می‌وزد و همیشه مقداری شن و خاک و رطوبت همراه دارد.

 

 

 

جغرافیای تاریخی استان

استان خوزستان یکی از کهن‌‌ترین سرزمین‌های تمدن بشری است. این تمدن در شش هزار سال پیش در شوش پدید آمد، هزار سال بعد دولت مقتدر عیلام در شوش پایه‌گذاری شد و سه هزار سال پیش از میلاد، دولت عیلام توسط آشوریان منقرض گردید. در سال ششصد و چل قبل از میلاد شوش به دست آشوری‌ها تسخیر و به دو بخش تقسیم شد. قسمت شمالی عینی انزان به دست پارس‌ها افتاد و قسمت جنوبی آن به تصرف آشور درآمد. در تابستان سال پانصد و سی و هشت قبل از میلاد کورورش هخامنشی به بابل لشکر کشید و با شکست بابل کلیه خاک عیلام جزء متصرفات هخامنشی گردید و شهر شوش به عنوان یکی از پایتخت‌‌های هخامنشی برگزیده شد. داریوش هخامنشی درحدود سال پانصد و بیست و یک قبل از میلاد شوش را به مرکز شاهنشاهی خودتبدیل کرد و درآن کاخ باشکوهی از سنگ بنام هدیش احداث کرد. در زمان خشایار شاه پایتخت‌های ایران از جمله شوش به اوج عظمت و رونق رسیدند. با حمله اسکندر دوران اوج و شکوه سلطنت خیره‌کننده هخامنشیان به پایان رسید.

و....


تحقیق درباره خورشید گرفتگی

تحقیق درباره خورشید گرفتگی

تحقیق درباره خورشید گرفتگی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خورشید گرفتگی

نگاه اجمالی

گرفتگی کامل خورشید را باید یکی از منظره‌های زیبا و در عین حال ترسناک طبیعت دانست. تنها موقعی می‌توان این پدیده را دید که عوامل زیادی با هم انطباق پیدا کنند. خورشید کره فروزان بسیار بزرگی است با قطری در حدود 109برابر قطر زمین که در فاصله 150 میلیون کیلومتری زمین واقع شده است. ماه فقط یک چهارم اندازه زمین را دارد. ولی 400 بار نزدیکتر از خورشید به زمین است. البته بدیهی است که اجسام را از فاصله‌های دورتر کوچکتر می‌بینیم. اختلاف فاصله‌های ماه و خورشید نیز سبب می‌شود تا اندازه‌هایشان باهم برابری کنند. از اینرو آن دو در آسمان تقریبا به یک اندازه دیده می‌شوند.

تاریخچه

در طول تاریخ این پدیده همواره مورد توجه اقوام و ملل مختلف بوده است. اغلب تمدنهای کهن خورشید گرفتگی را پدیده‌ای شوم می‌پنداشتند و درباره آن اعتقادات خرافی داشتند. چینیها عقیده داشتند که هنگام خورشید گرفتگی اژدهایی خورشید را می‌بلعد. در بسیاری از فرهنگها خورشید گرفتگی بلایی آسمانی پنداشته می‌شده است. مردم هند در خلال گرفتگی خود را تا گردن در آب فرو می‌کردند و اعتقاد داشتند که با این کار به خورشید و ماه کمک می‌کنند تا در برابر اژدها از خود دفاع کنند.

 

 

خورشید گرفتگی از دیدگاه علمی

اندازه ظاهری خورشید و ماه از زمین باهم برابر است. علت این امر آن است که فاصله این دو جسم از کره ما متفاوت است. در نتیجه در زمانهایی که ماه مسقیما از جلوی خورشید عبور می‌کند قرص خورشید در پس آن پنهان می‌شود. شرط لازم و کافی برای وقوع پیوستن کسوف آن است که زمین ، خورشید و ماه در یک خط یا تقریبا یک خط راست قرار بگیرند، بطوری که سایه ماه بر بخشی از زمین بیافتد کل این سایه از دو قسمت نیم سایه که در قسمت بیرونی است نیمه درونی که تاریک و سیاه است تشکیل شده است.

در محدوده نیم سایه ماه تنها قسمتی از خورشید را پوشانده است که به آن خورشید گرفتگی جزیی می‌گویند. در خلال گرفت بر اثر حرکت ماه و چرخش زمین سایه ماه زمین را از غرب به شرق طی می‌کند، به این سیر حرکتی سیر گرفتگی کلی می‌گویند. هر کسی که در این مسیر باشد خورشید را در حالت گرفت کلی خواهد دید، این مسیر در بیشترین حالت به 320 کیلومتر می‌رسد و حدود نیم درصد سطح زمین را می‌پوشاند. معمولا هر 1.5 سال خورشد گرفتگی کلی روی می‌دهد، اما ما در طول عمرمان شاید یک بار شانس تماشای این پدیده را داشته باشیم.

و....


تحقیق درباره خوردنيهاي حلال و حرام در قرآن

تحقیق درباره خوردنيهاي حلال و حرام در قرآن

تحقیق درباره خوردنيهاي حلال و حرام در قرآن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خوردنيهاي حلال و حرام در قرآن - ۲۰ آيه

قرآن مشخصا توصيه به خوردن چيزهاي پاک مي کند. چيزهاي حلال و حرام در آيات زير شرح داده شده اند

۱- سوره: ۶ , آیه: ۱۴۵

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿145﴾

بگو در آنچه به من وحى شده است بر خورنده‏اى كه آن را مى‏خورد هيچ حرامى نمى‏يابم مگر آنكه مردار يا خون ريخته يا گوشت‏خوك باشد كه اينها همه پليدند يا [قربانيى كه] از روى نافرمانى [به هنگام ذبح] نام غير خدا بر آن برده شده باشد پس كسى كه بدون سركشى و زياده‏خواهى [به خوردن آنها] ناچار گردد قطعا پروردگار تو آمرزنده مهربان است

۲- سوره: ۱۶ , آیه: ۱۱۴

فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿114﴾

پس از آنچه خدا شما را روزى كرده است‏حلال [و] پاكيزه بخوريد و نعمت ‏خدا را اگر تنها او را مى‏پرستيد شكر گزاريد

 

۳- سوره: ۱۶ , آیه: ۱۱۵

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿115﴾

جز اين نيست كه [خدا] مردار و خون و گوشت‏خوك و آنچه را كه نام غير خدا بر آن برده شده حرام گردانيده است [با اين همه] هر كس كه [به خوردن آنها] ناگزير شود و سركش و زياده‏خواه نباشد قطعا خدا آمرزنده مهربان است

۴- سوره: ۱۶ , آیه: ۱۱۶

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ﴿116﴾

و براى آنچه زبان شما به دروغ مى‏پردازد مگوييد اين حلال است و آن حرام تا بر خدا دروغ بنديد زيرا كسانى كه بر خدا دروغ مى‏بندند رستگار نمى‏شوند

۵- سوره: ۵ , آیه: ۳

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿3﴾

و..


تحقیق درباره خوردگی گالوانیکی

تحقیق درباره خوردگی گالوانیکی

تحقیق درباره خوردگی گالوانیکی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خوردگی گالوانیکی

خوردگی گالوانیکی فروپاشی فلز است که به وسیله تفاوت های میکروسکوپی پتانسیل های الکتروشیمیایی کنترل می شوند که معمولا در نتیجه نزدیکی دو فلز متفاوت اتفاق می افتد.

خوردگی گالوانیکی در ایمپلنت های دندانی تیتانیمی

بیشتر خوردگی هایی که معمولا در ایمپلنت های دندانی به وجود می آید از نوع خوردگی گالوانیکی است. تیتانیم برای کاشته شدن در قسمت انتهایی استخوان استفاده می شود. مطالعات طولانی و مشاهدات کلینیکی این حقیقت را نشان می دهد هنگامی که تیتانیم در بافت های زنده استفاده می شود خورده نمی شود و در صورت تشکیل زوج گالوانیکی تیتانیم و دیگر مواد فلزی زیستی ممکن است خورده شود. بنابراین نگرانی زیادی در ارتباط با ماده ای که برای روکش ایمپبلنت استفاده می شود وجود دارد.

آلیاژهای طلا به دلیل سازگاری زیستی عالی، مقاومت در برابر خوردگی و خواص مکانیکی به عنوان روکش انتخاب می شوند. نرخ روزافزون آلیاژهای استفاده شده در دندان پزشکی منجر به ساخت مواد فلزی مؤثر در قیمت گردیده است این آلیاژهای مختلف نظیر آلیاژهای Ag- Pd Co-Crو آلیاژهای تیتانیم خواص مکانیکی خوبی دارا هستند و به لحاظ قیمت تأثیرگذار اما مقاومت به خوردگی آنها نگران کننده است.

خوردگی گالوانیک وقتی رخ می دهدکه آلیاژهای متفاوت در تماس با هم داخل حفره دهانی یا داخل بافت ها قرار می گیرند. پیچیدگی فرآیند الکتروشیمیایی در بردارنده ایمپلنت روکش می باشد به پدیده خوردگی حفره ای و زوج گالوانیکی مربوط است.

ASTM خوردگی گالوانیک را به عنوان خوردگی تسریع شده فلز تعریف می کند که به دلیل تماس الکتریکی با یک رسانا غیر فلزی یا بی اثرتردر یک محیط خورنده اتفاق می افتد.

وقتی دو یا بیش از دو وسیله پروتز دندانی که از آلیاژهای متفاوت تشکیل شده اند در تماس با همدیگر قرار می گیرند اگر در معرض مایعات دهانی قرار بگیرند اختلاف بین پتانسیل های خوردگی باعث جریان الکتریکی بین آنها می شود یک سلول گالوانیکی تشکیل می شود و جریان گالوانیک باعث تسریع خوردگی فلز بی اثر می شود این جریان گالوانیکی از طریق فلز یا اتصال فلزی و نیز از طریق بافت ها نیز عبور می کند که ایجاد درد میکند این جریان از طریق دو الکترولیت یعنی بزاق دهان یا مایعات دیگر داخل دهان و مایعات بافتها و استخوانها جریان می یابد

 

 

پدیده خوردگی گالوانیکی

وقتی دو فلز متفاوت ( با دو پتانسیل الکترودی متفاوت) با هم تماس پیدا می کنند یک پتانسیل تولید میشود و نتیجه نهایی اینست که یک واکنش شیمیایی همراه با اکسیداسیون در یک سطح ( آند ) و احیا در سطح دیگر( کاتد) رخ می دهد. تبادل یونها از طریق الکترولیتی که دو اکترود در آن قرار دارند صورت می گیرد فلزات مربوطه تجزیه می شوند و گفته می شود که خورده شدهاند .

این نوع خاص را خوردگی الکتروگالوانیک می گویند زیرا یک نوع رطوبت است که در آن الکتروگالوانیک وجود دارد زیرا جریان بار می باشد.

و....


تحقیق درباره خوردگي در صنايع نفت و پتروشيمي

تحقیق درباره خوردگي در صنايع نفت و پتروشيمي

تحقیق درباره خوردگي در صنايع نفت و پتروشيمي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خوردگي در صنايع  نفت و  پتروشيمي

خوردگي هميشه قسمتي اجتناب ناپذير در تصفيه نفت و عمليات پتروشيمي بوده است. هر چند قسمت عمده اي از اين مشكلات به عوامل ديگري نسبت داده مي شوند كه يك تعداد بيشماري از آنها به جنبه هاي مختلف خوردگي بستگي دارد. در واقع مشكلات خوردگي هزينه هاي عملياتي و نگهداري نفت را بالا مي برد. وقفه هاي برنامه ريزي شده به منظور تعمير خرابي هاي خوردگي موجود در لوله كشي و تجهيزات مي تواند هزنيه هاي بالايي را به همراه داشته باشد. و هر عملي كه بتواند ايمني روند كار را بالا ببرد بسيار مفيد واقع خواهد شد. نسبت بالاي مشكلات خوردگي به اين وقفه ها بستگي دارد. هنگاميكه دستگاهها به منظور نظارت و تعمير در فضاي آزاد باز مي‌شود به سطح فلزي آن در هوا و رطوبت دچار خوردگي مي‌شود. اين مسئله باعث وجود حفره و شكستگي در سطح آن مي‌شود مگر اينكه از بروز چنين مسائلي جلوگيري كنيم. هنگاميكه قطعات دستگاه در طي اين وقفه ها شكسته مي شوند، سطح آن با فرورفتگي آب دچار خوردگي مي شود.

در بيشتر مواقع، تصفيه نفت و عمليات پتروشيمي با سوختن جريانات هيدروكربن، گازهاي قابل اشتعال و بسيار سمي، اسيدهاي بسيار قوي كه اغلب در فشار و دماي بالا هستند؛ همراه مي باشد. با وجود فلزات و آلياژهاي بسيار زياد، تنها تعداد بسيار كمي از آنها مي توانند در ساختمان دستگاه و لوله كشي آن بكار روند. اين فلزات شامل فولادهاي كربني، چدنهاي ريخته گري - فولادهاي كم آلياژ- فولادهاي زنگ نزن،آلومينيوم، مس، نيكل، تيتانيوم و آلياژهايشان مي باشد. اين مواد بايد در روند آماده سازي تصفيه و عمليات پتروشيمي مورد بررسي و انتخاب و استعمال قرار بگيرند. بعلاوه، اطلاعات خاص در خصوص خواص مكانيكي، ترك‌هاي خوردگي، كنترل خوردگي فراهم خواهد شد.

«انتخاب مواد»

انتخاب مواد در اين ساختار نقش مهمي را در زمينه هاي اقتصادي و اعتبار و تضمين بخش هاي تصفيه و عمليات پتروشيمي ايفا مي كند. به همين دليل، انتخاب مواد بايد بسيار دقيق صورت گيرد. يك ماده بايد چندين مورد اخطاري را قبل از مردود شدن در انتخاب فراهم آورد. از بكار بردن موادي كه خود به خود شكسته شوند يا موادي كه تحت خوردگي SCC قرار مي‌گيرند مي بايست اجتناب شود. همچنين موادي كه دچارخوردگي يكپارچه مي شوند با موادي كه دچار خوردگي حفره‌اي مي شوند. تأثير محيط در خواص مكانيكي يك ماده مي تواند مهم واقع شود. شرايط موجود مي‌تواند يك فلز مفتول شدني را به يك فلز شكننده كه در اثر گرما از بين مي‌رود تبديل كند.

يك ماده نبايد تنها براي شرايط عادي مناسب باشد. بلكه بايد در شرايط ناپايدار و در مواجهه با شروع كار، قطع كار و شرايط اضطراري مفيد واقع شود. اغلب در مواجهه با چنين شرايطي است كه زوال و خرابي روبرو مي‌شويم.

از نگراني هاي موجود، رويارويي و چگونگي عملكرد دستگاهها در مقابل احتراق مي باشد. مواجهه غيرقابل انتظار در مقابل دماهاي بسيار بالا مي تواند باعث وجود ويژگي هاي مكانيكي شود كه مي تواند مسائل زيانبخش را به همراه داشته باشد. هرچند تمام موارد احتياطي و ايمني مي تواند احتراق را به حداقل برساند، مهندسين مسئول انتخاب موادي مي باشند كه بتوانند در مواجهه با احتراق به درستي عمل نمايند.

و...


تحقیق درباره خوراک و خوراک دادن

تحقیق درباره خوراک و خوراک دادن

تحقیق درباره خوراک و خوراک دادن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه:

یک راهنما برای تولید موفق، غذای مناسب برای گاو است. هزینه غذا بیشترین بهایی است که برای نگهداری گاو باید پرداخت.فهم مراحل هضم نشخوارکنندگان وغذای اصلی آنها، نیازمند غذا دادن و مدیریت خوب است.

دستگاه گوارش:

گاو متعلق به طبقه نشخوارکنندگاه است. علاوه بر گاو، گوسفند، بز و آهو نیز جز این گروهند. دستگاه گوارش نشخوارکنندگان به آنها اجازه می دهد تا از مواد خوراکی خشبی به عنوان منابع غذایی استفاده کنند.شکمبه اولین قسمت از دستگاه گوارش حاوی یک جمعیت وسیع از میکروبها ( باکتریها و پروتوزئرها) می باشد. هضم اولیه بیشتر غذاها بوسیله میکروبها شکمبه انجام می گیرد.میکربها می توانند دیواره سلولزی و همی سلولزی سلولهای تشکیل دهنده علوفه ها را بشکنند و تجزیه کنند همینطور اینها قادر به تجزیه نشاسته و پروتئین جیره غذایی حیوان نیز هستند. نگاری کوچکترین بخش معده است که غذا بعداز تخمیر وارد آن می شود.هزارلا آب مواد غذایی را می گیرد. آنزمهای گوارشی غذا را در شیردان و روده کوچک تجزیه می کنند. جذب غذا عمدتاً در روده کوچک اتفاق می افتد. حیوانات تک معده ای قادر به تجزیه و هضم سلولز نمی باشند. هنگامی که نشخوارکنندگان علوفه مصرف می کنند تکه های بزرگ غذا را کمی جویدن می بلعند سپس در وقت استراحت آنها را بوسیله مری به داخل دهان بر می گردانند و پس از خوب جویدن، دوباره می بلعند. اینکار باعث کوچک شدن قطعات علوفه می شود و متنابه آن سطح دسترسی میکروبهای شکمبه را بر روی قطعات غذا افزایش می دهد.

مواد مغذی:

احتیاجات غذایی برای هر گروه از حیوانات متفاوت است. روشهای مختلف تغذیه براساس رشد، تولید و متابولیسم تنظیم می شود انواع مواد غذایی براساس عملشان در متابولیسم یا بوسیله ساختار شیمیایی آنها مشخص و تعریف می شوند.

انرژی:

انرژی برای بدن توانایی کار کردن فراهم می کند.انرژی در جیره های غذایی گاو معمولاً براساس % کلی ماده غذایی قابل جذب(TDN) بیان می شود.کار کردن رشد، شیردهی، تولید مثل، حرکت و هضم غذا را شامل می شود. ارژی عمده ترین قسمت هزینه خوراک را شامل می شود. منابع اولیه انرژی برای گاو، سلولز و همی سلولز علوفه ها و نشاسته درون دانه ها هست.چربی ها و روغنها بالاترین محتوی انرژی هستند ولی معمولاً قسمت کوچکی از جیره غذایی را تشکیل می دهند.

پروتئین:

پروتئین یکی از مهمترین ساختار های بدن است. آن یک ماکرو ملکول می باشد که سیستم عصبی و بافت پیوندی را تشکیل می دهد. پروتئین از واحدهایی به نام آمینو اسید تشکیل شده است.یک رژیم غذایی با پروتئین کافی برای رشد، نگهداری، شیردهی، تولید مثل ضروری است. پروتئین به ترکیبات مختلف براساس قابلیت حل شان در شکمبه تقسیم می شوند.پروتئین حل شده در شکمبه توسط میکروبهای شکمبه گوارش می شود. پروتیئن غیر محلول در شکمبه دست نخورده باقی می ماند و بدون تغییر به قسمتهای بعدی می رود.پروتیئن عبوری در روده کوچک هضم و جذب می شود.

و....


تحقیق درباره خوراك و پوشاك و نوع آن در جامعه

تحقیق درباره خوراك و پوشاك و نوع آن در جامعه

تحقیق درباره خوراك و پوشاك و نوع آن در جامعه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خوراك و پوشاك

خوراك و پوشاك و نوع آن در جامعه اي، نشانه ها و نمادهاي فرهنگي جامعه است. نوع خوراك و پوشش هر جامعه‌اي نشانگر اعتقادات و باورهاي مردم وارزشهائي است كه در آن جامعه حاكم مي باشد. موضوع خوراك و پوشاك در آرمان شهر رضوياز آن جهت اهميت مي يابد كه ارزشي محسوس و قابل مشاهده بوده و نشانگر آرمانها وتمنيات مردم مي‌باشد. از آنجائي كه ديدگاه ها و سيره حضرت علي ابن موسي الرضا(ع) دررابطه با موضوع ياد شده داراي اهميت فراواني است و از طرفي در احاديث و روايات اهلبيت(ع) و آن حضرت، خوراك و پوشاك در قالبي جداگانه بحث شده است، در اين نوشتار همدو موضوع به صورت جداگانه بحث مي شود.

پوشش نمادي از آراستگي ديني وفرهنگي

يكي از وجوه آراستگي كه در جامعه اهميت فراوان دارد نوع پوشش و لباس است. در آموزه هاي ديني در اين خصوص نكات بسيار مهمي ذكر شده است. خداوند متعال در قرآنمجيد مي فرمايد« به مردان با ايمان بگو ديده ها فرو بندند و اندامشان را با پوششيمناسب محفوظ دارند كه اين براي آنان پاكيزه تر است زيرا خدا به آنچه مي كنند آگاهاست به زنان با ايمان نيز بگو ديدگان خود را از هر نامحرمي فرو بندند و اندامشان رابپوشانند و زينت هايشان را آشكار نكنند مگر آنچه به طور طبيعي پيداست و بايد سينه ودوش خود را با مقنعه بپوشانند»[1]

در اين آيه پوشش مناسب، پوششي معرفي شده است كه اندامهاي بدن را حفظ كند و در ارتباطات اجتماعيتحريك آميز نباشد. در روايات آمده است كه انتخاب نوع و شكل لباس بايد به گونه ايباشد كه متعارف و مطابق با فرهنگ و عرف زمان و محل زندگي باشد.

امام صادق(ع) ميفرمايد: بهترين لباس هر زمان، لباس اهل آن زمان است. [2]

اسلام به مسلمانان توصيه مي كند در برخورد با مردم و موقعحضور در اجتماع به زيبائي و آراستگي ظاهر خود اهتمام ورزند. پيامبر در اين خصوصفرموده اند« خداوند دوست دارد هر گاه بنده اش ازخانه خارج مي شود خود را برايبرادرانش بيارايد »[3]

لباس شهرت ممنوع

اسلام لباس شهرت را در بين مسلمانان منع كرده است. بايد از پوشيدن لباسيكه باعث انگشت نما شدن مرد مي گردد در جامعه اسلامي و شهر مذهبي خوداري شود زيراموجب احساس خود بزرگ بيني يا حقارت و ضعف در شخصيت است.

امام صادق: خداوند لباسشهرت را مبغوض دارد. براي انسان همين خواري و ذلت بس است كه لباس شهرت بپوشد و يامركبي سوار شود كه مو جب شهرت او گردد. [4]

لباس نعمت خدا و هديه اي زيبا

از الطافي كه خداوند بهانسان عطا فرموده و او را از ساير جانداران متمايز ساخته نعمت حجب و حياست كه درفطرت او نهاده شده و روشن ترين شكل بروز اين گرايش، احساس نياز به پوشش و پو شاندنبدن از ديگران است و چه خوب است كه اين پوشش زيبا و شايسته شأن انساني و منزلتاجتماعي فرد باشد تا انسان را از منظر ديگران خوشايند سازد.

و....


تحقیق درباره انرژي خورشيدي

تحقیق درباره انرژي خورشيدي

تحقیق درباره انرژي خورشيدي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

امروزه استفاده از انرژي خورشيدي مي تواند جايگزيني مناسب و به صرفه تر از ساير موارد استفاده ي انرژي از قبيل انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي مي باشد پس نيازي به توضيحات بيشتر جهت اين موضوع وجود ندارد . حال تنها چيزي كه در اين مرحله لوجود دارد اين است كه چگونه و با چه وسيله يا وسايلي مي توان از اين منبع سرشار از انرژي پاك استفاده ي بهينه كرد در اين فصل به بررسي انواع وسايل جهت استفاده ي مفيد از انرژي خورشيدي و نيز بررسي انواع روشهاي استفاده از اين وسايل و نيز كاربردهاي متفاوت و متنوع اين وسايل خواهيم پرداخت از مهمترين وسايلي كه مي توان از آنها استفاده كرد تا اينكه انرژي خورشيد را به صورت انرژي هاي قابل استفاده  ي مستقيم تبديل كرد كلكتورها (جمع كننده ها ) مي باشند . براي بسياري از كاربردهايي كه براي انرژي خورشيدي وجود دارد آزاد كرد ن انرژي مطلوب در درجه حرارت بالا به وسيله ي جمع كننده هاي مسطح معمولي امكان پذير است .

درجه حرارت انرژي آزاد شده مي تواند به وسيله ي كاهش سطحي كه اتلاف گرما در آن صورت مي گيرد افزايش پيدا كند ، اين كار به وسيله ي نوري ميان منبع تشعشع و صفحه ي جذب كننده ي انرژي انجام شده است ، با اين كار تراز تشعشع فرودي روي يك جذب كننده ي نسبتاً كوچك را بالا برده ايم . در اين فصل ما دو روش مربوط به مسئله مورد نظر را مطرح مي كنيم ، استفاده از متمركز كننده هاي غير تصوير ساز و متمركز كننده هاي تصوير ساز .

جمع كننده ها مي توانند منعكس كننده يا شكفنده نور باشند و مي توانند استوانه اي يا صفحه اي و نيز مي توانند به صورت پيوسته يا جدا از هم باشند و از طرفي دريافت كننده هايي مورد بحث قرار مي گيرند كه مي توانند محدب ، معقه يا مسطح و نيز مي توانند روپوش دار و يا بدون روپوش باشند .

به خاطر نسبت هاي متمركز ، عوامل شار تشعشع را برروي صفحه ي جذب كننده ي انرژي افزايش مي يابد . با اين محدوده ي پهناي طرحها ، توسعه ي كاربردهاي  عمومي براي متمركز كننده ها مشكل است . بدين ترتيب ما بايد اين مسائل را به وسيله جذب كننده هاي غير تسوير ساز با نسبت تمركز پائين و جذب كننده هاي تصوير ساز به همراه نسبت تمركز متوسط بر طرف مي كنيم و همچنين ما بعضي ملاحظات اساسي چند گانه ي متمركز كننده هاي سه بعدي را مطرح مي كنيم .

 • بررسي نسبتهاي تمركز متمركز كننده ها :

متمركز كننده ها مي توانند نسبتهاي تمركز از مقادير پايين حدود 5/1 تا 2 تا مقادير بالاتر از مرتبه ي 10000 داشته باشند . افزايش نسبتهاي تمركز به معني افزايش يافتن درجه حرارتي كه از انرژي دريافتي مي تواند آزاد شود و نيز افزايش دادن ملزومات براي دقت در كيفيت نور تثبيت موقعيت سيستم نوري .

بدين ترتيب ارزش انرژي آزاد شده از يك جمع كننده ي متمركز تابعي از دماي موجود است . در بزرگترين گستره ي تمركز و به طور مشابه بزرگترين دقت ذره بين ها تمركز جمع كننده ها را كوره ي خورشيدي مي نامند .

از يك نقطه نظر مهندسي ، متمركز كردن جمع كننده ها مسئله جديدي است كه به جمع كننده هاي مسطح اضافه شده است . آنها بايد (به جزء در درجه هاي تمركز خيلي كوچك ) باريكه ي خورشيد را به اين منظور كه بايد به سمت صفحه ي جاذب ميل پيدا كنند جهت بدهند .

و...


تحقیق درباره استان خوزستان

تحقیق درباره استان خوزستان

تحقیق درباره استان خوزستان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:25

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

 من استاني كه براي تحقيق انتخاب كرده ام استان خوزستان است استاني كه اجداد من از سالهاي بسيار دور در يكي از شهرهاي آن (ابتدا در شوشتر كه يكي از قديمي ترين شهرهاي ايران و مركز خوزستان در آن سالها بوده) و بعداً شهر اهواز كه تاكنون نيز مركز آن استان مي باشد و من هم در اين شهر به دنيا آمده ام . استان خوزستان يكي از استانهاي پهناور و داراي جلگه هاي حاصلخيز و رودخانه هاي پرآب و معادن عظيم نفت و گاز مي باشد .

كلمه خوز به معني شكر است و خوزستان به معني شكرستان است چون در قديم خوزستان مركز نيشكركاري و تهيه شكر بوده است . استان خوزستان  به اين نام ناميده شده است . استان خوزستان در زمانها قديم مركزي براي علم و دانش و تربيت علما بوده و دانشگاه جندي شاپور يكي از آن مراكز بوده است . كه دانشگاه جندي شاپور فعلي از آن نام گرفته است .

 شهر اهواز كه اكنون مركز استان خوزستان است تا قبل از سلطنت رضاخان شهري كوچك به نام ناصري وداراي جمعيتي اندك بوده و پس از آنكه مركز استان قرار گرفت و جمعيت آن روبه فزوني گذاشت .

رودخانه كارون از وسط شهر از شمال به جنوب در حركت است و شهر را به دو قسمت تقسيم مي كند . اولين مدرسه ابتدايي كه در اين شهر تاسيس گرديد حدود سالهاي 1303 و 1304 بوده كه با سعي و كوشش جد من و آوردن معلم از شيراز با مخارج ايشان بوجود آمد و چون در آن زمان شيخي به نام شيخ چاسب بر استان خوزستان حكم روايي مي نمود اين مدرسه به نام چاسبيه ناميده شد .

مشخصات جغرافيايي و انساني شهرهاي خوزستان

استان خوزستان با مساحتي بالغ بر 282/67 كيلومترمربع پنجمين استان از لحاظ وسعت مي باشد كه در جنوب غربي ايران قرار دارد . استان خوزستان از شمال به استان لرستان و از شمال شرقي به استان چهار محال بختياري و كهكيلويه و بويراحمد و از جنوب به خليج فارس و از مغرب به كشور عراق محدود است .

و....


تحقیق درباره خودکشی،یک معضل اجتماعی

تحقیق درباره خودکشی،یک معضل اجتماعی

تحقیق درباره خودکشی،یک معضل اجتماعی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:18

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

ایران در بین کشور های دنیا در زمینه خودکشی توسط برخی از ارائه دهندگان آمار رتبه 48 و برخی دیگر رتبه 58 را دارد.طبق آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ، استان لرستان اولین رتبه و استان های مازندران و گلستان در رتبه های بعدی قرار دارند و همچنین کمترین آمار خودکشی در استان سیستان و بلوچستان است. بر اساس آمار دیگری، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور جمهوری اسلامی ازافزایش آمار خودکشی در ایران طی سال 1382 خبر داد. یکی از عمده ترین دلایل خودکشی در ایران فقر و افسردگی اعلام شده است. استان های ایلام، مازندران و گلستان دارای بیشترین میران خودکشی در سال 1382 بودند و از میان خودکشی ها نیز بیشترین آمار مربوط به زنان و دختران ستمدیده است. در استان گلستان که از نظر خودکشی سومین استان کشور است، تنها در سال گذشته 1041 زن اقدام به خودکشی کردند. اکثر این افراد بین سنین 15 تا 19 سال هستند. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، میزان خودکشی در مردان 16 و در زنان 4 مورد در هر میلیون نفر در سال 1997 بوده است در حالیکه در ایران 200 مورد برای هر 100 هزار نفر است.
در استان ایلام خودکشی در بین زنان به پدیده ای رایج تبدیل شده است . بنا به اعلام مشاور استاندار ايلام - که بیشترین آمار خودکشی در ایران را دارد- در سال حدود ۴۰۰ مورد خودکشی در استان 580 هزار نفری ایلام اتفاق می‌افتد که سهم زنان از اين تعداد 220 نفر است. اکثریت این زنان نیز خودسوزی را انتخاب می کنند.
اما از طرف دیگر در حالی که آمارهای ارائه شده به سازمان بهداشت جهانی میزان خودکشی در ایران را سه در ۱۰۰ هزار برای زنان و یک در ۱۰۰هزار برای مردان نشان می‌دهد شواهد گوناگون این آمارها را نزدیک به واقعیت نمی‌داند.

از طرف دیگر آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۸۲ خودکشی 2486 زن و 1481مرد را نشان می‌دهد و آمار وزارت بهداشت از انجام حداقل ۱۳ خودکشی در روز با میانگین سنی 29 سال خبر می‌دهد. طبق این آمار نسبت خودکشی مردان به زنان 5/2 به یک و گاه 5/4 به یک است.
خبر گزاری مهر در مقاله ای که منتشر کرده بر یکی از واقعیت های تلخ جامعه ایران اشاره کرده است و بیان نموده ، "خودکشی یکی از معضلات اجتماعی است که امروزه با توجه به پیچیده تر شدن تعاملات و ارتباطات در بیشتر جوامع روبه افزایش است . آمارها نشانگرآن است که نابسامانی های اجتماعی، ناملایمات زندگی وعدم توانایی مقابله با مشکلات از جمله دلایلی است که بویژه مردان را در معرض بسیاری از آسیب های روانی و میل به خودکشی قرار می دهد."
خارج از اینکه خبرگزاری مهر با یک کلی گویی ، مانوور مشخصی را در برابر یکی از معضلات جدی اجتماعی در ایران نشان داده است باید اذعان کرد که چنین معضل اجتماعی نیاز به حل و تغییرات بنیادین در ساختار فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ایران را دارد.
در بیلان دیگری که توسط خبرنامه گویا منتشر شده است چنین آمده است؛ آخرین آمار اعلام شده درباره میزان خودکشی درایران مربوط به ماه می سال 2003 است که در سایت who سازمان بهداشت جهانی منتشر شد؛

این آمار از مرگ سه درصد زنان از هر 100 هزارنفر و یک درصد مردان از هر100هزارنفر درسال از طریق خودکشی خبر می دهد.

همچنین آمار دیگری از این سایت در سال 1991 ایران را پس از کلمبیا، برزیل، چین و هند پنجمین کشور و در سال 2001 میلادی پس از کلمبیا و هند سومین کشور دارای بالاترین آمار خودکشی می داند.
اگرچه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی با استناد به آمار سازمان بهداشت جهانی،ایران را پنجاه و هشتمین کشور جهان از نظر خودکشی می داند اما برخی از جامعه شناسان این آمار را غیرواقعی می دانند

و....


تحقیق درباره خودكشي

تحقیق درباره خودكشي

تحقیق درباره خودكشي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:22

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه:

به نظر مي رسد كه خودكشي خصوصي‌ترين اقدامي مي باشد كه ممكن است از جانب يك شخص سر بزند، معهذا مناسبات اجتماعي در سبب سازي آن نقش با اهميتي دارند و اين اقدام ناشي از يك برخورد اجتماعي عميق است. و گرچه در ظاهر هدف خودكشي منحصراً نابودي شخص است ليكن همچنين عمل تجاوزكارانه ايست عليه افراد ديگر.

مطالعه خودكشي نشان مي دهد كه عمل انسان هراندازه هم كه شخصي باشد تأثير متقابلي روي افراد ديگر هم مي گذارد و اين مؤيد اين مطلب مي باشد كه هر فرد را جدا از قالب اجتماعي اش و به تنهايي نمي توان درك كرد.

مسأله خودكشي امروزه جنبة پژوهشهاي علمي پيدا كرده است.

در بررسي هاي مسأله خودكشي به اين نتيجه رسيده اند كه تنها انسان مي‌باشد كه مي تواند مرگ را خود اداره كند و خود را بكشد و اين حقيقت دارد كه برخي از حيوانات تحت شرايط معين رفتارشان طوري است كه منجر به مرگ آنها مي شود اما شاهدي در دست نيست كه اين رفتار حيوانات با آرزوي مرگ باشد و عمل خود نابودي كه با انديشة مردن همراه نباشد خودكشي نيست. (پس انسان است كه مي تواند دست به خودكشي بزند)

خودكشي در همه جا ديده مي شود و دوره اي از تاريخ يافت نمي شود كه در آن خودكشي ذكر نشده است افراد كمي پيدا مي شوند كه هرگز افكار خودكشي به ذهنشان خطور نكرده باشد.

تعريف روشن اصطلاحات در اين زمينه مسألة اساسي است كه خودكشي نه تنها به معني «عمل عليه حيات شخصي» بلكه به معني شخصي كه به دست خود مي ميرد و يا شخصي كه تمايل در خودكشي دارد نيز تعريف مي شود معهذا كلمة خودكشي در مورد آسيب رساندن به خود به نحو كشنده نيز بررسي مي‌شود. مسأله قصد خودكشي بيشتر در اين دوران مورد توجه قرار گرفته است و سابقاً رسم بر اين بوده كه اين موارد را فقط به عنوان يك خودكشي سرهم‌بندي شده و بدون توجه به خصوص به جز از نظر يك اختلال رواني درمان مي كردند درحالي كه خودكشي حتماً بررسي به خصوصي را نيازمند است، زيرا اين عمل نمايندة مشكلات با اهميت بسياري است.

 

14-خودكشي

خودكشي به معناي نابود كردن و از بين بردن خود، پديده اي است كه ساليان دراز از روابط عشيره اي و سنتي تا روابط پيچيدة شهرهاي امروزي، گريبان بشر را گرفته و در فراز و نشيب تحولات اجتماعي قلب و روح خانواده‌ها و اجتماع را آزرده است. زندگي شهري، انبوهي جمعيت، عدم تجانس افراد با هم، احساس غربت و تنهايي ناشي از آن، كاهش محبت خانوادگي و رها شدن فرد به سرنوشت خود چشم‌هم‌چشميها، پيدا شدن آرزوهاي دور و دراز در زندگي مادي، محروميت در عشق، فقر مادي و دهها عامل ديگر آنچنان ناراحتيهايي براي افراد فراهم آورده كه فرد تنها راه نجات خود را نابودي خويش جستجو مي كند.

در فرا راه رشد و توسعة اقتصادي – اجتماعي، هرچه بر پيچيدگي روابط و مناسبات اجتماعي افزوده مي شود، فاصلة طبقاتي هم بيشتر مي گردد و سرخوردگيها فزوني مي يابد و در نهايت به افزايش تعداد خودكشي منجر مي‌شود.

از هم گسيختگي پيوندهاي سنتي و همبستگيهاي اجتماعي و نيز بيگانه شدن با ارزشها و هنجارهاي جامعة خودي، موجب فزوني نرخ خودكشي در جامعه ها به ويژه در جامعه هاي صنعتي گرديده است.

 

تعريف خودكشي

دست بافتن به تعريفي جامع و مانع براي خودكشي كار ساده اي نيست. ملاك كار اكثر كساني كه از خودكشي تعريف كرده اند بر اساس تعريف دوركيم بوده است. دوركيم در سال 1897 تعريف زير را ارائه داد: «خودكشي به هر حالتي از مرگ اطلاق مي شود كه نتيجة مستقيم يا غيرمستقيم عملي باشد كه شخص قرباني آن را انجام داده و از نتيجة عملش آگاه بوده است.»

و....


تحقیق درباره خودشناسی

تحقیق درباره خودشناسی

تحقیق درباره خودشناسی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خودشناسی

آدمی اززمان کودکی که زیربنای فکری وشخصیتی خودرا می سازد چیزی را سعی میکند ازنظر فکری درک کند و بپذیرد که لقمه ای لذیذ و جویده وآماده ی هضم برای او باشد یعنی افکاری که برای او ثقیل باشند را ازخود ناخودآگاهانه دفع میکند وهیچگاه درعمرخود افکارثقیل ومبهم را به ذهن خود راه نمی دهد

آدمی بجای اینکه گره های فرسوده وموروثی را ازخود بازکند با گریزازفکرکردن ، گره های دیگری را نیزبخود می بندد وگره های کهنه و فرسوده را نیزپیرامون واطراف خود پیچیده تر می کند

وه چه خوب آمدی صفا کردی      چه عجب شد که یاد ما کردی

بی وفایی مگر چه عیبی داشت که پشیمان شدی وفا کردی

معشوقه ای که دراین ابیات « شاعریا خواننده ی شعر» را سیراب واشباع ونهایتآ اسیرخود می کند کیست وچیست ؟ دردنیایی که انسان درتهاجم همه سویه مخمصه ها ی شکست وسرکوب وبیوفایی و آزارورنج قراردارد ، باید دیگری برای مداوای دردهای بی درمان او به کمکش بیاید و جواب بیوفایی ها وشکست وسرکوب های اورا بدهد  ، اورا درشکست وفقدان ومحرومیت ها تسکین دهنده و جبران کننده باشد  ، انسان زخم سرکوب ها ی خودرا با تسلای به معشوقه ای درخود التیام میدهد که آفریده ی پندار اوست ، مخلوق خیال وتوهم اوست ، آفریده ی ذهن شرطی اوست . اگرمعشوقه ای وجود دارد برای رسیدن به وصال او باید باتزکیه ، وتهذیب درون خویش راه را برای رسیدن به او هموار کرد . اما می بینیم انسان اینگونه نیست واینگونه زندگی نمی کند ومعشوقه ای خیالی وآرمانی که حجم تمام ادبیات جهان و بخصوص شرق را فراق وهجران و سنگدلی های همین معشوقه بخود اختصاص داده ،  را برای خود آفریده و هجران وفراق اورا برای خود قابل تحمل می کند وجزشکوه وناله وآه ومویه ماحصلی دیگر این معشوق خیالی وبیوفایی وسنگدلی باخود ندارد  ، اگرکسانی به وصال معشوقه رسیده اند انسان را ه وصال را برای خود هموارنکرده بلکه ازوصال یافتگان برای خود اتوریته برای خودباختگی وخودفراموشی و تسکین موقت آلام خویش ساخته است . جزآنکه این شعرمارا گرفتارحزن واندوه می کند هیچ بارروان شناسانه دیگری ندارد ، حزن واندوه وغم را تاروپود اسارت ما نموده ومارا ازدرک واقعیت خویش « آنچه هستیم » دور می کند .

معشوقه ، دوست « غایت نیاز فطری ومعنوی انسان » دربازگشت انسان به خویشتن ، بازگشت به اصل خویش ، بازگشت به هویت واقعی خویش ، کشف تمامیت خود ، با او همدل ویارو هم سخن می شود ، اورا درآغوش می گیرد واورا ازانحرا ف ولغزش وخیال پردازی و افسانه بافی برای به دام انداختن خود جدا میکند . انسان دربازگشت بخویشتن ، ودربیداری ازخوابی که قرنها جبرآ وقهرآ گریبان اورا گرفته است راه زندگی را می یابد ، معنی ی صلح وآرامش را می فهمد ، خوبی وبدی برایش معنا می شود . و حقیقت برایش قابل ادراک ودریافت وشهود می گردد . دریا تویی ، اقیانوس تویی ، خورشید تویی ، نورتویی  ، خودت را پیدا کن ، دروجود خودت به اقیانوس ، به دریا ، به خورشید ، به نوروبه  یبکرانگی و به یگانگی متصل شو . بازگشت به خویشتن ، وکشف تمامیت ویک پارچگی خویشتن است که تورا ازخس وخاشاک وشائبه ها ی فریب منفک وجدا میکند ، تورا به یگانگی ووحدت می رساند .

دوست نزدیک ترازمن به من است

وین عجب بین که من ازوی دورم ........ عطار

و....


تحقیق درباره خودرو

تحقیق درباره خودرو

تحقیق درباره خودرو

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خودرو

خودرو فقط يك كالا يا محصول صنعتي نيست، بلكه به تنهايي يك فرهنگ است. شمول آن بر حوزه هاي متنوع و گسترده علومئ و ئفنون، تجارب و مهارتهاي انساني، شيوه هاي گوناگون مديريت و انجام كارها، تأثير آن بر شئون مختلف زندگي اجتماعي و آرايش شهرها و از همه مهمتر حضور روزافزون و غيرقابل اجتناب ديدگاههاي زيبائي شناسانه و ... از آن چيزي فراتر از يك كالاي صنعتي معمولي ساخته است.

مانند هر عرصه صنعتي ديگر، رقابت در اين عرصه نيز مبتني است بر توليد هر روز كاملتر، كاراتر، ايمن تر و زيباتر آن. بر همين اساس، شاخصهاي كيفي محصول كه تا چند دهه پيش اتنتظار مي رفت با تاكيد بر كنترل ويژگيهاي خود محصول توليدي حاصل آيد امروزه با استقرار نظامهاي كيفيت مديريت تضمين مي شوند.

نظامهاي كيفيت را مي توان تلاش براي ارتقا فرهعنگ توليد و مناسبات داخلي آن دانست با اين فرض منطقي كه كيفيت پديده اي تصادفي نبوده و براي تحقق آن بايستي به فرايند توليد رويكرداي سيستمي داشت.

براي صنعت خودروسازي ما كه چند دهه قدمت دارد هم اكنون كيفيت به چالشي سرنوشت ساز تبديل شده است. به نحوي كه بدون تحقق آن نه در بازارهاي جهاني خودرو جايي خواهيم داشت و نه در بازار قطعات آن. بر اين اساس است كه بايستي نهضت كيفيت را با نهايت درايت و هوشمندي سازماندهي كرده و توسعه داده و پيش برانيم، توفيق در اين كار بزرگ نه تنها شايستگي ها و قابليتهاي صنعت گران ماست بلكه بسياري از معضلات اقتصادي كشور را نيز مي تواند پاسخگو باشد.

پذيرش نظام مديريت كيفيت بايستي يك تصميم راهبردي سازمان باشد. طراحي و اجراي نظام مديريت كيفيت در سازمان تحت تأثير نيازهاي در حال تغيير، اهداف ويژه آنه، محصولات، فرايندهاي بكارگرفته شده، اندازه و ساختار سازمان قرار مي گيرد.

نظامهاي مختلف مديريت در قالب استانداردها توسط طرفهاي درون و برون سازماني و از جمله سازمانهاي گواهي دهنده جهت ارزيابي توانايي سازمان در برآورده كردن خواسته هاي مشتري الزامات مربوط به قوانين و الزامات خود سازمان مورد استفاده قرار مي گيرند كه از جمله معروفترين آنها مي توان به استانداردهاي سري ISO9000 اشاره نمود.

همگام با گسترش اهميت استفاده از نظامهاي مديريت كيفيت، استانداردهاي موجود در اين زمينه نيز كاملتر و متنوع تر گرديدند بطوريكه امروزه اكثر صنايع مهم از قبيل صنايع خودرو، صنايع نفت و گاز، صنايع هوا و فضا و ... استانداردهاي مديريت كيفيت خاص خود را دارا مي باشند.

در تدوين استانداردهاي خاص صنايع مختلف سعي شده است نيازمنديهاي و الزامات خاص آن صنايع در نظر گرفته شود. بنابراين استانداردهاي نوين نگاه موشكافانه تري نسبت به مسايل تكنيكي، سيستمي و مديريتي سازمانهاي فعال در آن صنعت و در جهت برآورده نمودن مقتضيات خاص آن صنعت دارد.

از جمله اين استانداردها مي توان استاندارد ISO TS16949 را نام برد كه خاص صنايع خودروسازي مي باشد.

و...


تحقیق درباره خواص و فوايد مواد غذايی

تحقیق درباره خواص و فوايد مواد غذايی

تحقیق درباره خواص و فوايد مواد غذايی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

در این تحقیق سعی بر این شده است که خواننده را با برخی از فواید مواد غذایی آشنا سازیم که اکثر این مواد غذایی در دسترس عموم مردم قرار دارد .

این مواد غذایی شامل مجموعه ای خلاصه شده از انواع مواد غذایی همچون میوه جات ، حبوبات ، سبزیجات ، مواد غذایی دریایی و... میباشد و امید است پس از مطا لعه این تحقیق لااقل تغییر کوچکی در نحوه استفاده از مواد غذایی مفید و موردنیاز بدن صورت گیرد.

 

خواص گوجه فرنگی

گوجه فرنگی از هزاران سال پیش مورد توجه بوده و برای برخی از درمان های طبیعی از آن استفاده می‌شده است.

مهم ترین تركیبات گوجه فرنگی شامل حدود ۸۰ درصد یا كمی بیشتر آب است و بقیه آن را پروتئین، چربی، قندهای مختلف از جمله گلوكز و فروكتوز، ویتامین‌های آ، ث، كا، تیامین، ریبوفلاوین، ویتامین ب،۵ اسیدفولیك، ویتامین E، اسید آمینه های ضروری، املاح معدنی از جمله كلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، منیزیوم، مس، منگنز، كبالت، روی و آرسنیك است و به تازگی وجود ید نیز در گوجه فرنگی گزارش شده است.

گوجه فرهنگی سرشار از ماده ای به نام لیكوپن است كه از آنتی اكسیدان ها به شمار می‌آید و در واقع لیكوپن تركیبی ضد سرطان است و خوردن گوجه فرنگی از سرطان لوزالمعده، پروستات، سرطان رحم جلوگیری می‌كند.

در طب سنتی نیز از گوجه فرنگی در جهت تسكین و بهبود بعضی بیماری ها نظیر آسم، سرفه، آنفلوانزا، امراض چشم، گوش درد، حصبه و تب زرد استفاده می‌كرده اند.

در تحقیقات اخیر نیز به نقش مؤثر آن در میكروب كشی (خاصیت ضد میكروبی)، ضد اسهال آن اشاره شده است.

پختن گوجه فرنگی به میزان ۲ دقیقه نیز باعث به وجود آمدن مواد ضد سرطان در گوجه فرنگی خواهد شد.

گوجه فرنگی حاوی اسید فولیك است و مواد غذایی كه دارای این تركیب شیمیایی باشند، مقاومت سلول‌ها را در برابر حمله سرطان ریه افزایش می‌دهند. بنابراین دانشمندان توصیه می‌كنند كه برای مبارزه با سرطان ریه می توان هر چه بیشتر از این نوع مواد غذایی استفاده كرد.

گوجه فرنگی در بعضی افراد ایجاد حساسیت می‌كند كه باید به آن توجه كرد. دانه های گوجه فرنگی حاوی نوعی روغن است كه برای تهیه مارگارین ، سالاد و انواعی از صابون مصرف می‌شود.

گوجه فرنگی را باید هنگامی كه كاملاً رسیده است، از بوته چید و مصرف كرد، گرچه شباهت‌هایی بین تركیبات گوجه فرنگی قرمز و سبز(نرسیده) وجود دارد، ولی رنگ های گیاهی موجود در گوجه فرنگی رسیده (قرمز) در سبز وجود ندارد و ممكن است گاهی در گوجه فرنگی سبز، مواد سمی وجود داشته باشد، گوجه فرنگی نارس و سبز مخصوصاً برای كلیه ها مضر است.

و....


تحقیق درباره خواص میوه ها و سبزیجات

تحقیق درباره خواص میوه ها و سبزیجات

تحقیق درباره خواص میوه ها و سبزیجات

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

در این تحقیق می خواهیم شما را با خواص بعضی از میوه ها و سبزیجات آشنا کنیم البته بصورت مختصرو مفید

  1-  خــواص ســـیر

سیر قوه  باء را تقویت می کند،ادرار  را زیاد نموده و عروق شعریه را باز می کند و همین موضوع سبب می شود که فشار خون پایین بیاید.  سیر بهترین درمان  نسیان وفراموشی است،خوردن سیــر کدورت ذهن را از بین می برد .  میکروبهای  وبا  و گریپ و عده ی زیادی از میکروبها را نابــود می سازد .  سیر بهترین مقوی پیاز مغز بوده،روی غدد مغز تاثیر  نیکو دارد . سیر دارای ویتامینهای ث،ب  بوده و خوردن ان برای  بیماران رماتیسم و نقرس مفید است و بوی آن را معمولا" با خـوردن سبزیهای سبز می توان از بین برد . 

سیر اثر نیکویی در ضدعفونی کردن معده دارد،ولی نباید در خوردن آن افراط کرد  اگر با غذا همــه روزه یک پر سیر میل نمایید بوی آن شما را آزار نمی دهد و همیشه سالم خواهید بود .         

                      

  2-  خـــواص کنجــد

کنجد زیاد کننده زور و عامل طول عمر است. غذایی که بر هر دارویی ترجیح دارد،کنجد است که تقریبا" بیشتر مواد مورد نیاز سا ختمانی بدنی را دارد . لذا یک غذای قیمتی و پر ارزش برای انسان متمدن است . دارای خواص گوشت است ولی ضرر آن را ندارد . قوت،جوانی وتعادل زندگی و صحت را به انسان می بخشد . کنجد برای زن،مرد،کوچک و بزرگ برای ادامه ی حیات و طول عمر مفید است. اثر آن در تعویض سلولهای کهنه ی بدن،بسیار سریع است و در تسهیل فکر عمل آن قابل تحسین است

و در رفع آلامی مانند :سرطان،سل و کم خونی کم نظیر می باشد .

در زندگانی جدید که فکر بشر بیش از سایر اعضای بدن او به کار می رود،کنجد از نان واجب تر است.

                       

3-   خـــــواص جـــعفـــري

جعفري سرشاراز ويتامين   آ   ومخصوصا" ويتامين   ث، داراي آهن ،آهک وفسفر است .خاصيت هاي آن : مقوي ، اشتها آور، محلل، براي سينه مفيد است تخم جعفري داراي  آپيول است که آپيول ماده ي پر قوتي است که تب براست  و نيز خون را ضدعفوني ومجاري روده ها راضدعفوني مي کند و از ابتلاي بددن به سرطان جلوگيري مي کند ، از اين رو بايد جعفري را جزء غذاي روزانه اشخاص کم خون و يا بچه هايي که دير رشد مي کنند  وارد کرد .

اگر چشم شما درد مي کند و يا ورم چرکي کرده ضماد برگهاي جعفري را روي آن بگذاريد دردو ورم آن را برطرف مي کند . برگ جعفري را بکوبند ودر عرق بخيسانند و بر گونه بگذارند در مورد  آنژين مفيد است و معمولا"اين گونه ضماد را بايد چند بار تجديد کرد.

  4-   خــــواص ریحـان

ریحان همان است که در سبزی خوردن معروف است تخم وبرگ ریحان مقوی روده ومقوی قلب می باشد . مرض داءالفیل یک مرضی است که ساقهای پا ضخیم و باددار

و....


تحقیق درباره خلاقيت و نوآوري

تحقیق درباره خلاقيت و نوآوري

تحقیق درباره خلاقيت و نوآوري

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خلاقيت و نوآوري

دانشمندان تعاريف متعددي در مورد خلاقيت بيان كرده اند اما به طور كلي خلاقيت عبارتست از بكارگيري تواناييهاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد .

از تعاريف مختلف چنين استنباط مي شود كه بروز خلاقيت در هر فعاليتي قابل انتظار است .و محدود به هيچ نوع خاصی ازفعاليتها نمي شود. در هر حال آنچه را ايجاد فكر يا چيز جديد و كلاً در فراگرد خلاقيت اهميت دارد تفكر است.

اهميت خلاقيت:

تداوم حيات سازمانها به قدرت بازسازي آنها بستگي دارد اين بازسازي از طريق هماهنگ كردن اهداف با وضعيت روز و اصلاح و بهبود در روشهاي تحقيق اين اهداف انجام مي شود. سازمان در مسير تطبيق خود با تغييرات ناگزير از تقويت فراگردهاي خلاقيت است .زيرا به مرور زمان سازمان غير خلاق از دور خارج شده يا مجبور به اصلاح سيستم مي گردد در واقع تغييرات محيطي ضرورت ايجاد تغيير در سازمان را باعث مي شود اين تغيير ممكن است در كيفيت محصولات و خدمات, فن آوري, ساختار, فراگرد, سهم بازار, روابط كارگري يا قسمت ديگري رخ دهد. امروزه سازمانها مجبورند يا خود را براي ايجاد چنين تغييراتي آماده سازند يا خطر مواجهه  با بحران هاي احتمالي را بپذيرند.

 

ارتباط خلاقيت و برنامه ريزي:

در برنامه ريزي هاي موفق گاهي از صدها فكر و نظر كاربردي استفاده مي‌شود موقعيت نهايي سازمان و گاهي بقاي آن به ميزان توانايي برنامه ريزان در ايجاد نوآوري و به كار گيري فكرهاي جديد بستگي دارد. 

 

موانع خلاقيت:

همه انسانها از استعداد نوآوري و خلاقيت برخوردارند در راه بروز خلاقيت موانع متعددي وجود دارد بطور مثال :

1-فقدان اعتماد به نفس

2-ترس از انتقاد و شكست

3-تمايل به همرنگي با جماعت

4-فقدان تمركز ذهني.

افزايش توان خلاقيت در گرو رفع اين موانع است. اسلام براي ترك عادتهاي ناپسند كه به عنوان گناه شناخته شده اند و عواقب آن در ابتدا شخصيت فرد را مورد حمله قرار مي دهد.روشهاي موثري را به كار مي گيرد بطور مثال از مهمترين برنامه هاي تربيتي اسلام مي توان از نماز و روزه ياد كرد كه زمينه فوق العاده مناسبي را براي ترك عادات ناپسند نظير اعتياد و دروغ گويي و…… مهيا مي‌سازد.

و...


تحقیق درباره خلاقيت و نوآوري در سازمانها

تحقیق درباره خلاقيت و نوآوري در سازمانها

تحقیق درباره خلاقيت و نوآوري در سازمانها

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:13

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

پیوسته این سوال مطرح است که چرا کشوری پیشرفت کرده در حالی که کشور مشابه که از نظر منابع اولیه و امکانات بهره وری دارای شرایط بهتری بوده، عقب مانده است. چه عامل مهمی در شرایط مشابه باعث پیشرفت و موفقیت بعضی (کشور - گروه - فرد) و باعث عقب ماندگـی و عملکـرد ناصحیح بعضی دیگـر مــی شود؟
در سالهای اخیر، تلاشهای وسیعی به وسیله بسیاری از سازمانها برای ترغیب افراد خود به خلاقیت و نوآوری انجام گرفته است. در این مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری شرایط ایجاد این مولفه ها و هم چنین ویژگیهای افراد و سازمانهای خلاق و نوآور تبیین شده است. با بهره جویی از فنون خلاقیت و نوآوری خواهیم توانست به طریقی کارآمد و اثربخش به اهداف خود برسیم و سازمان و جامعه ای توسعه یافته و پیشرو داشته باشیم .

خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمـان و جامعه است و آگاهی از فنون و تکنیک های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به این رشته است .
امروزه ثبات در محیط کار، جای خود را به بی ثباتی و عدم اطمینان داده است و صنایع سنتی و قدیمی که جای خود را به انواع جدید و توسعه یافته آن داده است. فرصتی برای استفاده از مهارتهای قدیمی نمی گذارد و در حقیقت آینده را با تهدیدات و فرصتها مواجه ساخته است، زیرا هر اختراع و نوآوری، تغییری را پدید می آورد که می تواند به نوبه خود فرصتی را برای کسانی به وجود آورد که بتوانند از این فرصت استفاده بهینه کنند .
موسسات و سازمانهای تولیدی و خدماتی باید این امر مهم را تشخیص داده و به طور مداوم، کالاها و خدمات جدید را ارائه دهند، یا در جهت بهبود آن بکوشند . خلاقیت و نوآوری باتوجه به ماهیتش بر ناشناخته ها دلالت دارد و با خود ریسک را به همراه می آورد که البته ممکن است نتایج رضایت بخشی را باتوجه به مقادیر سرمایه گذاری شده در آن، به وجود نیاورد. باوجود این، قصور سرمایه گذاری در ایجاد آن ممکن است شرایط خاصی را فراهم آورد که به ناکامی سازمان منجر شود. از این رو محققان و نظریه پردازان بسیاری بر اهمیت توجه به این موضوع تاکید کرده اند. به طور نمونه شومپتر (
SHUMPTER)به عنوان یکی از اولین پیشگامان، اهمیت این مسئله را برای موفقیت موسسات و به طور کلی تاثیر آن بر روی کل جامعه متذکر گردیده است .
مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری
تحقیق در مورد خلاقیت و عناصر تشکیل دهنده آن، بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد، ولی انگیزه اساسی برای پژوهش بیشتر در سال 1950 توسط گیلفورد ایجاد گردید. گیلفورد (GUILFORD) خلاقیت را با تفکر واگرا (دست یافتن به رهیافتهای جدید برای حل مسائل) در مقابل تفکر همگرا (دست یافتن به پاسخ صحیح) مترادف می دانست. (شهرآرای - مدنی پور، 1375، ص 39 )

و...


تحقیق درباره خلاقيت و واژه پردازي در شعر

تحقیق درباره خلاقيت و واژه پردازي در شعر

تحقیق درباره خلاقيت و واژه پردازي در شعر

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:29

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 درباب خلاقيت و واژه پردازي در شعر:

متن زير بخش هاي چهارده و پانزده (Biograehia literania) كالريج را تشكيل مي دهد كه در سال 1817 چاپ شد.

اين بخش ها در مقايسه با قسمت هاي ديگري كه مي شد انتخاب كرد ثانيا نسبتا كامل تري از قدرت كالريج به عنوان يك منتقد بر خواننده مي گذارد.

حقيقت اين است كه كالريج در مقام فخيم و شعر والا مرتبه كاملا گم شده است .

او بر آن است كه خود را در نثر بشناساند.

ما اينگونه احساس مي كنيم كه خود منتقد بلند مرتبه تر از هر نقدي است كه بر او مي شود چه در نوشته هايش و چه در سخنراني هايش .

بخش برگزيده شده حاضر شايد تلقي شود كه در مقايسه با آن چيزي كه براي خود كالريج رايج و آشناست تلاش ناكافي و كم است ما آرمان شعري او را بيان كند و آن را با ارجاع به شعر خودش و يا شعر ورد زوشا و شكسپير توضيح دهد.

آنچه كه در مورد شكسپير مي گويد به بهترين سفو ممكن است .

او خود را ارزيابي برد و با يك چشم مضمون را كه كاملا در حضور قدرت اوست را مي نويسد.

در قسمت هاي اول اين بخش و در واقع غير مستقيما در تمام قسمتها او مقدمه مشهور و رزوشارا در ذهن خود دارد.

مقدمه اي كه در تمام شعرهاي كامل ويرايش شده و در نوشته هاي متوازن و ردزورشا يافت مي شود.

اين نوشته ها را دكتر گروسارت ويرايش كرده است .

اولين سالي كه ؟آقاي ورد زورشاه من باهم هايه بوديم ، بحث هاي ما غالبا در مورزد دو نكته مهم در شعر بود قدرت بر انگيختن حس همدردي خواننده با تبعيت صادقانه از حقيقت طبيعت و قدرت ايجاد علاقه به بداعت با توصيف رنگ هاي خيالي .

اين افسون نا بهنگام كه اتفاقات نور و سايه نور مهتاب و غروب آفتاب منظره آشنا و شناخته شده را پراكنده مي كندبراي اين ظاهر مي شود كه قابليت عملي بودن تركيب اين دو را نشان دهد . اينها شعر طبيعت اند.

اين تفكر خود پشنهاد مي دهد ( به خاطر نمي آورم به كلاسيك از ما ) كه يك سري از شعرها ممكن است از دو نوع تشكيل شده باشد . در اولي حوادث و عاملان آن حداقل از قسمت هايي ماوراللطبيعه هستند و تعالي مورد هدف فرار است كه ( هر جذابيت علاقه اي تشكيل شود كه حقيقت نمايش اينگونه احساسات است ) و به طور طبيعي اين گونه موقعيت ها را همراهي مي كند و آنها را واقعي فرض مي كند.

و.....


تحقیق درباره خلاقيت

تحقیق درباره خلاقيت

تحقیق درباره خلاقيت

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خلاصه

از ديدگاه روانشناسي خلاقيت ذاتي نيست بلكه قوه خلاقه از كودكي در اكثر افراد وجود دارد . خانواده ، جامعه و آموزش و پرورش هر كدام بسته به سهم خود باعث شكوفا شدن آن مي شوند. در خانواده والدين مي توانند با در اختيار قراردادن فرصت هاي لازم به كودكان محيطي با اطمينان خاطر و آرامش رواني كافي براي آنها ايجاد كنند و اعتماد به نفس آنان را بالا ببرند. بر اساس تحقيقات مشخص شده است كه اوج خلاقيت در دوران كودكي است پس والدين بايد مانع از سئوال كردن ، كنجكاوي كودكان نشوند و آنان را تحقير و تمسخر نكنند چرا كه باعث افت اين استعداد در آنان مي شود. نقش معلم در پرورش خلاقيت بسيار حائز اهميت است اگر دانش آموزي جواب سئوال را مانند جواب معلم يا كتاب ندهد و از نيروي ذهن خود كمك بگيرد اين خود يك خلاقيت است و معلم نبايد پرخاشگري بكند. راهكارهايي كه يك معلم مي تواند براي ايجاد خلاقيت در كلاس استفاده كند متفاوتند اما راهكاري را كه من در كلاسهاي خود تجربه كرده ام استفاده از پرسش هاي واگرا است سئوالاتي كه در واقع اعمال هوشي را منعكس مي كنند و با توجه به اطلاعات حتي ضعيف دانش آموز به راحتي انديشه و فكري جديد را به وجود مي آورد. همچنين دروسي مانند هنر كه بسيار كم رنگ در دروس آموزشي دانش آموزان به چشم مي خورد بسيار تاثير گذار در خلاقيت آنان است. از طرفي امكانات و تجهيزات هم مي توانند در پرورش خلاقيت موثر باشد به طور مثال اگر كتب درسي مدارس تفكيك بشوند و بر حسب موقعيت بومي و منطقه اي دانش آموزان و يا بر حسب استعداد دانش آموز از لحاظ هوش در اختيار آنان قرار بگيرد مي توانند بسيار موثر باشد . همچنين آشنايي دانش آموزان با مراكز علمي و تحقيقاتي موجود در كشور ، گردش هاي علمي هدفدار ، به روز بودن اطلاعات معلمين در زمينه هاي آموزش هاي خلاقيت كه در كشورهاي پيشرفته تدريس مي شود، آموزش والدين ، فعاليت هاي خارج از كلاس ، و بسياري مسائل ديگر همگي تاثير گذار در پرورش خلاقيت در بين دانش آموزان مي باشد در پايان نبايد فراموش كنيم كه براي ايجاد خلاقيت در بين دانش آموزان تنها حرف زدن كافي نيست بلكه مسئولين و علي الخصوص آموزش و پرورش به عنوان نهادي تربيتي و آموزشي نقش مهمي را ايفا كند و بايستي در اين زمينه بسيار سرمايه گذاري كند و بهره انجام آن هم آني نيست كه بلافاصله نتايج آن را مشاهده كند.

مقدمه

با پيشرفت روزافزون دانش و تكنولوژي و جريان گسترده اطلاعات ، امروزه جامعة ما نيازمند آموزش مهارت هايي است كه با كمك آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوري به پيش برود. هدف بايد پرورش انسان هايي باشد كه بتواند با مغزي خلاق با مشكلات رو به رو شده و به حل آن بپردازند. به گونه اي كه انسان ها بتوانند به خوبي با يكديگر ارتباط بر قرار كرده و با بهره گيري از دانش جمعي و توليد افكار نو مشكلات را از ميان بردارند. هيچ كس قادر نيست به ميزان اطلاعات واقعي هر كس كه در گوشه ذهن او نهفته است پي ببرد .

و....


تحقیق درباره خلاصه‌اي از زندگينامه حضرت مهدي (عج)

تحقیق درباره خلاصه‌اي از زندگينامه حضرت مهدي (عج)

تحقیق درباره خلاصه‌اي از زندگينامه حضرت مهدي (عج)

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خلاصه‌اي از زندگينامه حضرت مهدي «عج» در نيمه شعبان سال 255 هـ در سامراء به دنيا آمد. ايشان هم نام پيامبر (ص) و كينه‌اش ابوالقاسم است. حجت، قائم، صاحب الزمان، بقيه ا… خلف صالح از القاب آن حضرت و مشهورترين آن مهدي عليه‌السلام است. مادرش نرجس، كه به نام ريحانه، سوسن و صيقل نيز ياد كرده‌اند. وي از زنان با فضليت و كمال بود تا آنجا كه همه امام حسن (ع) و حكيمه دختر امام جواد (ع) خود را خدمتگزار وي مي‌ناميدند.

در اين زمان يعني هنگام تولد حضرت مهدي (عج) مقضم عباسي هشتمين خليفة عباسي كه حكومتش از سال 218 هجري آغاز شد، سامرا شهر نوساخته را مركز حكومت عباسي قرار داد.

اين انديشة كه ظهور مصلحي پايه‌هاي حكومت ستمكاران را متزلزل مي‌نمايد و بايد از توليد نوزادان جلوگيري كرد و حتي مادران بي‌گناه را كشت و يا قابله‌هايي را پنهاني به خانه‌ها فرستاد تا از زنان باردار خبر دهند، در تاريخ نظايري دارد. در زمان حضرت ابراهيم (ع) نمرود چنين كرد. در زمان حضرت موسي (ع) فرعون نيز به همين روش عمل نمود. ولي خدا نخواست. همواره ستمگران مي‌‌خواهند مشعل حق را خاموش كنند، غافل از آنكه، خداوند نور خود را تمام و كامل مي‌كند، اگرچه كافران و ستمگران نخواهند.

در مورد نوازد مبارك قدم حضرت امام حسن عسكري(ع) نيز داستان تاريخ به گونه‌اي شگفت انگيز و معجزه آسا تكرار شد.

«هنگامي كه ولادت اين اختر تابناك حضرت مهدي (عج) نزديك گشت و خطر او در نظر جباران قوت گرفت، درصدد برآمدند تا از پديد آمدن اين نوازد جلوگيري كننده و اگر پديد آمد و بدين جهان پاي نهاد او را از ميان بردارند. بدين علت بود كه چگونگي احوال مهدي، دوران حمل و سپس تولد او، همه و همه، از مردم نهان داشته مي‌شد، جز چند تن از نزديكان يا شاگردان و اصحاب خاص امام حسن عسگري (ع) كسي او را نمي‌ديد. آنان نيز مهدي را گاه‌بگاه مي‌ديدند نه هميشه و به صورت عادي»

شيعيان خاص، مهدي را مشاهده كردند:

در مدت 5 يا 4 سال آغاز عمر حضرت مهدي كه پدر بزرگوارش حيات داشت، شيعيان خاص به حضور حضرت مهدي (عج) مي‌رسيدند. از جمله چهل تن به محضر امام يازدهم رسيدند و از امام خواستند تا محبت و امام بعد از خود را به آنها بنماياند تا او را بشناسند و امام چنان كرد. آنان پسري را ديدند كه بيرون آمد همچون پارة ماه، شبيه پدر خويش ، امام عسكري فرمودند: پس از من اين پسر امام شماست و خليفة من است در ميان شما، امر او را اطاعت كنيد، از گرد رهبري او پراكنده نگرديد كه هلاك مي‌شويد و دينتان تباه مي‌گردد. اين را هم بدانيد كه شما او را پس از امروز نخواهيد ديد تا اينكه زماني دراز بگذرد. بنابراين از نايب او، عثمان بن سعيد اطاعت كنيد.» و بدين گونه امام يازدهم ضمن تصريح به واقع شدن غيبت كبري ، امام هدي را به جماعت شيعيان معرفي نمود و استمرار سلسلة ولايت را اعلام داشت.

يكي از متفكران و فيلسوفان قرن سوم هجري كه به حضور امام رسيده است، ابوسهل نوبختي مي‌باشد. باري، حضرت مهدي (ع) پنهان مي‌زيست تا پدر بزرگوارش حضرت امام حسن عسگري(ع) در روز هشتم ماه ربيع‌الاول سال 260 هجري ديده از جهان فرو بست. در اين روز بنا به سنت اسلامي، مي‌بايست حضرت مهدي بر پيكر مقدس پدر نماز گزارده، تا خلفاي ستمگر عباسي جريان امامت را نتوانند تمام شده اعلام كنند و يا بدخواهان آن را از مسير اصلي منحرف كنند و وراثت معنوي و رسالت اسلامي و ولايت ديني را به دست ديگران سپارند. بدين سان مردم ديدند كوركي همچون خورشيد تابان با شكوه هر چه تمامتر از سراي امام بيرون آمد و جعفر كذاب عمومي خود را كه آمادة نمازگزاران بر پيكر امام بود به كناري زد و بر بدن مطهر پدر نماز گزارد.

و.....


تحقیق درباره خلافت و امامت در كلام اسلامى

تحقیق درباره خلافت و امامت در كلام اسلامى

تحقیق درباره خلافت و امامت در كلام اسلامى

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:19

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:
1- امامت، مهم‏ترين جايگاه بحث‏هاى كلامى
بحث و گفت و گو درباره‏ى خلافت و امامت، يكى از مهم‏ترين و ديرين‏ترين بحث‏ها و گفت و گوهايى است كه در جهان اسلام، پس از رحلت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ميان مسلمانان مطرح شده است. اگرچه پيش از اين مسئله، درباره‏ى مسائل ديگرى اختلاف نظر پيدا شد، اما اختلاف در فلسفه‏ى امامت و خلافت، داراى ويژگى‏هاى بى مانندى بود. عبدالكريم شهرستانى، پس از اشاره به پاره‏اى از اختلافات و مباحثه‏هايى كه به هنگام رحلت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و پس از آن، ميان مسلمانان رخ داد، مى‏گويد:
پنجمين اختلاف آنان - كه بزرگ‏ترين اختلاف ميان امت اسلامى به شمار مى‏رود - اختلاف‏شان درباره‏ى امامت‏بود; زيرا، درباره‏ى هيچ يك از قواعد دينى، در هيچ زمانى، چنان نزاع و ستيزى كه درباره‏ى امامت در گرفته است، رخ نداده است.
وى، آن گاه به ماجرايى كه در سقيفه‏ى بنى ساعده اتفاق افتاد، اشاره كرده، گفته است:
مهاجران و انصار، درباره‏ى امامت، اختلاف كردند. انصار گفتند: «اميرى از ما و اميرى از شما، عهده دار امر خلافت و امامت گردد.» و سعد بن عباده را - كه بزرگ و رهبر آنان بود - از طرف خود پيشنهاد كردند. در اين هنگام، ابوبكر و عمر، وارد سقيفه شدند. عمر كه از پيش، مطالبى را در نظر گرفته بود تا در آن جمع و درباره‏ى امامت ايراد كند، مى‏خواست‏سخن بگويد، ولى ابوبكر مانع شد و خود به سخنرانى پرداخت و پس از حمد و ثناى خداوند، مطالبى را ايراد كرد.
عمر مى‏گويد: «او، همان چيزهايى را گفت كه من در نظر داشتم بگويم. گويا، او، از غيب آگاه بود. پس از پايان يافتن سخنان ابوبكر و قبل از آن كه انصار مطلبى بگويند، من با ابوبكر بيعت كردم، و مردم نيز با او بيعت كردند و در نتيجه، آتش فتنه خاموش شد. جز اين كه بيعت‏با ابوبكر، كارى شتاب زده و دور از تدبير بود كه خداوند، مسلمانان را از شر آن حفظ كرد. پس اگر فردى ديگر، آن را تكرار كند، وى را بكشيد. پس، هرگاه فردى بدون مشورت با مسلمانان با فرد ديگرى بيعت كند، آن دو، خود را به هلاكت افكنده‏اند، و قتل‏شان واجب است».

شهرستانى، آن گاه به تبيين اين مطلب پرداخته است كه «چرا انصار بيعت‏با ابوبكر را پذيرفتند و از پيشنهاد خود مبنى بر اين كه هر يك از مهاجران و انصار، رهبرى داشته باشند، دست‏برداشتند؟» . او مى‏گويد:
انصار، بدان جهت از پيشنهاد خود منصرف شدند كه ابوبكر از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت كرد كه آن حضرت فرمود: «الائمة من قريش; رهبران امت اسلامى، از قريش‏اند».
آن گاه افزوده است:
اين، بيعتى بود كه در سقيفه واقع شد. آن گاه، مردم به مسجد آمدند و با ابوبكر بيعت كردند، جز گروهى از بنى هاشم، و ابوسفيان از بنى اميه، و اميرالمؤمنين على بن ابى‏طالب عليه السلام كه به تجهيز بدن پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و تدفين او مشغول بود و در اين منازعه شركت نداشت.

اينك، ما، در پى تحليل و بررسى ماجراى سقيفه‏ى بنى ساعده نيستيم، غرض از نقل اين مطلب، بيان اهميت مسئله‏ى امامت و خلافت از ديدگاه مسلمانان صدر اسلام است.

اين كه انگيزه‏ى شركت كنندگان در سقيفه چه بود، در نتيجه‏ى ياد شده، تفاوتى ايجاد نمى‏كند; زيرا، خواه، انگيزه‏ى آنان را حفظ اسلام و جلوگيرى از فتنه‏هاى احتمالى كه اسلام و مسلمانان را تهديد مى‏كرد، بدانيم و خواه، مسئله‏ى مقام و رياست و نظاير آن، در هر دو صورت، رفتار آنان، گوياى اين حقيقت است كه خلافت و امامت، مسئله‏اى مهم و اساسى است و از مسايل محورى در جهان اسلام به شمار مى‏رود.

شركت نكردن امام على عليه السلام در سقيفه و وارد نشدن در آن اختلاف، يكى، بدان جهت‏بود كه وى، حفظ حرمت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را در آن زمان بر هر امر ديگرى ترجيح مى‏داد و بر آن بود كه در آن فاصله‏ى كوتاه، مسلمانان را خطرى تهديد نخواهد كرد، و ديگرى، اين كه به اعتقاد او، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در حيات خود، براى چنين مسئله‏ى مهمى چاره انديشى كرده و جانشين خود را در فرصت‏ها و مناسبت‏هاى مختلف - مانند غدير خم - تعيين كرده است.

و....


تحقیق درباره خلافت مأمون

تحقیق درباره خلافت مأمون

تحقیق درباره خلافت مأمون

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

عبد الله ابوالعباس مأمون به سال 170 در آنشب كه عم وى هادى بمرد تولد يافت مادرش كنيزكى بود مراجل نام. بيست و سه ساله بود كه هارون وى را وليعهد دوم كرد و ولايت خراسان و ديگر ولايات ايران را تا همدان بدو سپرد پس از مرگ هارون امين پيمان پدر را شكست و در جنگ با برادر كشته شد و خلافت به مأمون رسيد.

مأمون در رى بود كه كار خلافت وى سرگرفت و تا سال 204 به خراسان بود آنگاه به بغداد آمد.

اختلاف امين و مأمون

هارون در سال‏هاى پايانى عمر خويش سخت در انديشه اختلاف اين دو برادر بود.به روايت، دينورى، هارون از زبان موسى بن جعفر ـ ع ـ پيشگويى خاصى درباره اختلاف اين دو برادر شنيده بود.به دليل همين نگرانى زمانى كه به خراسان مى‏رفت، بار ديگر براى مأمون از همه شخصيت‏هاى لشكرى و كشورى بيعت گرفت، تا مبادا امين مشكلى براى او ايجاد كند.اين تأكيدهاى هارون، بعدها به نفع مأمون تمام شد.زيرا بسيارى از كسانى كه وفادار به اصل بيعت بودند، حاضر به اطاعت از امين در مخالفت با مأمون نشدند.

حتى پيش از آن كه هارون بميرد، امين در پى جذب شخصيت‏هاى مهم از جمله فضل بن ربيع وزير هارون براى خلع مأمون بود.اندكى پس از مرگ هارون، فعاليت جدى‏ترى شد.اما از آن جا كه مأمون در مرو و امين در بغداد بود، دايره اختلاف به آرامى گسترد.فضل بن ربيع در كنار امين و عليه مأمون تلاش مى‏كرد، ولى فضل بن سهل، دستيار مأمون در جهت عكس وى مى‏كوشيد .روشن بود كه تخلف از سوى امين است و وى نمى‏بايست بر اساس اصول پذيرفته شده در بيعت، تلاشى در جهت مقدم داشتن فرزندش موسى بر مأمون و در نهايت خلع برادرش از خلافت صورت دهد.امين تلاش فراوانى كرد تا مسأله را به آرامى تمام كند، اما مأمون كه مشاوران قدرتمندى داشت و از حمايت خراسانيان هم برخوردار بود، از پذيرفتن خواست امين سرباز زد.از سال 195 رسما نام مأمون از خطبه‏ها و سكه‏ها حذف و نام موسى فرزند امين جاى آن نشست.به موازات دو وزير، كه از قضا نام هر دو فضل بود، دو فرمانده نظامى از دو سوى رو در روى هم قرار گرفتند: يكى على بن عيسى بن ماهان بود كه مى‏بايست از سوى امين به خراسان رفته آن ناحيه را تصرف كند، ديگرى، طاهر بن حسين معروف به ذو اليمينين بود كه مى‏بايست راه را بر وى سد مى‏كرد.

آشكار بود كه منطقه عراق و ايران يك بار ديگر رو در روى هم قرار مى‏گرفتند.بعدها، سنيان افراطى، امين را خليفه‏اى مطلوب كه جانبدار اهل سنت بود، معرفى كردند و مأمون را فردى منحرف و اهل بدعت، زيرا از معتزليان دفاع مى‏كرد.صورت ديگر قضيه، عربى و عجمى بودن ماجراست .البته تأكيد بر اين مسأله به عنوان محور تعيين كننده چندان صحيح نيست، اما به هر روى نقشى در اين اختلاف دارد كه قابل چشم پوشى نيست.

دو سپاه در نزديكى رى با يكديگر درگير شدند، در حالى كه شمار سپاه طاهر بسيار اندك بود .مقاومت آنها سپاه بغداد را درهم شكست.على بن عيسى كه فرياد سر داده از سپاهش مى‏خواست كه مقاومت كنند، با تير يكى از سپاهيان خراسان كشته و سرش جدا شد.بدين ترتيب كار سپاه بغداد تمام شد.

و....


تحقیق درباره خلافت انسان در قرآن

تحقیق درباره خلافت انسان در قرآن

تحقیق درباره خلافت انسان در قرآن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

اگر آدمی بخواهد دقیقاً بفهمد که انسان چگونه موجودی است واز کجا آمده و برای چه در این دنیا و در این زمین قرار داده شده و به سوی چه هدفی باید حرکت کند لازم و ضروری است که داستان حضرت آدم(ع)را از منظر قرآن و عترت علیهم السلام بررسی نماید چرا که آدم(ع)اولین نماینده از نسل بزرگ بشریت است و نظام رفتاری خداوند با او که از برنامه خداوندی نشأت می گیرد به نوعی بیانگر نظام رفتاری خداوند با همه بشریت است و در خلال این برنامه و رفتارها می توان دریافت که انسان چگونه موجودی است و از کجا آمده؟ و برای چه دراین دنیا و در این زمین قرار داده شده؟ و به سوی چه هدفی باید در حرکت باشد؟

در بین همه مقوله ها و موضوعات مرتبط با حضرت آدم(ع)یکی از موضوعاتی که شاید نسبت به بقیه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و با فهم صحیح آن می توان به بسیاری از سوالات کلیدی انسانها پاسخ داد موضوع خلیفه است.که در داستان آدم (ع)بسیار پررنگ است و بسیار جلب توجه می کند.اینکه خداوند آدم(ع)را به عنوان خلیفه خود معرفی می کند این خلیفه به چه معنا است؟و این خلیفه چه وظایفی را دارد؟

قبل از پرداختن به تعریف لغوی خلیفه ابتدا باید ببینیم که خداوند این موضوع را برای اولین بار در چه سوره و چه آیه ای طرح نموده سپس با توجه به آیه مورد نظر و نیز آیات مرتبط در قبل و بعد آن مفهوم خلیفه را استخراج نموده و بر اساس این مفهوم ترجمه لغوی مناسبی برای خلیفه ارائه دهیم.

اولین باری که خداوند واژه خلیفه را برای آدم مطرح می نماید در سوره بقره آیه 30 می باشد با کمی بررسی و دقت در می یابیم که آیات 29 الی 38 سوره بقره درباره مفهوم خلیفه سخن بسیار دارد و با توجه و تدبر در این آیات می توانیم  مفهوم خلیفه را بهتر بدست آوریم لذا مفهوم خلیفه را با توجه به آیات 29 الی 38 سوره بقره تحت عناوین زیر مطرح می نماییم.

1- جمیع آنچه را که خداوند در زمین خلق نموده برای خلیفه و خلیفه شدن آفریده است.

خداوند در آیات 29 سوره بقره می فرماید:هوَ الّذی خَلَقََ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعا:او کسی است که آفریده برای شما آنچه را که در زمین است - سوالی می کنیم منظور خداوند از شما (کُم)که همه چیز در زمین برای آنها آفریده شده چه کسانی هستند؟خداوند پس از این بیان بلافاصله در آیه بعدی موضوع خلیفه را مطرح می نماید.

وَاِذ قالَ رَبُّکَ لِلملائِکَه اِنّی جاعِلٌ فی الاَرض خلیفه: و زمانی که پروردگارت به ملائک گفت همانا من می خواهم در زمین خلیفه قرار دهم و نیز با توجه به واو عطف در ابتدای آیه 30 که ارتباط مفهومی با آیه 29 رابیان می کند همچنین واژه مشترک فِی اَلاَرض در دو آیه می توان دریافت منظور خداوند از (کُم)در آیه 29 همان خلیفه در آیه 30 است و چون ضمیر جمع(کُم)آمده این مفهوم نیز برداشت می‌شود که خداوند هر آنچه را که در زمین آفریده برای کسانی است که در جهت خلیفه شدن گام بر می دارند.سپس خداوند آنها را بعنوان خلیفه خود در زمین قرار می دهد.

و....


تحقیق درباره خلقت آدم در نهج البلاغه

تحقیق درباره خلقت آدم در نهج البلاغه

تحقیق درباره خلقت آدم در نهج البلاغه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:23

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 

  خطبه : 1

 

 :  مِنْ خُطْبَهِ لَهُ عَلَيْهِالسَّلامُ يَذْكُرُ فِيهَا اءبْتِداءَ خَلْقِ اءلسَّماءِ وَ الاَرْضِ وَ خَلْقِ آدَمَ 

 

اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّذِى لا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقائِلُونَ، وَ لا يُحْصِى نَعْماءَهُ الْعادُّونَ، وَ لا يُودِّى حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، اَلَّذِى لا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ، وَ لا يَنالُهُ غَوْصُ الْفَطِنِ، اَلَّذِى لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدُّ مَحْدُوْدٌ، وَ لا نَعْتٌ مَوْجُودٌ، وَ لا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ لا اَجَلٌ مَمْدُودٌ، فَطَرَ الْخَلائِقَ بِقَدْرَتِهِ، وَ نَشَرَ الرِّياحَ بِرَحْمَتِهِ، وَ وَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدانَ اَرْضِه .ِ

اَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ، وَ كَمالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ وَ كَمالُ الْتَصْديقُ بِهِ تَوْحِيدِهِ الاِخْلاصُ لَهُ، وَ كَمالُ الاِخْلاصِ لَهُ نَفْىُ الصِّفاتِ عَنْهُ، لِشَهادَهِ كُلِّ صِفَهٍ اَنَّها غَيْرُ الْمَوْصوفِ، وَ شَهادَهِ كُلِ مَوْصوفٍ اَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَهِ .

فَمَنْ وَصَفَ اَللّهَ سُبْحانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ، وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنّاهُ وَ مَنْ ثَنّاهُ فَقَدْ جَزَّاءهُ، وَ مَنْ جَزَّاهُ فَقَدْ جَهْلَهُ، وَ مَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ اءشارَ اِلَيْهِ . 

وَ مَنْ اءشارَ اِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ، وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَ مَنْ قالَ فِيمَ؟ فَقَدْ ضَمَّنَهُ، وَ مَنْ قالَ عَلامَ؟ فَقَدْ اءخْلى مِنْهُ .

كائِنٌ لا عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لا عَنْ عَدَمٍ، مَعَ كُلِّ شَى ء لا بِمُقارَنَهٍ، وَ غَيْرُ كُلِّ شَى ء لا بِمُزايَلَهٍ، فاعِلٌ لا بِمَعْنَى الْحَرَكاتِ وَ الآلَهِ، بَصِيرٌ اِذْ لا مَنْظورَ اِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ، مُتَوَحِّدٌ اِذْ لا سَكَنَ يَسْتَانِسُ بِهِ وَ لا يَسْتَوْحِشُ لِفَقْدِهِ، اِنْشَاءَ الْخَلْقَ اِنْشاءً وَ اِبْتَدَاهُ ابْتِداءً، بِلا رَوِيَّهٍ اَجالَها. وَ لا تَجْرِبَهٍ اِسْتَفادَها، وَ لا حَرَكَهٍ اَحْدَثَها، وَ لا هَمامَهِ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فيها، اءَحالَ الاَشْياءَ لاَوْقاتِها، وَ لاَمَ بَيْنَ مُخْتَلِفاتِها، وَ غَرَّزَ غَرائِزَها وَ اَلْزَمَها اَشْباحَها عالِما بِها قَبْلَ اِبْتِدائِها مُحِيطا بِحُدودِها وَ اِنْتِهائِها، عارِفا بِقَرائِنِها وَ اَحْنائِها .

ثُمَّ اِنْشاءَ سُبْحانَهُ فَتْقَ الاَجْواءِ وَ شَقَّ الاَرْجاءِ وَ سَكائِكَ الْهَواءِ، فَاءَجْرى فِيها ماءً مِتَلاطِما تَيّارُهُ، مَتَراكِما زَخّارُهُ، حَمَلَهُ عَلى مَتْنِ الرِّيحِ الْعاصِفَهِ، وَ الزَّعْزَعِ الْقاصِفَهِ، فَاءَمَرَها بِرَدِّهِ، وَ سَلَّطَها عَلى شَدِّهِ، وَ قَرَنَها الى حَدِّهِ، الْهَواءُ مِنْ تَحْتِها فَتِيْقٌ، وَ الْماءُ مِنْ فَوْقِها دَفِيقٌ، ثُمَّ اءَنْشَاءَ سُبْحانَهُ رِيْحا اِعْتَقَمَ مَهَبَّها وَ اءدامَ مُرَبَّها، وَ اءَعْصَفَ مَجْراها، وَ اءَبْعَدَ مُنْشاها، فَاءمَرَها بِتَصْفِيقِ الْماءِ الزَّخّارِ، وَ اِثارَهِ مَوْجِ الْبِحارِ .

فَمَخَضَتْهُ مَخْضَ الْسِّقاءِ، وَ عَصَفَتْ بِهِ عَصْفَها بِالْفَضاءِ، تَرُدُّ اَوَّلَهُ عَلى آخِرِهِ، وَ ساجِيَهُ عَلى مائِرِهِ، حَتّى عَبَّ عُبابُهُ، وَرَمى بِالزَّبَدِ رُكامُهُ فَرَفَعَهُ فى هَواءٍ مُنْفَتِقٍ، وَ جَوٍّ مُنْفَهِقٍ، فَسَوّى مِنْهُ سَبْعَ سَماواتٍ جَعَلَ سُفْلاهُنَّ مَوْجا مَكْفوفا وَ عُلْياهُنَّ سَقْفا مَحْفوظا، وَ سَمُكا مَرْفوعا. بِغَيْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُها، وَ لا دِسارٍ يَنْتَظِمُها، ثُمَّ زَيَّنَها بِزينَهٍ الْكَواكِبِ، وَ ضِياءِ الثَّواقِبِ، وَ اءَجْرى فِيها سِراجا مُسْتَطِيرا، وَ قَمَرا مُنيرا، فى فَلَكٍ دائِرٍ، وَ سَقْفٍ سائِرٍ، وَ رَقِيمٍ مائِر .ٍ

به همراه ترجمه

و....


تحقیق درباره خلاصه مساله حجاب

تحقیق درباره خلاصه مساله حجاب

تحقیق درباره خلاصه مساله حجاب

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:27

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 تاریخچه حجاب :

در ایران باستان و در میان قوم یهود و احتمالاً در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در قانون اسلام آمده سخت تر بوده است. اما در جاهلیت عرب حجاب وجود داشته است و به وسیله اسلام در عرب پیدا شده است. حجاب سخت و شدیدی در ایران باستان حکمفرما بوده، حتی پدران و برادران نسبت به زن و شوهردار نامحرم شمرده می شده اند.

علل پیدا شدن حجاب

در باب علت پیدا شدن حجاب نظریات گوناگونی ابراز شده است و غالباً این علت ها برای ظالمانه یا جاهلانه جلوه دارن حجاب ذکر شده است.

1- میل به ریاضت و رهبانیت (ریشه فلسفی)            

2- عدم امنیت و عدالت اجتماعی (ریشه اجتماعی)

3- پدر شاهی و تسلط مرد به زن و استثما روی در جهت منافع اقتصادی مرد (ریشه اقتصادی)

4- حسادت و خورخواهی مرد (ریشه اخلاقی)

5- عادت زنانگی زن و احساس او به اینکه در خلقت از مرد چیزی کم دارد، به علاوه مقررات خشنی که در زمینه پلیدی او و ترک مباشرت با او در ایام عادت وضع شده است. (ریشه روانی)

علل نامبرده یا به هیچ وجه تاثیری در پیدا شدن حجاب در هیچ نقطه از جهان نداشته است و بی جهت آنها را به نام علت حجاب ذکر کرده اند و یا فرضاً در پدید آمدن بعضی از سیستم های غیراسلامی تاثیر داشته است در حجاب اسلامی تاثیر نداشته است یعنی حکمت و فلسفه ای که در اسلام سبب تشریع حجاب شده نبوده است.

 

ریاضت و رهبانیت

ارتباط مساله پوشش با فلسفه ریاضت و رهبانیت از این جهت است که چون زن بزرگترین موضوع خوشی و کامرانی بشر است، اگر زن و مرد معاشر و محشور با یکدیگر باشند، خواه ناخواه دنبال لذتجویی و کامیابی می روند. پیروان فلسفه رهبانیت و ترک لذت برای اینکه محیط را کاملاً با زهد و ریاضت سازگار کنند بین زن و مرد حریم قائل شده پوشش را وضع کرده اند، کما اینکه با چیزه های دیگری هم که نظیر زن محرک لذت و بهجت بوده است، مبارزه کرده اند. پدید آمدن پوشش طبق این نظریه، دنباله و نتیجه پلید دانستن ازدواج و مقدس شمردن عزوبت است.

بررسی : ما منکر نیستیم که رهبانیت و ترک لذت در نقاطی از جهان وجود داشته است و شاید بتوان پوشش زن را در جاهائی که چنین فکری حکومت می کرده است از ثمرات آن دانست، ولی اسلام که پوشش را تعیین کرد نه در هیچ جا به چنین علتی استناد جسته است و نه چنین فلسفه ای با روح اسلام و با سایر دستورهای آن قابل تطبیق است.

اصولا اسلام با فکر ریاضت و رهبانیت سخت مبارزه کرده است و این مطلب را مستشرقین اروپائی هم قبول دارند.

و....


تحقیق درباره خلاصه اي از عملكرد مهندسين در سالن دستگاه ادارة مخابرات

تحقیق درباره خلاصه اي از عملكرد مهندسين در سالن دستگاه ادارة مخابرات

تحقیق درباره خلاصه اي از عملكرد مهندسين در سالن دستگاه ادارة مخابرات

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:42

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

آنچه از اين گزارش بدست آمده است خلاصه اي از عملكرد مهندسين در سالن دستگاه ادارة مخابرات مي باشد با توجه به اينكه تمام مفاهيم فني در اين مجموعه را بصورت گسترده نمي توانيم توضيح دهيم و در زمان موعد مقرر هم نمي گنجد به گزيده اي از عملكردهاي مهندسين در اين مجموعه اكتفا مي كنيم و بدين ترتيب نام گزارش كار را روشهاي نگهداري مراكز ديجيتال s12 و اطلاعات عمومي مهندسي نگهداري مي ناميم.

يكي از هدفهاي ما در اين گزارش اين است كه بدانيم چطور مي شود در همة سالن ها بطور همزمان عمليات حفظ و نگهداري صورت پذيرد.

تاريخچه مخابرات:

در سالها پيش و در زماني كه مردم نمي توانستند با يكديگر ارتباط هوايي بدون اينكه همديگر را ببينند برقرار كنند شخصي به نام الكساندر گراهام بل در سال 1899 ميلادي بوسيلة يك پردة نازك مقداري كربن و زغال و يك دهني و گوشي اختراع جديدي را بوجود آورد كه توسط آن دو نفر با يكديگر ارتباط برقرار مي كردند اين سيستم تا زماني كه تعداد مشتركين 5 نفر بودند و هر مشترك به وسيلة دو زوج سيم به مشترك ديگر وصل مي شد دوام داشت اما وقتي كه تعداد مشتركين بيشتر شد ديگر يك نفر نمي توانست همة مشتركين را كنترل كند پس تصميم گرفتند يك مركز تلفن بوجود آورند كه در اين مركز يك نفر به عنوان اپراتور بود و هر شخصي به طور مثال با شخص ديگري كار داشت ابتدا به اپراتور زنگ مي زد و اپراتور با آن شخص تماس مي گرفت و بوسيلة يك رابط يا سيم اين دو خط را به هم وصل مي كرد اين سيستم در ابتدا موفق بود چون تعداد مشتركين يك شهر كم بود و فقط افراد تحصيل كرده و داراي مقام تلفن داشتند اما بعدها كه تعداد مشتركين بيشتر شد تصميم گرفتند مركز تلفن ها را بيشتر كنند و تعداد اپراتورها را نيز بيشتر كنند و براي هر نفر يك شماره در نظر گرفتند مثلاً براي يك منطقه 29-23 و براي منطقة ديگر 39-30 و همينطور در يك شهر شماره دادند و اين امر ارتباطات را سريعتر و آسانتر مي كرد و بعدها يك فرد انگليسي آمد و سيستم ECG را راه اندازي كرد تا ارتباطات بهتر و سريعتر انجام شود و بعدها يك فرد آلماني اين سيستم را كامل تر كرد و سيستم EMP را راه اندازي كرد.

و.....


تحقیق درباره خلاصه اي از زندگي حضرت فاطمه معصومه (س)

تحقیق درباره خلاصه اي از زندگي حضرت فاطمه معصومه (س)

تحقیق درباره خلاصه اي از زندگي حضرت فاطمه معصومه (س)

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:37

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خلاصه اي از زندگي حضرت فاطمه معصومه (س)

نام شريف آن بزرگوار فاطمه و القاب ايشان ((معصومه)), ((ستى)), و ((فاطمه كبرى)) است. پدرش حضرت موسى بن جعفر عليه السلام و مادرش نجمه خاتون مادر حضرت رضا عليه السلام است.

از ولادت تا هجرت

آن حضرت اول ذى القعده سال 173هـ.ق در مدينه منوره به دنيا آمدند. و در سن 28 سالگى در روز دهم(وسيله المعصوميه,ص 65, به نقل از نزهه الابرار) يا دوازدهم (مستدرك سفينه البحار, ج 8, ص 258) ربيع الثانى سال 201هـ.ق در شهر قم از دنيا رفتند.
 

سفر مقدس به شهر مقدس

در سال 200هـ.ق و يك سال پس از سفر تبعيدگونه حضرت رضا عليه السلام به شهر ((مرو)) حضرت فاطمه معصومه عليها السلام همراه عده اى از برادران خود براى ديدار برادر و تجديد عهد با امام زمان خويش راهى ديار غربت شد. در طول راه به شهر ساوه رسيدند, ولى از آنجا كه در آن زمان مردم ساوه از مخالفين اهل بيت بودند با ماموران حكومتى همراهى نموده و با همراهان حضرت وارد نبرد و جنگ شدند كه عده اى از همراهان حضرت در اين حادثه غم انگيز به شهادت رسيدند.(زندگى حضرت معصومه, نوشته آقاى منصورى, ص 14. (به نقل از رياض الانساب, تاليف ملك الكتاب شيرازى).) حضرت در حالى كه از غم و حزن بسيار مريضه بود با احساس ناامنى درشهر ساوه فرمود: مرا به شهر قم ببريد, زيرا از پدرم شنيدم كه فرمود: شهر قم مركز شيعيان ما مى باشد;(درياى سخن, تاليف سقازاده تبريزى (نقل از وديعه آل محمد, نوشته آقاى انصارى), ص 12) سپس حضرت به طرف قم حركت نمود.
بزرگان قم وقتى از اين خبر مسرت بخش مطلع شدند به استقبال آن حضرت شتافتند و در حالى كه ((موسى بن الخزرج)) بزرگ خاندان ((اشعرى)) زمام شتر آن مكرمه را به دوش مى كشيد; ايشان در ميان شور و احساسات مردم قم وارد آن شهر مقدس شد و در منزل شخصى ((موسى بن الخزرج)) اجلال نزول فرمود.(تاريخ قديم قم, ص 213) آن بزرگوار هفده روز در شهر ولايت و امامت به سر برد و در اين مدت مشغول عبادت و راز و نياز با پروردگار متعال بود و واپسين روزهاى عمر پربركت خويش را با خضوع و خشوع در برابر ذات پاك الهى به پايان رساند.

و....


تحقیق درباره خلاصه ای از زندگانی امام حسین علیه السلام

تحقیق درباره خلاصه ای از زندگانی امام حسین علیه السلام

تحقیق درباره خلاصه ای از زندگانی امام حسین علیه السلام

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

ولادت

در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت (1) دومين فرزند برومند حضرت على وفاطمه , كه درود خدا بر ايشان باد, در خانه وحى و ولايت چشم به جهان گشود. چون خبر ولادتش به پيامبر گرامى اسلام (ص ) رسيد, به خانه حضرت على (ع ) و فاطمه (س ) آمد و اسما (2) را فرمود تا كودك را بياورد.اسما او را در پارچه اى سپيد پيچيد و خدمت رسول اكرم (ص ) برد, آن گرامى به گوش راست او اذان و به گوش چپ او اقامه گفت.(3)
به روزهاى اول يا هفتمين روز ولادت با سعادتش , امين وحى الهى , جبرئيل  فرود آمد و گفت : سلام خداوند بر تو باد اى رسول خدا, اين نوزاد را به نام پسر كوچك هارون (شبير) (4) كه به عربى (حسين ) خوانده مي شود نام بگذار.(5)چون على براى تو به سان هارون براى موسى بن عمران است , جز آن كه تو خاتم پيغمبران هستى .و به اين ترتيب نام پرعظمت حسين از جانب پروردگار, براى دومين فرزند فاطمه (س ) انتخاب شد.
به روز هفتم ولادتش , فاطمه زهرا كه سلام خداوند بر او باد, گوسفندى را براى فرزندش به عنوان عقيقه (6) كشت , و سر آن حضرت را تراشيد و هم وزن موى سر او نقره صدقه داد. (7)

حسين (ع ) و پيامبر (ص ) از ولادت حسين بن على (ع ) كه در سال چهارم هجرت بود تا رحلت رسول الله (ص ) كه شش سال و چند ماه بعد اتفاق افتاد, مردم از اظهار محبت و لطفى كه پيامبر راستين اسلام (ص ) درباره حسين (ع ) ابراز ميداشت , به بزرگوارى و مقام شامخ پيشواى سوم آگاه شدند.
سلمان فارسى مي گويد: ديدم كه رسول خدا (ص ) حسين (ع ) را بر زانوى خويش نهاده او را مي بوسيد و مي فرمود: تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر بزرگوارانى , تو امام و پسر امام و پدر امامان هستى , تو حجت خدا و پسر حجت خدا و پدر حجتهاى خدايى كه نُه نفرند و خاتم ايشان ,قائم ايشان (امام زمان عج ) مي باشد. (8)
انس بن مالك روايت مي كند: وقتى از پيامبر پرسيدند كدام يك از اهل بيت خود را بيشتر دوست مي دارى , فرمود: حسن و حسين را, (9) بارها رسول گرامى حسن (ع ) و حسين (ع ) را به سينه مي فشرد وآنان را مي بوييد و مي بوسيد. (10)
و.....


تحقیق درباره خلاصه اي از تاريخچه عمل سزارين

تحقیق درباره خلاصه اي از تاريخچه عمل سزارين

تحقیق درباره خلاصه اي از تاريخچه عمل سزارين

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:19

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دانشكده آمريكايي متخصص مامايي و پزشكي زنان اقدام به آماده كردن اين كتابچه را كرده ، و قصد تكميل كتابخانه بين المللي پزشكي داشته و نشان دادن تاريخچه بخش زايمان را داشته . با نهايت تشكر خود را از كاركنان براي آماده سازي اين تاريخچه پزشكي كه به كتابخانه بين المللي پزشكي (NL-M) ارائه شد نهايت تشكر را داريم، بخصوص اليزابت تونيس ، جان لازاروس كه در تقسيم بندي ، چاپ ، مجموعه عكس ها كمك كرد و رياست كار فيليپ M . از همكاري آنها براي آماده شدن و همكاري آنها براي ارائه پزشكي عمومي متشكرم . ارائه مقاله يك مثال از بيشترين كمك از راه ارائه مقاله به مطالعات پزشكي به NLM و براي حفظ ميراث هاي تاريخي امان است .

دانشكده آمريكايي متخصصان مامايي و پزشكي زنان تشكيلاتي هستند كه بيش از 000/33 پزشك كه براي پيشرفت ساعت همه زنن كار مي كنند. به خصوص در طول برنامه هاي پزشكي و اطلاعات در مورد بيماري و  راه كارهايي را براي تمرين و ارائه تمرينات پزشكي انجام مي دهند. ما همكاري خود را با NLM شرو ع مي كنيم .

اميدوارم از ارائه مطالب لذت ببريد.

خلاصه اي از تاريخچه سزارين

سزارين در قسمتي از فرهنگ انسانها از زمان انسانهاي اوليه وجود داشته و نوشته هايي در هر دو فرهنگ غربي و غير غربي در مورد نتايج اين طرز برخورد با زندگي مادران و نوزادان وجود دارد. بر اساس اسطوره شناسي يونانيان ، آپلو نظريات اكليپوس را تغيير داد، در يافت هايي از آيين مشهور پزشكي مذهبي وجود داشت كه از بطن مادر بوجود مي آمد. مراجع مشهور در مورد سزارين در انسانهاي پيشين هندوها، يونانيان، مصريان، رومي ها و ساير اروپاييان باستان وجود دارد. از چنيني هاي قديمي حكاكي هايي به جا مانده كه روند زندگي زنان را شرح مي دهد. ميسچناگت و تالمود زايمان اول زماني كه دو قلوها با سزارين متولد مي شدند را منع كرده بودند و از مراسم عبادي تطهير زناني كه با عمل جراحي زايمان كرده اند صرفه نظر مي كردند.

تاكنون تاريخچه هاي ابتدايي در مورد سزارين به جا مانده كه در لفافه اي از افسانه و به درستي آن مشكوك هستند. اصل سزارين در طول زمان بد جلوه بوده است همگان تصور ميكند از زمان تولد جوليوس سزار كه تولدش همراه با عمل جراحي بود متاسفانه به نظر مي رسد مادرش اورليا مشهور به داراي زندگي بوده كه تولد پسرش تاخت و تاز و تاراج او را نشان مي دهد. در آن زمان طرز عمل تنها زماني آماده مي شد كه مادر مي مرد و يا در حال مرگ بود و به منظور حفظ جان نوزاد براي اينكه بر تعداد گروهشان افزوده شود قانون رومي ها با تولد سزار در مورد زنان بد شانس در مورد تولد نوزاد بايد باز شدن از طريق بريدن انجام شود كاهش يافت .

كه اين كار سزارين نام گرفت . اصل لاتين اين كلمه از كلمه "Caedare" به معناي بريدن و كلمه Caesones"" به نوزادي گفته مي شد كه متولد شد شان پس از مرگ مادرانشان بوده . در نهايت اينكه ما مطمئن نيستيم كه كلمه سزارين از كجا و كي بوجود آمده است . تا اينكه در قرن شانزده و هفده اين طرز عمل سزارين نام گرفت. و شروع به ادامه تغييرات و توسعه كرد در سال 1598 توسط ژاكوس گيليمو كتابي در مورد مامايي كه او اين مورد را در آن مطرح كرد برش بود . با پيشرفت آن برش با عمل جراحي عوض شد.

و....


تحقیق درباره خطر تكرار جرم در دوره هاي مختلف زندگي بزهكار

تحقیق درباره خطر تكرار جرم در دوره هاي مختلف زندگي بزهكار

تحقیق درباره خطر تكرار جرم در دوره هاي مختلف زندگي بزهكار

 

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

 

فرمت فایل: word 

 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحات:11

 

 

 

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خطر تكرار جرم در دوره هاي مختلف زندگي بزهكار

كرار جرم درحقوق كيفري حالت بزهكاري است كه باوجود داشتن پيشينه كيفري يعني يك يا چند محكوميت قطعي درتعريف قانوني تكرار جرم امري اساسي است بدين توضيح كه اگر بزهكاري مرتكب حتي 50 جرم يكي پس ازديگري شده ولي مورد پيگيري كيفري قرارنگرفته وبطور قطعي به يك مجازات محكوم نشده باشد اين بزهكار ازنظر قانوني درحالت تكرار جرم نيست اين حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تكرارجرم البته بشرط آنكه تمامي شرائط قانوني نيز جمع باشد ازموارد تشديد كيفر است زيرا فرض براين است كه هنگاميكه شخصي با وجود يك محكوميت قطعي وتحمل يك مجازات ديگر با رمرتكب جرم ميشود اين امر نشان ميدهد كه مجازاتي كه قبلا اجرا شده است از نظر مقدار كافي براي درمان اين بزهكار نبوده واين بار بايستي بر مقدار اين دارو افزود تا مداوا فراهم آيد اين پرسش درحقوق جزا پيش نيامده است كه ممكن است اساسا ماهيت اين دارو براي درمان درد مناسب نباشد وداروئي كه بادرد بيگانه است هرچه هم كه بر مقدار آن افزوده شود بازهم هيچ هنري نخواهد كرد باوجود آنهمه تحول علمي وفكري ازيك قرن پيش درشناخت بزهكار وپديده بزهكاري بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقريبا تنها وسيله براي تامين دفاع اجتماعي واصلاح بزهكار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانوني تكرار جرم وآثار آن مورد نظر مانيست.

از نظر جرم شناسي تكرار جرم حالت بزهكاري است كه پس از يك رفتار مجرمانه ديگر بابه انجام جرم ديگري دست ميزند همانگونه كه ملاحظه ميشود در اين تعريف وجود يك محكوميت قطعي شرط تحقق معناي تكرار جرم نيست باوجود اين نبايد گمان برد كه وجود يك محكوميت قطعي كه در حقوق جزا يك شرط وپايه اساسي براي تحقق تكرار جرم است از نظر علمي وجرم شناسي هيچ ارزشي ندارد بسياري از جرم شناسان براي اين شرط قانوني ارزش علمي ويژه اي قائل هستند1زيرا ممكن است بزهكاري پياپي مرتكب جرم شود اين امر احتمالا نمايشگر يك حالت خطرناك در اين بزهكار است اما خطر وهم رسوائي در موردي كه بزهكار باوجود يك محكوميت قطعي مرتكب تكرار جرم شده است خيلي بيشتر نمايان ميشود در اينجا بزهكار قبلا مرتكب جرمي شده وبدين سبب مورد پي گيري قرار گرفته ،بكلانتري ودادسرا كشيده شد ودر دادگاه به مجازات محكوم گرديده به زندان رفته اماپس از آزادي از زندان ديگر بار رفتار ضد اجتماعي خويش را از سرگرفته است،پر پيدااست كه در اين مورد خطر بيشتري وجود دارد زيرا در مورد نخست كه بزهكار مرتكب جرمهاي متعدد گرديده ولي مورد پي گيري قرار نگرفته است ممكن است تصور نمود كه اين شخص از وصف ضد اجتماعي رفتارهاي خويش واز واكنش جامعه در برابر اين رفتارها هيچ آگاهي ندارد اما چنين تصوري در موردي كه بزهكار باوجود يك محكوميت قطعي واقامت در زندان مرتكب جرم ميشود وجود ندارد.ارتكاب جرم پس از يك محكوميت قطعي واقامت در زندان وآگاهي از واكنش جامعه پس از يك محكوميت قطعي واقامت در زندان وآگاهي از واكنش جامعه نمايشگر اين واقعيت است كه اين بزهكار در رفتار ضد اجتماعي خويش كامملا مصمم وپا برجاست وديگر نبايد اين تكرار جرم را شوخي ودست كم گرفت زيرا اين شخص باوجود تحمل يك مجازا وآگاهي از سيستم كيفري درارتكاب مجدد جرم درنگ نكرده است.

و....


تحقیق درباره کولیس ورنیه

تحقیق درباره کولیس ورنیه

تحقیق درباره کولیس ورنیه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

کولیس ورنیه

کولیس ورنیه از متداولترین وپر کار ترین وسایل اندازه گیری است که در صنعت تراشکاری و قالبسازی هنگام ساخت قطعات با دقت بالا از آن استفاده می شود

 

۱ـ خط کش

۲ـ ورنیه

۳ـ پیچ قفل کننده

۴ـ فکهای ثابت

۵ـ فکهای متحرک

۶ـ زبانه عمق سنج

 

کاربرد قسمتهای مهم کولیس

۱ـ خط کش : خط کش کولیس معمولا در دو سیستم میلی متری و اینچی تقسیم بندی شده است ؛ که معمولا قسمت پایین آن میلی متری و قسمت بالا اینچی می باشد.

 

قسمت میلی متری معمولا دارای دقتی معادل ۱ میلی متر و قسمت اینچی آن ۱۶/۱ اینچ دقت دارد( منظور از دقت ؛ کمترین فاصله بین دو تقسیم روی خط کش می باشد )

۲ـ ورنیه: در واقع کشوئی هست که روی خط کش حرکت می کند و مثل خطکش که دارای تقسیمات میلی متری و اینچی می باشد ؛ دارای تقسیماتی تقریبا اینچنین می باشد ؛ معمولا قسمت پایین ورنیه ؛ میلی متری و بالای آن تقسیمات اینچی وجود دارد.

با توجه به تقسیمات ورنیه و خط کش ؛ می توان دقت کولیس را به دست آورد . البته این دقت ؛ معمولا روی ورنیه نیز هک شده است و با توجه به آن می توان اندازه های گرفته شده را به سادگی قرائت کرد.

یکی از ابزارهای دقیق در اندازه گیری کولیس است، کولیس ابزاری است که ما می توانیم اندازه تا 1 میلیمتر را با آن اندازه گیری کنیم. کولیس تشکیل شده است از یک خط کش اصلی که روی آن تقسیم بندی انجام شده که می توانند به صورت میلیمتری یا اینچ باشد. دوم، فک ثابت کولیس می باشد، سوم، فک متحرک کولیس، چهارم، شاخکهای داخل سنج است، پنجم، شاخک عمق سنج است، ششم یکسری اندازه گیری روی فک متحرک کولیس است که به آن ورنیه می گویند.

اولین تفاوت کولیس ها در طول خط کش آنها می باشد، دومین تفاوت در دقت اندازه گیری آنها می باشد که با هم فرق می کند و از نظر دقت اندازه گیری به سه دسته تقسیم می شوند:

1 - کولیس 1/0

2 - کولیس 05/0

3 - کولیس 02/0

* کولیس 02/0 دقتش از بقیه بیشتر می باشد.

در مطالب گذشته گفتیم که روی فک متحرک کولیس اندازه گیری وجود دارد که به آن ورنیه گفته می شود، زمانیکه ما فک ثابت و متحرک کولیس را کاملاً جمع می کنیم، .... ورنیه کولیس کاملاً مقابل صفر خط کش کولیس قرار می گیرد. 

و...


تحقیق درباره كاربرد خط در گرافيك

تحقیق درباره كاربرد خط در گرافيك

تحقیق درباره كاربرد خط در گرافيك

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه:

تصويرهايي را كه انسان اوليه براي ارسال پيام و بيان مقاصد و اهداف خود ترسيم نمود مي توان از قديمي ترين خط ها دانست. به عبارتي اجداد خط هاي كنوني، تصويرهاي نخستين اند، و متون چاپي امروز كه در آنها، مفاهيم به كمك خط بيان مي شود، تكامل يافته ي تصويرهايي است كه براي مقاصد گوناگون و آسان كردن ادراك مسايل براي مخاطب با ساده تر منتقل كردن مفاهيم و برقراري ارتباط توسط آمدميزاد ترسيم شده است.

تاپوگرافي

تايپوگرافي ناگزير با خطاطي و خوشنويسي، رابطه يي دارد. بسياري را سهواً يا به سادگي اعتقاد بر اين است كه خوشنويسي و خطاطي، نوعي تاپوگرافيست. معني تحت الفظي خوشنويسي خوش نوشتن حروف و كلمات با رعايت سفت و سخت هندسه ي تحرير و حروف بر اساس قواعد از پيش تعيين شده و سنتي مي باشد.

كلمه ي ديگري داريم به نام خطاطي، خطاطي در واقع كار در حوزه هاي كاربردي است يعني كسي براي موضوع به مفهوم خاص و براي چاپي مطابق كاربرد تعريف شده آن خطي مي نويسد. يا خطي انتخاب مي كند و بهره مي گيرد. خوش بودن در اينجا به معني جا افتادن و مناسب بودن نوشته است كه در ارتباط با موضوع و زيبايي در مفهوم كار براي تعريف مي شود، نه در شكل ظاهري.

خطاطي در اروپا

خطاطي بطور ساده يعني زيبا نوشتن، اگرچه زيبايي اين علائم به عملكرد چشم با سليقه اشخاص مربوط مي شود. درست مانند بسياري از سبك هاي هنري كه امروز وجود دارد از سبك هاي استثنايي تزئيني تا سبك هاي كاملاً انتزاعي در مورد خطاطي هم چنين است.

خطاطي مدرن فطعاً بيك پيشينه سنتي از رومي ها و حتي قبل از مسيحيت داشته است به هنگام زمامداري امپراطوري روم الفباي استاندارد توسعه داده شد و به سرزمين هاي فتح شده منتقل گرديد. سپس با ترويج و آموزش دين مسيحيت توسعه يافت. رومي ها حروف را بدون هيچ اصلاحي از يوناني ها پذيرفتند و حروف را طوري بازسازي كردند كه با زبان خودشان تناسب داشته باشد.

رومي ها در اوايل قرن چهارم ميلادي نوع جديدي از خط شكسته را توسعه دادند كه صورت اصلي نوشته هاي متون قديم شده و با اشتمال بر زائده هاي بالايي و پاييني حروف بزرگ و كوچك امروزي از آن منتج گرديدند تا قرن دهم ميلادي همه عناصر خط جديد زير نفوذ كليسا شكل پذيرفتند. متعاقب آن يك دوره بسيار غني از گسترش تذهيب به وجود آمد كه ميراث شگفت انگيزي از فرم حروف و دست نوشته ها به جا گذاشت.

از زماني كه ژوهانس گوتنبرگ در سال 1468-1398 م فن چاپ را اختراع كرد تلاش هاي زيادي براي گسترش شيوه هايي كه كارآيي بيشتري در امر تكثير نسخ متون مختلف و مطالب مهمداشته باشد انجام شد.

و....


تحقیق درباره خطبه همام (صفات متقين)

تحقیق درباره خطبه همام (صفات متقين)

تحقیق درباره خطبه همام (صفات متقين)

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

از خطبه هاي اميرالمومنين علي (ع) است كه يكي از از اصحاب بنام همام كه مرد عابدي بودبه آن حضرت (ع) رسيد ، و پرسيد: يا اميرالمومنين (ع) اوصاف متقين (پرهيزكاران) را براي من بيان فرما. مانند آنكه آنانرا ببينم. اميرالمومنين(ع) در پاسخ تامل و درنگ فرمود (زيرا مصلحت در تاخير جواب بود) و سپس آنرا بطور اجمال بيان فرمود:

1- اي همام تو خود از خدا بترس و نيكوكار باش كه (خداوند در قرآن سوره 16 آيه 128 مي فرمايد) خدا با پرهيزكاران است. (بر تو لازم است كه تقوا و ترس از خدا را شعار خويش قرار دهي و كار نيكو انجام دهي، و بيشتر از اين بر تو لازم نيست.)

2- خداوند سبحان هنگام آفرينش خلق از طاعت و بندگيشان بي‌نياز و از معصيت و نافرماني آنها ايمن بود، زيرا معصيت گناهكاران او را زيان ندارد، و طاعت فرمانبرداران سودي به او نمي رساند. (بلكه از طاعت و نهي از معصيت سود بردن بندگان است.) پس روزي و وسائل آسايششان را بين آنها قسمت نموده، و هر كسي را در دنيا (با حكمت و مصلحت) در مرتبه‌اي (كه سزاوار او دانست از قبيل فقر و غنا، خوشي و بدي و..) قرار داد.

3- پرهيزكاران در دنيا داراي فضيلتهايي هستند (از ديدگان برترند، زيرا) گفتارشان از روي راستي است (براي رضاي خدا سخن مي گويند) پوشا كشان ميان رو(افراط و تفريط در زندگيشان نيست) و رفتارشان (بين مردم) به فروتني است. زيرا در قرآن سوره 17 آيه 37 مي فرمايد : از روي تكبر بر زمين راه مرو كه تو هرگز نمي‌تواني (به پاهايت) زمين را بشكافي ، و هرگز از جهت درازاي (گردن كشي) به كوهها نميرسي.

4- از آنچه كه خداوند بر ايشان روا نداشته چشم پوشيده‌اند (حرامي مرتكب نمي شوند) و بعلمي كه آنانرا سود رساند گوش فرا داشته‌اند (از سخنان بيهوده كه موجب خشم خدا و رسول (ص) مي شود دوري مي نمايند، چناچنه در قرآن سوره 25 آيه 72 مي فرمايد: بندگان برگزيده حق كساني هستند كه در مجالس لهو و لعب و جاهائيكه سخنان باطل نادرست گفته و يا كارهاي زشت بجا مي‌آورند حاضر نمي‌شوند).

در سختي و گرفتاري چنانند كه ديگران در آسايش و خوشي (بقضاي الهي تن داده بآنچه كه خدا خواسته راضي و خوشنوندند).

5- خداوند در نظر آنان بزرگ است و غير از او (هر چه هست) در ديده آنها كوچك و يقين و باورشان به بهشت مانند كسي است كه آن را ديده كه اهل آن به خوشي بسر ميبرند، و ايمانشان به آتش مانند كسي است كه آنرا ديده و مي‌داند كه اهل آن گرفتار عذابند.

6- دلهايشان اندوهناك است، و (هم از) آزارشان ايمن باشند. (زيرا منشاء آزار هر گناه حب دنياست كه آنان نسبت به آن بي ميل هستند) و بدنشان (بر اثر روزه و عبادت و قناعت و بندگي بسيار) لاغر است، و خواسته‌هايشان (در دنيا) اندك است. (بيشتر از آنچه به ناچاري به آن نياز دارند نمي طلبند) و نفسهايشان با عفت و پاكيزگي است. (پيرو شهوات نيستند).

7- چند روز كوتاه (دنيا) را به شكيبايي بسر ميبرند و در پي آسايش هميشگي (نعمت بي‌پايان بهشت) هستند. اين كردار تجارتي است پرفايده كه پروردگارشان براي آنها فراهم نموده(چون آنان خود را براي عبادت و بندگي آماده ساخته، خداوند هم راه وصول بسعادت ترا به آنها نشان داد) دنيا به آنان روآورد (كالا و آرايش خود را به آنان جلوه داد) آنان از آن روگردانيدند (از آن چشم پوشيدند) و آنها را اسير و گرفتار نمود و آنها جانشان را فدا كردند (بسختيهاي آن تن دادند) و خود را از آن رهاندند.

و....


تحقیق درباره خطبه فدك

تحقیق درباره خطبه فدك

تحقیق درباره خطبه فدك

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

عبدالله بن حسن از پدرانش (علیهم السلام) روایت کرده: هنگامی که ابوبکر تصمیم گرفت فدک را از حضرت زهرا علیهاسلام بگیرد، چون این خبر به آن حضرت رسید مقنعه‏اش را بر سر انداخته پیراهن بلند خود را بر تن کرد و به همراه گروهی از کنیزان و زنان خویشاوند خود، در حالی که چادر بلندش به زمین کشیده می‏شد و راه رفتنش چیزی از راه رفتن رسول خدا کم نمی آورد و کاملا شبیه آن حضرت بود، از خانه بیرون آمده، به مسجد وارد شد.

اطراف ابوبکر را عده‏ای از مهاجر و انصار گرفته بودند، پرده‏ای برای فاطمه (علیهاسلام) آویختند؛ آن حضرت در پشت پرده نشست و سپس ناله جانگدازی از دل برآورد؛ به طوری که حاضرین به گریه افتادند و مسجد یکپارچه به خروش و اضطراب آمد.

حمد و سپاس الهی

گواهی به وحدانیت الهی

گواهی به رسالت محمد صلی الله علیه و آله

اشاره به قرآن بعنوان عهد الهی

احکام اسلام برای هدایت انسانها

معرفی نسب خویش و علی علیه السلام با پیامبر

نجات از گمراهی و شرک با رسالت پیامبر

نقش علی علیه السلام در رسالت پیامبر

غصب ولایت علی علیه السلام

خارج شدن از راه صواب پس از رحلت پیامبر

ذکر بینه از قرآن برای ارث

احترام به فرزندان رسولخدا

عمل به قرآن بعداز پیامبر

طلب یاری از مردم

اتمام حجت با مردم

آگاه باشید آنچه را گفتم با آگاهی نسبت به شما است که شما انگیزه یاری ندارید و نیرنگ و فریب، دلهایتان را فرا گرفته است؛ ولیکن این سخنان خروشی بود که از جان برآمد و آهی بود که از خشم برخاست، کاسه صبر لبریز، و عقده‏های سینه باز و حجت بر شما تمام شد. پس این شما و این شتر خلافت! لجامش را محکم بگیرید و بتازید. اما بدانید پشتش زخمی و پایش لنگ و عار و ننگش همیشگی است. نشان خشم الهی بر آن خورده و عیبش ابدی است.

خلافتی که به آتش برافروخته الهی پیوسته، آتشی که بر دلها احاطه کند؛ در حالی که کلیه اعمال شما در پیش چشم پروردگار است و به زودی ستمگران خواهند دانست که در چه جایگاهی رجوع می‏کنند. من دختر پیامبر شمایم که شما را از عذاب سخت آینده بیم داد. پس هر چه می‏خواهید بکنید. ما هم کار خودمان را می‏کنیم و منتظر باشید که ما هم منتظریم. ای وای از گروه اوس و خزرج! آیا میراث مرا ببلعند در حالی که شما را می‏بینم و صدای شما را می‏شنوم و شما با هم جمع و پیوسته‏اید؟! این درخواست من است که شما را فرا گرفته و این خبردادن من است که شما را شامل شده (و من از شما یاری می‏طلبم.)

شما دارای افراد زیاد و قدرت فراوانی هستید و سلاح جنگی و تجهیزات در دست شماست! درخواست من به شما می‏رسد ولی جواب نمی‏دهید و فریاد من به گوشتان می‏رسد ولی به فریادم نمی‏رسید؛ در حالیکه شما به استقبال دشمن در جنگ‏ها معروفید و شما را به خیر و صلاح می‏شناسند.

و.....


تحقیق درباره خطبه غدير و آيات مطرح شده در آن

تحقیق درباره خطبه غدير و آيات مطرح شده در آن

تحقیق درباره خطبه غدير و آيات مطرح شده در آن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

حادثه اي رخ داد كه مي توانست سعادت ابدي بشريت را تضمين كند و براي هميشه , انسانها را از ضلالت و گمراهي نجات بخشد , به اين جهت , داستان غدير يك قصه تاريخي خاص نيست كه زمان آن گذشته باشد و همين طور يك حادثه شخصي نيز نيست كه پيامبر فقط علي (ع ) را به عنوان وصي خود (آنچنان كه شيعيان مي گويند) و يا به عنوان محبوب جامعه اسلامي (آنچنان كه اهل سنت مدعي هستند) معرفي نموده و در نتيجه تاريخ مصرف آن گذشته باشد , بلكه در غدير خم تاريخ كل بشريت رقم خورد , چرا كه امامت امامان در طول تاريخ مطرح و تبيين شد , حقيقتي كه از اميرمومنان آغاز مي شود و به مهدي صاحب الزمان (ع ) منتهي مي گردد. در سال دهم هجرت , بعد از اتمام حج , كه آن را به نامهاي متعددي خوانده اند , همچون « حجه الوداع » و « حجه البلاغ » « حجه الكمال » . « حجه التمام » و حجه الاسلام در « غديرخم » قبل از « جحفه » كه راههاي متعددي همچو اهل مدينه , مصر , عراق , از آنجا منشعب و جدا مي شود. حادثه اي رخ داد كه مي توانست سعادت ابدي بشريت را تضمين كند و براي هميشه , انسانها را از ضلالت و گمراهي نجات بخشد , به اين جهت , داستان غدير يك قصه تاريخي خاص نيست كه زمان آن گذشته باشد و همين طور يك حادثه شخصي نيز نيست كه پيامبر فقط علي (ع ) را به عنوان وصي خود (آنچنان كه شيعيان مي گويند) و يا به عنوان محبوب جامعه اسلامي (آنچنان كه اهل سنت مدعي هستند) معرفي نموده و در نتيجه تاريخ مصرف آن گذشته باشد , بلكه در غدير خم تاريخ كل بشريت رقم خورد , چرا كه امامت امامان در طول تاريخ مطرح و تبيين شد , حقيقتي كه از اميرمومنان آغاز مي شود و به مهدي صاحب الزمان (ع ) منتهي مي گردد.

مخالفان نيز اين را به خوبي فهميده اند. لذا از همان آغاز تلاش كردند(و در حدي موفق شدند) كه داستان غدير را تاويل نمايند , چرا كه اگر فقط امامت امير مومنان بود , ممكن بود به نوعي آن را پذيرا شوند , ولي آنچه ترس داشتندو دارند , ادامه كار , و تداوم امامت و ولايت در طول تاريخ است كه سخت مخالفان را خلع سلاح مي كرده است . بنابراين به شدت در مقابل آن قرار گرفتند و ازاول زير بار نرفتندتا جلوي استمرار آن را نيز بگيرند.
و پيامبر اكرم (ص ) نيز به خوبي به اين مسئله توجه داشته لذا تصريح فرمود كه امامت ادامه دارد « ...ثم من بعدي علي وليكم و امامكم بامرالله ربكم ثم الامامه في ذريتي من ولده الي يوم تلقون الله عز اسمه و رسوله سپس بعد از من علي ولي شما و امام شما به فرمان خداست.

و....


تحقیق درباره خطبه عقد و مهريه

تحقیق درباره خطبه عقد و مهريه

تحقیق درباره خطبه عقد و مهريه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مشهور آن است كه خواستگارى و خطبه عقد بوسيله ابوطالب‏ عموى رسول خدا(صلى الله عليه و آله)انجام گرديد و پذيرش وقبول آن نيز از سوى عمرو بن اسد-عموى خديجه-صورت گرفت.

و در برابر اين گفتار مشهور،اقوال ديگرى نيز وجود دارد...

مانند اينكه خطبه عقد بوسيله حمزة بن عبد المطلب يا ديگرى‏از عموهاى آنحضرت انجام شد...

و يا اينكه پدر خديجه-خويلد بن اسد-و يا پسر عموى‏خديجه ورقة بن نوفل از طرف خديجه قبول كرده و آن بانوى‏محترمه را به عقد رسول خدا درآورد...

و بلكه در پاره‏اى از روايات گفتار نابجاى ديگرى نيز نقل‏شده كه خديجه به پدر خود خويلد شرابى داده و او را مست كرد.

و او در حال مستى اين ازدواج را پذيرفت چون به حال عادى‏بازگشت و از جريان مطلع گرديد بناى مخالفت‏با اين ازدواج راگذارده و بالاخره با وساطت و پا در ميانى برخى از نزديكان به‏ازدواج مزبور تن داده و آنرا پذيرفت... كه پاسخ آن را چند تن از راويان و اهل تاريخ عهده‏دار شده‏كه ما متن گفتار ابن سعد را در طبقات براى شما انتخاب كرده ونقل مى‏كنيم كه پس از ذكر چند روايت‏بدين مضمون‏مى‏گويد:

«و قال محمد بن عمر:فهذا كله عندنا غلط و وهم،و الثبت‏عندنا المحفوظ عن اهل العلم ان اباها خويلد بن اسدمات قبل الفجار،و ان عمها عمرو بن اسد زوجها رسول‏الله-صلى الله عليه و آله-» (1) .

يعنى:محمد بن عمر گفته است كه تمامى اين روايات درنزد ما ناصحيح و موهوم است و صحيح و ثابت نزد ما ودانشمندان آن است كه پدر خديجه يعنى خويلد بن اسد پيش ازجنگ فجار از دنيا رفته بود و عمويش عمرو بن اسد او را به‏ازدواج رسول خدا(ص)درآورد...

و نظير همين عبارت از واقدى نقل شده (2) و هم چنين اقوال غير مشهور ديگر را نيز پاسخ داده و نيازى‏بذكر آنها نيست... (3)

يك اشتباه تاريخى ديگر

و نيز در پاره‏اى از رواياتى كه در مورد اين ازدواج فرخنده‏رسيده ظاهرا يك اشتباه ديگرى نيز رخ داده كه بجاى عموى‏خديجه-يعنى عمرو بن اسد-ورقة بن نوفل بن اسد(بعنوان عموى‏خديجه)آمده كه اين مطلب گذشته از آنكه در اصل،خلاف‏مشهور است از نظر نسبى هم اشتباه است.

زيرا ورقة بن نوفل پسر عموى خديجه است،نه عموى‏خديجه...

و بعيد نيست كه اينكار از تصرفات ناقلان حديث‏بوده كه‏چون نام عموى خديجه در حديث آمده بوده و ورقة بن نوفل هم‏شهرتى افسانه‏اى داشته،آن عنوان را با اين نام منطبق دانسته و به‏اينصورت درآورده‏اند.

و...


تحقیق درباره خطبه 83 نهج البلاغه

تحقیق درباره خطبه 83 نهج البلاغه

تحقیق درباره خطبه 83 نهج البلاغه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

ومن خطبة له عليه السلام

وهي من الخطب العجيبة تسمّى «الغراء» [وفيها نعوت الله جل شأنه، ثمّ الوصية بتقواه، ثمّ التنفير من الدنيا، ثمّ ما يلحق من دخول القيامة، ثمّ تنبيه الخلق إلى ما هم فيه من الاعراض، ثمّ فضله عليه السلام في التذکير] [صفته جلّ شأنه]

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَلاَ بِحَوْلِهِ ودَنَا بِطَوْلِهِ مَانِحِ کُلِّ غَنِيمَةٍ وَفَضْلٍ، وَکَاشِفِ کُلِّ عَظِيمَةٍ وَأَزْلٍ أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ کَرَمِهِ، وَسَوَابِغِ ـ نِعَمِهِ وَأُومِنُ بهَ أَوَّلاً بَادِياً وَأَسْتَهْدِيهِ قَرِيباً هَادِياً، وَأَسْتَعِينُهُ قَاهِراً قَادِراً، وَأَتَوَکَّلُ عَلَيْهِ کَافِياً نَاصِراً. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ لاِِنْفَاذِ أَمْرِهِ، وَإِنْهَاءِ عُذْرِهِ وَتَقْدِيمِ نُذُرِهِ [الوصية بالتقوى]

أُوصِيکُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي ضَرَبَ لَکُمُ الاََْمْثَالَ وَوَقَّتَ لَکُمُ الاَْجَالَ ر، وَأَلْبَسَکُمُ الرِّيَاشَ وَأَرْفَغَ لَکُمُ المَعَاشَ وَأَحَاطَ بِکُمُ الاِِْحْصَاءَ وَأَرْصَدَ لَکُمُ الْجَزَاءَ وَآثَرَکُمْ بِالنِّعَمِ السَّوَابغِ، وَالرِّفَدِ الرَّوافِغِوس، وَأَنْذَرَکُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ فَأَحْصَاکُمْ عَدَداً، ووَظَّفَ لَکُمْ مُدَداً فِي قَرَارِ خِبْرَةٍ وَدَارِ عِبْرَةٍ، أَنْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فِيهَا، وَمُحَاسِبُونَ عَلَيْهَا. [التنفير من الدنيا]

فَإِنَّ الدُّنْيَا رَنِقٌمَشْرَبُهَا، رَدِغٌ مَشْرَعُهَا يُونِقُمَنْظَرُهَا، وَيُوبِقُ مَخْبَرُهَا، غُرُورٌ حَائِلٌ وَضَوْءٌ آفِلٌ وَظِلٌّ زائِلٌ، وَسِنَادٌمَائِلٌ، حَتَّى إِذَا أَنِسَ نَافِرُهَا، وَاطْمَأَنَّ نَاکِرُهَا قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وَقَنَصَتْ بِأَحْبُلِهَا وَأَقْصَدَتْشس بِأَسْهُمِهَا، وَأَعْلَقَتِالْمَرْءَ أَوْهَاقَ الْمَنِيَّةِقَائِدَةً لَهُ إِلى ضَنْکَ الْمَضْجَعِحس، وَوَحْشَةِ الْمَرْجِعِ، ومُعَايَنَةِ الْـمَحَلِّ وَثَوَابِ الْعَمَلِ وَکَذلِکَ الْخَلَفُ بِعَقْبِ السَّلَفِ لاَتُقْلِعُ الْمَنِيَّةُ اخْتِرَاماً وَلاَيَرْعَوِي الْبَاقُونَ اجْتِرَاماًلا، يَحْتَذُون مِثَالاً وَيَمْضُونَ أَرْسَالاً إِلَى غَايَةِ الاِنْتِهَاءِ، وَصَيُّورِصالْفَنَاءِ. [بعد الموت البعث] حَتَّى إِذَا تَصَرَّمَتِ الاَُْمُورُ، وَتَقَضَّتِ الدُّهُورُ، وَأَزِفَ النُّشُورُ أَخْرَجَهُمْ مِنْ ضَرَائِحِالْقُبُورِ، وَأَوْکَارِ الطُّيُورِ، وَأَوْجِرَةِالسِّبَاعِ، وَمَطَارِحِ الْمَهَالِکِ، سِرَاعاً إِلَى أَمْرِهِ، مُهْطِعِينَإِلَى مَعَادِهِ، رَعِيلاً صُمُوتاً قِيَاماً صُفُوفاً، يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، عَلَيْهِمْ لَبُوسُ الاِسْتِکانَةِ وَضَرَعُ الاِسْتِسْلاَمِ وَالذِّلَّةِ، قَدْ ضَلَّتِ الْحِيَلُ، وانْقَطَعَ الاََْمَلُ، وَهَوَتِ الاََْفْئِدَةُ کَاظِمَةًص، وَخَشَعَتِ الاََْصْوَاتُ مُهَيْنِمَةً وَأَلْجَمَ الْعَرَقُ وَعَظُمَ الشَّفَقُ وَأُرْعِدَتِعص الاََْسْمَاعُ لِزَبْرَةِ الدَّاعِيإِلَى فَصْلِ الْخِطَابِ وَمُقَايَضَةِ الْجَزَاءِلص، وَنَکَالِالْعِقَابِ، وَنَوَالِ الثَّوَابِ.

[تنبيه الخلق] عِبَادٌ مَخْلُوقُونَ اقْتِدَاراً، وَمَرْبُوبُونَ اقْتِسَاراً وَمَقْبُوضُونَ احْتِضَاراً وَمُضَمَّنُونَ أَجْدَاثاً وَکَائِنُونَ رُفَاتاً وَمَبْعُوثُونَ أَفْرَاداً، وَمَدِينُون جَزَاءً، وَمُمَيَّزُونَ حِسَاباً قَدْ أُمْهِلُوا في طَلَبِ الْـمَخْرَجِ، وَهُدُوا سَبِيلَ الْمَنْهَجِ ص، وَعُمِّرُوا مَهَلَ الْمُسْتَعْتِبِ وَکُشِفَتْ عَنْهُمْ سُدَفُ الرِّيَبِ وَخُلُّوا لمِضْماَرِ الْجِيَادِ وَرَوِيَّةِ الاِرْتِيَادِ وَأَنَاةِ الْمُقْتَبِسِ الْمُرْتَادِ فِي مُدَّةِ الاََْجَلِ، وَمُضْطَرَبِ الْمَهَلِ

[فضل التذکير] فَيَا لَهَا أَمْثَالاً صَائِبَةً وَمَوَاعِظَ شَافِيَةً، لَوْ صَادَفَتْ قُلُوباً زاکِيَةً، وَأَسْمَاعاً وَاعِيَةً، وَآرَاءً عَازِمَةً، وَأَلْبَاباً حَازِمَةً! فَاتَّقُوا اللهَ تَقِيَّةَ مَنْ سَمِعَ فَخَشَعَ، وَاقْتَرَفَفَاعْتَرَفَ، وَوَجِلَفَعَمِلَ، وَحَاذَرَ فَبَادَرَ وَأَيْقَنَ فَأَحْسَنَ، وَعُبِّرَ فَاعْتَبَرَ وَحُذِّرَ [فَحَذِرَ، وَزُجِرَج فَازْدَجَرَ‌ط، وَأَجَابَ فأَنَابَ وَرَاجَعَ فَتَابَ، وَاقْتَدَى فَاحْتَذَى وَأُرِيَ فَرَأَى، فَأَسْرَعَ طَالِباً، وَنَجَا هَارِباً، فَأَفَادَ ذَخِيرَةً وَأَطَابَ سَرِيرَةً، وَعَمَّرَ مَعَاداً، وَاسْتَظْهَرَ زَاداًلِيَوْمِ رَحِيلِهِ وَوَجْهِ سَبِيلِهِ وَحَالِ حَاجَتِهِ، وَمَوْطِنِ فَاقَتِهِ، وَقَدَّمَ أَمَامَهُ لِدَارِ مُقَامِهِ. فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ جِهَةَ مَا خَلَقَکُمْ لَهُ، وَاحْذَرُوا مِنْهُ کُنْهَ مَا حَذَّرَکُمْ مِنْ نَفْسِهِ، وَاسْتَحِقُّوا مِنْهُ مَا أَعَدَّ لَکُمْ بِالتَّنَجُّزِلِصِدْقِ مِيعَادِهِ، وَالْحَذَرِ مِنْ هَوْلِمَعَادِهِ.

و....


تحقیق درباره خطبه 83 نهج البلاغه (ترجمه خط به خط)

تحقیق درباره خطبه 83 نهج البلاغه (ترجمه خط به خط)

تحقیق درباره خطبه 83 نهج البلاغه (ترجمه خط به خط)

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ
از خطبه هاى آن حضرت است

وَ تُسَمّى بِالْغَرّاءِ وَ هِىَ مِنَ الْخُطَبِ الْعَجيبَةِ
موسوم به «غرّاء» كه از خطبه هاى اعجاب انگيز اوست

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى عَلا بِحَوْلِهِ، وَ دَنا بِطَوْلِهِ، مانِحِ كُلِّ غَنيمَة
حمد خداى را كه از همه چيز به قدرتش برتر، و به احسانش نزديك است، بخشنده هر سود
وَ فَضْل، وَ كاشِفِ كُلِّ عَظيمَة وَ اَزْل. اَحْمَدُهُ عَلى عَواطِفِ كَرَمِهِ،
و فضل، و برطرف كننده هر بلاى عظيم و شدت است. او را بر كَرَمهاى پى در پى،
وَ سَوابِغ  ِ نِعَمِهِ، وَ اُومِنُ بِهِ اَوَّلاً بادِياً،
و نعمت هاى فراوان و كاملش سپاس مى گويم، و به او ايمان مى آورم كه اول است و ابتداكننده آفرينش،
وَ اَسْتَهْديهِ قَريباً هادِياً، وَ اَسْتَعينُهُ قاهِراً قادِراً.
و از او هدايت مى خواهم كه نزديك است و هدايت كننده، و از او كمك مى طلبم كه غالب است و قوى،
وَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ كافياً ناصِراً. وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
و به او اعتماد مى نمايم كه كفايت كننده است و ياور. و شهادت مى دهم كه محمد صلّى اللّه عليه وآله
عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اَرْسَلَهُ لاِِنْفاذِ اَمْرِهِ، وَ اِنْهاءِ عُذْرِهِ، وَ تَقْديمِ نُذُرِهِ.
بنده و فرستاده اوست، كه او را براى اجراى فرمانش، و ابلاغ حجّتش، و ترساندن عاصيان از عذابش فرستاد.
اُوصيكُمْ عِبادَ اللّهِ بِتَقْوَى اللّهِ الَّذى ضَرَبَ لَكُمُ الاَْمْثالَ، وَ وَقَّتَ
اى بندگان خدا، شما را به تقواى الهى سفارش مى كنم، خداوندى كه براى شما مثلها زد، مدت زندگى شما
لَكُمُ الاْجالَ، وَاَلْبَسَكُمُ الرِّياشَ، وَ اَرْفَعَ لَكُمُ الْمَعاشَ، وَ اَحاطَ بِكُمُ
را معين فرمود، به شما لباس پوشاند، فراخى معيشت داد، شما را در محدوده شماره گرى اعمال

الاِْحْصاءَ، وَ اَرْصَدَ لَكُمُ الْجَزاءَ، وَ آثَرَكُمْ بِالنِّعَمِ السَّوابِغِ وَالرِّفَدِ
قرار داد، و جزاى كردارتان را آماده نموده، شما را براى نعمت هاى كامل و عطاياى فراوان
الرَّوافِغِ، وَ اَنْذَرَكُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوالِغِ، وَ اَحْصاكُمْ عَدَداً، وَ وَظَّفَ
اختيار نموده، و با دلايل رسا از عذاب فردا بيم داده، شما را به شمار آورده، و مدت زندگى شما
لَكُمْ مُدَداً فى قَرارِ خِبْرَة وَ دارِ عِبْرَة، اَنْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فيها
را در قرارگاه امتحان و سراى عبرت معين نموده، در دنيا آزمايش مى شويد،
وَ مُحاسَبُونَ عَلَيْها، فَاِنَّ الدُّنْيا رَنِقٌ مَشْرَبُها، رَدِغٌ مَشْرَعُها،
و بر اساس آن مورد محاسبه قرار مى گيريد، زيرا آبشخور دنيا ناصاف و كدر، چشمه اش گل آلود و لغزنده،
يُونِقُ مَنْظَرُها، وَ يُوبِقُ مَخْبَرُها. غُرُورٌ حائِلٌ، وَ ضَوْءً آفِلٌ،
ديدگاهش زيبا و فريبنده، و آزمايشگاهش تباه كننده است. فريبنده اى زودگذر، و نورى غروب كننده،
وَ ظِلٌّ زائِلٌ، وَ سِنادٌ مائِلٌ. حَتّى اِذا اَنِسَ نافِرُها،
و سايه اى از بين رونده، و تكيه گاهى رو به افتادن است. تا آن گاه كه رمنده از آن به آن انس گيرد،
وَ اطْمَاَنَّ ناكِرُها، قَمَصَتْ بِاَرْجُلِها،
و متوحش از آن به آن مطمئن گردد، همچون اسب سركش كه پا بلند و به زمين كوبد سوارش را به خاك اندازد

و...


تحقیق درباره خط نویسی

تحقیق درباره خط نویسی

تحقیق درباره خط نویسی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:21

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خط نویسی

مهمترین گامی که انسان بسوی مذنیت برداشته، همانا اختراع خط است، امکان دارد که خط نویسی در صورتی که بمعنی وسیع کلمه در نظر گرفته شود و علامات تصویری را که نماینده اندیشه معینی است شامل شود، از ان زمان شروع شده باشد که نخستین کوزه گران با نگشت یا ناخن خود- خاه برای تزیین و خواه برای علامت گذاری- علامتهای روی کل نرم کوزه ها بر جا  گذاشته اند. در قدیمترین نوشته های هیروکلیفی که در سومر دست آمده مرغ را بصورتی نگاشته اند که با نقشه های موجود  ظروف سفالی شوش در عبلام کمال شباهت را دارد. بنابراین خط نویسی نیز مانند نقاشیو حجاری از شاخه های هنر کوزه گریست.

کهن ترین رمز تصویری که تاکنون شناخته شده آنهائیست که بر روی قطعات سفال و ظروف گلی در مقابر ما قبل تاریخ مصر و اسپانیا و خاور نزدیک کشف شده است. بنابگفته بمری عده زیادی از رموز بتدریج در دوره های ابتدایی بوسیله بازرگانان بکار گرفته شده و از کشوری به کشور دیگر رفته ... و در پایان دودوجین از آنها برای دسته ای از  ؟؟ بازرگانی حالت ملکیت مشاع را پیدا کرده و باقی رموز که منحصر بناحیه خاصی بوده در این انزوا بتدریج از بین رفته و نابود شده است.

قضیة تکامل و تطور علایم رمزی هر چه بوده، بموازات آن نوعی از خط نویسی وجود داشته که از شعب نقاشی بشمار می رفته و افکار را بوسیله تصاویر مجسم می ساخته است. هنوز بر تخته سنگهای مجاور دریاچة سوپریور آثاری از تصاویر غیرظریفی دیده می شود که هندیان امریکا بوسیله آنها داستان گذشتن خود را از  این دریاچة هولناک با افتخار روایت کرده اند. شاید تطور و تکاملی از این قبیل سبب شده باشد که در والی مدیترانه در پایان عصر حجر جدید خط نویسی از نقاشی نتیجه شده باشد و این یقینی است که هنوز سال 3600 قبل از میلاد آغاز نشده بود- و شاید بسیار پیش از ان- که در عقلام و سومر و مصر مجموعه ای از تصاویر نماینده افکار ترتیب داده از آن رو خطی ساختند که هیروکلیف نامیده می شود، زیرا بیشتر کسانی که آنرا بکار می برند کاهنان بودند فنیقیان همچون دلالهایی بوده اند که انتقال الفباء بوسیله آنان صورت می گرفته است. هنگامی که زمان هومر یونانی فرا رسید یونانیان این حروف فنیقی را گرفتند و آنها را با دو اسم سامی که نماینده دو حرف اول است نامگذاری کردند(آلفا، بتا- درعبری الف، بت، الفبا، آلفابه).

چنانکه ملاحظه می شود خط نویسی محصول و نتیجه تجارت است، و در اینجا یکبار دیگر متوجه می شویم که مدنیت تا چه حد مدیون بازرگانی است. پیدایش خط حدی است که ابتدای تاریخ را ناشن می دهد، و هر اندازه معرفت ما به آثر گذشتگان بیشتر شود، این نقطه شروع عقب تر می رود.

مختصری پیرامون سیر و تحول پیدایش خطوط:

خط و نوشته را شاید بتوان مهمترین اختراع بشر ودر طول تاریخ دانست: چرا که نوشته ها مجرای انتقال اطلاعات ثبت و ضبط تاریخ هستند. محققان و پژوهشگران، سیر تکاملی خط را به صورت زیر تقسیم بندی کرده اند.

و...


تحقیق درباره خط مشي‌هاي سياسي نهج‌البلاغه

تحقیق درباره خط مشي‌هاي سياسي نهج‌البلاغه

تحقیق درباره خط مشي‌هاي سياسي نهج‌البلاغه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:22

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

اهداف حكومت در نهج‌البلاغه

حكومت در ديدگاه مكتب اسلام و فرهنگ حكومت علوي از مهم‌ترين ابزارهاي نيل جامعه به كمال و تعالي است. از آن جا كه حيات بشري در اين دنيا، از منظر فرهنگ اسلامي، ابزاري براي رسيدن به كمال است و آن چه براي انسان اصالت دارد، كمال جاويدان است. لذا حكومت نيز مي‌تواند وسيله مناسبي براي نيل به اين هدف باشد؛ زيرا حكومت هم امكانات اين رشد و تعالي را به گونه‌اي جامع در اختيار دارد و هم مي‌تواند زمينة استفاده از هر نوع امكاني را فراهم سازد.

از تعابير حضرت اينگونه استفاده مي‌شود كه حكومت وقتي مي‌تواند راهنماي رسيدن به كمال باشد كه خود در ميسر عدالت، تحقق امنيت، تأمين رفاه و زمينه‌سازي تربيت انساني، گام بردارد والا اگر حكومت به سوي بي‌عدالتي و خودكامگي گام بردارد و در آن از امنيت‌هاي مختلف كه زمينه‌ساز آرامش دروني و بيروني انسان‌ها است، خبري نباشد و توان رفاه و آسايش مردم را با تدبير درست در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي نداشته باشد و هم چنين در جهت خودسازي و انسان‌سازي گام برندارد. نه تنها وسيله‌اي براي نيل جامعه به اهداف عالي نيست، بلكه مانعي بزرگ براي رشد بشر تبديل مي‌شود بنابراين عدالت، امنيت، رفاه و آسايش و تربيت از مهم‌ترين اهداف حكومت از ديدگاه نهج‌البلاغه است كه اهداف ديگر را پوشش مي‌دهد.

1- عدالت

محوري‌ترين اصلي كه امام علي آن را مبناي قبول حكومت معرفي مي‌كند و آن را براي هر حكومتي لازم مي‌داند عدالت است:

لولا حُضُور الحاضِر ... ما أخَذَ الله علي العلماءِ اِلّا يٌقاروٌّا عَلي كَظِه ... ظالمِ و لاسَغَبِ مضلومٍ لألقيتُ حَبلَها علي غاربِها و لَسَقتُ آخرها بِكَأسِ أوَّلِها (علي نقي فيض الاسلام، نهج‌البلاغه خطبه 3)

و اگر خداوند از عالمان پيمان سخت نگرفته بود كه در برابر شكم‌بارگي ستمگر و گرسنگي ستم‌ديده آرام و قرار نگيرند، بي‌درنگ رشته حكومت را از دست مي‌گذاشتم و پايانش را چون آغازش مي‌انگاشتم و چون گذشته خود را به كناري مي‌كشيدم.

- و انّ أفضلَ قُرَّهِ عَينِ الُولاهِ استقامهُ العول في البلادِ و ظهورُ مودّهِ الرَّعيهِ و انّه لاتَظهَرُ مَودّتهم الاسبلامهِ صُدورِهِم و لا يَصِحُّ نصيحتُهم الا بحيطتِهم علي وُلاهِ أمُورِهِم و قلّهِ اشتعالِ دُوَلِهِم وِ تركِ استبطاء انقِطاعِ مُدَّتِهِم. (نهج‌البلاغه، نامه 53)

همانا برترين چشم روشني زمامداران، برقراري عدل در شهرها و آشكار شدن محبت مردم به رهبر است كه محبت دل‌هاي رعيت، جز با پاكي قلب‌ها پديد نمي‌آيد، و خيرخواهي آنان زماني است كه با رغبت و شوق، پيرامون رهبر را بگيرند، و حكومت بار سنگيني را بر دوش رعيت نگذاشته باشد و طولاني شدن مدت زمامداري، بر مردم ناگوار نباشد.

و....


تحقیق درباره خط مشيء در سطح ملي

تحقیق درباره خط مشيء در سطح ملي

تحقیق درباره خط مشيء در سطح ملي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

» خط مشيء در سطح ملي«

در بين اصول خط مشيء جنگل ارائه شذده توسط كنفرانس FAO در 1951 موارد زير مطرح شده است. هر كشور بايد بيشترين تعداد مردم‌اش  را تغذيه كند از حداكثر منافع موجود حاصل از ارزشهاي حفاظتي، توليدي، و جانبي جنگلهايش استفاده نمايد. اين امر ايجاب مي‌كند كع محافظت بايد در برابر اسيب يا خرابي توسط انسان صورت بگيرد يا در مواردي از قبيل آتش، حشرات، و بيماريهاي درخت اينكار انجام شود. بنابراين در يك خط مشيء جنگل حالت معيني از تمايل به سمت حفاظت حوزة جنگل از آتش بايد مورد توجه باشد و اين امر به نوبة خودش بايد در يك قانون در يك كشور مطرح گردد. چنين قانونگذاري كه مقداري از آن مؤثر است و مقداري از آن غيرفعال مي‌باشد در تعدادي از كشورها مطرح است. در جاي كه قانونگذاري غيرفعال است، اين امر معمولاَ براي اين حقيقت رديابي مي‌شود كه در واقع خط مشيء جنگل در ارتباط با محافظت در مقابل آتش، بطور صحيح تفسير نمي‌شود.لذا بايد تأكيد شود كه اولين كار در برخورد با يك مسئله آتش عبارت‌اند از فرمولبندي خط مشيء در سطح ملي است و تجربه نشان داده است كه يك بيان معين از خط مشيء براي راهنمايي صحيح و همكاري اقدامات بعدي، مطلوب است. در آغاز، ممكن است كه فقدان خط مشيء بيان شده احساس نشود زيرا افراد خوشبين كه مسؤل ورود كنترل هستند داراي اهداف تعيين شده و واضحي مي‌باشند. اما وقتي كه يك سازمان كنترل آتش توسعه مي‌يابد و مسؤليت‌هاي وسيعي تخصيص داده مي‌شود، ابهام پرهيزمي‌گردد اگر يك خط مشي‌ء معين مطرح گردد.يك بيان خط مشيء در اين سطح بايد وسعت پيدا كند و بايد طوري تصور شود كه فوراَ براي اصلاح در پرتويي شرايط متغير و تجربه، قابل سازگاري باشد.

  تأثير آتش برروي ارزشهاي جنگل خط مشيء بايد بطور طبيعي براساس اطلاعات حقيقي يافت شود. اطلاعات حقيقي مفصل بآساني در كشوري كه مايل به اقدام براي اولين بار برروي يك برنامة كنترل آتش منظم مي‌باشد فراهم است و بنابراين سياست گزاران بايد تفسير كنند كه از چه چيزي موجود است و از تجربه جاهاي ديگر استفاده كنند.

و....


تحقیق درباره خط مشی و ارزیابی آن

تحقیق درباره خط مشی و ارزیابی آن

تحقیق درباره خط مشی و ارزیابی آن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:20

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه :

پس مراحل تعیین و بیان مساله ،تدوین واجرای خط مشی عمومی به مرحله ارزیابی در فرایند خط مشی گذاری میرسیم .ارزیابی یکی از مراحل مهم خط مشی گذاری است به همین دلیل مدیران بخش عمومی به طور فزاینده ای برای توجیه برنامه های کنونی،براورد هزینه هاو منافع وپیشنهاد تغییرات ضروری به ارزیابی خط مشی ها متوسل می شوند. تا چندی قبل ارزیابی جدی از خط مشی به عمل نیامده واخیرا در میان محققان وخط مشی گذاران علاقه وتمایل بیشتری در قبال این مقطع از فرایند خط مشی گذاری درحال شکل گیری است .

همواره زمانی می توان درخصوص اجرای یک برنامه وموفقیت یا شکست آن اضهار نظر نمود که اطلاع دقیق ازپایان کارداشته باشیم وبهترین گزینه برای این کار بررسی وارزیابی بازخورد هربرنامه می باشد .وبرای ادامه دادن برنامه در آینده میتوان از اطلاعات بدست آمده از بازخورد آن استفاده کرد.

درواقع ارزیابی بررسی وملحوظ داشتن بازخورد برای ادامه برنامه حیاتی میباشد .بعداز اجرای هربرنامه می بایست نتایج عمومی آن را در عمل مورد ارزیابی قرار دهیم تا اطمینان یابیم که اهداف ورسالتهای تصمیم مورد نظر تحقق یافته است .ارزیابی اگر بدرستی انجام گیرد به بهبود وشناخت صحیح برنامه در آینده منجر خواهد شد. معمولا ارزشیابی خط مشی فرایندی است که در آن مشخص می شود یک خط مشی در عمل از چه ابزارهایی استفاده کرده ودرصدد تحقق چه اهدافی است .

تعاریف:

برای درک بهتر مسئله بر آن شدیم که تعاریفی هرچند مختصر از خط مشی وارزیابی آن ارائه دهیم. 

دیوید ناشمیاس چهره برجسته دررشته خط مشی گذاری ارزیابی خط مشی را چنین تعریف می کند :

بررسی عینی،منظم وتجربی آثارجاری خط مشی ها وبرنامه های عمومی برگروههای هدف تا آنجا که به اهداف منظور نظر مربوط می شود.

در این تعریف به وضوح بیان شده است که آثار یک خط مشی،برای حصول به اهداف آن باید به شیوه ای عینی ،منظم وتجربی مورد بررسی قرار گیرد .

تعریف پیچیده تری از ارزیابی خط مشی بدین صورت بیان میشود :

ارزیابی خط مشی ، سنجش اثر بخش کلی یک برنامه ملی در برآوردن اهدافش یا سنجش اثر بخشی نسبی دو برنامه یا بیشتر در برآوردن اهداف مشترک می باشد . تحقیق وپژوهش پیرامون ارزیابی خط مشی ،بررسی عینی ، سیستماتیک وتجربی تاثیرات مداوم خط مشی ها وبرنامه های عمومی که مقصود نهایی آنها در قالب اهداف است می باشد.

خط مشی عمومی را می توان برون داد یک فرایند چندگانه متشکل از افرادی که در گروههای کوچک ودر چهار چوب سازمانهای رسمی با یکدیگر مراوده دارند ،دانست .

تمام سازمانهایی که در سیسنم متشکل از نهادها ،قوانین واقدامات سیاسی جای گرفته اند در معرض نفوذهای اجتماعی وفرهنگی قراردارند .

و....


تحقیق درباره خط كوفي

تحقیق درباره خط كوفي

تحقیق درباره خط كوفي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

اختراع خط به عنوان بازتابي شگرف از ثبت و ضبط افكار و انديشه جوامع متمدن بشري است كه در اجتماع ابتدايي با سيستم ساده و بدور از هر گونه روابط پيچيده اقتصادي نياز به آن احساس نمي شود. با پيشرفت و ازدياد روش هاي توليد و گسترش اقتصاد در جنبه هاي صنعت و تجارت، خط ابتدايي به صورت تصويري تنها با كشيدن طرحي ساده از هر چيز بوجود آمد كه معروف ترين نمونه آن هيروگليف مصري است. به تدريج اين تصاوير ساده و تجريدي به صورت علايم و نمادهايي تجلي يافت كه بر اساس قراردادهاي تعيين شده، مبين اسامي و كلمات بودند. بعد از گذشت زماني چند، علايم و حروف قراردادي نيز تحت قاعده اي خاص درآمد و قواعد و دستورات ويژه اي موجب پيچيده تر شدن آن گرديد كه از اين دست مي توان به خط ميخي اشاره نمود. به اين ترتيب بايد گفت كه خط، جلوه اي از قراردادها و افكار انساني است كه بنا به موقعيت مكاني گوناگون به طرق مختلفي شكل گرفت و تحت نظم و قاعده در آمد. نمونه هايي از اين خطوط نيز در ايران، تركيه، هند، مصر و عربستان وجود داشته است. با ظهور اسلام و تصرف سرزمين ها و ممالك مختلف نياز به خطي احساس شد كه پاسخگوي حكومت گسترده اسلامي باشد و بتواند تمام ملت هاي مسلمان را وحدت ببخشد. بنابراين خط ساده اي كه در شبه جزيره عربستان، خاستگاه اسلام، مورد استفاده بود، ديگر نمي توانست اين نياز مبرم و اساسي را برآورد، به همين خاطر، شاهد تكامل اين خط بنا به ضرورت زمان هستيم كه خط ابتدايي شبه جزيره عربستان همان خط حجازي كه خود منشا نبطي و سرياني داشت در مراكز اداري خلافت وقت يعني كوفه، با نظمي هندسي عجين شد و خط كوفي شكل گرفت. اين خط عليرغم كاستي ها، خطي بود قابل استفاده در تمامي ممالك اسلامي. به علاوه با دارا بودن ويژگي شكل پذيري گوناگون و متنوع، قابليت تكامل نيز داشت و به همين دليل گويند كه خط كوفي از حدود پنجاه نوع نيز تجاوز مي كند. اين خط در اوايل اسلام، ساده و بي پيرايه بر پيكر بنا نشست و با همان سادگي و نجابت، زينت بخش جنبه هاي ديگر هنر و صنعت مانند فلز كاري، سفال گري و كتابت گرديد.
با گذشت زمان، به ويژه در دوران سلجوقي با انواع گل و برگ و تصاوير انسان و حيوان عجين شده و زماني نيز خود به عنوان عاملي تزييني عمل نمود. يكي از ويژگي هاي خط كوفي، كاربرد گسترده آن در هنرهاي متنوع اسلامي مانند پارچه بافي، شيشه گري، فلزكاري، سفال گري، آجر كاري، كاشي كاري و... است. جلوه هاي گوناگون اين خط در اشكال بديع و چشم نواز، جذبه اي خاص به آن بخشيده كه كمتر خطي در دوران اسلامي توانسته به آن دست يابد.
خط كوفي در آغاز فاقد اعراب و اعجام بود. علاوه بر زواياي تيز و هندسي آن كه خشك جلوه مي كرد، از ديگر معايب بزرگ آن همانا «مشكل خواني» بود. به همين دليل از نيمه دوم سده اول هجري، كوشش هايي براي آسان خواني آن به عمل آمد. «ابوالاسود دونلي» اولين كسي بود كه اعراب گذاري را بر روي خط كوفي آغاز كرد و انگيزه وي را، به حقيقت يا افسانه، چنين ثبت كرده اند كه شبي دختر ابوالاسود در حالي كه به آسمان مي نگريست آيه اي از قرآن را با تلفظي غلط خواند.

و....


تحقیق درباره خط قرآن

تحقیق درباره خط قرآن

تحقیق درباره خط قرآن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خط قرآن

خطوط عربی : مقدمه

منشا خط عربی را در اخبار و احادیث بگونه های مختلفی ذکر کرده اند . مردم شبه جزیرۀ عریستان در دوران پیش از اسلام نیز خط را می شناختند ولی در آن هنگام در تمام این سرزمین یک خط رواج نداشت و در باره چگونگی این خطوط و مبداء و منشا آنها سخن بسیار گفته اند .

یک نقل از عبدالله بن عباس ابن است که طایفه قریش خط را آنجا به عراق رفته و میان مردم حیره منتشر گشته مردم انبار از آنها آموخته اند و دسته ای آن را به حجاز برده اند .

نقلی دیگر بر این است که خط جزم که خط مردم حجاز بوده و قرآن را بدان نوشته اند توسط سه مرد از اهالی شهر انبار ( مرامزه بن مره ، اسلم بن عبد سدره و عامربن جدره از قبیله بولان ) به شهر مکه برده شده و سفیان بن امیه و ابوقیس بن عبد مناف این خط را به حجاز برده اند .

پاره ای از دانشمندان را عقیده بر این است که مردم مکه خط را از قبیله ( ایاه ) عراق آموخته اند دسته ای دیگر را بر این است که آدم ( ع) سیصد سال پیش از فوتش خط را بوجود آورد و به اسماعیل کتاب عربی رسید . و او خط عربی را وضح کرد و بعد ها فرزندانش همبع و فیذر آنها را تفکیک و به نظم در آوردند روایتی دیگر ابداع خط عربی را به اهالی مدین نسبت می د هد که در شمال حجاز زندگی می کردند نه عراق راوی دیگر نصاری حیره را مبداء و منشاء ابداع خط عربی می دانند . ولی بیش از اسلام نوشتن در میان اوس و خزرج بسیار کم بوده و بیشتر یهود به کار آموزش فرزندان ایشان مشغول بودند و در هنگام پبدایش اسلام تنها ده و اندی نویسنده میان آنان بودو همینها که نوشته های یهود را برای پیامبر (ص) میخواندند و جواب می نوشتند .

اصولاً تاریخ پیدایش خط و چگونگی پیشرفت آن در میان ملل هنوز روشن نیست و جزء توسل به حدس و تخمین راهی وجود ندارد و تاریخ پیدایش خط عربی و قرآن نیز از این امر جدا نیست . ولی به نظر اهل اخبار قویترین منشاء پیدایش خط عرب بیشتر حیره و انبار است .

تحلیل و بررسی

دانشمندان بحدس و تخمین برای خط عربی 3 ریشه اصلی یافته اند :

 • خط مصری
 • خط فنیقی
 • خط آرامی
 • خط مصری :

خط مصری که پیوند نزدیک با زبانهای خاور نزدیک دارد و در قدیمی ترین نمونه های بدست آمده میان لغت و زبان ایشان ، شباهت های زیادی با لغات سیامی یافته شده است . در میان خطوط مصری ( خطوط توده ای demotic ) یکی از ارکان خط عربی شمرده می شود .

 و...


تحقیق درباره خط فارسي و رايـانـه

تحقیق درباره خط فارسي و رايـانـه

تحقیق درباره خط فارسي و رايـانـه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

زبان فارسي که زبان ملي ما و وسيله ارتباط ميان ايرانيان و فارسي زبانان داخلي و خارج کشور است، به صورت فعلي خود بيش از هزار سال عمر و ادبيات مکتوب دارد. اما از بخت بلند ما ايرانيان، زبان ما در اين مدت کمتر تحول بنيادي پيدا کرده است. هر چند، در نخستين قرن هاي تکوين زبان فارسي، در سطح واژگاني و نحوي تفاوت هايي ميان متوني که در مناطق مختلف ايران نوشته شده ديده مي‏ شود. هر چه پيشتر مي آييم اين تفاوت ها کمتر مي شود. نوشتن برخي از کلمات به صورتي که در منطقه جغرافيايي خاصي به کار مي رفته و ضبط متفاوت برخي از صيغه هاي فعل، که از ويژگي هاي متوني است که تا قرن هاي ششم و هفتم تأليف شده، بعدها از ميان مي رود، به طوري که امروز همه ما حس مي کنيم که فارسي را به يک شکل و يک صورت مي نويسيم و ظاهراً در خواندن نوشته يکديگر با مشکلي مواجه نمي شويم. با اين حال رسم الخط يا شيوه خط يا دستور خط فارسي تا اين اواخر قاعده مشخصي نداشت. به نظر نمي آيد که تا پيش از دهه دوم قرن حاضر کسي به مسئله رسم الخط و به ويژه به مسئله استقلال کلمات و کلمات مرکب و جدانويسي يا سرهم نويسي آنها آگاهانه انديشيده باشد، و نسخه هاي خطي که از گذشته در دست داريم گواه اين بي توجهي است...

در واقع جستجو براي يافتن قواعدي براي رسم ‏الخط در متون قديمي کاري عبث است. نياز به رسم الخط واحد، مسئله جديدي است. نه گذشتگان را بايد ملامت کرد که چرا به فکر آن نبوده ‏اند و نه بي توجهي به اين مسئله را بايد به حساب فضايل ايشان نوشت. حتي در زبان هاي اروپايي نيز که بسياري از مشکلات خط ما را ندارند، توجه به وحدت رسم الخط پديده جديدي است و پيش از قرن هاي شانزدهم و هفدهم ميلادي در بسياري از زبان ها گاهي واژه اي را به چند صورت مي نوشتند. ...

در ايران، جستجوي شيوه واحدي براي رسم ‏الخط فارسي از زماني آغاز شد که شمار کتاب‏هاي چاپ شده افزايش يافت. آموزش همگاني گسترش پيدا کرد و به خصوص کتاب هاي درسي مدارس يکسان شد. اگر تأملات پراکنده اي را که پيش از آن درباره اين مسئله صورت گرفته بود کنار بگـذاريم حـاصـل نخستين کــوشش آگاهانـه دستــه جمعي در اين زمينه رسم الخطي بود که در موسسه انتشارات فرانکلين تنظيم شد که در آن زمان کار توليد کتاب هاي درسي را برعهده داشت. از آن پس رسم الخطهاي مختلفي، چه از سوي افراد و چه از سوي موسسات دولتي و غيردولتي، منتشر شده است که آخرين آنها دستور خطي است که فرهنگستان زبان و ادب فارسي منتشر کرده است.

اگر از کساني که دستي به قلم دارند بپرسيد که از اين انواع گوناگون رسم الخط ها چه اصولي در يادشان مانده است، احتمالاً جواب خواهند داد که همه آنها برمبناي دو اصل مشترک شکل گرفته اند، که يکي رعايت استقلال کلمات است و ديگري آسانخواني.

و....


تحقیق درباره خط در گرافیک

تحقیق درباره خط در گرافیک

تحقیق درباره خط در گرافیک

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

يكي از بخش هاي مهم گرافيك ايران كه به نظر من لحاظ كردن هويت ايراني در گرافيك است، زماني شكل مي گيرد كه خط و خوشنويسي وارد عرصه طراحي گرافيك مي شود و در تقابل با تفكري قرار مي گيرد كه معتقد بود نمي شود از خط ايراني در طراحي گرافيكي استفاده كرد. و در حال حاضر، به شكل كاملاً پذيرفته شده اي اين اتفاق در گرافيك ايران باعث استفاده از خط شده است. حال نقطه شروع و ابتداي اين اتفاق را شما كجا مي بينيد؟

قبل از پاسخ گفتن به سؤال شما بايد به چند نكته كليدي اشاره كرد. گرافيك معاصر از اروپا وارد ايران شد، چون اساساً تكنيك چاپ از آنجا به ايران منتقل شد. آثار تولوز لوترك جزو نمونه هاي تعيين كننده گرافيك معاصر است. لوترك يك نقاش بود. در نتيجه طبيعي است پوسترهايي كه او طراحي كرده پايه بر نقاشي و طراحي دارد.
در آن زمان احتياج به استفاده از چند كلمه و حرف بوده تا موضوع پوسترها را بيان كند. اين امر به اين معني است كه مواجهه با تاريخ گرافيك مشخص مي كند كه تصوير و نوشته در آثار گرافيك، لازم و ملزوم يكديگر هستند. اگر از آن نقطه ابتدايي، گذر صد سال تاريخ گرافيك را بررسي كنيم، در حال حاضر اين روند چنان دچار تغيير شده كه در يك اثر گرافيكي و به طور اخص پوستر، اگر پيش از اين 90درصد فيگور و تصوير اهميت داشته و 10 درصد نوشته، روند به صورت معكوس درآمده و هم اكنون نوشته، اهميت بيشتري پيدا كرده است. براي به باور رسيدن اين مكالمه مي شود آثار گرافيك بسياري را مثال آورد كه تنها از خط و تايپوگرافي در آنها استفاده شده است اما به ندرت مي توان آثار گرافيكي را پيدا كرد كه به هيچ وجه از خط يا نوشته در آنها استفاده نشده است. اين روندي است كه در جهان شكل گرفته است.

البته بايد در نظر داشت كه اشخاص مهمي در جهان، حروفي را براي استفاده گرافيكي طراحي كرده اند. در واقع تايپوگرافي مدرن را مي شود با يك اسم كه سهم اساسي در شكل گيري آن داشته مورد اشاره قرار داد؛ هردوبالين. پس از او شاگردان وي در اين زمينه نقش مهمي داشتند، هرچند پيش از او نيز طراحان مهمي در اين عرصه فعاليت كرده اند. در نهايت آنكه، تايپوگرافي نيز همراه با گرافيك از فرنگ وارد ايران شد. اما در ايران روند شكل ديگري دارد.

آن چيزي كه امروز به گرافيك مشهور است، پيش از اين ريشه در كتاب سازي و آثار مكتوب داشت. آثار مكتوب در اين زمينه كه درخشان هم هستند به هزار سال پيش باز مي گردد. دقيقاً از هزار سال پيش ما شش نوع قلم منقح شده داريم كه اسم دارد، داراي شخصيت است و كاربردهاي مشخصي دارد. اين شش قلم از ميان چهل يا پنجاه نوع قلم كه از قرن دوم رواج داشته و به اسم اشخاص و مكان ها يا نوع كاربرد، شناخته مي شده، توسط فردي در اوايل قرن چهارم منقح مي شود و به شش قلم نامگذاري مي شود. اين قلم ها به اضافه سه قلم ديگر كه ايراني ها از قرن چهارم و پنجم به بعد به طور اختصاصي براي خودشان طراحي كردند، در حال حاضر كشورهايي را كه از رسم الخط ما استفاده مي كنند، تحت پوشش خود قرار داده است.

و....


تحقیق درباره خط (پيدايش خط و ظهور انواع خطوط )

تحقیق درباره خط (پيدايش خط و ظهور انواع خطوط )

تحقیق درباره خط (پيدايش خط و ظهور انواع خطوط )

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:26

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

پيشگفتار

از ابتداء پيدايش تاريخ بشر تاكنون شايد اختراعي مهمتر و مفيد تر از خط صورت نگرفته باشد. زيرا اگر خط نبود آثار پيشينيان حفظ نمي شد و افكار انسانها تا كنون بر جاي نمي ماند و با اين حال سلسلة افكار منقطع نمي شد و تمدن بشر رو به كمال نمي رفت.

اختراع خط به حدي مهم است كه بعضي آن را در رديف لغت قرار داده و انسان را داراي دو زبان يكي زبان بيان و ديگري زبان نوشتار دانسته اند.

اين رساله سعي بر اين دارد اگر چه كوتاه مختصر ولي جامع تاريخ خط را مورد بررسي قرار دهد. اگر چه اين تحقيق در مورد تاريخ پيدايش خط در ايران مي باشد ولي به دليل اينكه ابتدا بايد به پيدايش خط اشاره مي شد لذا به بررسي و تحقيق در مورد تمامي نقاطي كه در آنها خط به عرصه ظهور گذاشته شد پرداختم و گوشه اي از آن را به تاريخ خط در ايران اختصاص دادم.

هدف تحقيق

اين رساله سعي بر اين دارد كه تاريخ مختصري از دوره ايلخاني و سبك آذري را مورد بررسي قرار دهد اگر چه اندك و مختصر ولي سعي بر اين شده است كه مفيد و تأثير گذار باشد.

علت انتخاب اين موضوع براي تحقيق جامع و كامل بودن اين دوره از تاريخ مي‌باشد كه من را مشتاق به جمع‌آوري و تحقيق در اين باره كرد.

در اين تحقيق خصوصيات عمده معماري ايلخاني و هم چنين بناهاي ساخته شده در اين زمان مورد بررسي قرار گرفته است.

در طول تحقيق با مشكلاتي از قبيل نبودن منابع و يا در دست رس نبودن منبعي كه استفاده از ضروري بود وجود داشت ولي با اينحال اين رساله تلاش مستمري شد كه اگر چه كوتاه ولي جامع از تحقيق در مورد اين دوره باشد.

 

دورة پيدايش خط

انسان تمايل دارد كه ساخت كلام و گفتار را با ساختار بصري مربوط كند. علت اين تمايل كاملاً قابل فهم است و متأثر از طبيعت بشر مي باشد.

ممكن تصور شود كه اولين قدمي كه ابناء بشر به طرف كتابت برداشته همان نقوش و خط كشي ها بوده  كه غارنشينهاي آسيا در مغاره هاي كوههاي مسكن خود از سر انگشت و چوب مي كشيدند. تا سالها مردم مصر و آسياي صغير، نقطه و كشيدن شكل، خط مي نوشتند، چنانچه خيلي از آثار در عمارت قديمي مصر و حماة و بعلبك يافت شده كه روي آن خطوطي بوده كه از قبل از ميلاد تا پانزده قرن مردم مصر و آسياي صغير بدين شكل تبادل افكار و مهارت مي نمودند كه بعدها مشهور به هيدروگليف گرديد.

و....


تحقیق درباره خصوصيات كالبدي روستا (هرانده)

تحقیق درباره خصوصيات كالبدي روستا (هرانده)

تحقیق درباره خصوصيات كالبدي روستا (هرانده)

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:24

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خصوصيات كالبدي روستا

1-علل و عوامل پيدايش روستا

پيدايش روستاي هرانده تحت تاثير عوامل طبيعي و اقتصادي مي باشد، اين عوامل شرايط مناسبي را براي زيست و اسكان ساكنين فراهم نموده و بصورت مجموعه پيوسته اي در پيدايش زماني و مكاني روستا تاثير داشته كه شامل موارد زير مي باشند:

 • وجود اراضي كشاورزي مناسب در مجاورت روستا
 • نزديكي به مراتع وسيع در منطقه
 • امكان بهره گيري از رودخانه شهرآباد
 • بهره مندي از آب و هواي كوهستاني
 • نزديكي به راههاي ارتباطي

2-بستر طبيعي وعوامل موثر در شكل‌گيري و مراحل توسعه كالبدي روستا

در ايجاد و توسعه كالبدي روستاي هرانده، وضعيت پستي و بلندي زمين نقش قابل ملاحظه اي داشته است بطوريكه استقرار اين روستا در مكاني دره اي شكل موجب گرديده شبكه معابر روستا تنگ و باريك گردد و مساحت واحدهاي مسكوني كاهش يابد بنابراين روستاي هرانده با بافتي فشرده توسعه يافته است.

مراحل توسعه كالبدي روستا:

روستاي هرانده با قدمت بيش از 300 سال در ابتدا بصورت تعداد محدودي از واحدهاي مسكوني ايجاد شده كه در آن تعداد 4 الي 5 خانوار ساكن بوده اند اين واحدها با نامهاي «حاجي سره»، «نظر سره»، «محمود سره»، «بالا سره» و «وسط سره» شناخته مي شوند و در بخشهاي مركزي روستا ايجاد شده اند. در مرحله دوم توسعه روستا در بخش شمالي و غربي اتفاق افتاده است و كوچه ها و معابر بصورت ارگانيك شكل گرفته است و در مراحل بعد توسعه روستا در قسمتهاي جنوبي به صورت نسبتا منظم ادامه يافته است

3-مالكيت اراضي

اراضي روستا بر حسب نوع مالكيت به خصوصي ، عمومي، دولتي و وقفي تقسيم مي گردند در اين روستا مالكيتها ي دولتي شامل اراضي خدمات خانه بهداشت، مخابرات، مدارس كتابخانه و شركت تعاوني مي گردد، اراضي عمومي به حمام عمومي و اراضي وقفي به مسجد، امام زاده و گورستان اختصاص دارد و ساير اراضي واقع در محدوه روستا داراي مالكيت خصوصي ميباشد .

4- كاربريهاي وضع موجود روستا

شناخت كاربريهاي يك سكونتگاه زيستي شامل سطح، سرانه، درصد، موقعيت و غيره ميشود بر اين اساس، هريك كاربريها ي روستاي هرانده ارزيابي شده است

كاربري مسكوني

در روستاي هرانده، سطح اختصاص يافته به ساخت مسكن در حدود 26416 متر مربع ميباشد، سرانه كاربري مسكوني روستا 5/43 متر مربع بوده و 5/32 در صد از بافت كالبدي را به خود اختصاص داده است. در اين ارتباط بافت فشرده روستا و سطح پاين قطعات مسكوني بر ميزان سرانه مسكوني تاثير داشته است.

و....


تحقیق درباره خصوصيات شرکت با مسئوليت محدود

تحقیق درباره خصوصيات شرکت با مسئوليت محدود

تحقیق درباره خصوصيات شرکت با مسئوليت محدود

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

اول - محاسن ومعایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکتهای سهامی
شرکت سهامی عام با حضور الزامی حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامداران تشکیل می گردد در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را میتوان با حداقل دو شریک تشکیل داد.
در شرکت با مسئولیت محدود هیچگونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکتها برای موسسین وجود ندارد فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیئت مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام و خاص به ترتیب پنج میلیون و یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل ٣٥% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند.
شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود ولی در شرکتهای سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفرکمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر ٢ سال انتخاب می شوند.
و بالاخره آخرین حسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکتهای سهامی این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی وسیعتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد.
از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام صادر نمی گردد. ولی در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام کاملا آزاده بوده و درشرکتهای سهامی خاص این نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.


دوم - مقررات مالیاتی
مطابق بند (د) ماده ١٠٥ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ جمع درآمد مشمول مالیات شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی (از جمله شرکت با مسئولیت محدود) پس از کسر مالیات به نرخ ١٠% نسبت به مجموع درآمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شود به شرح زیر می باشد:
١- درمورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی به نسبت درآمد سهام بی نام کلا به نرخ ماده ١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم و درمورد سهام با نام و سهم الشرکه شرکا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر یک از سهامداران و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده ١٣١ همان قانون .
٢- درمورد سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده ١٣١ این قانون .

و...


تحقیق درباره خصوصيات رفتاري،اجتماعي كودكان 6-12

تحقیق درباره خصوصيات رفتاري،اجتماعي كودكان 6-12

تحقیق درباره خصوصيات رفتاري،اجتماعي كودكان 6-12

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خصوصيات رفتاري، اجتماعي كودكان 6-12:

كودكان در اين دوره سني تغييرات زيادي از لحاظ رفتاري مي كنند. در اين دوره كودكان مسئوليت پذيري را تجربه مي كنند. طبق نظر روانشناسان مسئوليت پذيري مشخصة اصلي اين دوره سني است. در اين دوره تكاليف مدرسه و كارهاي خانه به كودكان سپرده مي شود. علاوه بر اينها كودك مي تواند مسئوليت بيشتري در مورد بهداشت خود به عهده گيرد. ولي دخالت والدين هم چنان لازم است. با اين وجود به جاي اجراي كارهاي بهداشتي دهان والدين مي توانند تنها ناظر فعال اعمال فرزندانشان باشند. در اواخر اين دورة سني كودكان مي توانند خود به تنهايي مسواك زدن را انجام دهند و والدين مي توانند تنها ناظر فعال اعمال فرزندانشان باشند. در اواخر اين دورة سني كودكان مي توانند خود به تنهايي مسواك زدن را انجام دهند. و والدين تنها در بعضي مواقع مي توانند در مسواك زدن به فرزند خود كمك كند و يا در مواردي كه كودك از انجام كارهاي بهداشتي سر باز كي زند. در اين سن تغييرات رفتاري تغييرات زيادي از لحاظ ادراكي رواني و اجتماعي در كودك و محيط اطرافش روي مي دهد.

تغييرات ادراكي: * J.R. Pinkham (cognitive)

به راحتي مي توان در شرح درجاتي باورنكردني از شناخت كه كسب مي شود، (انطباق ها و تغييرات خردمندانه كه در كودك از 6 تا 12 سالگي ايجاد مي شود)‌نوشت. ظرفيت ذهني به ميزان بسيار زيادي رشد مي كند. به عنوان مثال در سن 12 سالگي كودك مي تواند بر كاغذ يا بطور ذهني سفر ماركوپولو را به خاطر بياورد. در سن 6 سالگي فرضية يك مرد باستاتي از ايتاليا كه به چين مسافرت كردن قابل توجه نيست و احتمالاً در ذهن قابل نگهداري نمي باشد.

در سال 1970، White چنين نتيجه گيري كرد كه بين سنين 5 و 7 سالگي سازماندهي مجددي در CNS (سلسله اعصاب مركزي) رخ مي دهد كه علت افزايش شديد توانايي كوشش و پشتكار در انجام يك وظيفه و توجه در بارة يك مشكل است. شكي نيست كه دامنة توجه كودك پس از 7 سالگي به ميزان زيادي بيش از كودك زير 5 سال است.

سالهاي مدرسه يعني 6 تا 12 سالگي سالهايي هستند كه كودك باسواد مي شود. پيش از 6 سالگي معدودي از كودكان مي توانند بيش از نقاشي اسم خود كاري بكنند. پس از 12 سالگي اكثريت كودكان دستيابي مناسبي به دستور زيان و نحو يافته اند و توانايي ايجاد ارتباط گفتاري و نوشتاري با درجة عقلائي در حال افزايش را دارند. در برخي بخشهاي دنيا غير معمول نيست كه كودكي 12 ساله زبان دومي را به رواني آموخته باشد.

طبق نظرية پياژه، سنين بين 6 تا 12 سالگي شديداً نزديك سومين مرحلة تكامل عمدة ادراك، فاز عمليات واقعي (concrete operations) است. برطبق نظر پيهژه 4 دورة مهم تكامل هوش عبارتند از:

1-حسي – حركتي: تولد تا 18 ماهگي (Sensorimotor)

2-پيش عملياتي: 18 ماهگي تا 6 سالگي (Preoperational)

3-عمليات واقعي 6 تا 12 سالگي (concrete operations)

4-عمليات انتزاعي: 12 سالگي و بالاتر (Formal operations)

و...


تحقیق درباره ختم نبوت و گستردگى طرح سياسى اسلام

تحقیق درباره ختم نبوت و گستردگى طرح سياسى اسلام

تحقیق درباره ختم نبوت و گستردگى طرح سياسى اسلام

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:35

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

ذوب بودن سياست در دين و جداناپذيرى اين دو از همديگر, در نبوت ها پيوسته سير تكاملى داشته تا اين كه در كامل ترين نبوت ها, اين سير به اوج خود رسيد. دين اسلام كه وجه تمايز آن از ديگر اديان اكمل بودن آن است , طبيعى است اين كامل تر بودن , بايد در همه امور و صحنه ها تجلى داشته باشد. از اين رو توحيد در اسلام , از توحيد در ديگر اديان كامل تر, و نيز مفهوم نبوت , پاك تر و منزه تر, و اصل امامت , مترقى تر و مفهوم معاد, روشن تر و دقيق تر مى باشد. همچنين شريعت اسلام , وسيع تر و عميق تر و تجربه نبوى پيامبر اسلام ) آن پر بارتر و ميدان آن وسيع تر و گسترده تر است .

طرح سياسى اسلام ـ جنبه اى كه بيشتر از ديگر جنبه ها, مدنظر در اين بحث مى باشد ـ وسيع تر و از شمول بيشترى نسبت به ديگر اديان برخوردار است و چنانچه بخواهيم آمارى از كتاب ها و تأليفاتى كه در اين زمينه نوشته شده است تهيه كنيم , يك كار كتابشناسى (ببوگرافى > گسترده مشتمل بر هزاران اسم و عنوان كتاب و مقاله خواهد شد وما در اين جا درصد تشريح ابعاد برنامه سياسى اسلام در زمينه حكومت و دولت و تغيير و تحول اجتماعى و انقلاب و يا درگيرى و مواجهه سياسى نيستيم , و تنها مى خواهيم اشاره اى به اين نكته داشته باشيم كه خاتميت به اين معنا نيست كه نبوت ها از وظايفى كه پيش از اين مد نظرشان بود, از اين پس ديگر صرف نظر كرده ];ك ك نا و يا اين كه آن تأثير و كاركردى را كه داشته اند از دست دادند. بلكه خاتميت يك مفهوم و معناى ديگر دارد كه همان اكمل بودن است . خاتميت يعنى اين كه خط انبيا با آمدن پيامبر اسلام به اوج خود رسيد و ديگر پس از اسلام , بشريت نياز به نبوت و دين جديد ندارد چرا كه اسلام يك دين جاودانه است و اين توانايى را دارد كه پاسخ گوى تمام مقتضيات زمان و مكان تا روز قيامت باشد.

به بيان ديگر خداوند تنها يك دين بيشتر ندارد و آن اسلام است , و اين سلسله اديان و نبوت ها همگى به اين دين انتساب دارند نه دين ديگر. از اين رو شايد تعبير از نبوت ها به اديان دقيق نباشد. چرا كه خداوند يك دين بيشتر ندارد و آن اسلام است و نقش رسالت ها و نبوت ها بيان درجات و مرتبه هاى متفاوت از آن دين واحد است . رسالت حضرت نوح (ع ) و انبياى تابع آن براى بيان و تبليغ رتبه اول از آن دين بوده , و رسالت و آيين ابراهيم و نبوت هاى تابع آن براى بيان مرتبه اى بالاتر آن بوده است و در مورد حضرت موسى و حضرت عيسى نيز امر بر همين منوال است . تا اين كه نوبت به حضرت محمد (ص ) رسيد كه پيام رسان آخرين و بالاترين رتبه آن دين واحد بود و رتبه اى بالاتر از آن وجود نداشته تا سبب پيدايش نبوت جديدى شود. ين و سياست در يك نگاهى مقايسه اى بين اسلام و نبوت هاى پيش از آن رسالت اسلام در رابطه با دين و سياست نسبت به رسالت ها و نبوت هاى پيش از خود داراى ويژگى هاى منحصر به فردى است كه آن را متمايزتر و برجسته تر كرده است .

و....


تحقیق درباره خبرنگاری

تحقیق درباره خبرنگاری

تحقیق درباره خبرنگاری

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

اهمیت خبر

خبر، ماده اولیه ارتباطات اجتماعی را تشکیل می‏دهد. در گفت‏وگوهای عمومی نیز خبر، شامل آگاهی و اطلاعاتی است که افراد درباره زندگی مشترک خویش به دست می‏آورند. انسان‏ها برای دست‏یابی به زندگی بهتر، انتخاب راه مناسب‏تر، فعالیت در صحنه اجتماع و پرداختن آگاهانه‏تر به مسئولیت‏های فردی و اجتماعی، همواره باید از حوادث و اتفاق‏هایی که در دنیای اطرافشان روی می‏دهد، باخبر باشند. در حقیقت، تهیه خبر یکی از اهداف اساسی وسایل ارتباطی به شمار می‏رود و رسانه‏های جمعی اساساً همراه با خبر متولد می‏شوند. نشر خبر و اطلاع‏رسانی در شکل‏گیری شخصیت اصلی یک رسانه ارتباطی، اهمیتی ویژه دارد. بنابراین، وسایل ارتباطی، انتشار اخبار را به عنوان نخستین هدف، در رأس فعالیت‏های خود قرار داده‏اند و می‏کوشند نیازهای خبری مخاطبان خود را تأمین کنند.

 

عناصر خبر

هر خبرنگار پیش از هر چیز باید به شناسایی دقیق خبر بپردازد و با استفاده از ایده‏های خود یا استناد به گزارش‏های معتبر دیگران، جریان حقیقی آن را بیان و کیفیت و آثارش را به خوبی تشریح کند. با این شیوه، حقیقی بودن، نو بودن و جالب بودن خبر نیز که مهم‏ترین ویژگی‏های آن را تشکیل می‏دهد، رعایت خواهد شد. هر خبر هر چند کوتاه و کوچک، با توجه به اطلاعات زیر تکمیل می‏شود:

ـ شخص یا اشخاصی که در واقعه، شرکت دارند یا واقعه به گونه‏ای با آنها ارتباط می‏یابد.

ـ موضوع و نوع واقعه، یعنی آنچه واقعه را تشکیل می‏دهد.

ـ علت و انگیزه‏ای که سبب ایجاد واقعه شده است.

ـ چگونگی وقوع که ترتیب و کیفیت واقعه را نشان می‏دهد.

ـ مکان وقوع و زمان آن.

این عناصر شش گانه خبر: کجا، که (چه کسی)، کی (چه وقت)، چه (چه چیزی)، چرا و چگونه (چه‏طور)، کلیشه و الگویی است که با طرح مناسب آنها در خبر، کمترین ابهامی برای مخاطب باقی نمی‏ماند و نیازهای او از محتوای خبر به میزان قابل توجهی تأمین می‏شود.

 

مراحل خبرنویسی

نگارش و تنظیم اخبار، یکی از مهم‏ترین مراحل کار رسانه‏های خبری است که به مهارت‏های ویژه‏ای همچون تسلط بر موضوع خبر، آشنایی با متون خبر، تندنویسی، درست‏نویسی، ساده‏نویسی، روان‏نویسی، خلاصه‏نویسی، به‏گزینی کلمات و عبارات، گزینش مناسب اطلاعات، تعیین حجم مناسب اطلاعات و نوشتن آمار و ارقام نیاز دارد. مرسوم‏ترین شیوه نگارش خبر، هِرم وارونه است که در آن، عبارت یا بند نخست، مهم‏ترین بخش خبر را تشکیل می‏دهد. پس از آن نیز دیگر اطلاعات، به ترتیب تا کم‏اهمیت‏ترین بخش خبر می‏آید.

و....


تحقیق درباره خبرگان در قانون اساسي

تحقیق درباره خبرگان در قانون اساسي

تحقیق درباره خبرگان در قانون اساسي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصدو هفتم عهده دار آن می گردد.

          

 اصل پنجم ( مصوب 1358)

در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی كه هیچ فقیهی دارای چنین اكثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یكصدو هفتم عهده دار آن می گردد

 

اصل یكصد و هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبری كبیر انقلاب اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف» كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم و یكصدو نهم بررسی و مشورت می كنند هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.

 

اصل یكصدو هفتم (مصوب 1358 )

هر گاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند، هر گاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند

 

اصل یكصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

 

اصل یكصدوهشتم ( مصوب 1350 )

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، كیفیت انتخاب آنها و آئین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است

 

اصل یكصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد. در صورت فوق یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه دراین مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقهاء در شورا، به جای وی منصوب می گردد.

و....


تحقیق درباره خبر در اصول روابط عمومي

تحقیق درباره خبر در اصول روابط عمومي

تحقیق درباره خبر در اصول روابط عمومي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:51

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خبر، مجموعه اي از لغات و عبارات است كه وقوع يا انجام كاري را اطلاع دهد.

مقدمه :

خبر چیست؟ پرسشي كوتاه كه پاسخ جويي براي آن بخش وسيعي از ادبيات روزنامه نگاري را شكل داده است.

خبر، گزارش واقعيتهاست، اما هر واقعيتي را نمي توان خبرناميد.

در اين تعريف به اين دليل نمي توان هر واقعيتي را خبر ناميد كه فلان واقعيت مثلا بر همگان روشن است، نو نيست و چون كهنه است، قابل طرح نيست و وقتي واقعيت تازه نيست، نمي تواند جنبه خبري داشته باشد.

خبر، پيامي است كه احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد.

خيلي از خبرها به چاپ مي رسند، اما روز بعد يا مدتي بعد تكذيب مي شوند. بنابراين، تعريف فوق نيز فقط بخشي از مفهوم خبر را در بر مي گيرد، اما در عين حال بايد افزود كه بر خلاف پيشين، كه خبر را گزارش مي خواند، در اين تعريف، خبر پيام ناميده مي شود.

خبر، الزاما گزارش رويداد جاري(تازه) نيست.

چرا؟ زيرا كه ممكن است كه جنبه هاي تازه اي از يك رويداد كهنه و قديمي، و به عبارت ديگر زواياي جديدي از انچه را كه قبلاً رخ داده است، اشكار كند بنابراين به يك موضوع قديمي، يك وجه تازه خبري بدهد.

رويدادي است كه قرار است اتفاق بيفتد.

خبرهايي نظير اينكه «فردا برف خواهد باريد»، «كنكور سراسري هفته آينده برگزار مي شود» و يا «سمينار مطبوعات بهار آينده تشكيل مي شود»، از جمله خبرهايي هستند كه مشمول تعريف فوق قرار مي گيرند.

اگر يك نفر سگي را گاز بگيرد، خبر است، ولي به عكس اگر سگي، فردي را گاز بگيرد، خبر نيست.

اين تعريف از جمله تعاريف كلاسيك، كه در تبيين مفهوم خبر به كار گرفته مي شوند، به حساب مي آيد.

اطلاعات مربوط به آنچه رخ داده است، خبر ناميده مي شود.

اخبار اقتصادي در صفحات وسط مجله درج شده اند»، «بازارهاي مالي با شنيدن اخبار كاهش قيمت ارز دچار شوك شدند.»

اين دو اطلاع، هر دو حكم همان اطلاعاتي را دارند كه در تعريف، خبر، نام گرفته است. بر اساس اين تعريف، خبر اطلاع است.

و....


تحقیق درباره خاویار

تحقیق درباره خاویار

تحقیق درباره خاویار

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خاویار

خاویار یا تخم ماهیان خاویاری گرانترین غذای جهان است. دریای مازندران به عنوان بزرگ‌ترین منبع ماهیان خاویاری در جهان حدود 95 درصد خاویار جهان را تأمین می‌کند. فیل‌ماهی، تاس‌ماهی روسی یا چالباش، تاس‌ماهی ایرانی یا قره برون، ماهی شیب و ماهی ازون برون یا سوروگا، گونه‌های اصلی ماهیان خاویاری دریای خزر هستند. همانگونه که خاویار سیاه در ایران و جنوب روسیه شناخته شده تر است، خاویار سرخ در سیبری و خاور دور طرفداران بیشتری دارد .گرچه خاویار سرخ از خاویار سیاه ارزانتر است اما طعم و ارزش غذایی آن دست کمی از خاویار سیاه ندارد. در ایران کرانه های شرقی دریای خزر بویژه سواحل بندر ترکمن( از حسنقلی تا میانکاله) مهمترین محل صید میاهیان خاویاری می باشد که به تنهایی نیمی از خاویار ایران در آنجا استحصال می شود. خاویار سرخ یا سیاه را می‌توان در تمامی فروشگاههای مواد غذایی روسیه خریداری کرد. در اغذیه فروشیها چند دانه خاویار سرخ بر روی برشی از نان با یک برگ جعفری سرو می‌شود. البته علاقمندان واقعی خاویار، آن را سرد و با یک قاشق کوچک و بدون نان میل می‌کنند .طعم خاویار که ترکیبی از بوی تند ماهی و شوری نمک است، ممکن است برای بسیاری اصلاً خوشایند نباشد.

واژه خاویار واژه‌ای فارسی و دگرگون‌شدهٔ واژهٔ خاگ‌آور (به معنی تخم‌آور) است.

ماهیان خاویاری که استروژن نامیده می شوند و از خانواده تاس ماهیان، از جمله گونه های آب زی کم نظیری هستند که از قدمتی چند صد میلیون ساله که به عصر ژوراسیک باز می گردد بر خوردارند و از این رو ماهیان خاویار را فسیلهای زنده جهان می نامند که همراه با تکاملی فیلوژنی تا به امروز باز مانده اند . از منظر تعدد گونه ها به ۲۷ گونه و زیر گونه در جهان تقسیم می شوند که از این تعداد ۵ گونه در دریای خزر زندگی می کنند ،دریایی که خود به تنهایی ۹۳ درصد ذخایر ماهیان خاویاری جهان را در خود جای داده است. اما ارزش ماهیان خاویاری نه به جهت استفاده از گوشت انان که به واسطه تخم انان که به خاویار یا مروارید سیاه مشهور است ،می باشد . خاویار خود به تنهایی به عنوان اشرافی ترین صبحانه جهان محسوب می گردد بسیاری آن را به شکل خام و یا همراه با تخم مرغ و اغشته به زرده ان میل می کنند و گروهی نیز به اندازه نوک قاشقی از ان را همراه با سبزیجات معطر یا قطعه کوچکی از نان و کره می خورند و بوی تند ماهی مانند ان و طعم شورش را بسیار دوست می دارند و انرا بسیار پر کالری و انرژی زا می دانند و این چنین نیز هست.

و....


تحقیق درباره خاورميانه

تحقیق درباره خاورميانه

تحقیق درباره خاورميانه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:18

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

فروپاشي اتحاد شوروي و تاسيس جمهوريهاي تازه استقلال يافته قفقاز (گرجستان ، آذربايجان و ارمنستان ) و آسياي مركزي ( تركمنستان ، ازبكستان ، قرقيزستان ، تاجيكستان و قزاقستان ) بيش از گذشته پرسشهايي را برانگيخت؛ خاورميانه دقيقا از كجا آغاز مي شود و به كجا پايان مي يابد و اين كه آيا مي توان تعريف جامع و فراگير دائمي از آن به دست داد ؟ با توجه به تاكيد اين پژوهش بر جنبه استراتژيكي موضوع ما بر اين باوريم كه تعريف اين منطقه بايد شامل ان دسته از كشورهايي شود كه به طور مستقيم درگير مناقشات چهار گانه مهم منطقه هستند، يعني مناقشه اعرب و اسراييل ، مناقشه خليج فارس ، حوزه درياي خزر و جنوب آسيا .

حال ما خاورميانه را چگونه تعريف مي كنيم ؟ يك گزينه استفاده از عبارت خاورميانه بزرگ است كه تا حدودي نيز رايج شده و در برگيرنده مناطقي است كه براي نظريه اصلي ما مهمترين مناطق است . در عين حال كه اين گونه تعيين حدود رسمي متضمن درجه اي از دقت است اما ما مدعي نيستيم كه اين تعريف در حال حاضر خالي از ايراد است ، اما در بر گيرنده بيشتر كشورهايي است كه ما در اين تحقيق به بررسي آن مي پردازيم . فرض بر اين است كه در اين مورد اجماع نظر وجود دارد كه خاورميانه كدام كشورها را در بر مي يگرد و كدام يك را در بر نمي گيرد از جمله در مورد شمول كشورهاي آسيايي يا آفريقايي . گزينش ما تا كنون بيطرفانه بوده است زيرا عاقلانه آن است كه اگر يك كشور در داخل و يا بيرون از تعريف قرار گيرد تنها بر پايه اين داوري باشد كه كدام يك از آنها متغيرهاي تعييين كننده اي هستند . از آن جا كه قبل از هر چيز علاقه مند به جغرافياي استراتژيك هستيم تا اتحاديه هاي مذهبي يا سياسي گزينش ما براي مطالعه خاورميانه ضرورتا از كساني كه كشورهاي جهان اسلام يا دولتهاي رويارو در جنگ سرد را مشمول تعريف خاورميانه مي دانند متفاوت است . در حالي كه محور بحث ما بر اهمتي استراتژيك منابع انرژي كمبود اب و گسترش تسليحات است بايد گفت كه تمامي اينها زا عناصر جغرافيايي حساس و مهمي برخوردار هستند .

حال بايد ديد چه كشورهايي در گروه بندي مورد نظر ما جاي مي گيرند ؟ نخست كشورهاي موجود در فعرست سنتي وزارت خرجه امريكا ( يعني كشورهاي مراكش ، الجزاير ، تونس ، ليبي ، مصر ، اسراييل ، سوريه ، لبنان ، اردن ، ايران ، عراق ، كشورهاي عضو شوراي همكاري و يمن ) .معتقديم كشورهاي سودان ، اتيوپي و سومالي نيز مي بايد هر چند به طور خلاصه ، مورد بحث و تحليل واقع شوند ، زيرا اهميت استراتژيك و سياسي انها همان طور كه اشاره شد عمدتا از چنبه جغرافياي نظامي است . نظر هب تحولات استراتيژك واقع در مديرتانه شرقي ، قفقاز و آسياي مركزي ، يونان ، روسيه و چين همگي بازيگران مهمي هستند اما اين كه آنها را در محدوده شمول تعريف خاورميانه قرار دهيم ، درست نيست . افغانستان ، هند ، پاكستان ، سودان و تركيه مي بايد در اين چارچوب قرار گيرند . همان گونه كه كشورهاي تولدي كننده انرژي درياي خزر نيز مي بايد در اين مجموعه گنجانده شوند ( آذربايجان ، قزاقستان و تركمنستان ) . با توجه به موقعيت گرجستان و ارمنستان اينها نيز مي بايد در تعريف خاورميانه بگنجند اما وارد هيچ گونه بحث مشروحي در خصوص ديگر كشورهاي اسياي مركزي ( ازبكستان ، تاجيسكتان و قرقيزستان ) نمي شويم اگر چه آنها در نقشه اي كه ما از خاورميانه جديد ترسيم مي كنيم مشاهده مي شوند و گايه نيز به انها اشاره مي كنيم .

و...


تحقیق درباره خانواده‌ و نقش‌ و تاثير آن‌ در برقراري‌ عدالت

تحقیق درباره خانواده‌ و نقش‌ و تاثير آن‌ در برقراري‌ عدالت

تحقیق درباره خانواده‌ و نقش‌ و تاثير آن‌ در برقراري‌ عدالت

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:20

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 «عدالت‌ از نظر علي‌(ع‌) در خانواده‌ي‌ اجتماعي‌»

 «لقد ارسلنا بالبينات‌ و أنزلنا معهم‌ الكتاب‌ و الميزان‌ ليقوم‌ الناس‌ بالقسط‌ و انزلنا الحديد فيه‌ بأس‌ شديد و منافع‌ للناس‌ وليعلم‌ الله‌ من‌ ينصره‌ رسله‌ بالغيب‌ ان‌ الله‌ قوي‌ عزيز» «حديد آيه‌ي‌ 25»

 «ان‌ الله‌ يأمر بالعدل‌ و الاحسان‌ وايتائ ذي‌القربي‌ و ينهي‌ عن‌ الفحشاء و المنكر و البغي‌ يعظكم‌ لعلكم‌ تذكرون‌» «نحل‌ آيه‌ي‌ 90»

 اين‌ دو آيه‌ي‌ كريمه‌ از دو سوره‌ است‌ و هر كدام‌ در يك‌ جايي‌ از قرآن‌ است‌ آيه‌ي‌ اول‌ آيه‌ي‌ بيست‌ و پنجم‌ از سوره‌ي‌ حديد است‌ و آيه‌ي‌ دوم‌ آيه‌ي‌ نودم‌ از سوره‌ي‌ نعل‌ است‌ البته‌ در هر دو آيه‌ از يك‌ مطلب‌ ياد شده‌ و آن‌ موضوع‌ عدالت‌ است‌ البته‌ هر آيه‌ مطلب‌ اضافه‌اي‌ نسبت‌ به‌ ديگري‌ دارد.

 در آيه‌ اول‌ مي‌فرمايد «ما، پيغمبران‌ خود را به‌ دلايل‌ روشن‌ فرستاده‌ايم‌ و همراه‌ آن‌ها كتاب‌ و مقياس‌ و وسيله‌ اندازه‌گيري‌ فرستاديم‌ تا مردم‌ بر ميزان‌ عدالت‌ عمل‌ كنند، آهن‌ فرستاديم‌ كه‌ فلزي‌ و محكم‌ و با صلابت‌ است‌ و منافعي‌ براي‌ حيات‌ بشر دربر دارد! علت‌ ديگر فرستادن‌ پيغمبران‌ اين‌ است‌ كه‌ آمدن‌ آن‌ها وسيله‌اي‌ امتحاني‌ باشد و معلوم‌ و روشن‌ شود كه‌ چه‌ كسي‌ به‌ ياري‌ حق‌ و اهل‌ حق‌ مي‌شتابد و چه‌ كسي‌ نمي‌شتابد، خداوند نيرومند و غالب‌ است‌.

 در آيه‌ي‌ اول‌ هدف‌ كلي‌ اديان‌ آسماني‌ را برقرار شدن‌ موازين‌ عدالت‌ ذكر مي‌كند‌ و در آيه‌ي‌ دوم‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ از اصول‌ و مباني‌ كلي‌ اسلام‌ و به‌ عنوان‌ معرفي‌ روح‌ اسلام‌ مي‌فرمايد خداوند به‌ عدل‌ و احسان‌ امر مي‌كند و از فحشاء و زشت‌كاري‌ها و بدي‌ها و ظلم‌ها نهي‌ مي‌كند.

 موضوع‌ عدل‌ و احسان‌ خصوصا موضوع‌ عدل‌، گذشته‌ از اين‌ كه‌ در خود قرآن‌ كريم‌ مكرر ذكر شده‌ در تاريخ‌ اسلام‌ و در ميان‌ مسلمين‌ فصلي‌ طولاني‌ دارد چه‌ از نظر علمي‌ در تاريخ‌ اسلامي‌ و چه‌ از نظر علمي‌ و اجرايي‌ در تاريخ‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ جامعه‌ و چون‌ واقعا يكي‌ از اركان‌ اسلام‌ اصل‌ عدل‌ است‌. شايسته‌ است‌ در اطراف‌ آن‌ صحبت‌ شود و مخصوصا ما شيعيان‌ كه‌ يكي‌ از اصول‌ دين‌ را عدل‌ مي‌دانيم‌.

 «عدل‌ از اصول‌ دين‌ در خانواده‌»

 اصول‌ دين‌ را پنج‌ چيز مي‌شماريم‌، توحيد، عدل‌، نبوت‌، امامت‌، معاد. عدل‌ و امامت‌ اختصاصا در شيعه‌ از اصول‌ دين‌ شمرده‌ شده‌، و گاهي‌ اين‌ دو را به‌ نام‌ دو اصل‌ مذهب‌ مي‌نامند كه‌ البته‌ مقصود اين‌ است‌ كه‌ از نظر اسلام‌شناسي‌ اين‌ مذهب‌ و از ديده‌ي‌ پيشوايان‌ اين‌ مذهب‌، عدل‌ و امامت‌ هم‌ از اصول‌ اسلام‌ است‌، پس‌ معلوم‌ مي‌شود از نظر مذهب‌ و طريقه‌ي‌ ما اصل‌ عدل‌ بسيار مهم‌ است‌، پس‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ در رديف‌ مسائلي‌ از قبيل‌ مسائل‌ اخلاقي‌ خانواده‌ نيست‌ لذا، به‌ همين‌ مناسبت‌ به‌ اين‌ شب‌هاي‌ عزيز كه‌ فرصتي‌ هست‌ تا حدي‌ كه‌ مقدور است‌ از اطراف‌ اين‌ اصل‌ و تاريخچه‌ي‌ آن‌ كه‌ با سرنوشت‌ ما و وضع‌ حاضر ما بستگي‌ دارد مطالبي‌ به‌ عرض‌ شنوندگان‌ مي‌رسانيم‌.

و.....


تحقیق درباره خانواده و كارآفريني

تحقیق درباره خانواده و كارآفريني

تحقیق درباره خانواده و كارآفريني

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:18

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:18

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

كارآفريني:

       كار آفريني مفهومي است كه همراه با خلقت بشر وجود داشته است. مروري بر ادبيات كارآفريني نشان مي‌دهد كه مفهوم كارآفريني براي اولين بار توسط اقتصاددانان مطرح شد. سپس با توجه به اهميت و نقش كارآفريني در شكل‌گيري تحولات اقتصادي در جوامع، دانشمندان علوم اجتماعي نيز به بررسي ويژگيهاي فردي و اجتماعي كارآفرينان پرداختند. خانواده، كانوني است كه در شكل‌گيري اين ويژگيها، مي‌تواند نقش حياتي ايفا كند. در جوامع سنتي كه مردان نقش «نان‌آوري» و زنان نقش «خانه‌داري و تربيت فرزندان» را بر عهده داشتند، انتقال ايده كسب و كار بيشتر از طرف مرد صورت مي‌گرفت؛ ساختار جديد خانواده درجامعه امروز و به تبع آن خروج زن از خانه، ظهور جلوه‌هاي تازه‌اي از بروز خلاقيت و نوآوري را در هر دو جنس زن و مرد باعث شد. بدنبال اين تغيير نگرش؛ شيوه توليد،‌ سبك زندگي و نقش‌هاي والدين در درون خانواده نيز دچار دگرگوني شد. به شكلي كه هر كدام از والدين با رفتار خود مي‌توانند در رشد اعتماد به نفس،‌خلق ايده‌هاي جديد در خانواده و تعيين مسير شغلي فرزندان، نقش‌هاي اساسي را ايفاء كنند.

اگر خانواده را از ديدگاه نهادي مورد بررسي قرار دهيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه كه خانواده از نظر كمي و كيفي مي‌تواند كانون اصلي انديشه كار و تلاش و پرورش روحيه خلق ايده و كار در افراد باشد. تحقق اين امر مستلزم توجه ويژه والدين به ابعاد و ساحتهاي حيات فردي فرزند از هنگام تولد تا زمان تكوين شخصيت اوست. وقتي پدر يا مادر همچون الگويي تلاشگر و مؤثر در عرصه كار و توليد در جامعه ظاهر شوند،‌كاركردهاي مثبت ناشي از فعاليت آنها فرزند را به سمت و سويي ترغيب مي‌نمايد تا ذهن خود را به صورتي منسجم و ثمربخش به ادامه شغل والدين و يا حرفه‌اي جديدتر سوق دهد. براي چنين فردي دستيابي به منابع اقتصادي ناشي از كار و تسخير فضاهاي جديد، ارزش تلقي مي‌شود. چنين طرز تلقي از دنياي پيرامون، ذهن فرد را نسبت به خلق ايده‌اي نو و استقلال اقتصادي و كسب موفقيت، دگرگون مي‌سازد. در اين مرحله، نوجوان يا جوان ايده‌كاري خود را با خانواده در ميان مي‌گذارد چه بسا بتواند از تجربيات و رهنمودهاي والدين و احتمالاً حمايت مالي و اجتماعي آنها بهره‌مند شود. اينجاست كه معيارها و ارزشهاي خانواده براي فرزند ملاك عمل و چراغ راه او در مسير كار و تلاش واقع مي‌شود. وظيفه والدين در چنين شرايطي تشريح ابعاد گسترده فعاليت اقتصادي به عنوان ارزش بنيادي براي فرزند و هدايت او در مسير مطلوب، آغاز توأم با موفقيت را در راه‌اندازي كسب و كار به همراه خواهد داشت.

ميزان تحصيلات، نوع شغل والدين، ساخت خانواده، روابط خانوادگي (خصوصاً رابطه والدين با فرزندان)، درآمد خانواده و ميزان برخورداري از امكانات رفاهي در شكل‌گيري «فرهنگ كار» در خانواده مي‌تواند تأثير داشته باشد. انسانهاي متفاوت، توانمنديهاي متفاوتي دارند كه اگر از همان دوران نوجواني در مسير مشخص هدايت شوند، ‌مي‌توانند با خلق ايده‌هاي جديد خود، تغيير در روند توليد و بالطبع تغيير در فرآيند تكنولوژي را آسان كنند.

مراحل توسعه كارآفريني توسط خانواده:

1 ـ مراحل نهادينه كردن «فرهنگ كارآفريني»:

خانواده به عنوان انتقال دهنده جبهه‌اي از اصطلاحات، آئين‌ها و رفتارهاي اجتماعي مي‌‌تواند نقش ثمربخش خود را جهت آشنايي با مفاهيمي مثل: «توفيق طلبي»، «استقلال طلبي» و «خطرپذيري» در عرصه فعاليت اقتصادي و همسازي با واقعيت‌هاي كاري در جامعه، به اعضاء خود ارزاني دارد.

و....


تحقیق درباره خانواده و تربيت ديني فرزندان

تحقیق درباره خانواده و تربيت ديني فرزندان

تحقیق درباره خانواده و تربيت ديني فرزندان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:22

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

نظام تربيتي اسلام

اسلام ديني است كه براي كليه شئون زندگي پيرامون خوئ برنامه هاي منظم و تدوين شده دارد و بر پيرامون آن است كه با شناخت اين برنامه ها و عمل به آن سعادت و كمال نهايي خود را بدست آورند اسلام دين تعلم و تربيت است، در اولين آياتي كه بر نبي اكرم (ص) نازل شده است امر به خواندن مي كند، آنها به اسم كس كه رب و پروردگار انسان است. اما انچه كه مايه تاسف است اين است كه بين ما و فرهنگ غني اسلام  فاصله انداخته بودند و باورمان شده بود كه همه چيز، حتي راه تعليم و تربيت انسان ها را نيز بايد از بيگانگان نا آشنا با اسلام و يا به عبارت صحيح تر از دشمنان اسلام فرا بگيريم و فراموش كرده بوديم كه قرآن به مسلمانان دستورالعمل صادر مي كند و از پيروي غير مسلمان نهي مي كند كه:

‚ اي اهل ايمان يهود و نصاري را به دوستي نگيريد، اينان بعضي دوست بعضي ديگرند‍، و هر كه از شما كه اهل ايمان هستند، به آنها دوستي كند، از آنان خواهد بود، و خداوند گروه ستمكار را هدايت نمي كند“

غفلت مسلمانان

آري ما مسلمانان در اثر نفوذ ارزشهاي غلط غربي، از فرهنگ اصيل خود روي افتاده بوديم و اجازه مي داديم ما را تحقير كنند و ميراثهاي فرهنگي ما را حقير و ناچيز بشمارند و حتي اجازه مي داديم علاوه بر غارت ثروت و اموالمان براي القاي ارزشهاي غلط را بدون محابا بگويند و بنويسند كه اسلام در جوهر و اساس خود با علم و فلسفه دشمني دارد. و يا اينكه براي ما مسلمانان هرگز مقدور نيست كه از نظر فكري و علمي و فني به پاي غرب برسيم مگر اينكه از فرق سرتا ناخن پاخونگي شويم.

چهار اصل در تربيت اسلام

قبل از اينكه ويژگي هاي نظام تربيتي اسلام را بر شماريم توجه به نكات زير به عنوان چند اصل براي شناخت بيشتر تعليم و تربيت اسلامي بسيار ضروري است:

1- تعليم و تربيت اسلامي قدرت و توانايي آن را دارد كه به مسايل و مشكلات جامعه مسلمانان و يا امت اسلا مي پاسخ گويد و مناسب ترين نظامي است كه مي تواند سعادت دنيا و آخرت همه جوامع اسلامي را تامين و تضمين كند. همچنين بر پايه تعليمات قرآن و ديگر منابع اسلامي.

2- تعليم و تربيت اسلام بر پايه ايمان و اعتقاد خالص به خداي بزرگ و تعليمات حيات بخش ثرآن كريم استوار است. منابع و مراجع اصلي اين نظام نيز همان منابع چهارگانه احكام فقهي يعني ‚ كتاب، سنت، عقل و اجماع است.

3- تعليم و ترييت الامي نظامي گسترده و فراگير است و يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي بايد اين باشد كه بر هيچ احدياجازه تدهد كه راهي جزء تحكيم مباني اسلام بپويد. اصل چهار قانون اساس جمهوري اسلامي ايران بدون كمترين ابهامي ناظر بدين مطلب است و هر آنچه را كه بر موازين اسلامي مبتني نباشد بي اعتبار مي كند.

و....


تحقیق درباره خانواده و انواع آن

تحقیق درباره خانواده و انواع آن

تحقیق درباره خانواده و انواع آن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:43

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

تعريف خانواده

صاحبنظران معتقدند: «خانواده از نخستين نظامهاي نهادي عمومي و جهاني است كه براي رفع نيازمنديهاي حياتي و عاطفي انسان و بقاي جامعه ضرورت تام دارد و از همة نهادهاي اجتماعي، طبيعي‌تر و خودي‌تر است.»

تيپهاي خانواده

خانواده‌ها را از حيث كيفيت روابط دروني و ميزان استحكام آنها مي‌توان به سه تيپ تقسيم نمود كه هر يك ويژگيها و مفاهيم خاص خود را داراست. اين تيپها عبارتند از:

الف ـ خانوادة متزلزل

ب ـ خانوادة متعادل

ج ـ خانوادة متكامل

از الگوهاي خانوادگي مذكور، ابتدا، خانوادة متزلزل را به لحاظ آسيب‌پذيري و آسيب‌زدايي آن مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم و ويژگيهاي آن را ارائه مي‌كنيم.

الف ـ خانوادة متزلزل

1ـ خانوادة متزلزل، از هدف اصلي خويش بازمانده، آرمانش را از دست داده است.

2ـ خانوادة متزلزل، از درون تهي گشته، با هر ضربه، بيشتر مي‌ريزد.

3ـ خانوادة متزلزل، از روابط خصمانه و غيردوستانه آكنده است.

4ـ در خانوادة متزلزل، مسئوليتها به كنار رفته، «وانهادگي» بر آنها حاكم است.

5ـ در خانوادة متزلزل، مديريت، تجزيه شده، تصميم‌گيري در آن به غايت دشوار است.

6ـ در خانوادة متزلزل، جاذبه‌اي مكفي براي پايبندي اعضاي آن به ميثاق زندگي مشترك، وجود ندارد.

7ـ در خانوادة متزلزل، جاذبه‌اي مكفي براي پايبندي اعضاي آن به ميثاق زندگي مشترك، وجود ندارد.

8ـ در خانوادة متزلزل، انتقادها به شكلي ظالمانه، مستقيم و مستمر توسط اعضاي آن از يكديگر به عمل مي‌آيد.

معني و مفهوم اعتدال

بدون شك، همة افراد در پي دست يافتن به الگوي خانوادة متعادل هستند و با اين انگيزه به ازدواج روي مي‌آورند، ليكن ابتدا بايد معلوم نمود كه خانوادة متعادل هستند و با اين انگيزه به ازدواج روي مي‌آورند، ليكن ابتدا بايد معلوم نمود كه خانوادة متعادل چيست و شيوة تحقق آن كدام است؟ تا براساس آن ضابطه، بتوان داوري نمود و اختلافها را از ميان برد.

براي پي بردن به مفهوم خانوادة متعادل، ابتدا واژة «اعتدال» را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. پديد يا شيء را زماني داراي اعتدال و توازن مي‌دانيم كه حداقل برخي از ويژگيهاي ذيل را دارا باشد:

ـ (نقطه) مركز ثقل آن، مشخص و معلوم است.

ـ تساوي كششها و جاذبه‌ها، در پديدة متوازن، محرز است.

ـ شي‌ء متعادل، پس از مختصر حركت و يا ضربة وارده، واژگون نمي‌شود و مجدداً به تعادل پايدار خود برمي‌گردد.

ـ در پديدة متعادل، هر جرئي از اجزاء در موقعيت و جايگاه خويش، قرار گرفته است.

و....


تحقیق درباره خانواده دینی

تحقیق درباره خانواده دینی

تحقیق درباره خانواده دینی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

1 - در دین اسلام آمده که زن و مرد مکمل یکدیگرند، پس چرا مدیریت خانواده با مرد است؟ آیا زن کفایت مدیریت ندارد؟

خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است که همانند اجتماع بزرگ نیاز به رهبر و سرپرست دارد. قرآن مجید تصریح کرده که مدیریت خانواده بر عهده مرد است: "الرّجال قوّامون علی النّساء؛ مردان سرپرست و عهده دار امور زنان هستند".(1) البته منظور از سرپرستی و مدیریت، استبداد و زورگویی نیست، بلکه منظور، اداره امور و هدایت زندگی و تأمین معیشت است. این موقعیت به خاطر خصوصیات جسمی و روحی مردان است مانند: داشتن بنیة بدنی و نیروی جسمی و غلبه قوه تفکّر مدیریتی بر نیروی عاطفه.
توضیح: مسلّماً زن و مرد تفاوت هایی از نظر آفرینش دارند که خداوند حکیم تفاوت ها را به خاطر این که زن و مرد بتوانند مکمّل یکدیگر باشند، در وجود آنان قرار داده است. وجود تفاوت ها علّت کاستی یکی و کمال دیگری نیست، بلکه هر دو در حدّ خود، موجودی کامل هستند. کامل بودن زن به همین وضع است و کامل بودن مرد نیز به همین گونه است. هر یک از آن دو باید کمال خویش را در خود جستجو کنند، نه در جنس مخالف. زن با آن روحیات و جسمیات و احساسات و جمال و لطافت باید باشد و مرد هم با ویژگی های خود باید باشد. خداوند یکی را کامل و دیگری را ناقص خلق نکرده است. هر دو کامل و مکمّل یکدیگرند.
تعبیر قرآن در این باره بسیار زیبا است: "هنّ لباس لکم و انتم لباس لهنّ".(2)

روانشناسان پس از بررسی های فراوان به این نتیجه رسیده اند که مردان در مدیریت کردن موفق تر از زنان هستند. از طرفی اگر بنا باشد خرج و مخارج زندگی بر عهدة مرد باشد، خواه ناخواه و به طور طبیعی مدیریت و ادارة زندگی خانوادگی بر عهدة وی می افتد. قرآن پس از مسئولیت سرپرستی مردان می فرماید: "مردان نگهدارندة زنان هستند، به خاطر توانایی هایی که دارند و به خاطر این که از اموالشان خرج آنان می کنند".(3) بنابراین مدیریت بر ادارة خانه به طور طبیعی بر عهدة مرد (که مسئولیت مالی زن و فرزندان را به عهده دارد) نهاده شده است. البته گاهی ممکن است برخی از زنان بر شوهران خود از برتری ها و امتیازاتی برخوردار باشند اما قوانین به تک تک افراد نظر ندارد، بلکه نوع انسان ها را در نظر می گیرد. البته مدیریت از دیدگاه اسلام به معنای ریاست کردن و آقایی کردن و تفاخر کردن و زورگویی نیست، بلکه وظیفة سنگین الهی است که بر دوش مردان سنگینی می کند و باید روز قیامت پاسخگوی آن باشند.

 

2 - وظیفة اصلی زن در خانواده و جامعه چیست؟

خواهر گرامی! زندگی هر دسته از موجودات مفهوم ویژه ای دارد که با توجه به فلسفه آفرینش آن ها تفسیر می گردد. خداوند از آفرینش گیاهان هدف هایی داشته، متمایز از هدف هایی که برای آفرینش حیوانات رقم زده است. بنابراین مفهوم زنده و با نشاط بودن گیاهان غیر از معنی زنده و با نشاط بودن حیوانات است.
انسان نیز موجود زنده ای است که شاکلة آفرینش او از لحاظ ظاهر و باطن و جسم و روح با سایر موجودات متفاوت و کامل تر از آن ها است. او می تواند دامنة شناخت و معرفت خویش را تا اعماق هستی رسوخ دهد و از ملک تا ملکوت را به تسخیر خویش در آورد و همة هستی را در اختیار خویش بگیرد و از تمامیت آن ابزار و نردبانی بسازد تا به هدف نهایی آفرینش و حیات طیبه نایل گردد و زندگی حقیقی را در جوار قرب الهی و وصول به کمال مطلق جستجو نماید،‌ و این است تفسیر زندگی و حیات انسانی. در چنین صورتی انسان وظیفة خویش را انجام داده، توانسته است به مقام انسانیت نایل گردد.

و....


تحقیق درباره خانواده در قرآن

تحقیق درباره خانواده در قرآن

تحقیق درباره خانواده در قرآن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خانواده در قرآن

کارکرد و جایگاه خانه در قرآن:

واژه ی بیت به معنای خانه ، هفتاد و یک بار با مشتقات آن در صیغه های بیت و جمع آن بیوت در قرآن کریم آمده است . این کلمات در دوازده مورد با مصداق بیت الله، یعنی کعبه (خانه خدا ) ، دو مورد برای بیت عتیق ، دومورد بیت معمور و باقی به معنای خانه همان محیط مخصوص زندگی خانواده ، آمده است .

با نظر به آیات الهی و پرداختن آیات متعددی در قرآن به کلمه بیت ، چنین به دست می آید که این مکان مسقف محدود که محل اجتماع و زیست جمعی بشر و اولین محیط رشد و پرورش است ، مورد عنایت حق بوده و بر حسب کارایی وجایگاهش درحیات انسانی ، از اهمیت بسزایی برخوردار است . د راینجا به بعضی از این موارد اشاره می شود :

 

محل تسکین:

اولین کارکرد خانه ، تامین آرامش جسم و تسکین جان اعضای آن است که البته مرهون امنیت همه جانبه ی این محیط برای اعضاست . فضای محدود و امن خانه ، حریمی برای ابراز احساسات بیان اسرار ، ارضای غرایز و تامین نیازهای جسمی و روحی انسان است . این سکونت و امنیت را خداوند به خود نسبت می دهد و می فرماید :

و الله جعل لکم من بیوتکم سکنا

خداوند از خانه های شما محل سکونت و آرامش برایتان قرار داد.1

واژه سکن به معنای هر چیزی است که انسان به وسیله ی آن تسکین یابد . انسان علاوه بر نیاز به سکونت در خانه ، به محلی برای تسکین آلام روحی ، رها شدن از برخی قیودات اجتماعی ، استراحت به نحو دلخواه ، خلوت کردن و راز و نیاز با خدا و محرمان نیاز دارد . اگر خانه تامین کننده این نیازها نباشد ، مسکن نخواهد بود.

 

محل ذکر و تلاوت آیات الهی:

واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه

به یاد آورید آنچه در خانه هایتان از آیات و حکمت تلاوت شده است.2

آیه خطاب به همسران پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) است و نکاتی از آن برداشت می شود :

◄ فضایلی که از خانه و خانواده نصیب انسان می شود ، ارزشمند است و باید برای به کار گیری در زندگی حفظ شود .

◄ خانواده ی پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) الگوئی برای همه خانواده ها است ؛ لذا باید بیش از دیگران مراقب امتثال اوامر الهی باشند .

◄ هر فرد باید حافظ شئون ، موقعیت و آبروی خانواده خود باشد .

◄ محیط آرام و مانوس خانه ، آن را مکانی مورد احترام و عنایت قرار داده است ؛ اما چنان چه این محل معبدی برای بندگی و ذکر حق واقع شود ، خداوند آن را رفیع وعظیم می گرداند ، چنانکه خطاب به رسول گرامیش می فرماید :

فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والاصال3

رفعت و علو حقیقی خاص خداوند متعال است ؛ خانه ای که مسجد خداوند ومحل تسبیح اوباشد،نیز عظیم و رفیع است .

و....


تحقیق درباره خانواده ایرانی و چالش های آینده

تحقیق درباره خانواده ایرانی و چالش های آینده

تحقیق درباره خانواده ایرانی و چالش های آینده

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خانواده ایرانی و چالش های آینده

تغییر جزیی از زندگی بشر است. در گذر زمان همه چیز تغییر می كنند، اما مهم تر از خود تغییر، آمادگی انسان ها برای مواجهه با آثار آن است. در جوامعی كه سرعت تغییرات بیش از آمادگی ها و ظرفیت های مردم است نه تنها آسیب هایی متوجه عموم می شود بلكه تلقی مردم از تغییر نیز منفی خواهد بود. وضعیت امروز «خانواده ایرانی» مصداقی از این موضوع است. در گذار از سنت به مدرنیته و به همراه تغییرات آشفته فرهنگی جامعه ما، خانواده ایرانی دگرگونی های گسترده ای را تجربه می كند. درك این دگرگونی و پیش بینی آثار و عواقب آن، از ابعاد مختلف می تواند حائز اهمیت باشد. تغییرات ناشی از پدیده های تاثیرگذار در درون فضاهای خانواده ها و رویدادهای برون، آسیب های جدیدی را به همراه دارند. از طرف دیگر به دلیل عدم آمادگی های نظام اجتماعی، و به جای هر گونه اقدام منفی، در اكثر موارد، نگرش های به شدت منفی در قبال این تغییرات وجود دارد.رشد و تحول خانواده در ایران و به تبع آن رشد و تحول فرد در درون خانواده، تابع منطق و اصول خاصی نیست. برای همین، تعریف خانواده نرمال و حد معمول در ایران كاری بسیار دشوار است. نبود نگرش نظام مند و منسجم فرهنگی، تنوع و گستردگی عجیبی را در طیف رفتارهای خانواده به وجود می آورد. یك نمود آشكار این مسئله، حذف طبقه متوسط در خانواده های ایرانی است. در حال حاضر، هیچ نوع خانواده ای را نمی توان در تعریف طبقه متوسط جای داد. این تنوع و گستردگی باعث می شود كه به سختی بتوان درباره خانواده ایرانی سخن گفت. به همان اندازه كه تفاوت های وسیعی در خانواده های با گرایش های مذهبی وجود دارد، در خانواده های بی تفاوت و یا با گرایش كمتر به مذهب هم، تفاوت ها گسترده و غیرقابل تصور است.یك نكته مهم در حال حاضر، تعارض بین سنت و مدرنیته است. خانواده ایرانی اصول و مفاهیمی از سنت را هنوز یدك می كشد، و از آن طرف، خود را در مسیر مدرنیته قرار داده است. اگرچه این دوگانگی همیشه مستلزم تقابل نیست ولی عدم شفاف سازی وضعیت، تقابل های جدی را به وجود آورده و خواهد آورد. مفاهیمی مانند فامیل، محرم و نامحرم، تعصب و غیرت، فرمانبری از بزرگتر ها، آبرو و حیثیت خانوادگی و غیره، به دلیل شرایط یادشده، در خانواده های مختلف، معانی و تعبیرهای متفاوتی پیدا كرده اند . می توانیم بعضی از رفتارهای خانواده هایی كه به شیوه های خاص خود زندگی می كنند را فساد و بی بندوباری تلقی كنیم و می توانیم به این رفتارها، به عنوان نشانه هایی از دگرگونی های مرحله گذار نگاه كنیم.شاید در ایران مطالعاتی درباره خانواده صورت می گیرد و شاید در جوامع دانشگاهی، بحث هایی در این زمینه وجود دارد، اما اینها به تنهایی كافی نیستند. نظام اجتماعی ما باید در قالب فرهنگ عمومی، نه فقط به موضوع خانواده، بلكه به مسائل همه سطوح سنی و همه اقشار توجهی نظام مند داشته باشد. عبث ترین كار تشكیل شوراهای عالی خانواده، جوان، زن و غیره است.

و......


تحقیق درباره خانه

تحقیق درباره خانه

تحقیق درباره خانه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خانه يكي از مباحث مهم در معماري ما مي باشد كه كمتر به آن پرداخته  شده است . متاسفانه در دانشكده هاي معماري اين مبحث مورد بررسي قرار نگرفته است . نياز به خانه در اين زمان خيلي احساس مي شود و مي بايست با شناخت معماري گذشته و تطبيق آن با معماري معاصر اين نياز را برطرف كرد .

 واژه خانه كه امروزه مصطلح است در گذشته به اتاق اطلاق مي شده است ، اتاق خصوصي را «وستاخ» يا گستاخ يا وثاق ناميده اند ، از واژه سرابجاي كلمه خانه در اصطلاح امروز آن ، استفاده مي شده است . در جنوب ايران اصطلاح خانه سرا (‌به معني سرابي با اتاق است ) مرسوم بوده است .

 انسان وقتي از غار بيرون آمد نياز به سر پناهي داشت وبر اين اساس طبيعي است  كه قديمي ترين مورد معماري ، ساختمان خانه باشد ، اين امر از عصر حجر شروع شده و عناصر ديگر معماري از بعد زماني فر بر آن است .

 او وقتي به دشت مي آيد چيزي شبيه به غار مي سازد . در كاوشهايي كه توسط دكتر نگهبان و دكتر ملك زاده از 6000 سال قبل از ميلاد در اطراف بويين زهرا انجام شده شهركي را زير خاك بيرون آورده اند. اين خانه ها بر طبق احتياجاتشان بهترين طرح براي آن زمان بوده است . خشت را آن زمان نمي زده اند و گل را در آفتاب خشك مي كرده اند. پوشش آنها در آن منطقه چوب بوده و         دهانه هاي كوچك آن حدود 5/2، 3 و يا 4 متر بوده است .  انواع كارگاهها هم در خود خانه بوده ، مثل كارگاه سفال پزي ، شيره پزي و غيره . كوچه بندي هاي آن نيز خيلي منطقي بوده است . در اينجا موضوع قابل مهم طرح درونگراي خانه ها است ، زيرا در بيرون خانه نه باغي و نه سبزه ايي وجود دارد . ساختمان هاي كوشكي كه بعدها در باغها ساخته شده اند به بيرون ديد دارند ولي دور باغ را نيز ديوار مي زنند چون بيرون آن خشك بوده است .

 در خانه هايي كه بعدها نيز ساخته شده اند ساكنين آن احساس ناراحتي نمي كردند ، اندرون خانه يا جايي كه زن يا بچه زندگي     مي كردند مي بايست تنوع زيادي داشته باشد تا خستگي احساس نشود . حتي در زمان قاجاريه كه دوره انحطاط معماري ايران است خانه هاي خيلي خوبي ساخته اند البته در حال حاضر عيبهايي را بر آنها وارد مي آورند و بطور مثال مطرح مي كنند كه محل مستراح دور بوده و يا آشپزخانه در زمستان مساله  ايجاد مي كرده است . اين سنتي  بوده كه مستراح را بيرون از نشيمن مي ساختند و يا آشپزخانه جايي بوده كه زن خانه بتواند به راحتي در آن كار كند و كسي او را نبيند.

 اما در خانه هايي كه امروزه ساخته مي شوند و در اغلب آپارتمان ها مهمان از وسط اطاق مي گذرد . خانم خانه براي رفتن به آشپزخانه بايد از وسط مهمان ها گذر كند ، مستراح جايي است كه بسياري از مسايل را ايجاد مي كند و خيلي از مسايل ديگر . در طراح هايي كه در حال حاضر انجام ميد هيم بايد اصول گذشته را در نظر بگيريم ، مثل اقتصادي بودن ، بنام تعداد نفرات؛ و يا مصالح دم دست چيزي را ساخت كه زياد فانتزي نباشد .

 قبل ازورود به شناخت انواع خانه ها و عناصر آن مسايلي كه در رابطه با خانه  بوده اند مي پردازيم.

و...


تحقیق درباره خانه داری در هتل

تحقیق درباره خانه داری در هتل

تحقیق درباره خانه داری در هتل

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:20

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

معرفی

مدیر خانه داری کسی است که به موقع در شیفت کاری خود حضور بهم رساند و بتواند بر کارکنان قسمت خود مدیریت نموده و از عهده تنبیه و تشویق و بازآموزی آن ها برآمده و کیفیت و کمیت کار خود را در سطح مناسب نگه داشته و دارای سایر مهارت های آمده در این استاندارد باشد .

مديريت واحد خانه‌داري در صنعت هتلداري معاصر:

طي بيست سال گذشته، تغييرات بسيار زيادي در مديريت هتل ايجاد گرديده و واحد خانه‌داري نيز اين قاعده مستثني نبوده است. شرايط اقتصادي دهه 80 و 90 باعث تسريع اين تغييرات گرديد. تاكيد استراتژيك صنعت هتلداري به منظور تعيين بقاي خويش برحسب انتظارات سودزايي و مدرنيزه كردن جنبه‌هاي كنترل هتل، تغيير نموده است.

امروزه، اين تغييرات در واحد خانه‌داري مشخص‌تر مي‌باشد. بسياري از امور و فرايندها در اين واحد تغيير يافته و عملكردهاي جديدي براي برآوردن نياز ميهمانان جايگزين گرديده است. اين فصل شيوه‌هاي نويني را براي مديريت واحد خانه‌داري ارايه داده و باعث بازخورد كلي در سيستم‌ها و فرايندهاي تجارت و تعيين اهداف صنعت هتلداري مي‌شود. شيوه و اصول خانه‌داري ارايه شده در اين فصل را مي‌توان براي هر هتل كوچك يا بزرگ در نظر گرفت. تنها عامل مهم، هماهنگي لازم در ارايه طرحهاي متناسب با هتل مورد نظر مي‌باشد.

 

جايگاه واحد خانه‌داري در هتل:

ابتدا مي‌بايست نقش واقعي و هدف اين واحد را در هتل مشخص و تعريف كنيم. هدف اصلي اين واحد و نقش آن در ارايه اتاق خواب‌هايي با سرويس كامل و تميز بر اساس مد روز و استانداردهاي توافقي اين صنعت و توافق مالكان، مديران و عاملين اجرا در هتلها و فرهنگ مستولي در اذهان ميهمانان و استفاده‌كنندگان است. به علاوه كليه راهروها و اماكن عمومي هتل مانند لابي مي‌بايست مرتب، تميز و مطابق با استاندارد باشد. اين نقش در بعضي از هتلها به خدمات ميهمانداري مانند ميزباني، شستشو و خشك كردن سالنها و انبارداري نيز تسري مي‌يابد كه ميهمان براي كليه اين خدمات به طور جداگانه يا براساس تعرفه استاندارد در قيمت اتاق پول مي‌پردازد.

اما جايگاه اين واحد داراي جنبه‌هاي فراواني مي‌باشد كه هميشه روشن و مبرهن نمي‌باشد. اين جنبه‌ها شامل استخدام، آموزش و پرورش افراد، كنترل دقيق هزينه‌ها مانند لوازم بهداشتي، روتختي و ملحفه، كنترل عرضه‌كنندگان براي تضمين مشخصات محصول و حفظ استاندارد وضعيت اتاقها، و پايبندي به استاندارد ايمني، نيز مي‌باشد.

به طور مشخص اين واحد يكي از بهترين اركان صنعت هتلداري است. از آنجا كه هتلداري در جهت فروش اتاق نيز فعاليت دارد واحد خانه‌داري در ارتباط با ارايه شبانه‌روزي اتاق كار مي‌كند و هيچگونه تعطيلي ندارد. در برخي از هتلها واحد خانه‌داري به عنوان عاملي در رقابت با ساير هتلها محسوب مي‌شود. مثلاً هتلهاي فرودگاهي كه مسافران را جذب و بيست و چهار ساعته به آنها اتاق واگذار مي‌كنند، در تمام ساعات شبانه‌روز مشغول رسيدگي به ورود و خروج مشتريان هستند.

و....


تحقیق درباره خاکورزی جوی و پشته ای

تحقیق درباره خاکورزی جوی و پشته ای

تحقیق درباره خاکورزی جوی و پشته ای

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خاکورزی جوی و پشته ای: استراتژی بلند مدت جهت دستیابی به پیروزی اقتصادی

تعریف و کاربرد خاکورزی و جوی و پشته ای:

برای سیستم خاکورزی جوی و پشته ای از جنبه های مختلف می توان تعاریف گوناگونی داشت.

از منظر انواع سیستمهای خاکورزی می توان گفت خاکورزی جوی وپشته ای نوعی سیستم کم خاکورزی وچیزی بین خاکورزی معمولی و سیستم بی خاکورزی می باشد.وبه نوعی یک سیستم خاکورزی حفاظتی نیز می باشدکه در آن از کارنده ها و کولتیواتورهای مخصوصی جهت نگهداری پشته ها برای کاشت محصولات ردیفی استفاده می شود.

از منظر محل کاشت می توان گفت خاکورزی جوی و پشته ای سیستمی متشکل از جوی و پشته هاست که درسالهای متمادی در محل خود قرار می گیرند. بسته به اینکه هدف حفظ رطوبت و یا ایجاد زهکش غنی باشد، پشته هاممکن است باریک یا پهن و جوی ها به موازات خطوط منحنی تراز و یا دارای شیب ناچیز باشند. با کاشت بر روی پشته ها، بذرها در محلی گرم و مرطوب قرار می گیرند.پشته هامی توانند نیمه دائم باشند ویا هرسال بازسازی شوند،که این خود می تواند میزان بقایای گیاهی را بر روی زمین کنترل کند.در سیستم نیمه دائم که پوششی از بقایای گیاهی در بین پشته هاایجاد می شود همچنان اختلال در خاک وجود دارد در حالیکه پوشش سرتاسری در مقایسه با  zero tillage کاهش می یابد.در مجموع، می توان گفت این سیستم درصد حفاظتی کمتری در مقایسه با خاکورزی نواری دارد.

جوی ها در این سیستم می توانند دو وظیفه داشته باشند:

 1. جمع آوری و ذخیره آب حاصل از بارندگی در مناطق نسبتاَ کم آب
 2. خارج کردن آب در مناطق با خاکهای مرطوب ( ایجاد زهکش )

براساس نوع نیار مزرعه هر یک از دو سیستم طراحی جوی ذکر شده می توانند انتخاب گردند.همان طور که گفته شدهدف از طراحی این سیستمها می تواند ذخیره رطوبت ،ایجاد زهکش مناسب و یا تأمین آب مورد استفاده در سیستم آبیاری ثقلی باشد.

جوی پشته ها دراین سیستم می توانند هم به صورت دستی و هم توسط نیروی کششی حیوانات و یا با بهره گیری از ماشین ها ساخته شوند.بعلاوه اینکه ساخت پشته ها می تواند هر ساله تجدید شودو یا اینکه به صورت نیمه دائم باشد که در این صورت لازم است در هرسال پشته ها را بازرسی کرد و در صورت نیاز اصلاح نمود.در سیستمی که پشته ها هرساله بازسازی می شوند،تنها میزان کمی از بقایای گیاهی بر روی خاک باقی می ماند در حالیکه در سیستم نیمه دائم،پوشش خاک به چگونگی کنترل علف های هرز و اداره ی مزرعه بستگی دارد.

در تعریف دیگر آمده خاکورزی جوی و پشته ای ،سیستم خاکورزی شامل سرزنی و کشت بر روی پشته های ساخته شده طی کاشت در سال زراعی قبل و با بکارگیری مجموعه ای از علف کش ها و حداقل شخم است.هزینه های حاصل از علف کشی ممکن است با بکارگیری یک سیستم علف کش نواری در طول یک ردیف وهمچنین بسته به نوع شخم بکارگفته شده جهت کنترل علف های هرز در مرز بین ردیف ها ،کاهش یابد.

و.....


تحقیق درباره خاک ها

تحقیق درباره خاک ها

تحقیق درباره خاک ها

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خاک

دید کلی

خاک‌ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی می‌باشند که از تجزیه و تخریب سنگ‌ها در نتیجه هوازدگی بوجود می‌آیند که البته نوع و ترکیب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می‌کند. مقدار آبی که خاک‌ها می‌توانند بخود جذب کنند. از نظر کشاورزی و همچنین در کارخانه‌های راه‌سازی و ساختمانی دارای اهمیت بسیاری است که البته این مقدار در درجه اول بستگی به اندازه دانه‌های خاک دارد.

هرچه دانه خاک ریزتر باشد، آب بیشتری را به خود جذب می‌کند که این خصوصیت برای کارهای ساختمان‌سازی مناسب نیست. بطور کلی خاک خوب و حد واسط از دانه‌های ریز و درشت تشکیل یافته است. تشکیل خاک‌ها به گذشت زمان ، مقاومت سنگ اولیه یا سنگ مادر ، آب و هوا ، فعالیت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافی ناحیه‌ای که خاک در آن تشکیل می‌شود بستگی دارد.

 

 

عوامل موثر در تشکیل خاک

سنگ‌های اولیه یا سنگ مادر :

کمیت و کیفیت خاک‌های حاصل از سنگ‌های مختلف اعم از سنگهای آذرین ، رسوبی و دگرگونی به کانی‌های تشکیل دهنده سنگ ، آب و هوا و عوامل دیگر بستگی دارد. خاک حاصل از تخریب کامل سیلیکاتهای دارای آلومینیوم و همچنین سنگهای فسفاتی از لحاظ صنعتی و کشاورزی ارزش زیادی دارد. در صورتیکه خاک‌هایی که از تخریب سنگ‌های دارای کانی‌های مقاوم (از قبیل کوارتز و غیره) در اثر تخریب شیمیایی پدید آمده‌اند و غالبا شنی و ماسه‌ای می‌باشند فاقد ارزش کشاورزی می‌باشند.

 

ارگانیسم :

تمایز انواع خاک‌ها از نقطه نظر کشاورزی به نوع و مقدار مواد آلی (ازت و کربن) موجود در آن بستگی دارد. نیتروژن موجود در اتمسفر بطور مستقیم قابل استفاده برای گیاهان نمی‌باشد. بلکه ترکیبات نیتروژن‌دار لازم برای رشد گیاهان باید به شکل قابل حل در خاک وجود داشته باشد که این عمل در خاک‌ها بوسیله برخی از گیاهان و باکتری‌ها انجام می‌شود. خاک‌ها معمولا دارای یک نوع مواد آلی کربن‌دار تیره رنگی هستند که هوموس نامیده می‌شوند و از بقایای گیاهان بوجود می‌آید.

و....


تحقیق درباره خاكورزی

تحقیق درباره خاكورزی

تحقیق درباره خاكورزی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

فرسايش بادي و وزش گرد و غبار مرسوم ، بر زمين هايي كه مورد خاكورزي گندم زمستانه- آيش تابستانه ، در واشنگتن شرقي ايالات متحده آمريكا قرار دارند، باروري خاك را كاهش مي دهند و مي توانند با كيفيت نامطلوب هوا همكاري كنند.خاكورزي حفاظتي در طول آيش، براي كاهش دادن فرسايش و گرد و غبار شناخته شده است ،اما خاكورزي سنتي(CT) هنوز بر بيش از 80 درصد زمين هاي اين منطقه به كار برده مي شود. اين مقاله نتايج اقتصادي يك دوره 5 ساله (سال هاي زراعي 1995 تا 1999 ) سيستم خاكورزي را كه در منطقه ليند واشنگتن پژوهش شده است، در سايت كشاورز جوان گزارش مي دهد. ميانگين بارش سالانه پايگاه 224 و خاك لومي سيلتي شانو ( سيلتي زبر، مخلوط شده، فوق العاده فعال، مرطوب Xeric Hapolcambids ) است. سيستم هاي خاكورزي هستند: 1- خاكورزي سنتي(CT )-2-حداقل خاكورزي: (MTكشت و علف كش ها)،3- حداقل خاكورزي تاخيري:(DMTعلف كش ها وكشت تاخيري).

محصول دانه اي گندم در ميان اين سال ها بين 79/1 تا 20/5 در هكتار برآورد شده است. اما بين محصول دانه اي سيستم هاي خاكورزي در هر سال يا هنگام تحليل ميان سال ها اختلافي وجود ندارد. سيستم خاكورزي ، به طور اقتصادي ، بر اساس برگشتي بازار نسبت به هزينه هاي كل توليد مشابه بودند، اما DMA از CT براساس برگشتي بازار نسبت به هزينه هاي متغير ، سود آوري كمتري داشت (البته اين سودآوري كمتر، چندان محسوس نبود).تحليل گران اقتصادي نشان مي دهند كه هيچ كمك مالي مورد نياز نمي باشد تا توليدكنندگان را براي تغيير از شيوه سنتي به شيوه آيش با شخم كمتر ترغيب كند، زيرا اين سيستم ها در مجموع سود آور هستند. چون هيچ طعمه و دليل اقتصادي بلند مدت و كوتاه مدتي براي تبديل كردن CT به MT ( كه خاك را حفظ مي كند) وجود ندارد، اين يك راه حل پيروزمندانه و موفقيت آميز براي كشاورزان و محيط زيست مي باشد.

هنگامي كه مساحت زمين تحت آيش تابستانه(بهاره) در آمريكا در طول سه دهه  گذشته كاهش پيدا كرد، تناوب گندم-آيش زمستانه(پاييزه)، سيستم مسلط و عمده كاشت در مناطقي كه بارندگي سالانه يك متر از 350 ميليمتر دارند، باقي ماند. در ايالت واشنگتن شرقي و مناطق شمال مركزي ، آيش بهاره- گندم پاييزه ، سيستم مسلط و عمده كاشت بر تقريبا 2 ميليون هكتار مي باشد. كشاورزان در گريت پلين شمالي به طور مشخص فرسايش بادي را در زمين هاي آيش شده كاهش دادند با پذيرفتن سيستم خاكورزي كمينه (MT) و تمرين سيستم هاي بدون خاكورزي و شواهد تازه اي كاهش مشابه را در فرسايش بادي و تحمل در برابر گرد و غبار باد در پاسيفيك نوثوست نشان مي دهد.

و....


تحقیق درباره خاك شناسي

تحقیق درباره خاك شناسي

تحقیق درباره خاك شناسي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خاك شناسي

خاک چیست؟

خاک مخلوط پیچیده ای از مواد معدنی، آلی و موجودات زنده است. خاک یکی از محصولات محیط است که دائماً در معرض تغییر و نمو قرار دارد. خاک همیشه و در همه حال توسعه می یابد حال یا به آهستگی در مناطق خشک و یا سریع در مناطق مرطوب.

در سالهای دور خاک بعنوان بخش بی ارزش پوسته زمین به شمار می رفت. تا اینکه در سال ۱۸۸۰ میلادی توسط دانشمندی روسی به نام "داکوچائف" بعنوان بخشی زنده و دارای ارزش مورد مطالعه قرار گرفت.

خاک مخلوط پیچیده ای از مواد معدنی، آلی و موجودات زنده است. خاک یکی از محصولات محیط است که دائماً در معرض تغییر و نمو قرار دارد. خاک همیشه و در همه حال توسعه می یابد حال یا به آهستگی در مناطق خشک و یا سریع در مناطق مرطوب.

خاک با یک تکه سنگ خرد شده و یا یک لایه جرم کثیف متفاوت است، خاصه مهم خاک این است که زنده است و موجودات زنده را می پروراند که مثال بارز آن گیاهان هستند. به دیگر بیان میتوان خاک را پوسته ای از زمین نامید که بدون آن زمین خواهد مرد.

پوسته زمین ( در اینجا خاک) بوسیله باد، آب یا فعالیتهای انسان فرسوده می شود و از دیگر سو توسط فرآیند هوا زدگی سنگها یا بعبارت درست تر مواد مادری مجدّداً احیا یا نو می شود. خاک با دیمانسیون سه بعدی تعریف می شود یعنی ارتفاع به علاوه مساحت.

هنگامی که در جاده ای شما در حال حرکت هستید به مقطع بریده تپه کنار جاده ( مقطع طبیعی ) نگاه کنید. می بینید که خاک روی آن، از لایه های مختلفی با رنگهای متفاوت تشکیل شده است. دقت کنید که به چه ترتیبی ضخامت لایه های منفرد از بالا به پائین تغییر می کند. چرا لایه های پائینی خاک تپه معمولاً ضخیم تر هستند؟ چرا لایه بالائی خاک تیره تر است؟ پاسخ همه این سئوالها به چگونگی تشکیل خاک بر می گردد.

به دیگر بیان میتوان خاک را پوسته ای از زمین نامید که بدون آن زمین خواهد مرد

تصور هر شخص از خاک بر اساس استفاده ای است که از آن می کند.

یک مهندس عمران، از خاک بعنوان زیر بنا و مهد ساختمان، جاده و بزرگراه نگاه می کند.

یک مهندس معدن، خاک را پوششی می بیند که باید آنرا بردارد تا به معادن و کانی های گرانبها دست پیدا کند.

یک طراح فضای سبز به خاک بعنوان منبعی برای ساخت یک پارک یا باغ زیبا می نگرد.

و بالاخره، مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به خاک بعنوان منبعی برای تولید محصولات کشاورزی و جنگل نگاه می کنند.

ما می توانیم و باید علوم متداول مثل شیمی، فیزیک و بیولوژی را در مطالعات خاک بکار ببریم. همانطوری که بسیاری از دانشمندان در طول سالیان متمادی اینکار را انجام داده اند. ولی تحقیقات اخیر نشان دهنده این است که باید تحقیقات خود را تنوع ببخشیم و تغییراتی در آن بوجود آوریم.

و....


تحقیق درباره خاستگاه و زمان پيدايش تعزيه خواني

تحقیق درباره خاستگاه و زمان پيدايش تعزيه خواني

تحقیق درباره خاستگاه و زمان پيدايش تعزيه خواني

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خاستگاه و زمان پيدايي تعزيه خواني

پيوند تعزيه با اسطوره و آيين

بحث و گفتگو درباره خاستگاه تعزيه و زمان پيدايي تعزيه خواني در جامعه ايران، دو موضوع بسيار مهم در تاريخ تعزيه پژوهي بوده است. پژوهشگراني كه در زمينه تعزيه و تعزيه خواني بررسي و تحقيق كرده اند در مورد اصل و منشأ و تاريخ پيدايي تعيه خواني نظرهايي گاه مشابه و گاه متفاوت با يكديگر ارائه داده اند. هيچ يك از تعزيه پژوهان نيز در پژوهش هاي خود در زمينه خاستگاه و پيدايي تعزيه خواني به يك نتيجه و نظر دقيق و قطعي نرسيده اند و همچنان راه جست و جو و تحقيق درباره اين مقوله گشوده مانده است.

در سرزمين هاي كهن جهان، بيشتر نمايش هاي كلاسيك رشته پيوندي با نمايش هاي آييني و ريشه در اسطوره ها، افسانه ها، عقايد و باورها و به طور كلي فرهنگ عامه مردم داشته اند. مثلاً، آيين نيايش و بزرگداشت ديونيسوس، يا باكوس، خداي تاكستان ها و باروري و شور و جذبه عارفانه، بن مايه نمايش هاي كلاسيك تراژدي و كمدي يوناني بوده اند. ترائوره (بي تا: 33) با اشاره به اين موضوع و استناد به عقيده برخي نويسندگان درباره شكل گرفتن تراژدي و كمدي هجو آميز يونان بر اساس آيين هاي سري ديونيسوسي و مراسمي كه به افتخار باكوس برپا مي شده است، مي نويسد: «نمايش هاي آتن، حتي پس از شناخته شدن به عنوان آثار ادبي و جدايي از مذهب،  براي مدتي طولاني بخشي از مراسم جشن و سرور بوده اند».

ايرانيان شيعه نيزبه يقين در ساختن تعزيه و به نمايش درآوردن واقعه هاي كربلا و حديث مصائب سيدالشهدا به سنت نمايش هاي آييني ايرانيان قديم و شيوه اجراي مناسبك و آيين هاي نياكان خود و پاره اي از عناصر اسطوره اي و حماسي سازنده نمايش هاي آييني نظر داشته و از آنها بهره گرفته اند. يكي از نويسندگان مصري مي‌نويسد كه ايرانيان با پيش زمينه هنر تياتر كه در جامعه داشتند، توانستند از شهادت امام حسين (ع) و اصحابش درام هاي مذهبي بيافرينند، در صورتي كه عرب ها هيچ گاه به اين انديشه نيفتادند كه از اين وقايع بهره بگيرند، زيرا در ميانشان هنر نمايش، سنت نبود.

نمايش «مصايب ميترا» و «سوگ سياوش» در ايران به احتمال قوي خاستگاه يا اصلي ترين نمونه از آيين هاي زمينه ساز نمايش «مصايب امام حسين» و وقايع كربلا بوده و اين دو آيين در شكل گيري تعزيه خواني تأثير داشته اند.

ايرانياين مهرپرست به هنگام برگزاري مناسك آيين خود، واقعه «مصايب ميترا» را نيز به نمايش درآورده اند. در اين نمايش چند تن از نقش آفرينان صورتك هايي بر جهره خود مي زدند و روي سكويي كه پيروان آيين مهري براي نيايش هاي مذهبي ساخته بودند، مي رفتند و همراه نيايش، واقعه مصايب مهر را نشان مي دادند.

در سال مرگ سياوش، مردم بخارا همراه آيين سوگواري سياوش شهادت او را نمايش مي دادند. در اين نمايش، شبيه سياوش را مي ساختند و در عماري يا محملي مي‌گذاشتند. اين عماري يا محمل كه چهار سويش باز بود روي دوش مي گرفتند و مويه كنان و سينه زنان در گذرگاه ها مي گرداندند.

و....


تحقیق درباره خازن

تحقیق درباره خازن

تحقیق درباره خازن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خازن وسیله‌ای الکتریکی است که در مدارهای الکتریکی اثر خازنی ایجاد می‌کند. اثر خازنی خاصیتی است که سب می‌شود مقداری انرژی الکتریکی در یک میدان الکترواستاتیک ذخیره شود و بعد از مدتی آزاد گردد. به تعبیر دیگر ، خازنها المانهایی هستند که می‌توانند مقداری خازن وسیله‌ای الکتریکی است که در مدارهای الکتریکی اثر خازنی ایجاد می‌کند. اثر خازنی خاصیتی است که سب می‌شود مقداری انرژی الکتریکی در یک میدان الکترواستاتیک ذخیره شود و بعد از مدتی آزاد گردد. به تعبیر دیگر ، خازنها المانهایی هستند که می‌توانند مقداری الکتریسیته را به صورت یک میدان الکترواستاتیک در خود ذخیره کنند. همانگونه که یک مخزن آب برای ذخیره کردن مقداری آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. خازنها به اشکال گوناگون ساخته می‌شوند و متداولترین آنها خازنهای مسطح هستند.
این نوع خازنها از دو صفحه هادی که بین آنها عایق یا دی الکتریک قرار دارد. صفحات هادی نسبتا بزرگ هستند و در فاصله‌ای بسیار نزدیک به هم قرار می‌گیرند. دی الکتریک انواع مختلفی دارد و با ضریب مخصوصی که نسبت به هوا سنجیده می‌شود، معرفی می‌گردد. این ضریب را ضریب دی الکتریک می‌نامند. خازنها به دو دسته کلی ثابت و متغیر تقسیم بندی می‌شوند. خازنها انواع مختلفی دارند و از لحاظ شکل و اندازه با یک دیگر متفاوت‌اند. بعضی از خازنها از روغن پر شده و بسیار حجیم‌اند. برخی دیگر بسیار کوچک و به اندازه یک دانه عدس می‌باشند. خازنها بر حسب ثابت یا متغیر بودن ظرفیت به دو گروه تقسیم می‌شوند: خازنهای ثابت و خازنهای متغیر.


خازنهای ثابت
این خازنها دارای ظرفیت معینی هستند که در وضعیت معمولی تغییر پیدا نمی‌کنند. خازنهای ثابت را بر اساس نوع ماده دی الکتریک به کار رفته در آنها تقسیم بندی و نام گذاری می‌کنند و از آنها در مصارف مختلف استفاده می‌شود. از جمله این خازنها می‌توان انواع سرامیکی ، میکا ، ورقه‌ای ( کاغذی و پلاستیکی ) ،الکترولیتی ، روغنی ، گازی و نوع خاص فیلم (Film) را نام برد. اگر ماده دی الکتریک طی یک فعالیت شیمیایی تشکیل شده باشد آن را خازن الکترولیتی و در غیر این صورت آن را خازن خشک گویند. خازنهای روغنی و گازی در صنعت برق بیشتر در مدارهای الکتریکی برای راه اندازی و یا اصلاح ضریب قدرت به کار می‌روند. بقیه خازنهای ثابت دارای ویژگیهای خاصی هستند.

خازنهای متغیر
به طور کلی با تغییر سه عامل می‌توان ظرفیت خازن را تغیییر داد: "فاصله صفحات" ، "سطح صفحات" و "نوع دی الکتریک". اساس کار خازن متغیر بر مبنای تغییر سطح مشترک صفحات خازن یا تغییر ضخامت دی الکتریک است، ظرفیت یک خازن نسبت مستقیم با سطح مشترک دو صفحه خازن دارد. خازنهای متغیر عموما ازنوع عایق هوا یا پلاستیک هستند. نوعی که به وسیله دسته متحرک (محور) عمل تغییر ظرفیت انجام می‌شود "واریابل" نامند و در نوع دیگر این عمل به وسیله پیچ گوشتی صورت می‌گیرد که به آن "تریمر" گویند. محدوده ظرفیت خازنهای واریابل 10 تا 400 پیکو فاراد و در خازنهای تریمر از 5 تا 30 پیکو فاراد است. از این خازنها در گیرنده‌های رادیویی برای تنظیم فرکانس ایستگاه رادیویی استفاده می‌شود.
و....


تحقیق درباره خارپوستان

تحقیق درباره خارپوستان

تحقیق درباره خارپوستان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 • خارپوستان فاقد سر می‌باشند و تقارن در جانور بالغ ، اساسا پنج وجهی است.
 • دارای حفره عمومی یا سلوم بوده (سلومات) و حفره عمومی آنها از نظر منشا آنتروسل است.
 • حفره عمومی در مرحله جنینی ، سه قسمتی بوده و این سه حفره در مرحله بلوغ در اثر نمو خود به سیستم گردش آب ، فضای سلومیک عمومی و axocoel تبدیل می‌شوند.
 • خارپوستان دارای یک سیستم گردش آب پیچیده می‌باشند که متشکل از یک سری مجاری سلولی و زواید سطحی است که مجموعا تشکیل پاهای لوله‌ای را می‌دهند.
 • اسکلت داخلی و درمی بوده و مرکب از استخوانچه‌هایی از جنس کربنات کلسیم می‌باشد.

تحقیق درباره حيات وحش ايران

تحقیق درباره حيات وحش ايران

تحقیق درباره حيات وحش ايران

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

اصفهان‌

 

شهر اصفهان در 424 کيلومتري جنوب تهران واقع‌ شده است‌‌. اصفهان از آنجا که‌ مرکز‌استان است‌ بين دو رشته کوه قرار دارد. در غرب مناطق کوهستاني‌ تا استان چهارمحال ‌ادامه‌ دارد. در شرق کوههاي کرکس‌ وقهرود واقع‌ شده‌اند. منطقه جلگه‌اي از آبرفت‌ ‌جويبارهاي کوهستاني‌ ورودخانه‌ زاينده رود به‌ وجود آمده است‌ .اصفهان با داشتن آب ‌وهواي معتدل نسبتافصلهاي منظمي دارد. زاينده رود با جاري‌ شدن در شهر اصفهان ‌مهمترين‌ رودخانه‌ استان مي‌‌باشد. ‌

 

در عهد اشکانيان اصفهان مرکز وپايتخت ايالت‌ پهناوري‌ بود که‌ تحت فرمان حکمرانان اشکاني‌‌قرار داشت‌‌. در زمان ساسانيان اصفهان محل سکونت‌ وقلمرو((اسپوهران))يا اعضاهفت ‌خانواده‌ بزرگ‌ ايراني‌ که‌ مناسب‌ مهم واصلي سلطنتي را در اختيار داشتند,بود. هم‌ چنين در ‌اين‌ زمان اصفهان يک‌ مرکز نظ‌امي‌ وبسيار مستحکم بود.اين‌ شهر پس‌ از شکست نهايي‌ ‌ايرانيان به‌ تصرف اعراب در آمد. بعد از اسلام,اصفهان همچون ديگر شهرهاي ايران تا اوايل‌ ‌قرن چهارم‌ تحت سلطه‌‌اعراب بود تنها خليفه منصور آنجا را مورد توجه‌ قرار مي‌‌داد. در ‌زمان ملکشاه سلجوقي‌ اصفهان بارديگر به‌ پايتختي برگزيده شد وعصر طلايي‌ ديگري راآغاز ‌نمود.در اين‌ هنگام اصفهان يکي از آبادترين‌ ومهمترين‌ شهرهاي جهان به‌ شمار مي‌‌آمد.اين‌ ‌شهر در سال 639 ه‌0ق‌0 به‌ تصرف مغولها درآمدوآنان مردم‌ را قتل عام کردند.پس‌ از ‌حملات مغولها وتيمور اصفهان به‌ علت موقعيت جغرافيايي‌ مناسبش دوباره‌ سامان گرفت‌ ‌مخصوصادر زمان صفويان که‌ به‌ طور قابل‌ ملاحظ‌ه‌‌اي توسعه يافت‌‌. اصفهان در سال 1000ه‌. ‌ق‌. پس‌ از اينکه توسط‌ شاه عباس به‌ عنوان پايتخت انتخاب شد به‌ اوج‌ رونق‌ خود رسيد. ‌انقراض سلسله صفويان توسط‌ محمود افغان وتصرف اصفهان پس‌ از 6 ماه محاصره دوره‌ ‌انحطاطي را براي اين‌ کشور باعث‌ شد. در زمان افشاريه‌ وزنديه‌ دوباره‌ رونق‌ يافت‌ اما در ‌عصر قاجار به‌ دنبال انتخاب تهران به‌ عنوان پايتخت, اصفهان با ديگر روبه‌ زوال رفت‌ . ‌

 

اصفهان با توجه‌ به‌ شرايط‌ جغرافيايي‌ وتاريخي در زمان پهلوي مورد توجه‌ قرارگرفت‌‌وکوششهايي‌ جهت تعمير وبازسازي‌ بناهاي تاريخي اش به‌ عمل آمد. همچنين شهر واستان ‌اصفهان به‌ سرعت‌ تحول يافته وصنعتي شد. طي دو دهه‌ اخير اصفهان با سرعت‌ قابل‌ توجهي ‌از نظ‌ر شهري توسعه يافت‌ و بازسازي‌ بناهاي تاريخي بسيار چشمگير بود. امروزه‌ اصفهان يکي ‌از مهمترين‌ مراکز سياحتي ايران وجهان به‌ شمارمي‌ رود . مهمترين‌ مکانهاي جالب‌ توجه‌ ‌اصفهان عبارتند از: ‌

-آبشارهاي سميرم,شالورا,کردمحليا, چشمه‌هاي ورتون,خوربيابانک‌,آبشارشاه,ديمه,ملاد,‌لادژوچشمه‌هاي آب معدني‌ گرم ‌

 

-مناطق حفاظت شده قمشلو و کلاه قاضي‌‌

 

- غارهاي متعدد‌

 

-کاخها وعمارتهاي عالي‌ قاپو,چهلستون,هشت بهشت‌

 

-ررروستاهاي ميمه,مورچه‌ خورت‌,مال وروستاهاي تاريخي‌

 

-قلعه‌هاي فارفاآن ,ديووترشک‌‌

 

پلهاي تاريخي الله وردي‌ خان,خواجو,شهرستان,مارنان وسعادت‌ آباد‌

 

-کاروانسراهاي شيخ علي خان ,مهيار,سراي سفيد,ميرزاکوچک‌‌خان,خوانساريها‌

 

-مناره‌‌هاي جنبان,چهل دختر, ساربان ,زيار,رهروان,آتشخانه‌,دارالضيا,غار,شعيا,گلدسته‌

 

-چندين‌ کتيبه تاريخي‌

 

-مدرسه‌‌هاي قديمي چهارباغ,باباقاسم‌,ملاعبدالله,ميرزاحسن,کاسه‌‌گران,نيماورد,جلاليه,‌شمس‌آبادوحيدر ‌

 

تحقیق درباره توحید (خداوند يكتاست)

تحقیق درباره توحید (خداوند يكتاست)

تحقیق درباره توحید (خداوند يكتاست)

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:26

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه:

توحيد، شاخه‏ هاى مختلفى دارد. يكى از شاخه‏ هاى توحيد، توحيد ذاتى است توحيد ذاتى بدين معناست كه ذات خداوند يكتاست و شريكى ندارد. در قرآن مجيد به توحيد ذاتى به طور مستدل اشاره شده است.در اينجا برخى از اين آيات با تفسير حضرت علامه طباطبايى (ره)تقديم مى‏گردد.

قل من رب السموات و الارض قل الله قل ا فاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون‏لانفسهم نفعا و لا ضرا.

اين آيه بخاطر اينكه رسول خدا را فرمان مى‏دهد به اينكه با مشركين احتجاج كند، درحقيقت به منزله خلاصه آيات سابق است.

زيرا آيات سابق با روشن‏ترين بيان اين معنا را خاطرنشان مى‏كردند كه: تدبير آسمانهاو زمين و آنچه در آنها است با خداست، همچنانكه خلقت و پيدايش آنها از او مى‏باشد، و اوست مالك آن‏چيزهايى كه خلايق بدان نيازمندند، و تدبير آنها هم ناشى از علم و قدرت و رحمت اوست، وهر چيز غير از او مخلوق و مدبر)به فتح با)است و مالك هيچ نفع و ضررى براى خود نيست.و اين بيان‏نتيجه مى‏دهد كه تنها او رب است و بس.

اينك بعد از آن بيان، به پيغمبرش دستور مى‏دهد كه نتيجه آن را بر مشركين مسجل‏نموده، بعد از تلاوت آيات سابق و روشن شدن حق از ايشان بپرسد: من رب السموات‏ و الارض - كيست آنكه مالك و مدبر بر امر آسمانها و زمين و موجودات در آنها است؟آنگاه‏دستورش مى‏دهد كه خودش در جواب بگويد: الله، چون مشركين معاند و لجباز بودند و حاضرنبودند به آسانى به توحيد و يگانه بودن رب اقرار كنند، علاوه بر اين بطور تلويح مى‏فهماند كه‏مشركين حجت و استدلال سرشان نمى‏شود، و حرف به خرجشان نمى‏رود.

آنگاه به كمك آن نتيجه، نتيجه دومى را گرفته كه مساله بطلان شرك آنان را به روشن‏ترين‏بيان اثبات مى‏نمايد، و آن نتيجه اين است كه: مقتضاى ربوبيت‏خدا - كه با دلائل سابق اثبات شد -اين‏است كه خود او مالك نفع و ضرر باشد، پس هر چه جز اوست مالك نفع و ضررى براى خود نيست تا چه‏رسد براى غير خود، پس اتخاذ ربى غير از خداى تعالى، و فرض اينكه غير او كسانى اولياى امور بندگان‏باشند، يعنى مالك نفع و ضرر ايشان باشند، در حقيقت فرض اوليائى است كه اولياء نباشند، چون‏گفتيم اولياى مفروض، مالك نفع و ضرر خود نيستند تا چه رسد به نفع و ضرر ديگران.

اين است آن معنايى كه از تفريع جملهقل ا فاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون‏لانفسهم نفعا و لا ضرابر آيات سابق استفاده مى‏شود، و غرض از تفريع مذكور همين است، ومعناى آن اين است كه وقتى خداوند سبحان رب آسمانها و زمين باشد ديگر اعتقاد و ادعاى(توحيد خالق به معناى توحيد رب است و با اعتقاد به وحدانيت‏خالق، اعتقاد به ربوبيت ارباب و آله مورد ندارد)اينكه غير خدا چيزهاى ديگرى اولياء باشند ادعائى است كه خودش تكذيب كننده خود است، و معنايش اين است كه در عين داشتن ولايت، ولايت نداشته باشند، و اين خود تناقض صريح‏است به اينكه اوليائى غير اولياء و اربابى بدون ربوبيت باشند.

و.....


تحقیق درباره انسان یک موجود مرکب

تحقیق درباره انسان یک موجود مرکب

تحقیق درباره انسان یک موجود مرکب

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

انسان یک موجود مرکّب

این از آن جهت است که انسان در میان موجودات دیگر یک شخصیّت مرکّب است و این یک حقیقت است. این مطلب که انسان یک موجود مرکب است ادیان و فلاسفۀ ما تأیید کرده اند، علما و حتی روانشناس ها تأیید کرده اند و مطلبی است غیر قابل انکار و تردید.

ابتدا تعبیر قرآنی و تعبیر حدیثی مطلب را عرض می کنیم. شما در قرآن می بینید که دربارۀ خلقت انسان (اختصاصاً دربارۀ انسان) چنین می فرماید: فَاِذا لَوَّیتُهُ و نَفَضــْتُ فِیهِ مِنْ روحی فَقَعوا لَهُ ساجدینَ. به فرشتگان می گوید: وقتی که خلقت این موجود را تکمیل کردم و از روح خود چیزی در او دمیدم، بر او سجده برید. می گوید این موجود یک موجود خاکی است، من او را از خاک آفریدم، یک موجود طبیعی و مادی است؛ ولی همین موجود آفریده شده از آب و خاک، همین موجودی که دارای جسم و جسدی است مانند حیوان های دیگر، وَ نَفَختُ فیهِ من روحی، از روح خودم چیزی در او می دمم. لازم نیست که ما معنای روح خدا را بفهمیم که نفخۀ الهی و آنچه خدا او را روح خود نامیده است چیست. اجمالاً می دانیم که در این موجود خاکی یک چیز دیگری هم غیر خاکی وجود دارد. حدیث معروفی است، پیغمبر اکرم فرمود: «خداوند فرشتگان را آفرید و در سرشت آن ها تنها عقل را نهاد، حیوانات را آفرید و در سرشت آن ها تنها شهوت را نهاد، انسان را آفرید و در سرشت او هم عقل را نهاد و هم شهوت را» که مولوی همین را به صورت شعر درآورده است:

گفت پیغمبر که خلاق مجید                           

خلق عالم را سه گونه آفرید

بعد می گوید یک گروه فرشتگان، یک گروه حیوانات و یک گروه هم انسان ها.

آیات و روایاتی که دربارۀ نفس انسان وارد شده دو دسته اند: دسته ای از آن ها نفس را به عنوان یک گوهر گرانبها و شریف ملکوتی که از عالم ربوبی آمده و منشأ همۀ فضائل و ارزش های انسانی است توصیف می کنند و به انسان ها توصیه می نمایند که در حفظ و نگهداری و حراست و تقویت و پرورش او بکوشند و مواظب باشند چنین گوهر ارزشمندی را از دست ندهند که زیان می بینند. از باب نمونه در قرآن می فرماید: ای محمد! تو را از حقیقت روح سؤال می کنند در پاسخ بگو: روح از عالم امر پروردگار می باشد و آنچه از علم به شما دادند اندکی بیش نیست.

در این آیه روح به عنوان موجودی از عالم او (تجرد) که بالاتر از عالم ماده است توصیف شده است.

امیرالمؤمنین (ع) دربارۀ نفس می فرماید: نفس گوهری است گرانبها، هر کس که آن را نگهداری کرد او را به مقام عالی خوهد رسانید و هر کس که از نگهداریش کوتاهی نمود او را به پستی خواهد کشید.

و فرمود: هر کس که قدر نفس خویش را بدانست او را به وسیلۀ انجام کارهای فانی و زود گذر به پستی نمی کشد.

و فرمود: هر کس که به شرافت نفس خویش پی برد او را از پستی شهوت ها و آرزوهای باطل حفظ خواهد کرد.

و فرمود: هر کس که نفسش شریف  بود عواطفش زیاد خواهد بود.

و فرمود: هر کس که نفسش شریف  بود او را از ذلت سؤال منزه خواهد داشت.

و....


تحقیق درباره اخلاق تجارت

تحقیق درباره اخلاق تجارت

تحقیق درباره اخلاق تجارت

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت

(the ethics of business)

 1. تجارت، نحوه‌ای کار (work) است و در بادی امر (prima facie) اینگونه به نظر می‌رسد که هدف از آن صرفا تامین معاش مادی برای گذران زندگی است. لازمه‌ی چنین نوع نگاهی به کار، این است که اگر فرضا بتوان بدون کار کردن یا بدون کار کردن متناسب با در آمد، در آمدی کسب کرد، از آنجا که هدف کار صرفا کسب در آمد است، این کار رواست. در حالی که شهود اخلاقی (moral intution) چنین لازمه‌ای را روا نمی‌داند. بنا بر این بر اساس قاعده‌ی اللازم باطل فالملزوم مثله، آن تعریف از کار، اخلاقا درست نیست.
 2. بر اساس نگاه وجودی (existential) به کار، و مثلا براساس تعریف میگل د. اونامونو، الاهی‌دان، رمان‌نویس و فیلسوف معاصر اسپانیایی، «کار، عملی‌ترین تسلای اندوه به دنیا آمدن است» بر این اساس حتی اگر کسی فرضا مشکلی برای گذران وجه مادی زندگی نیز نداشت، کار امری لازم و روا بود زیرا کار کردن نحوه‌ای مواجهه با هستی است.
 3. از تامل بر روی خود کار که بگذریم و مشخصا وارد کار تجاری که بشویم، می‌توان گفت که اخلاق در تجارت صرفا موقعی معنا می‌یابد که ما رویکرد خود را به اخلاق مشخص کرده باشیم. مثلا بر اساس اخلاق پیامدگرا (consequentialist) عملی اخلاقی است که پیامدهای خوبی داشته باشد، اینکه این پیامد خوب باید برای چه کسی باشد (خود فرد یا جامعه) بستگی به آرای مختلفی دارد که در میان پیامدگرایان اخلاقی وجود دارد. نیز بر اساس اخلاق وظیفه‌گرا (deontologist) (که نا پیامدگراست) عملی خوب است که مطابق وظیفه باشد و بر اساس این تلقی از اخلاق، ما مامور به وظیفه‌ایم و نه نتیجه.
 4. با این حال توجه به این نکته بایسته است که عملی واحد هم می‌تواند از سوی وظیفه‌گرایان، اخلاقی یا غیر اخلاقی شمرده شود و هم از سوی پیامدگرایان. مثلا خودکشی می‌تواند از سوی هر دو گروه غیر اخلاقی شمرده شود.
 5. حرص و طمع و تلاش بی‌وقفه برای افزودن سرمایه از طریق گسترش کار تجاری، از اصول قطعی و دائمی اخلاق کار تجاری است (این اصل را زین پس «اصل اخلاق کار تجاری» می‌نامیم). از سوی دیگر، در اخلاق سنتی همه‌ی ادیان و مذاهب، بر پرهیز از حرص و طمع سخن رفته است و گنج حقیقی، قناعت دانسته شده است. بر این اساس، تعارضی میان اخلاق سنتی و اصل اخلاق کار تجاری ایجاد می‌شود. آیا این تعارض رفع شدنی است؟ توصیه‌ی اخلاق سنتی، توصیه‌ای ایده‌آل و اصل اخلاق کار تجاری، اصلی واقعی است.
 6. شاید یکی از راه‌حل‌ها این باشد که با به رسمیت شناختن اصل اخلاق کار تجاری، کوشش شود که از فجایعی که ممکن است این اصل بیافریند جلوگیری شود. به تعبیر دیگر تلاش در اخلاق تجارت نه مخالفت از منظری ایده‌آل با اصل اخلاق کار تجاری باشد بلکه صرفا مخالفت با مواردی از اِعمال آن اصل باشد که به سود جویی محض بدون در نظر گرفتن مصالح اجتماع می‌انجامد.
 7. و....

تحقیق درباره اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری

تحقیق درباره اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری

تحقیق درباره اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

زايمان و اولين ماه بعد از زايمان دوره بحراني گاوهاي شيري مي باشد بنابراين مديريت صحيح گاوهاي خشك نقش مهمي در كنترل بيماريهاي متابوليكي در زايمان يا دوره نزديك به زايمان را بر عهده دارد، مسائل عمده بوجود آورنده اين اختلالات متابوليكي كه با يكديگر در ارتباط هستند از مسائل مديريتي تغذيه ناشي مي گردند.

اختلالات عمده متابوليكي در گاوها تازه زا عبارتند از:

1-
تب شير
2-
ادم يا خيز پستاني
3-
كتوزيس
4-
سندرم كبد چرب
5-
جفت ماندگي
6-
جابجايي شيردان
7-
اسيدوزيس
8-
لنگش (Laminitis)

تب شير:
تب شير يا فلج ناشي از زايمان يكي از اختلالات متابوليكي معمول در دوره زايمان مي باشد منظور از بيماري تب شير داشتن تب واقعي نيست. بروز تب شير در گاو با سن دا م مرتبط مي باشد و اكثراً در گاوهاي پر توليد با سن بالا ديده مي شود. در حدود 75 % از موارد بروز تب شير 24 ساعت و حدود 5% آن 48 ساعت بعد از زايمان روي مي دهد.

علايم عمومي بروز تب شير:
-
از دست دادن اشتها
-
عدم فعاليت دستگاه گوارش
-
سرد شدن گوشها و خشك شدن پوزه
علايم اختصاصي بروز تب شير:
-
عدم تعادل حين راه رفتن
-
زمين گير شدن گاو كه اين حالت در سه مرحله انجام مي گيرد:
-
ايستادن همراه با لرزش
-
افتادن روي سينه
-
افتادن روي پهلو و بي اعتنا بودن به تحريكات محيطي
تغييرات عمده در خون گاو مبتلا به تب شير شامل كاهش سطح كلسيم خون است, حد طبيعي كلسيم در خون گاوهاي خشك 8- 10 ميلي گرم در 100 ميلي ليتر خون مي باشد، كه اين مقدار در حين زايمان به كمتر از 8 ميلي گرم در 100 ميلي ليتر خون مي رسد. در گاو مبتلا به تب شير سطح كلسيم خون به ترتيب در سه مرحله ذكر شده به 5/6, 5/5 و 5/4 ميلي گرم در 100 ميلي ليتر خون كاهش مي يابد كه اين كاهش سطح كلسيم خون همراه با كاهش فسفر و افزايش سطوح پتاسيم و منيزيم خون مي باشد.

و....


تحقیق درباره وحدت حوزه و دانشگاه از نظر امام خمینی (ره)

تحقیق درباره وحدت حوزه و دانشگاه از نظر امام خمینی (ره)

تحقیق درباره وحدت حوزه و دانشگاه از نظر امام خمینی (ره)

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:23

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

وحدت حوزه و دانشگاه در انديشه امام خميني (ره)

در اين مقاله به طور عمده به تحليل اول يعني وحدت آرماني و سياسي ـ اجتماعي بين دو قشر روحاني و دانشگاهي كه به نظر مي‏رسد به شدت مورد نظر حضرت امام (ره) بوده است مي‏پردازيم .

به طور كلي قطع نظر از بررسي سير تاريخي وحدت حوزه و دانشگاه با مرور به تحليهاي ارائه شده در خصوص محدوده و قلمرو آن مي‏توان به پنج تحليل عمده نايل شد كه عبارتند از: 1 ـ وحدت آرماني ـ اخلاقي، سياسي ـ اجتماعي 2 ـ وحدت معرفت شناختي 3 ـ وحدت ساختاري 4 ـ وحدت ايدئولوژيك و 5 ـ وحدت مبتني بر تقسيم كار كه هر كدام از اين تحليلها داراي پيش‏فرضها و دلالتهاي خاص خود است .

در اين مقاله به طور عمده به تحليل اول يعني وحدت آرماني و سياسي ـ اجتماعي بين دو قشر روحاني و دانشگاهي كه به نظر مي‏رسد به شدت مورد نظر حضرت امام (ره) بوده است مي‏پردازيم . اما قبل از اينكه بحث از ديدگاه امام را آغاز كنيم ذكري اجمالي از ديگر ديدگاهها و موارد نقد آنها به ميان مي‏آوريم .
علاوه بر ديدگاه حضرت امام (ره) كه آن را تحت عنوان وحدت اخلاقي ـ آرماني، سياسي ـ اجتماعي طرح كرديم، ساير ديدگاهها را مي‏توان به وحدت معرفتي، وحدت ايدئولوژيك، وحدت ساختاري و وحدت مبتني بر تقسيم كار دسته‏بندي كرد كه به اختصار به ارائه اين ديدگاهها و نقدهاي وارد بر آنها مي‏پردازيم: (2)

الف . وحدت معرفتي: اين ديدگاه با فرض جدايي كامل معرفتي دو نهاد حوزه و دانشگاه عامل اصلي تعارض را جدايي معرفتي و عامل اصلي وحدت را وحدت معرفتي مي‏داند . پيش‏فرضهاي معرفتي، روشهاي معرفتي و اخلاق و روحيه جداگانه معرفتي سه بعد اساسي اختلاف بين اين دو نهاد است . در بعد پيش‏فرضها، قداست‏بخشي به معرفت ديني و بي‏توجهي به معرفت بشري و بي‏اعتنايي به صامتيت متون ديني از سوي حوزه عامل اصلي اختلاف است . در بعد روشهاي معرفتي، وفاداري حوزه به روشهاي عقلي، قياسي و منطق قديم و پاي‏بندي دانشگاه به روشهاي تجربي، استقرايي و منطق جديد عامل عمده اختلاف در اين سطح است و در بعد روحيه معرفتي نيز حوزه متهم به جزم‏انديشي، نقدناپذيري، خودسانسوري، اسير خطوط قرمز خودساخته بودن و محدوديت در تحقيق است و دانشگاه معرف آزادمنشي، نقدپذيري، نظريه‏ پردازي، كم‏رنگ بودن خطوط قرمز، مطلق‏ناانگاري و پذيرش حدود و نسبيت است .

و....


تحقیق درباره سنايي غزنوی

تحقیق درباره سنايي غزنوی

تحقیق درباره سنايي غزنوی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

   حكيم ابوالمجدود مجدودبن آدم سنايي، شاعر بزرگ و عارف عاشق در اواسط يا اوايل نيمه دوم قرن پنجم هجري قمري درغزنين چشم به جهان گشود. پس از آگاهي از فنون زبان و سخنوري، به عادت شاعران زمان به دربار روآورد و در دستگاه غزنويان به جرگه شاعران مداح درآمد.

زندگي سنايي در آغاز آميخته با آلودگيهاي اهل دربار بود؛ تا اين كه شاعر بزرگ به جذبه حق، صيد كمند عشق شد و جمال دوست،غارتگر جان و دلش گرديد. سوداي عشق، انگيزه پشت كردن و بريدن او از امور و اوهام دنيوي بود.

درباره تحول دروني و رويكرد او به عالم عرفان، اهل خانقاه به افسانه‏اي معتقد بودند كه جامي در نفحات‏الانس آن را چنين روايت مي‏كند:

«سلطان محمود سبكتكين در فصل زمستان به عزيمت گرفتن بعضي از ديار كفار از غزنين بيرون آمده بود و سنايي در مدح وي قصيده‏اي گفته بود. مي‏رفت تا به عرض رساند.

به در گلخن رسيد كه يكي از مجذوبان و محبوبان كه از حد تكليف بيرون رفته و مشهور بود به «لاي خوار»؛ زيرا كه پيوسته لاي شراب خوردني، در آن جا بود. آوازي شنيد كه با ساقي خود مي‏گفت كه: «پر كن قدحي به كوري محمودك سبكتكين تا بخورم!»

ساقي گفت: «محمود مرد غازي است و پادشاه اسلام!»

گفت: «بس مردكي ناخشنود است. آنچه در تحت حكم وي درآمده است در حيز ضبط، نه درآورده مي‏رود تا مملكت ديگر بگيرد.»

يك قدح گرفت و بخورد. باز گفت: «پركن قدحي ديگر به كوري سنائيك شاعر!» ساقي گفت: «سنايي مردي فاضل و لطيف است.»

گفت: «اگر وي لطيف طبع بودي به كاري مشغول بودي كه وي را به كار آمدي. گزافي چند در كاغذي نوشته كه به هيچ كار وي نمي‏آيد و نمي‏داند كه وي را براي چه كار آفريده‏اند.»

سنايي چون آن بشنيد، حال بر وي متغيير گشت و به تنبيه ان لاي خوار از مستي غفلت هشيار شد و پاي در راه نهاد و به سلوك مشغول شد.

تغيير رويه شاعر چه به صورت ناگهاني و آني باشد و چه از روي علم و آگاهي و معرفت و شناخت، عملاً زندگي و انديشه او را متحول و دچار دگرگوني كرد. سالهايي از دوره نوجواني وي در شهرهاي بلخ، سرخسو هرات نيشابور سپري شد و احتمالاً در همان ايام راه كعبه در پيش و به زيارت حج مشرف شد.

در همين سفر معنوي بود كه بسياري از شيفتگان حقيقت و عرفان را شناخت و مقدمات انقلابي دروني در وي پديد آمد. به هر تقدير، شاعر شوريده بقيه عمر را در كنج خلوت و انزواي صوفيانه گذراند و به تدوين و تنظيم اشعارش پرداخت و از جمله، مثنوي مشهورش به نام حديقة‏الحقيقه و شريعة‏الطريقه را به اتمام رساند.

و...


تحقیق درباره خاتميت پيامبر اعظم (ص) در قرآن

تحقیق درباره خاتميت پيامبر اعظم (ص) در قرآن

تحقیق درباره خاتميت پيامبر اعظم (ص) در قرآن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

يكي از سؤالات مهم در بحث نبوت پيامبر اعظم(ص) خاتميت آن حضرت است كه چرا ارسال رسل و انزال كتب با خاتميت پيامبر (ص) و كتاب قرآن پايان مي يابد . آيا اين بدان معنا است كه انسان از آموزه هاي وحياني بي نيازگرديده يا اينكه دلايل عقلي و نقلي ديگري دارد كه نوشتار حاضر در مقام پاسخ به اين سؤال اساسي است . اميد است مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گيرد .

از گذشته تا كنون معمول بوده كه براي جلو گيري از دسترسي ديگران به يك مكان يا محتواي يك  نامه ، در آن مكان با پاكت ، نامه را با ماده چسبنده اي مي بستند و روي آن مهري مي زدند كه امروزه از آن تعبير به « لاكومهر » مي شود و براي گشودن آن ، حتماً بايد مهر آن شيء چسبنده شكسته شود ، مهري را كه براين گونه اشياء مي زنند « خاتم » مي گويند و از آنجا كه در گذشته گاهي  از گلهاي سفت و چسبنده براي اينكار استفاده مي كردند در بعضي از كتب معروف لغت درمعناي خاتم مي خوانيم  « ما يوضع علي الطينه » چيزي كه بر گل مي زنند .

خاتم از ريشه « ختم » به معني  « پايان » گرفته شده و از آنجا كه مهر زدن در خاتمه و پايان قرار مي گيرد ، نام « خاتم » براين ابزار نهاده شده است و به اين علت به انگشتر ، خاتم مي گويند كه نقش مفر را معمولاً روي انگشتر مي كندند و به وسيله انگشتر نامه ها را مهر مي زدند ، لذا از جمله مسائلي كه در حالات پيامبر (ص) و ائمه هدي (ع) و شخصيت هاي ديگرمطرح مي شود  نقش خاتم آنهاست .

نقل شده است هنگامي كه پيامبر گرامي اسلام تصميم گرفت دعوت خود را گسترش دهد و به پادشاهان و سلاطين روي زمين نامه بنويسد ، دستور داد انگشتري براي آن حضرت ساختند كه روي آن « محمد رسول الله » حك شده بود و نامه هاي خود را با آن مهر مي كرد .با اين  بيان به خوبي روشن مي شود كه خاتم گر چه امروز به انگشترتزئيني نيز اطلاق مي شود ، ولي ريشه اصلي آن از ختم به معني پايان ، گرفته شده است و در آن روزط به انگشتر هايي مي گفتند كه با آن  نامه ها را مهر مي كردند .

و...


تحقیق درباره حیات وحش مازندران

تحقیق درباره حیات وحش مازندران

تحقیق درباره حیات وحش مازندران

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه :

- جانوران زيادي روي كره‌ي زمين زندگي مي‌كنند بعضي راه مي‌روند، بعضي پرواز مي‌كنند، برخي مي‌خزند و برخي ديگر خون‌گرم و خونسردند. بعضي گوشتخوارند و بعضي علفخوارند بعضي بزرگ و بعضي كوچك‌اند تعداد انواع جانوران بيش از يك ميليون است در اين ميان جانوراني در ايران و مازندران زندگي مي‌كنند. بعضي وحشي بعضي اهلي و بعضي پرنده و برخي در جنگل و برخي در كوهستانها زندگي مي‌كنند مازندران با ويژگي طبيعي و غناي گياهي و جنگلي و كوهستاني يكي از بهترين زيستگاه‌ها براي جانوران به شمار مي‌رود و به علت نزولات جوي و اكوسيستم‌هاي جنگلي و پوشش زنده‌ي بسيار قوي وضعيت متعادلي دارد.

 در مازندران جانوران هم در جنگل و هم در مناطق كوهستاني و كوهپايه‌اي و ييلاقي  زندگي مي‌كنند جانوراني كه در كوهستان‌هاي شمالي زندگي مي‌كنند عبارتند از : از قوچ، ميش، گوزن و بز و بعضي هم در مناطق جنگلي زندگي مي‌كنند كه عبارتند از : شغال، گرگ و روباه، جوجه‌تيغي، خوك، پلنگ، خرس جانوران خصوصيات زيادي دارند بعضي گوشتخوار و برخي علفخوارند بعضي به تنهايي شكار مي‌كنند و عده‌اي از شكار ديگران استفاده مي‌كنند جانوران براي زنده ماندن از خطر دوري مي‌كنند و در محيط‌هاي دو را زندگي انسان به حيات خود ادامه مي‌دهند حالا به خصوصيات جانوران وحشي كه در مناطق جنگلي مازندران هستند مي‌پردازيم.

گرگ : جانوري گوشتخوار مي‌باشد

دندان‌هاي نيش آنهاذ بزرگ و براي

جويدن تكامل پيدا كرده‌اند دندان‌هاي

 عقبي ويژه‌ي بريدن و خرد كردن استخوان

مي‌باشدگرگ‌ها به صورت گروهي 3 تا 12 تايي 5 تا 6 تايي كه همه با هم فاميل هستند زندگي مي‌كنند.رئيس قوي‌ترين گرگ نر است و گرگ‌هاي پير از گله جدا مي‌شوند و به صورت تنهايي زندگي مي‌كنند گرگ‌ها حيواناتي پر طاقت و خستگي‌ناپذيرند و در يك روز مسافت 100 كيلومتر را با سرعت كم مي‌دوند در جاهايي كه احساس خطر كنند صداي سگ در مي‌آورند و دشمن را فريب مي‌دهند. گرگ حيواني فوق‌العاده باهوش است وقتي عصباني مي‌شود پشت خود را قوز مي‌كند و با پاهاي سيخ شده راه مي‌رود و به گرگ هاي ديگر مي‌فهماند كه عصباني است و بهتر است كسي سربه سرش نگذارد و گرگ از پستانداران كوچك تغذيه مي‌كند و در جاهايي كه طعمه طبيعي از بين رفته باشد به دام‌هاي گوسفند، الاغ و اسب حمله مي‌كند به همين خاطر انسان‌ها آنها را از بين مي‌برند. گرگ در كنترل جمعيت پستانداران كوچك نقش به سزايي دارد .

و....


تحقیق درباره حيات فكري و سياسي امامان شيعه

تحقیق درباره حيات فكري و سياسي امامان شيعه

تحقیق درباره حيات فكري و سياسي امامان شيعه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

امام سجاد (ع)

دوره ای که امام سجاد (ع)در آن زندگی میکرد،دورانی بود که همه ارزش های دینی دست خوش تحریف و تغییرامویان قرار گرفته و مردم یکی از مهمترین شهرهای مذهبی(مدینه)،می بایست به عنوان برده یزید با او بیعت کنند احکام اسلامی بازیچه ئ دست افرادی چون ابن زیاد،حجاج و عبدالملک بن مروان بود. اینان برخلاف نصوص دینی از مسلمانان جزیه می گرفتند و با اندک تهمت و افترایی مردم را به دست جلادان می سپردند. در سایه چنین حکومتی آشکار است که تربیت دینی مردم تا چه اندازه تنزل کرد و ارزش های جاهلی چگونه احیا خواهد شده است.امام سجاد در این شرایط، شخصیتی بودند که همه ی مردم تحت تاثیر روحیات و شیفته ی مرام و روش او قرار گرفتند.

یکی از محدثین می گفت:« ما رإیت هاشمیا افضل من علی بن الحسین ولا افقه منه». از جاحظ نیز نقل شده است که می گفت«درباره ی شخصیت علس بن حسین، شیعی، معتزلی،خارجی عامی وخاصی همه یکسان می اندیشند وهیچ کدام تردیدی در برتری و تقدم او(بر سایرین) ندارند».

حضرت را که اهل سجده بود و آثار ان بر پیشانیش ظاهر بود«ذی الثفنات» می گفتند. اوردند که وقتی ان حضرت وضو می گرفت رنگ چهره اش دگرگون می شد. وقتی علت را می پرسیدند، فرمودند : «اتدرون بین یدی من ارید ان اقوم».

در دادن صدقه و رسیدگی به محرومین نیز زبان زد بوده اند و پس از شهادت او فهمیدند که 100 خانواده از انفاق و صدقات او زندگی می کردند.امام در مسافرت نسبش را از همراهان پنهان می کرد. از ایشان سوال شد که: ما بالک اذاسافرت کتمت نسبک اهل الرفقه؟ ان حضرت فرمودند: دوست ندارم به نام رسول خدا چیزی را بگیرم که نمی توانم مانند ان را به دیگری بدهم.

امام سجاد و شیعیان:

در واپسین روز واقعه کربلا، شیعیان در بدترین شرایط،از لحاظ کمی و کیفی و نیز موقعیت سیاسی و اعتقادی قرار گرفتند.شیعیان واقعی امام حسین که در مدینه و مکه بوده و یا موفق شده بودند که از کوفه به او ملحق شوند،در کربلا به شهادت رسیدند.زندگی امام سجاد در مدینه و دور بودن از عراق فرصت هدایت جریانات شیعی کوفه را از امام گرفته بود.

در چنین شرایطی که تصور نابودی اساس تشیع وجود داشت، امام سجاد می بایست کار را از صفر شروع کند مردم را بسمت اهل بیت بکشاند.

تاریخ گواه است که امام سجاد در طول 34 سال فعالیت،شیعه را از یکی از سخترین دوران های حیات خویش عبور داد.دورانی که جز سرکوبی شیعه به وسیله ی زبیریان و امویان نشان روشنی ندارند.

در این سال ها 2 نهضت شیعی در عراق رخ داد.یکی از 2نهضت نهضت توابین بود که رهبری ان را سلیمان بن صردخزاعی به همراهی چند تن از دیگر سرشناسان شیعه در کوفه بر عهده داشتند و رابطه سیاسی خاصی بین توابین و امام سجاد وجود نداشته و انچه بیشتر رنگ نهضت شیعه را نشان داد.

 

شركت فعال معروفين شيعه كوفه در اين نهضت و مايه هايي عاطفي آن است يعني توبه به سبب عدم حمايت از حسين بن علي و شهيد شدن به عنوان تنها راه پذيرش اين توبه.

امام سجاد پس از حادثه كربلا دريافته بود كه امكان احياي اين جامعه ي مرده با در دسترس گرفتن رهبري آن وجود ندارد. به علاوه درگير شدن در يك حركت سياسي ديگر،با وجود قدرت ديگر احزاب،خطراتي را در پي داشت كه به ريسك آن نمي ارزيد.به همين دليل ماهيت حركت امام در دوران امامت آن حضرت به خوبي نشان مي دهد كه حركت امام تنها يك حركت سياسي نبوده و در بسياري از موارد به وضوح بر كنار از سياست به معناي مشخص فعاليت سياسي بوده است.

و....


تحقیق درباره حيات خارج از جو زمين

تحقیق درباره حيات خارج از جو زمين

تحقیق درباره حيات خارج از جو زمين

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

براي گذشتگان ما هرگز چنين سؤالي پيش نمي‌آمد كه من در جهان تنها زندگي مي‌كنم يا نه؟ دنياي آنها از يك بستر محدود به نام خاك و آسماني مملو از ستارگان شناخته شده تشكيل مي‌شد.

آنها به اين احتمال كه ممكن است منظومه‌ها و سيارات ديگري وجود داشته باشند كه نتيجه آن زندگي موجودات غير زميني است. اهميت نمي‌دادند. شيپارلي اولين كسي بود كه تصور مي‌‌كرد شيارهايي بر روي مريخ ديده‌است. پرسيال لول همين فرضيه شيار را به صورت كانالهايي كه توسط مريخي‌ها به منظور آبياري كردن محصولات كشاورزي‌شان احداث شده‌ است، بيان كرد. نتيجه اين فرضيات اين بود كه قدرت و بينش انسان به اين سمت كه ما در جهان تنها نيستيم سوق داده‌شده است. تحقيق خاص ما در مورد مريخ به نتايج منفي منجر شده‌ است.

در صورتي كه ما با زندگي در سطح مريخ مواجه شويم قطعاً اين نظريه به بقاي موجوادت غير زميني منتج مي شود. البته بايستي بدانيم كه واژه extraterres trial به معني وجود داشتن موجوداتي متفاوت از آن چه در زمين مشاهده مي‌كنيم، است. ما حرفهاي مخفف ET را براي واژه  Life  Extraterres trial به معني زندگي غير زميني و حرف L را براي كلمه Life و حرف I  در ETI براي واژه intelligence به معني هوشمند در نظر مي‌گيريم كه به زبان ساده ETI به معني موجودات هوشمند غير زميني است. ما هم اكنون سرگرم تحقيق در مورد زندگي موجودات هوشمند غير زميني هستيم كه به صورت مخفف SETI نوشته مي‌شود. كه s مخفف serch به معني تحقيق است.

اولين SETI پروژه‌اي بود كه OZMA ناميده مي شد. و در سال 1960 آغاز شده است و تلاشي بود كه براي  يافتن سيگنالهاي راديويي از دو ستاره نزديك به هم انجام گرفته بود. اين دو ستاره تائوستي و اپيسيلون اريداني نام داشتند.

در حقيقت ما هيچ‌گونه علائمي از ETI يا ETL در سطح كره مريخ يا ماه و يا در ابرهاي مشتري و يا در تيتان (قمر زحل) نيافيتم. اين موضوع هرگز روحيه محقيقن را تضعيف نكرده‌است. بلكه آنها را تشويق به تحقيق در خارج از منظومه شمسي كرده‌است.

 تحقيقات ما بايستي به صورت گسترده‌تر و فراتر از منظومه شمسي انجام مي‌شد و  اين در حالي ممكن بود كه ما مي توانستنيم به يك ستاره ديگر سفر كنيم و بر روي يك يا چند سياره آن فرود بياييم و در آنجا اتراق كنيم. تا بتوانيم پيرامون حيات در آنجا تحقيق كنيم.

البته چندان عجيب نيست كه اين نظريه به طور قطع انجام‌ناپذير است. با توجه به محدوديتهايي كه در مورد فاصله و سرعتي كه بتوانيم ماهواره‌مان را به آن ستاره انتقال دهيم، سراغ داريم.در صورتي كه ما بتوانيم با 1/0 سرعت نور سفر كنيم 90 سال طول مي كشد تا  بتوانيم به نزديكترين ستاره كه همان آلفا قنطورس است برسيم. حال ستاره‌اي را در نظر بگيريد كه 100 سال نوري با ما فاصله داشته‌باشد. آنگاه ما بايستي 2000 سال در سفر باشيم تا به آن ستاره برسيم و برگرديم. ونسلهاي زيادي بايد در سفر همراه ما باشند، عده‌اي بميرند و عده‌اي به راهشان ادامه دهند.

حقيقت جالبي كه ما مي توانيم از قانون نسبيت ياد بگيريم. اين است كه آيا صنعت ما مي‌تواند آن قدر پيشرفت داشته‌باشد كه به ما اجازه دهد كه به 98% سرعت نور برسيم.

و....


تحقیق درباره حیات برزخی

تحقیق درباره حیات برزخی

تحقیق درباره حیات برزخی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

پس از مرگ تا قیامت کبری

اگر چیزی میان دوچیز دیگر حائل و فاصله باشد، آن چیز را «برزخ‏» می‏نامند.

قرآن کریم از زندگی پس از مرگ تا قیامت کبری با کلمه «برزخ‏»تعبیر کرده است.در سوره مؤمنون آیه 99 و 100 می‏فرماید: حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحافیما ترکت، کلا انها کلمة هو قائلها و من و رائهم برزخ الی یوم یبعثون.

تا آنگاه که یکی از آنها را مرگ فرا می‏رسد می‏گوید: پروردگارا!مرابازگردان، باشد کار شایسته‏ای در زمینه‏هایی که نکرده‏ام انجام دهم.ابدا، این صرفا سخنی است که او گوینده‏آن است و از جلو آنها(از حین مرگ)تا روزی که مبعوث شوند برزخ و فاصله‏ای است.

صفحه : 515

این آیه تنها آیه‏ای‏است که فاصله میان مرگ و قیامت را «برزخ‏» خوانده است.

علمای اسلام از همین جا اقتباس کرده ونام عالم بعد از دنیا و قبل از قیامت کبری را «عالم برزخ‏» نهاده‏اند.

در این آیه از ادامه حیات بعد از مرگ، همین قدر سخن آمده‏ است که انسانهایی پس از مرگ اظهار پشیمانی می‏کنند و درخواست بازگرداندن به دنیا می‏نمایند و به آنهاپاسخ منفی داده می‏شود.این آیه کاملا صراحت دارد که انسان پس از مرگ دارای نوعی حیات ‏است که تقاضای بازگشت(رجوع)می‏کند ولی تقاضایش پذیرفته نمی‏شود.

آیاتی که دلالت می‏کند که انسان در فاصله‏مرگ و قیامت از نوعی حیات برخوردار است و در آن حال شدیدا احساس می‏کند، گفت و شنود دارد، لذت و رنج و سرور و اندوه‏دارد و بالاخره از نوعی زندگانی سعادت آمیز[یا شقاوت آلود] برخوردار است، زیاد است.مجموعا در حدود 15 آیه است که در قرآن‏کریم به نحوی از انحاء یک جریان حیاتی را یاد کرده است که می‏رساند انسان در فاصله بین‏مرگ و قیامت از یک حیات کامل برخوردار است.این آیات بر چند گونه است: 1.آیاتی که جریان یک سلسله گفت و شنودها میان انسانهای‏صالح و نیکوکار و یا انسانهای فاسد و بدکار را با فرشتگان الهی یاد می‏کند که بلافاصله بعد از مرگ صورت می‏گیرد.این‏گونه آیات زیاد است.آیه 97 از سوره نساء و آیه 100 از سوره مؤمنون - که قبلا هر دو آیه را نقل و ترجمه کردیم - از این گونه آیات است.

 1. آیاتی که علاوه بر مضمون آیات بالا رسما می‏گویندکه فرشتگان پس از آن گفت و شنودها به صالحان و نیکوکاران می‏گویند از این پس از نعمتهای الهی بهره گیرید،یعنی آنها را در انتظار رسیدن قیامت کبری نمی‏گذارند.دو آیه ذیل مشتمل بر این مطلب است: الذین تتوفیهم الملائکة طیبین‏یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون (1).

آنان که در حالی که پاکیزه‏اند فرشتگان آنان را تحویل می‏گیرندو فرشتگان به آنها می‏گویند: درود بر شما!همانا به موجب کردارهای شایسته‏تان وارد بهشت گردید.

 1. نحل/32.

صفحه : 516

قیل ادخل الجنة قال یالیت قومی یعلمون.بماغفر لی ربی و جعلنی من المکرمین (1).

(پس از مرگ)به او گفته شد: داخل بهشت‏شو!او گفت: ای‏کاش مردم من که سخن مرا نشنیدند اکنون می‏دانستند که چگونه پروردگارم مرا آمرزید و مرا جزء بندگان مکرم خویش قرار داد.

در آیات قبل از این آیه جریان محاوره این مرد مؤمن(مؤمن‏آل یس)با قومش نقل شده که مردم را به پیروی رسولانی که در شهر انطاکیه مردم را به ترک پرستش غیرخدا و پرستش مخلصانه خدا می‏خواندند دعوت می‏کند و سپس ایمان و اعتقاد خویش را اظهارمی‏دارد و از آنها می‏خواهد که سخن او را بشنوند و به راه او بروند.

در این آیات می‏گوید: ولی آن مردم سخن او را نشنیدند تا آنگاه‏که او به جهان دیگر رفت.در آن جهان در حالی که مغفرت و کرامت الهی را درباره خویشتن مشاهده کرد، آرزو کردکه ای کاش قوم من که هنوز در دنیایند از وضع سعادتمندانه من در این جهان آگاه می‏شدند.

و....


تحقیق درباره حيات اجتماعي امام رضا (ع)

تحقیق درباره حيات اجتماعي امام رضا (ع)

تحقیق درباره حيات اجتماعي امام رضا (ع)

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

حيات اجتماعي امام رضا عليه السلام

دوران حيات امام هشتم اوج گيري گرايش مردم به اهل بيت و دوران گسترش پايگاههاي مردمي اين خاندان است.

چنان كه مي دانيم امام از پايگاه مردمي شايسته اي برخوردار بود و «در همان شهر كه مأمون با زور حكومت مي كرد او مورد قبول و مراد همه مردم بود و بر دلها حكم مي راند... نشانه ها و شواهد تاريخي ثابت مي كند كه (در اين دوران) پايگاه مردمي مكتب علي عليه السلام از جهت علمي و اجتماعي تا حدي بسيار رشد كرده و گسترش يافته بود. در آن مرحله بود كه امام عليه السلام مسئوليت رهبري را به عهده گرفت».

گرچه كه در دوران امامت امام رضا عليه السلام دو مرحله فعاليت در سالهاي خلافت هارون و سالهاي خلافت مامون را مي توان از يكديگر جدا كرد و براي هر يك از اين دو مرحله ويژگيهاي متمايز از ديگري يافت، اما اگر به ويژگي عمومي اين دوران بنگريم، خواهيم ديد «هنگامي كه نوبت به امام هشتم عليه السلام مي رسد... دوران، دوران گسترش و رواج و وضع خوب ائمه است و شيعه در همه جا گسترده اند و امكانات بسيار زياد است كه منتهي مي شود به مسئله ولايتعهدي. البته در دوران هارون، امام هشتم در نهايت تقيّه زندگي مي كردند. يعني كوشش و تلاش را داشتند، حركت را داشتند، تماس را داشتند، منتهي با پوشش كامل ... مثلاً دعبل خزاعي كه در باره امام هشتم در دوران ولايتعهدي آن طور حرف مي زند دفعتاً از زير سنگ بيرون نيامده. جامه اي كه دعبل خزاعي مي پرورد يا ابراهيم بن عباس را كه جزو مداحان علي بن موسي الرضاست، يا ديگران و ديگران اين جامعه بايستي در فرهنگ ارادت به خاندان پيغمبر سابقه اي نداشته باشد. آنچه در دوران علي بن موسي الرضا عليه السلام يعني ولايتعهدي پيش آمد نشان دهنده اين است وضع علاقه مردم و جوشش محبّتهاي آنان نسبت به اهل بيت در دوران امام رضا عليه السلام خيلي بالا بوده است. به هر حال همه اينها موجب شد كه علي بن موسي الرضا عليه السلام بتوانند كار وسيعي بكنند كه اوج آن به مساله ولايتعهدي منتهي شد».

حقيقت آن است كه در اين دوران، بدي اوضاع ميان امين و مأمون به امام كمك كرد تا بار سنگين رسالت خويش را بر دوش كشد، بر تلاشهاي خود بيفزايد، و فعاليتهاي خود را دوچندان كند، چه در اين زمان زمينه آن فراهم گشت كه شيعيان با او تماس گيرند و از رهنمودهاي او بهره جويند، و همين امر در كنار برخوردار بودن امام از ويژگيهاي منحصر به فرد و رفتار آرماني كه در پيش گرفته بود سرانجام به تحكيم پايگاه و گسترش نفوذ امام در سرزمينهاي مختلف حكومت اسلامي انجاميد.

و...


تحقیق درباره حوزه اقليمي سرد

تحقیق درباره حوزه اقليمي سرد

تحقیق درباره حوزه اقليمي سرد

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

پلان، فرم بنا و نحوه ي قرارگيري آن

در حوزه ي اقليمي سرد و كوهستاني، بناها داراي پلان و بافت متراكم و فشرده مي باشند. فرم بنا بايد به گونه اي باشد كه سطح تماس آن را با سرماي خارج كمتر نمايد تا حرارت كمتري از درون به بيرون انتقال يابد. لذا از حجامي نظير مكعب يا مكعب مستطيل استفاده مي نمايند تا نسبت سطح خارجي بنا به حجم داخل آن كاهش يابد و آن را در حداقل ممكن نگه دارد.

ساختمان ها بين 20 درجه به طرف غرب و 45 درجه به سمت شرق و در سايه باد يكديگر و خارج از سايه آفتاي هم، در محور شمالي- جنوبي مستقر مي شوند.

 

اتاقهاي كوچك با ارتفاع كم

در نواحي سرد و برفي، بايد از ايجاد اتاق ها و فضاهاي بزرگ داخل بنا اجتناب نمود چرا كه با افزايش سطح تماس آنها با فضاي سرد بيروني، گرم كردن اين فضاي وسيع مشكل خواهد بود.

بنابراين در اين مناطق سقف تاق ها را پائين تر از اتاقهاي مشابه در ساير حوزه هاي اقليمي در نظر مي گيرند تا حجم اتاق كاهش يابد و سطح خارجي نسبت به حجم بنا حداقل گردد. ارتفاع كم سقف در تالارها و اتاق هاي مهم و طاق راسته ها و حجره هاي بازارهاي اين مناطق نيز مشهود است.

 

بازشوهاي كوچك

در اين مناطق براي جلوگيري از تبادل حرارتي بين داخل و خارج بنا از بازشوهاي كوچك و به تعداد كم استفاده مي كنند. در صورت بزرگ بودن پنجره ها، استفاده از سايبان الزامي است. بازشوها در ضلع جنوبي براي استفاده ي هر چه بيشتر از تابش آفتاب، بزرگتر و كشيده تر انتخاب مي شوند. همچنين از استقرار بازشوها در جهت بادهاي سرد مي بايست پرهيز نمود. پنجره هاي دوجداره نيز براي رساندن تبادل حرارتي به حداقل ممكن مناسب‌ترند. در ضمن به منظور جلوگيري از ايجاد سوز در داخل و خروج حرارت داخلي به خارج از ساختمان، ميزان تعويض هواي داخل و تهويه ي طبيعي را بايد به حداقل رسانيد.

در مقايسه با اقليم گرم و خشك ابعاد بازشوها در اين حوزه ي اقليمي براي استفاده از انرژي حرارتي حاصل از تابش افتاب افزايش يافته است.

 

ديوارهاي نسبتا قطور

قطر زياد ديوارها نيز به نوبه ي خود از تبادل حرارتي بين فضاي داخل بنا و محيط بيروني ساختمان جلوگيري مي كند. معيارهاي معماري اقليم سرد و كوهستاني و گرم و خشك تقريبا مشابه است و تنها تفاوت آنها در منابع حرارت دهنده مي باشد كه در اقليم گرم و خشك اين منبع از سمت بيروني بنا و در اقليم سرد از سمت داخل فضا مي باشد. لذا بايد در اين اقليم به كمك مصالح بنايي قطر ديوارها را زياد نمود تا اين جداره بتواند به عنوان منبع ذخيره حرارت فضاي داخل بنا عمل نمايد.

ديوارهاي قطور، گرما و حرارت تابش افتاب روزانه را در طول شب حفظ و به تعديل دماي داخل ساختمان كمك مي نمايند.

و....


تحقیق درباره حواس پرتی

تحقیق درباره حواس پرتی

تحقیق درباره حواس پرتی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

حواس پرتی

ما می خواستیم روش صحیح مطالعه متمرکز را برای شما توضیح دهیم، دیدیم که باید ابتدا حواس پرتی را تعریف کنیم. شاید شما تا به حال خیلی به "حواس پرتی" فکر کرده باشید و بارها از خود پرسیده باشید که چرا گاهی به هنگام مطالعه حواس آدم پرت می شود؟ ما نمی دانیم که شما برای این سؤال خود چه جوابی پیدا کرده اید اما پاسخ صحیح این پرسش را به شما می گوییم: "حواس پرتی چیزی نیست جز تمایل ذاتی ذهن به درگیری و فعالیت.

ذهن شما همواره می خواهد درگیر و مشغول باشد. بنابراین اگر آنچه که اکنون انجام می دهید در شما درگیری و مشغولیت ذهنی ایجاد کند، فکر شما دیگر لزومی احساس نمی کند که به جای دیگر برود و در آنجا درگیر شود. اما اگر در انجام این کار، درگیری ذهنی ایجاد نشود، ذهن شما شتابان به جایی می رود که خود را در آنجا مشغول کند. و این همان حواس پرتی است. برای روشنتر شدن موضوع، مثالی بزنیم: وقتی دوستتان با شما صحبت می کند، اگر بتواند با بیان خود در شما مشغولیت ذهنی و توجه و علاقمندی ایجاد کند، شما با تمرکز فراوان به تمام حرفهایش گوش می دهید. اما اگر او نتواند چنین تأثیری در شما بگذارد چون ذهن شما درگیر نمی شود به سرعت فکر دیگری به ذهنتان راه می یابد و شما در حالی که به مخاطب خود خیره شده اید، دارید به چیز دیگری فکرمی کنید. چیزی که در شما درگیری ذهنی ایجاد می کند.

ذهن شما مدام به فعالیت نیازمند است و این نیازمندی را هنگامی که شما مشغول مطالعه کردن هستید، هم دارد. بنابراین اگر آنچه که می خوانید، در شما درگیری ذهنی ایجاد کند، شما مشتاق و متمرکز پیش می روید. در غیر این صورت چشمتان خطوط را دنبال می کند و ذهنتان در جایی دیگر مشغول می شود. به عبارت دیگر، حواستان پرت می شود.

یادتان هست که گفتیم عوامل حواس پرتی هیچ گاه به صفر نمی رسند حتی اگر شما بهترین شیوه مطالعه را در پیش گرفته باشید. اکنون که شما روش مطالعه متمرکز را فرا گرفته اید و آن را به کار می بندید، ملاحظه می کنید که اگر چه حواس پرتی شما تا حد فوق العاده زیادی کم شده است، اما برخی از اوقات، افکار دیگری غیر از موضوع مطالعه به سراغ ذهن شما می آیند و حواستان را پرت می کنند. بهترین و مؤثرترین راه برای مقابله با این حواس پرتی باقیمانده، نوشتن آنها بر روی یک برگ کوچک کاغذ است. چرا؟ حتماً بحث خلأ ذهنی و نوشتن را به خاطر دارید. دقیقاً به همان علت، باید حواس پرتی خود را یادداشت کنید.

مثالی بزنیم: شما در اوج مطالعه هستید، ناگهان به خاطر می آورید که امشب حتماً باید به دوست خود تلفن بزنید. از این لحظه به بعد شما هر چقدر هم که سعی کنید فکر خود را به مطالعه متمرکز کنید، اندیشه تلفن کردن به دوستتان و این که “مبادا فراموش کنم”، ذهن شما را آشفته می کند و شما را آزار می دهد. در نتیجه شما از همان لحظه تمرکز حواس خود را از دست داده اید. اما اگر به محض آن که این اندیشه به ذهن شما راه یافت، آن را بر کاغذی می نوشتید، دیگر خیالتان راحت می شد و می توانستید به مطالعه متمرکز خود ادامه دهید. یادتان باشد که حواس پرتی را نیز مانند نکات مهم کتاب که فرا می گیرید و ثبت می کنید، باید جایی تخلیه کنید. اگر ننویسید و بگویید “باشد برای بعد”، “می دانم که یادم نمی رود”، و . . . توانایی ذهنی خود را کم کرده اید.

و....


تحقیق درباره حوادث

تحقیق درباره حوادث

تحقیق درباره حوادث

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه:

امروزه حوادث مشكل عمده سلامتي عمومي در سرتاسر جهان بشمار مي روند. وتوسعه روزافزون صنعت و استفاده از انواع انرژي هاي موجود در طبيعت وپيچيدگي تكنولوژيكي صنايع عليرغم پيشرفت ورفاهي كه براي انسانها به ارمغان آورده موجب افزايش تعاملات صنعتي وحوادث ناشي از كار وبيماريهاي حرفه اي گرديده است واين تعاملات وحوادث سرمايه مهم نيروي انساني وسرمايه مادي را در معرض تهديد قرار داده است . همچنين هزينه هاي ناشي از حوادث نيز ، اقتصاد ملي كشورها را به شدت تحت تأثير قرار داده است ، به طوري كه هزينه هاي مراقبت هاي درماني ، پرداخت غرامت به افراد حادثه ديده وميزان ضرر وزياني كه به جامعه ، محيط زيست وتوليد در صنايع كشورها وارد مي شود بر هيچكسي پوشيده نيست . حال سوألي كه مطرح مي شود اين است كه براي جلوگيري از اين گونه حوادث چه بايد كرد موضوع پيشگيري از حوادث وبرقراري ايمني از ديرباز مورد توجه انسانها بوده وبعد از انقلاب صنعتي جايگاه ايمني وسازمانها بيشتر مطرح شده ودر دهه هاي اخير نيز بحث مديريت ايمني مورد توجه انديشمندان وبرخي سازمانها قرار گرفته است .

بنابراين با توجه به مطالب فوق مديريت ايمني وحوادث صنعتي ميتواند پيشرفت و رشد بهره وري كاركنان كمك نموده و از اتلاف منابع مادي وانساني جلوگيري نمايد . به همين منظور پژوهش حاضر در پي بررسي وشناسايي علل و عوامل حوادث شناسي در گستره صنعت سد سازي وپروژه هاي مربوط به آن مي باشد .

تعريف مسأله :

مسأله ايمني از قديم تاكنون بنحوي مورد توجه قرار گرفته است ، اما پيچيدگي صنعت لزوم توجه علمي به اين مسأله به صورت  ويژه اي مطرح شده واهميت موضوع بدان حد است كه هر تحقيق تازه مي تواند حاوي نكاتي ويژه از لحاظ تأكيد مجدد بر لزوم توجه خاص به موضوع ايمني وحوادث صنعتي باشد .

از سوي ديگر سازمان مورد مطالعه در اين تحقيق نيز با توجه به ساختار وفعاليتهاي كاري آن مي تواند مبنايي در زمينه ايمني جهت ريشه يابي حوادث باشد . كه اگر علل بروز حوادث را به دو دسته علل فني / مادي وعلل انساني تقسيم كنيم شايد احتمال وجود برخي عوامل فني/مادي در بروز حوادث اين سازمان اندك باشد وتوجه خود را بيشتر معطوف به علل انساني در زير مجموعه هاي آن خواهيم داشت .

همچنين شايان ذكر است كه آخرين بررسي هاي انجام شده با توجه به مدلهاي بررسي علت ومعلول حوادث مؤيد اين نكته است كهكه حداقل 15 درصد حوادث به علت خطاي انساني وضعف مديريت كاركنان وطراحان رخ مي دهد . پس نقش مديران براي برقراري ايمني و جلوگيري از مخاطرات حائز اهميت مي باشد و ضروريست مديريت ايمني بدرستي تعيين گردد .

مديران براي برقراري ايمني در سازمان نيز نياز مبرم دارند كه عوامل ومخاطراتي كه منجر به حادثه مي شوند شناسايي شده تا اقدامات مؤثر ولازم را جهت بهبودي ايمني به انجام برسانند .

تلاش ما در اين تحقيق شناسايي عوامل حوادث شغلي در صنعت سد سازي كرخه مي باشد كه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و علل آن بررسي گردد .

و....


تحقیق درباره حوادث طبیعی و راههای پیشگیری و کاهش خسارات

تحقیق درباره حوادث طبیعی و راههای پیشگیری و کاهش خسارات

تحقیق درباره حوادث طبیعی و راههای پیشگیری و کاهش خسارات

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:13

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

  حوادثی مثل سیل و زلزله که در سطح کشور از احتمال وقوع بالاتر برخوردارند از طریق ساخت سدها، سیل بندها و بندهای انحرافی و آبخیزداری مناطق کوهستانی و شیبدار و نیزبا ساخت منازل مسکونی مقاوم در سطح قابل ملاحظه ای کاهش می یابند.  هر یک از عناصر جوی به تنهایی می تواند بلایای مهمی مانند افزایش دما و گرمازدگی، سرعتهای زیاد باد و وقوع توفان، بارشهای تندری و وقوع تگرگ، یخبندان و سرمازدگی و ... را ایجاد کند. اما بیشترین خسارات جانی و مالی بر اثر پدیده های جوی ترکیبی و خطرات ثانویه ناشی از آنها می باشد، مانند توفان، رعد و برق، خشکسالیها، سیل، آتش سوزی و ...تأثیرگذاری بلایای جوی بر جوامع با توجه به وضعیت توسعه اقتصادی و آسیب پذیری آنها متفاوت است. به طوری که رویدادهای جوی بیشترین خسارات جانی را در کشورهای کمتر توسعه یافته و بیشترین خسارات مالی را در کشورهای بیشتر توسعه یافته ایجاد می کنند.بررسی اطلاعات و آمار طی سالهای ۹۲-۱۹۶۳ نشان می دهد که مرگ و میر ناشی از سیل به علت مشکلات پیش بینی روبه افزایش بوده در حالی که مرگ و میر ناشی از توفانهای حاره ای به دلیل موفقیت نسبی در پیش بینی و هشدار طرحهای تخلیه مناطق در خطر کاهش یافته است.در سالهای مذکور وقوع خشکسالیها نیز افزایش قابل ملاحظه ای را نشان داده اند. کاهش اثرات سیلاب با روش هایی مانند مقاومت در مقابل خطر توسط طراحی و ساخت دیواره های مناسب یا ساخت های دفاعی در مقابل سیل قابل حصول است.کاهش خسارات ناشی از رویدادهای جوی اقلیمی با اجرای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت مانند اعلام خطر بهنگام و استفاده مناسب از زمین ممکن می باشد.در سالهای اخیر نگرانی دانشمندان در مورد تغییرات اقلیمی ناشی از دخالتهای بی رویه بشر در طبیعت و افزایش آلودگی های جوی بیشتر شده است. افزایش دمای سطح زمین که از نیمه دوم قرن اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است، معلول عواملی چون افزایش فعالیت های صنعتی و تولید روزافزون گازهای گلخانه ای است.یکی از نتایج افزایش دما که تغییراتی را در روابط متقابل بین اقیانوسها و سیستم گردش عمومی به وجود می آورد بروز خشکسالی در برخی از نقاط جهان و رخداد توفان و سیلاب در نقاط دیگری از زمین می باشد.خشکسالی با کاهش آب قابل دسترسی می تواند به شکل های گوناگون مانند کمبود بارش، کاهش دبی رودخانه ها و یا پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی مشاهده گردد.

روشهای پیش بینی و پیشگیری:

ترس از ناشناخته ها در انسان فطری است، ترس از تاریکی نیز معلول همین علت است آنچه ناشناخته ها را به آگاهی تبدیل می کند دانش است. ارتقای روز افزون توان علمی و فناوری انسان در دنیای معاصر هر چند که معضلاتی را که ناشی از بعضی راهکارهای نادرست است در عرصه زندگی و محیط پیرامون او در پی داشته، اما موفقیتهای ناشی از این پیشرفت ها قابل کتمان نیست و این توانایی در پیکار با حوادث ناگوار و زیانبار طبیعی هر روز چشمگیر تر می شود.

بنابراین درک درست وقایع و پدیده های طبیعی منجربه پیش بینی، پیشگیری و تقابل منطقی و درست با آنها خواهد شد. به عبارت دیگر، به حداقل رسانیدن خطرات ناشی از رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی که گاه خود ساخته انسان و تحمیل او بر طبیعت و محیط پیرامون خویش است با انتخاب راهکارهای مؤثر ممکن می باشد.در جهان معاصر دو گونه معضل طبیعی صدمات جانی و مالی شدیدی را بر جوامع انسانی وارد می سازند که هر چند هر دو ناشی از طبیعت اند اما منشأ ایجاد یکی از آنها طبیعت و دیگری ناشی از تحمیل آگاهانه وناخودآگاه انسان بر طبیعت می باشد.ساختارهای اساسی جهت کاهش بلایای طبیعی به صورت زیر قابل جمعبندی و تعریف می باشد:

۱- برقراری سیستم هشدار واخطاریه های به موقع جوی.

۲- آماده سازی نیروهای انتظامی و راهداری.

۳- ایمن سازی نقاط وقوع بلایای طبیعی.

۴- تمهیدات علمی و مهندسی.

۵- طراحی پروژه های عظیم مطالعاتی در فازهای شناسایی.

۶- اجرا و نظارت وارتقای سطح آموزش عمومی و تخصصی برای مقابله کاهش آثار بلایای طبیعی.

۷- تقویت نیروی انسانی متخصص و گروههای پژوهشی کارشناسی جهت مطالعه بلیه های طبیعی در مسیرهای اصولی و صحیح و با درک همه جانبه از کلیه روابط علت و معلولی موجود.

و...


تحقیق درباره حوادث بعد از مرگ نادر و ظهور سلسله ي زنديه

تحقیق درباره حوادث بعد از مرگ نادر و ظهور سلسله ي زنديه

تحقیق درباره حوادث بعد از مرگ نادر و ظهور سلسله ي زنديه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:18

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

حوادث بعد از مرگ نادر و ظهور سلسله ي زنديه

بعد از قتل نادرشاه سپاهي كه توسط او به وجود آمده بود متلاشي شد. قتل نادر مورد قبول و تأئيد همة سران سپاه قرار گرفت جز احمدخان دراني كه با نيروي ده هزار نفري خود و با دست اندازي به قسمتي از غنايم به دست آمده از هندوستان، تمام ايالت افغانستان را زير فرمان خود در آورد و هرات و مشهد را نيز تسخير كرد. از طرف ديگر عادل شاه، برادر زاده ي نادر، با انتشار اعلاميه اي مسدوليت قتل ظالمي مثل نادر را خود بر عهده گرفت و با كشتار تمام اعضاي خانواده نادر (جز شاهرخ ميرزا فرزند چهارده ساله رضا قلي ميرزا) خود را عادل شاه ناميد؛ ولي پس از سلطنتي كوتاه و بي حادثه، به دست برادرش كور شد و بعد هر دو توسط سربازان خود اسير و معدوم شدند و نوبت به پادشاهي شاهرخ ميرزاي نوجوان رسيد كه آن هم در نبرد با مدعي ديگري كور گشت و مدعي بعدي كه محمد نامي بود هم نتوانست كاري از پيش برد و توسط يوسفعلي خان از سرداران شاهرخ كشته شد و زماني بعد دو مدعي ديگر، يوسفعلي خان را كه نايب السلطنه ي شاهرخ شده بود خلع و طبق معمول كور كردند و كمي بعد خود اين دو رئيس با يكديگر به جنگ پرداخته و علم خان، جد خاندان علم، جعفرخان را مغلوب نمود، تا نام وي بر فهرست اسامي كوران قبلي افزوده شود.

چندي بعد خود ميرعلم خان از احمدشاه دراني شكست خورد و نمي دانم كور يا غير كور كشته شد. اين بخش دردناك و فاجعه بار از آن جهت نوشته شد تا نسل حاضر بداند كه پدران وي در چه شرايطي مبارزه و زندگي مي كردند؟

به راستي وقتي كه رهبران و مديران مملكت در كمتر از يك سال و نيم اين همه كور و كشته مي شوند، وضع كشور و مردم عادي و مفلوك را مي توان مجسم كرد. يعني وقتي چنين بلبشويي در رأس مملكت است ملسم بدانيد در هر كوره دهي هم همين بساط در مقياس كوچك تري برپاست.بي خبري اكثر مردم از گذشته، موجب توقع هاي عجيب و غريب شده است؛ به راستي اگر ديروزمان و امروزمان را نشنامسي، چه گونه مي توانيم فردايمان را بنا كنيم؟

مدعي ديگر قدرت و سلطنت، محمد حسن خان قاجار فرزند فتحعلي خان قاجار از سران ايل قاجار بود كه درش به دست نادر مقتول شده بود. او استرآباد (گرگان فعلي) را تصرف كرد و به مخالفت با احمد شاه دراني پرداخت.

و....


تحقیق درباره حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه

تحقیق درباره حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه

تحقیق درباره حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:24

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه

كي از منابع اساسي حقوق هر كشور، قوانين موضوعه آن كشور مي باشد. چرا كه بسياري از حقوق اشخاص در قوانين كشورها تصريح وتعيين مي گردد و از طريق مراجعه به قوانين است كه مي توان ميزان حقوق اشخاص را تشخيص داد. در ميان قوانين موجود هر كشور نيز دوقانون يعني قانون اساسي و قانون مدني نقش فوق العاده اي را ايفا مي كند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نيز در قانون مجازات ذكر مي گردد.

در اين مقال كوشش مي شود كه حقوق زن با توجه به قانون اساسي و مدني تركيه مورد بحث و بررسي فشرده و مختصر قرار بگيرد. چراكه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معين شده است . اميد است كه با مطالعه اين نوشته بتوان به پاسخ پاره اي از مسايل مربوط به حقوق زن در تركيه رسيد.

الف ـ زن و حقوق مدني

 1. استفاده از حقوق مدني

براساس ماده 8 قانون مدني تركيه : \"هر شخص از حقوق مدني استفاده مي كند. بنابراين هر كس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهليت درحقوق و تكاليف مساوي است .\"

ماده مذكور تفاوتي ميان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدني را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحيت استفاده ازحقوق و تكاليف نيز مشمول همين حكم است .

داشتن رشد، شرط اصلي صلاحيت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و كسي رشيد است كه 18 سال داشته باشد و يا ازدواج نمايد.(ماده 11 .م .)

بنابراين ملاحظه مي شود كه سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقي ميان آن دو قائل نشده است .

 1. اقامتگاه قانوني

مي دانيم كه همه افراد بايد اقامتگاه قانوني داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوين و قيم است . اقامتگاه زن وشوهري هم كه با هم زندگي مي كنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگي كند، مي تواند اقامتگاه جداگانه اي داشته باشد. (ماده 21 .م .)

 1. ازدواج
 2. سن ازدواج

سن ازدواج در كشورهاي دنيا يكسان نيست . همين وضعيت در مورد تركيه نيز صادق است . به طوري كه براساس ماده 88 .م . تركيه : \"پسرتا اتمام 17 سالگي و دختر تا اتمام 15 سالگي نمي توانند ازدواج نمايند.\"

بنابراين سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نيست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاكم مي تواند در شرايط فوق العاده و به استناد يك دليل بسيار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)

و....


تحقیق درباره حقوق جزا

تحقیق درباره حقوق جزا

تحقیق درباره حقوق جزا

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 حقوق جزا

حقوق جزا مانند مثلثی است که سه گوشه دارد.حقوق کیفری همیشه حول این سه محور در گردش است.این سه محور عبارتند از : 

1 . جرم 

2 . مجرم  

3 . مجازات

این سه محور با یکدیگردرارتباط مستقیم هستند.بدین صورت که جرم از ناحیه ی مجرم واقع می شود.مجرم پاداش ارتکاب عمل خود را به صورت مجازات(واکنش سنگین جامعه) می بیند.در پس پرده ی هر جرمی، یک مجازات نهفته است.

منابع حقوق جزا

منابع حقوق جزا به دو دسته تقسیم می شوند :

 الف - منابع الزامی       

ب - منابع ارشادی

الف – منابع الزامی حقوق جزا عبارتند از :

 1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 2. قوانین جزایی
 3. مصوبات قوه ی مجریه
 4. آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور(رویه قضایی به معنای خاص)

ب – منابع ارشادی حقوق جزا عبارتند از :

 1. رویه قضایی(به معنای عام)
 2. دکترین یا عقیده ی علمای حقوق
 3. عرف و عادت
 4. منابع فقهی یا فتاوای معتبر

منابع حقوق جزا در شریعت اسلام عبارتند از :

 1 . قرآن 

2 . سنت 

3 . اجماع 

4 . عقل 

5 . قیاس 

6 . استحسان 

7 . مصلحت مرسله

 1. جرم

تعریف جرم عمل یا ترک عملی است که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و در عین حال در قانون جزا بدان تصریح شده است.ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم را تعریف نموده است.

 

عناصر تشکیل دهنده ی جرم:

جرم متشکل از سه عنصر است :

 1. 1.عنصر قانونی : یعنی آن عمل مجرمانه در قانون تصریح شده باشد.به عبارت دیگر قانونی باشد که آن عمل را جرم بشناسد.
 2. 2.عنصر مادی: یعنی آن عمل مجرمانه در عالم واقع بوسیله ی انسانی که دارای اعضا و جوارح مادی است ، انجام شود.
 3. 3. عنصر روانی: یعنی آن عمل مجرمانه با سو قصد و سو نیت و انگیزه ی مجرمانه ( عالما-عامدا) صورت گیرد.
 4. و....

تحقیق درباره حقوق تجارت

تحقیق درباره حقوق تجارت

تحقیق درباره حقوق تجارت

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.

بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.

حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند.

حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

 

حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود.

حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود.

حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید.

اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است.

انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده به صورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعدها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها ، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید، وچون تجارت هم عرفا خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده ، از این جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است.

و....


تحقیق درباره حقوق تجارت الكترونيك

تحقیق درباره حقوق تجارت الكترونيك

تحقیق درباره حقوق تجارت الكترونيك

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

حقوق تجارت الكترونيك

طلب ديگر كه در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شكل ومفاد پيامهاي تجاري است . مادام كه مذاكرات و تماسهاي تجاري از طريق تنها تلكس و فاكس و امثال اينها انجام شود و متون پيشنهادي قرار دادها وتعهدات بدين طريق مبادله گردد، نياز كمتري به وجود فرم و استانداردهاي خاص براي پيامهاي ياد شده احساس مي شود . همين مقدار كه مقاصد طرفين با لحاظ شدن ضوابط حقوقي مبتني بر عرف يا قانون به يكديگر منتقل شود كافي است . اما اين مقدار با رواج تدريجي EDI و اقتضائات جديد بازار جهاني كافي نيست و بايد با تلفيق ملاحظات تجاري ، حقوقي وفني ، استانداردهايي براي شكل و مفاد پيامهاي تجاري بين طرفين در نظر گرفته شود و طرفين تجاري نيز ملزم به رعايت آنها گردند . البته تا كنون بخشهايي از تجارت خصوصاً حمل ونقل در آمريكا و اروپا براي خود استانداردهايي را مقرر و معمول نموده اند ولي با عنايت به بستر بين الملل تجارت الكترونيك ، سازمان ملل در اين زمينه دخالت نموده و با هماهنگ كردن اقدامات كشورها ، مبادرت به تدوين استانداردهايي بين المللي به نام اديفاكت (UN/EDIFACT_United nation/Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport) نموده است . به نظر مي رسد استانداردهاي محلي نيز به تدريج جاي خود را به استانداردهاي مزبور خواهند داد . (7)

بحث پيرامون اين موضوع ، مفصل ونيازمند مقاله اي مستقل است ولي اجمالاً اشاره مي شود كه در محيطي كه چنين استانداردهايي به لحاظ قانوني يا عرفي حاكميت دارند ، عدم رعايت آنها ، جداي از آنكه موجب اشكالات حقوقي خواهد شد ، اساساً انجام تجارت را غير ممكن خواهد ساخت زيرا نرم افزارهاي طراحي و نصب شده در رايانه ها به نحوي خواهند بود كه هيچ پيامي خارج از استانداردهاي مزبور دريافت نخواهند شد و خروجي هاي رايانه ها مفهوم نخواهند بود و در نتيجه عمليات تجاري انجام نخواهد گرفت .

ب ـ اعتبار اسنادي

آمچه موجب اعتبار قرار داد يا هر سند ديگري مي شود دو امر است : 1 ـ بقاو ثبات مندرجات سند 2 ـ صحت انتساب به صادر كنندة سند .

1ـ بقا وثبات مندرجات سند : تعهدات كتبي به سبب اينكه مندرجات آنها به ميزان قابل توجهي ثابت وباقي است و به سهولت نمي تواند در آنها دست برد و تغييرداد ، بر تعهدات شفاهي ترجيح و برتري دارند . البته هر قدر جنس سند بادوامتر و غير قابل تغييرتر باشد ارزش بيشتري از اين جهت دارا خواهد بود .

از طرف ديگر، نحوه نگهداري سند نيز از اهميت زيادي برخوردار است . بايد سند درشرايط فيزيكي و محيطي مناسب نگهداري شود تا دچار آسيب ديدگي نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستيابي به آن نيز ايجاب مي كند به نحو مؤثر و درستي بايگاني شود .

ملاحظات فوق در مورد اسناد الكترونيكي نيز مطرح است . اگر چه ابزاري كه فعلاً براي ذخيره شدن اسناد روي آنها توليد شده اند ، هنوز به اندازه كاغذ قابل اطمينان نيستند ولي نظر به اين كه اولاً براي بيشتر اسنادي كه در تجارت مبادله مي شوند و نيازي به عمر زياد ندارند كافي هستند و ثانياً به سهولت قابل تكثير وتجديد مي باشند و بنابراين مي توان همواره از آنها چند نسخه پشتيبان تهيه ودر محلهاي مختلف نگهداري كرد و ثالثاً در موارد ضروري مي توان نسخه هايي از آنها را روي كاغذ چاپ كرد تا عندالاقتضاء مورد استفاده قرارگيرد، مشكل جدي در اين زمينه ايجاد نمي كنند .

و....


تحقیق درباره حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى

تحقیق درباره حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى

تحقیق درباره حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

يكى از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، رعايت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به يكديگر ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد يك كشور به كشور ديگر مى شود. از اين رو، حقوق پناهندگان در كنار ساير بحث هاى حقوقى، در حقوق بين الملل مطرح شده و در گردهمايى هاى جهانى، عهدنامه هايى نيز در اين خصوص به تصويب رسيده است.

اين نوشتار با عنايت به اسناد بين المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظايف پناه جويان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظيفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضايتى كشور ميزبان را فراهم آورند.

مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در ميان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن انديشيده شده است. اين مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بين الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گيرد.

تعريف پناهنده در منابع بين الملل

كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو تعريف فراگيرى از پناهنده ارائه داده و مى گويد: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليّت يا عضويت در بعضى گروه هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و يا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد، يا در صورتى كه فاقد تابعيت است، و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دايمى خود به سر مى برد، نمى تواند يا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»۱

طبق تعريف مزبور:

الف) پناهنده از نظر منابع بين المللى، بيگانه اى است در كشور پذيرنده كه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور ديگرى پناهنده مى شود.

ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقيب و آزار» است كه تشخيص و احراز آن، با كشور پذيرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلايل درخواست پناهندگى، يا اين دلايل را مى پذيرد و يا رد مى كند.

ماهيت حقوق پناهندگى در اسناد بين الملل

در خصوص مساله پناهندگى و پناهنده پذيرى، اين سوال مطرح مى شود كه آيا پناهندگى براى افراد، يك حق است كه در شرايط خاص بايد از آن استفاده كنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى يك تكليف به شمار مى آيد؟

و...


تحقیق درباره حقوق پزشکی مالیات پزشکان

تحقیق درباره حقوق پزشکی مالیات پزشکان

تحقیق درباره حقوق پزشکی مالیات پزشکان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

نظر به این که موضوعات مالیات مبتلا به همه پزشکان بوده و اطلاع بر مقررات آن، گره گشای بسیاری از مشکلات آنان در این رهگذر می باشد، بنا بر این اهم مطالب مربوط به پرداخت مالیات در این فصل به نحو اختصار بیان می گردد:

مالیاتی که پزشک در رابطه با حرفه خود باید به دولت بپردازد بر دو نوع است:

 • مالیات بر درآمد حقوق

    2- مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی.

 بخش اول- مالیات بر درآمد حقوق

پزشکان و دندان پزشکان و صاحبان فنون پزشکی که در استخدام بیمارستان های دولتی یا خصوصی بوده و در این رابطه حقوق دریافت می دارند باید مالیات بر درآمد حقوق بپردازند.

ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366، در تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق بیان داشته که: "درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون".

مطابق تبصره ماده 83 قانون فوق الذکر، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف- مسکن با اثاثیه معادل 25%، بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندان کسر می شود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10% و بدون راننده معادل 5% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

قسمتی از درآمد حقوق، مشمول معافیت های مالیاتی است.

معافیت های مالیاتی بر حسب آن که پزشک در استخدام دولت یا بخش خصوصی باشد متفاوت است.

1- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش خصوصی

طبق ماده 84 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1371، تا میزان یک میلیون و هشت صد هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

و....


تحقیق درباره حقوق بین المللی

تحقیق درباره حقوق بین المللی

تحقیق درباره حقوق بین المللی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:21

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

تغييرات اساسي معاهده ماستريخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول

تغييرات اساسى (ماهوى)

ماده 1: معاهده راجع به اتحاديه اروپايى، براساس مقررات اين ماده تغيير خواهدكرد . 1- بعد از سومين (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذيل درج خواهد شد: »باتاييد وفادارى خود به حقوق بنيادين اجتماعى كه آنرا منشور جامعه اروپايى 18 اكتبر 1961 تورين، و منشور جامعه راجع به حقوق بنيادين اجتماعى كارگران تعريف نموده است.« 2- هفتمين (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذيل جايگزين خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعايت اصول توسعه پايدار در زمينه وضعيت بازار داخلى و تقويت يكپارچگى و حفظ محيط زيست و در جهت تحقق بخشيدن به سياستهاى تضمينى به منظور حركت سريع به سوى وحدت اقتصادى كه با توسعه موازى (هماهنگ) در ساير عرصه‏ها همراه است،« 3- نهمين (پاراگراف) مقدماتى، به شكل زير جايگزين خواهد شد: »باتصميم به تحقق يافتن سياست خارجى و امنيتى مشترك مشتمل بر ايجاد چارچوب پيشترفته‏اى از يك سياست دفاعى مشترك، كه ممكن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از اين رهگذر با تاكيد بر هويت اروپايى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنيت در اروپا و جهان؛ با تصميم به سهولت بخشيدن حركت آزاد اشخاص در عين حال با تضمين امنيت مردم خود، از طريق تاسيس منطقه آزادى، امنيت و عدالت، مطابق مقررات اين معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذيل جايگزين خواهد شد: »اين معاهده نشانگر مرحله جديدى از ايجاد يك اتحاديه بسيار نزديك ميان مردم اروپا مى‏باشد. كه تا جاى ممكن به صورت آزادانه و كاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زير جايگزين خواهد شد: »ماده B اتحاديه با توجه به واقعيات ذيل، شروع به كار خواهد نمود: - در جهت ترغيب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نيل به توسعه متقابل و پايدار، بويژه از طريق ايجاد يك منطقه بدون مرزهاى ملى (كشورها)، تقويت يكپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ايجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهايت شامل يك پول واحد مطابق مقررات اين معاهده. - تاكيد بر هويت اتحاديه در صحنه بين المللى، بويژه از طريق اجراى سياست خارجى و امنيتى مشترك در چارچوب ايجاد سياست دفاع مشترك كه ممكن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. - استحكام بخشيدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحاديه از طريق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحاديه. - ادامه دادن و توسعه اتحاديه به عنوان منطقه آزادى، امنيت و عدالت به صورتى كه حركت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره كنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگيرى و مبارزه با جرايم تضمين مى‏شود. واقعيات عينى اتحاديه در اين معاهده به صورت مقررات پيش بينى و درج خواهد شد و بر اساس شرايط و جدول زمانى كار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسيس جامعه اروپايى شروع خواهد كرد.« 6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذيل جايگزين خواهد شد: »اتحاديه، خصوصاً درباره سازگارى فعاليت‏هاى داخلى خود به عنوان يك مجموعه، در زمينه روابط داخلى خود، سياست‏هاى امنيتى ،اقتصادى و توسعه را تضمين خواهد نمود.

و.....


تحقیق درباره حقوق بین الملل

تحقیق درباره حقوق بین الملل

تحقیق درباره حقوق بین الملل

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:19

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

حقوق بین الملل

رویه جاری حقوق بین الملل، شرط استقرار « ماموریتهای خارجی»، صرفاً این نیست که فرستنده «ماموریت»، حتماً شخصیت حقوقی واقعاً موجود داشته باشد؛ حال باید اشاره کرد که فرض دیگری نیز محتمل است و آن اینکه هر دو طرف رابطه، دارای شخصیت حقوقی بوده ولی دارای روابط دیپلماتیک نباشند، در این صورت « استقرار ماموریت»، آنهم از نوع « ماموریت دیپلماتیک»، به چه صورت خواهد بود؟ در این مورد با ذکر یک مثال قضیه را باز کرده و توضیح بیشتر را به کتب حقوق بین الملل که به تفصیل راجع به «شناسایی» بحث کرده اند، وا می گذاریم:

آمریکا تا سال 1979 از شناسایی رسمی جمهوری خلق چین خودداری کرد، اما طرفین اعلام کردند که « دفاتر ارتباطی» در پایتختهای دو کشور ایجاد خواهد شد. این دفاتر از مارس 1973 درپکن و واشینگتن افتتاح گردیدند و نقش سفارتخانه را بین دو کشور بازی می کردند. به دفاتر ارتباطی دو کشور « وضعیت دیپلماتیک» اعطا شد و تنها استثنا وارد، آن بود که دفاتر مذکور حق برافراشتن پرچمهای کشور خود را بر سردر دفاتر نداشتند.

انواع «ماموریتهای سازمان بین المللی»

در یک جمع بندی کلی سازمانهای بین المللی منطقه ای یا جهانی، « انواع ماموریتهای خارجی» نزد دیگر موضوعات حقوق بین الملل اعزام می دارند، مثلاً « جامعه اقتصادی اروپا دو نوع ماموریت خارجی ایجاد کرده است. اول، «ماموریت» هایی که این جامعه، در کشورهای پیشرفته صنعتی مانند استرالیا، کانادا، ژاپن، آمریکا و غیره ایجاد کرده و نمایندگی جامعه اقتصادی اروپا را در زمینه کلیه مسائل مربوط به معادهده رم به عهده دارند و ... دوم، « ماموریت» هایی است که از طرف این جامعه نزد کشورهای « آفریقایی و کارائیب و اقیانوسیه» اعزام می کردند. این نوع « ماموریت» ها، بیشتر به انجام امور اداری مشغولند» . امروزه ما مواجه با نمایندگی های دائمی و غیر دائمی بسیاری هستیم که از طرف سازمانهای منطقه ای در نقاط و مرااکز مهم جهان مستقر گردیده است.

نوع دیگری از «ماموریت» های سازمانهای بین المللی، «ماموریت های این سازمانها نزد یکدیگر» است. از جمله این « ماموریت » ها می توان « ماموریت» هایی را نام برد که در سیستم بین المللی سازمان ملل متحد اعزام می گردند.

اعضای این « ماموریت» ها، مشمول مقررات« کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد» و « کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد» می گردند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ، یک مورد خاص در صحته بین المللی است؛ زیرا نه یک وسیله متعارف است که به وسیله دولتها تشکیل شده باشد و نه می توان آن را یک دولت خواند و نه قابل توضیح به مثابه یک شرکت فراملیتی است.

این سه نوع هر چند در اصول از دیگر انواع « ماموریت» ها، متمایز نیست، اما به دلیل اینکه سیر تحولی ویژه ای را طی کرده ان، به نظر منطقی می رسد که به طور مستقل اما منحصر، مورد نقد قرار گیرند. سه نوع ماموریت مذکور، « ماموریتهیا کشورهای جامعه مشترک المنافع»، « واتیکانپم و « فرقه مالت» هستند.

و....


تحقیق درباره حقوق بين الملل مدني و سياسي

تحقیق درباره حقوق بين الملل مدني و سياسي

تحقیق درباره حقوق بين الملل مدني و سياسي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:21

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:
--------------------------------------------------------------------------------
بخش یکم
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.
--------------------------------------------------------------------------------
بخش دوم

ماده دوم
1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.
2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.
3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:
الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.
ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.
ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.

و...


تحقیق درباره حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

تحقیق درباره حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

تحقیق درباره حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

 

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

 

فرمت فایل: word 

 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحات:19

 

 

 

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

حقوق بشر كه به زبان فرانسه droits lhomme و به انگليسي Human Rights و به عربي حقوق الانسان ناميده شده است طبق نظريه مكاتب آزاديخواه عبارت است از حقوقي كه لازمه طبيعت انسان است , حقوقي كه پيش از پيدايي دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدين جهت دولت ها بايد آنرا محترم بشمارند .

به تعبير روشن تر , در مكاتب آرمان گرا نظر بر اين سات كه پاره اي حقوق از لحاظ كرامت و شرافت انساني , بنيادي و براي اينكه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروري هستند . اين حقوق كه حقوق بشر ناميده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشري مي باشند و قانونگذار نمي تواند احدي را از آن محروم كند . وجود چنين حقوق و امتيازاتي مورد انكار مكاتب مادي واقع شده است . مكتب ماديت تاريخي بر آن است كه حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تكامل است و بالنتيجه قابل تعريف نيست .

بررسي تاريخي , جامعه شناسي و ديني نشان مي دهد كه اعتقاد به وجود پاره اي حقوق فطري و ضروري براي بشر كه قانونگذار بشري نبايد آن را ناديده بگيرد از ديرباز وجود داشته است . در اسلام و مسيحيت اعتقاد به اين حقوق كه ناشي از اراده الهي و لازمه كرامت انساني است وجود دارد . مكتب حقوق فطري در قرن هفدهم تحرك تازه اي به اين فكر داد و همين فكر در عصر انقلاب كبير فرانسه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 منعكس گرديد . اين اعلاميه همانند انقلاب كبير فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائي بود كه تاكيد بر شخصيت و ارزش فرد دارد و فرد را محور انديشه ها و قانونگذاريها به شمار مي آورد . برعكس فلسفه جامعه گرائي در طول قرنهاي 19 و 20 برحقوق جامعه تاكيد مي نمايد . ليكن نفي حقوق افراد به نامه حقوق جامعه يا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت هاي ناروا و اعمال وحشيانه نسبت به افراد در برخي از كشورهاي خود كامه مي گردد و در نتيجه مساله حقوق بشر در قرن بيستم از نو مورد توجه خاص واقع مي شود و بالاخره به تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 به وسيله مجع عمومي سازمان ملل متحد منتهي مي گردد .

در واقع , همانطور كه برخي از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشيانه پاره اي از كشورها در نيمه اول قرن بيستم كه با بهره گيري از كليه وسائل علمي و فني به شكنجه و نابودي انسانها برخاسته بودند وجدان بشريت بيدار شده با صداي بلند تدوين يك اعلاميه بين المللي حقوق بشر را مطالبه مي كرد همچنين در دوره هاي ديگر ملتهايي كه برضد طاغوت ها و رژيم هاي خودكامه شورش كرده بودند خواهان تضمين حقوق خود از طريق مقررات يا منشورهاي ملي يا بين المللي بودند . اعلان رسمي حقوق بشر همواره ادعانامه هاي رسمي عليه رژيمهاي خود كامه گذشته و وعده تضمين حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالي آينده بوده است .

اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر مبتكر حقوق بشر نبوده بلكه اديان الهي به ويژه اسلام نخستين اعلاميه هاي حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نيز به گونه اي از حقوق بشردفاع كرده اند و قبل از اعلاميه جهاني حقوق بشر اين حقوق در برخي از اعلاميه ها و مقررات داخلي كشورها مطرح شده است .

و...


تحقیق درباره حقوق انسان

تحقیق درباره حقوق انسان

تحقیق درباره حقوق انسان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

قرآن و حقوق انسان

عصر رنسانس عصر جداگانه اي علم و دين و تفكيك قلمرو هاي آن دو است. در اين دوران بسياري از دانشمندان و متخصصان غرب به ويژه آنان كه برخورد نادرست ارباب كليسا با نخبگان علمي ناخشنود بودند به نسبت سنجي ميان علوم مختلف با دين پرداختند .

يكي از مسائلي كه در اين عصر مور توجه قرار گرفته ماسله حقوق انسان وعلم حقوق و نسبت آن با دين و گزاره هاي ديني بود .

عده اي ازحقوقدانان قلمرو دين محدود به مسايل آن جهاتي و آخريت انسانها بوده و نسبت به مسايل دنيوي و مشكلات و تابسماماني هاي آن ساكت است. هلندي از حقوقدانان برجسته قرن هفدم در اين براه مي گويد:

سيطره دانش غربي از يك سو و بهره گيري شرقيان از دستاوردهاي فربينده آنان از سوي ديگر و جبره خواري شرقيان بر سر سفره پر زرق آنان سبب شد تا باور جدايي دين از حقوق بشر در ميان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسامان نيز رسوخ يابد و گروهي معتقد شوند كه اسلام هيچ سيستم و نظام حقوقي ندارد چرا كه اين حقوق آن اندازه ارزشمند و پر ار ج نيست تا خداوند در ان دخالت كند و اگر هم اسلام را داراي نظام حقوقي بدانيم چنين سيستمي بيش از آن كه به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود زيرا در اين صورت بايد بپذيريم دين اسلام در تمام اعمال فردي و اجتماعي دخالت مي كند و آزادي و اختيار انسان را از ميان مي برد و اين خود از ضعف دين اسلام حكايت دارد تا نه حقانيت و قوت آن.

در مقابل گروه ديگري از حقوقندانان اسلام را نظام حقوقي دانستند نظامي كه با آزادي انسان سازگار استو ارزش آن را دارد كه خداوند به بيان آن بپردازد.

اين گروه معتقدند كه دين كتابهاي آسماني و پيامبران نخستين نظامها و سيستمهاي حقوقي را در جامعه بشري وضع كرده اند و قرآن به عنوان يقيني ترين منبع شناخت اسلام بر اين امر تصريح كرده است:

كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين ميشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفو ا فيه بقره 213

افزون بر اين در بسياري از آيات از اهل ايمان خواسته شده است تا جز بر اساس احكام و قوانين و حقوق تعيين شده از سوي وحي حكم نرانند.

و من لم يحكم بميا انزل الله فاولنك هم الفاسقون مائده 47

و من لم يحكم بما انزل الله فاونك هم الكافرون مائده 44

و من لم يحكم بما انزل الله فاولنك هم الظالمون مائده 45

در آياتي از پيامبر خواسته شده بر اساس آيات قرآن حكم كند و اختلافات مردم را برطرف كند و از هوسهاي ديگران به هنگام بيان حكم بپرهيزد.

تعبير من لم يحكم در كار قضا و محاكمات حقوقي ميان مردم دارد ولي آيه سوره مائده و تعبير و ان الحكم بينهم مي تواند صريح در امر قضا و حكم ميان مردم باشد.

تاملي در مفهوم حق

پيش از آن كه بخواهيم نظري درباره آراي ياد شده ارائه دهيم شايسته است تاملي در مفهوم حق داشته باشيم.

و...


تحقیق درباره حقوق اقليتها در اسلام

تحقیق درباره حقوق اقليتها در اسلام

تحقیق درباره حقوق اقليتها در اسلام

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:18

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

چکیده:
برخى کشورها از جمله «ایران‏» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى بنانهاده شده است و کشور «انگلستان‏» که بر مبناى نظام کامن لا اداره مى‏شود، نسبت‏به مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مى‏نمایند، و پاره‏اى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مى‏پندارند.

در حقوق اسلام، مقدسات دینى، مورد حمایت‏حقوقى قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار مى‏رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى‏» (ع) نیز جرم محسوب مى‏شود. اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبت‏به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفته‏اند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدى‏» به پیامبر گرامى اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب مى‏گردید ولى دادگاههاى این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مساله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته است‏بلکه برخى از حقوقدانان غربى نیز نتوانسته‏اند در مورد تبعیض‏آمیز بودن این قاعده و غیر منطقى و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند.
در این نوشتار به بررسى تطبیقى این موضوع در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا» پرداخته‏ایم.

مقدمه
مقاله حاضر از سه گفتار تشکیل گردیده است، در گفتار اول «قلمرو مفهوم توهین به مقدسات‏» مورد بحث قرار گرفته است‏یعنى بررسى این موضوع که در حقوق اسلام، توهین به مقدساتى همچون «پیامبر» گرامى اسلام (ص) و «ائمه معصومین‏» (ع)، مورد حمایت‏حقوقى قرار گرفته و از جرایم مهم به شمار مى‏رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى‏» (ع) نیز جرم محسوب مى‏شود.
اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبت‏به مقدسات دین مسیحیت‏حمایتهاى جدى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى حقوقى قرار نگرفته‏اند.
در گفتار دوم تحت عنوان «مجازات توهین به مقدسات‏» این موضوع را مورد بررسى قرار داده‏ایم که جرم توهین به مقدسات در حقوق اسلام از این نظر که نسبت‏به «غیر مسلمانان‏» (کافر ذمى) نوعى انعطاف و تخفیف در مجازات را پذیرفته است، از منظر حقوق بشر درخور توجه است زیرا برخلاف مفهوم این جرم در کامن لا، حقوق اسلام در این جرم، نسبت‏به غیر مسلمانان نه تنها تبعیضى روا نداشته بلکه در مقایسه با مسلمانان، براى آنان مجازات خفیف‏ترى مقرر نموده است.
در گفتار سوم با عنوان «فلسفه جرم انگارى توهین به مقدسات‏» به تبیین این مساله پرداخته‏ایم که فلسفه جرم‏انگارى توهین به مقدسات در حقوق اسلام، همانا برخورد با «نظم و اخلاق عمومى‏» است زیرا در یک جامعه دینى بویژه جامعه مبتنى بر «حکومت دینى‏» ، با توجه به تعلق خاطر شدید افکار عمومى پیروان ادیان الهى به مقدسات و رهبران دینى که علاوه بر دارابودن شخصیت‏حقوقى خاص، از شخصیت‏حقیقى ویژه‏اى نیز برخوردارند، چگونه ممکن است اهانت‏به مقدسات روا شمرده شود؟ ! در حالى که حتى در یک جامعه مبتنى بر حکومت دموکراتیک، اهانت‏به اصول جامعه دموکراتیک که موجب برهم‏زدن نظم و یا اخلاق عمومى گردد، از نظر قانونى روا نیست و یا لااقل در عمل قابل تحمل نخواهد بود.

و....


تحقیق درباره حقوق اقتصادي اساسي دولتها

تحقیق درباره حقوق اقتصادي اساسي دولتها

تحقیق درباره حقوق اقتصادي اساسي دولتها

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:21

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

1- حاكميت دائمي

به موجب بند 2 مادة 2 اين قطعنامه، هر دولتي از حق حاكمه اي  براي ملي كردن برخوردار است؛ كه در صورت استفاده از اين حق، بايد بر اساس قوانين داخلي آن كشور و توسط دادگاههاي آن، غرامت مناسبي در اين زمينه تعيين شود. ظاهر اين جمله با مفهوم حاكميت نسبي ناسازگار مي‌نمايد و صورتبندي و تركيب آن فراتر از روال عملي است.

شماري از كشورهاي در حال توسعه در بيان علت رأي مثبت خود به اين قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنكه در متن اين قطعنامه هيچگونه اشاره&z